WORKSHOPS
Choir Event in Bulgaria with dr. Todd. 
Lee and Kryon and others

Dear all,

Mailing to inform you about the next Choir Event in Bulgaria with dr. Todd. Lee and Kryon and others

The Choirpractice and ceremony will take place at sept. 11-13, Lee (Kryon) with many others will speak also on the 14th and 15th September

See all info on website below is the link

https://www.shalohaproductions.com/kryon-rila-bulgaria-september-2019/speakers

Furthermore I would like you to inform that Marc Drost (Co-conductor in the Choir) is organising a 2-day Qualifying training in Bilthoven, the Netherlands. This will take place on Saturday the 24th and Sunday the 25th of November 2019

See flyer in the attachment. The Flyer is in Dutch.

Even if your Dutch is not too good, I think you will be able to attend as it is a lot about practising the tones and technic of the overtones

Please mail Marc Drost if you are interested.


Withwarm greetings,  Steve and LenyWorkshop Pineal Toning
Datum:    24 & 25 november 2018; 9:30-17-30
Locatie:   The Lime Tree, Berg en Bosch terrein, Bilthoven.
Prijs:       €150 tot 11 november
               €180 v.a. 11 november
(Na aanmelding ontvangt u een email met aanvullende informatie.)

Koffie, thee bij de prijs inbegrepen, graag zelf een lunchpakketje meenemen.

Over de workshop:
Pineal Tones zijn klanken die variëren van eenvoudig gescandeerde lettergrepen op één toon, tot meer melodische structuren. Er zijn op dit moment 32 van dergelijke structuren die 'levels' genoemd worden. De eerste 24 levels heeft Dr Todd Ovokaitys zich herinnerd uit Lemurië; deze zijn ca 26.000 jaar oud. De levels 25-32 zijn nieuwe klanken en melodieën die Dr Todd van zijn Pleiadische moeder ontvangt. Ieder 'level' heeft een specifieke intentie waarmee deze gezongen dient te worden.

In deze workshop gaan we al deze klanken leren en zingen. Ook zullen we basis technieken van boventoonzang leren. Boventonen zijn het Quantum aspect van geluid, en als zodanig belangrijk bij het zingen van de Pineal Tones.

Er is geen zangervaring verseist voor het leren van de Pineal Tones. Deze workshop geldt als kwalificatie voor latere deelname aan de jaarlijkse koren (zie verderop).

Om een indruk te krijgen van de Pineal Tones, hier twee video's:
The Compassion Choir, paar 25-11: https://youtu.be/YHEX49Bm_W4
The Creation Choir, level 30: https://youtu.be/mAgTCmRCPK0
Ook is er een serie tutorials van Marc Drost op dit youtube kanaal:

Over de Tonen:
Pineal Tones zijn  dus sterk verankerd in de energie van Lemurië en de Pleiaden. Dr. Todd Ovokaitys begon zich deze klanken te herinneren in 2001 en ging ze toen ook al delen in workshops. In 2003 verraste Kryon (gechanneld door Lee Carroll) door te onthullen dat Dr Todd in het oude Lemurië hogepriester was in de tempel der verjonging. Daar leidde hij destijds een jaarlijkse ceremonie waarbij deze tonen gezongen werden. Kryon heeft door de jaren de Pineal Toning meer context en informatie gegeven.

Op 12 december 2012, de einddatum van de Maya kalender, kwam van de hele wereld het 'Lemurische Koor' samen bestaande uit zo'n 950 personen. Sindsdien komt er ieder jaar een koor bijeen met een specifieke intentie, achtereenvolgens: The Compassion Choir, The Celebration Choir, The Creation Choir, The Crystalline Choir, The Quantum Choir en het Avalon Choir.

Over Marc Drost:
Marc Drost studeerde klassieke zang aan het Conservatorium te Den Haag. Hij zong vervolgens op concert- en theaterpodia in vele muziekstijlen en theatervormen, zoals o.a.: opera, oratorium, musical, jazz en renaissance muziek. De laatste 15 jaar is hij minder gaan optreden en meer gaan lesgeven en componeren. Hij studeerde verder aan het Complete Vocal Institute in Kopenhagen om zijn kennis in vocale techniek te verbreden. Ook is hij zich meer gaan verdiepen in de helende en spirituele kracht van muziek, toon en frequentie. Verder ontwikkelde hij zijn boventoonzang techniek door lessen en veel zelfstudie. Tegenwoordig woont hij in Portugal waar hij de muziek componeerde en opnam voor zijn CD: Sun & Moon & Harmonics, drie geheel vocale soundscapes waarin boventonen een belangrijke rol spelen.

Marc Drost ontmoette Dr Todd in april 2012 toen hij een Pineal Toning seminar bijwoonde in Brussel. Er was meteen een herkenning en daar assisteerde hij Dr Todd door twee samen gevoegde levels te dirigeren. Daarna heeft Marc geholpen bij het structureren van het eerst koor, het samenvoegen van de 24 levels en die tot 12 paren te smeden, partituren en opnamen te maken. Op 21-12-2012 dirigeerde Marc samen met Anders Holte het "Lemurian Choir" op Maui te Hawaii. Sindsdien is Marc in contact gebleven met Dr Todd. Hij assisteerde bij de meeste jaarlijkse koren als dirigent en legde de nieuwe melodieën op notenschrift vast.

In mei 2016 kwam Dr Todd voor het eerst naar Nederland en gaf zijn eerste Pineal Toning seminar. In april 2018 was er eveneens in Bilthoven de eerste Pineal Toning workshop o.l.v. Marc Drost.

Over Dr. Todd Ovokaitys:
Dr. Todd is als arts en lichtwerker in de letterlijke zin; zijn passie is nl. o.a. het werken met laserlicht. Daarmee werkt hij soms direct op het lichaam maar ook creëerde hij een heel scala aan voedselsupplementen. Deze hebben tot doel de gezondheid op peil te houden maar ook te genezen. Hij had reeds succes met de behandeling van o.a. HIV en AIDS en verschillende vormen van kanker. Daar zijn werk niet goedgekeurd wordt door de FDA werkt en publiceert hij veel buiten de VS, waar hij inmiddels veel successen boekte. Hij is witte raaf in de medische wereld daar hij zijn wetenschappelijke werk combineert met de Pineal Toning projecten.