maandag 17 juni 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 14 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 17 juni 2019


 Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 14
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 17 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Olifanteneiland. De Verbinding. 1  

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de veertiende boodschap van een tiendaagse reis naar een opgraving, een geheime plaats die hier al heel lang is geweest. Wees voorzichtig zodat jullie de muren niet aanraken, want zij zijn geheiligd! Tegen de aanwezigen wil ik zeggen dat zij de diepgang van wat jullie doen niet moeten onderschatten.

Neem even een moment voor jezelf, gewoon even, om deze mooie dingen te overdenken. In een korte samenvatting van de laatste boodschap vertel ik jullie dat voor niemand van jullie het unieke verloren mag gaan van een Oude Beschaving die hun goden op de muur schilderden als welwillend, vreugdevol, hulpvaardig en liefdevol en dat de goden er niet waren om over hen te oordelen zodat zij niet naar het leven na de dood konden gaan, maar er juist waren om hen naar het leven na de dood te begeleiden. Wij hebben het ook gehad over het concept van de bubbel van het Hoger Zelf dat met elke burger, met elk mens meegaat. Dit is werkelijk een vooruitstrevend en ontwikkeld idee, lieve mensen, waarover wij ook vandaag vertellen. Een God van liefde die deze liefde doorgaf aan de Farao die het doorgaf aan de inwoners van Egypte. Wij gaan nu, kort, nog iets verder terug. Iets waar ik na deze channeling nog verder mee wil gaan. Wij begonnen met jullie te vertellen dat de boodschap tussen de Schepper van Liefde en jullie – de Schepper die jullie je prachtige Merkabah gaf, deze ziel die jullie met je meedragen, dit communicatiekanaal….liefde is. Liefde is een multidimensionale energie, lieve mensen en het is geen emotie….het is communicatie! Als wij jullie de gereedschappen voor deze communicatie zouden geven om jullie deze tweerichting-communicatie met de Schepper te helpen begrijpen is het eerste wat wij jullie willen vertellen de meest basale en de moeilijkst te bereiken van de vele gereedschappen waar op Aarde zo vaak aan wordt gerefereerd: Intuïtie.  Als jullie denken aan wat intuïtie is hebben jullie niet veel om aan te denken. (Kryon lacht) Het is een vluchtig idee dat zo snel komt en gaat dat jullie er geen grip op kunnen krijgen, zoals men zegt! Jullie kunnen er zelfs niet zeker of onzeker over zijn omdat het zo snel komt en gaat. En dus, door de hele geschiedenis heen, waren er mensen die begonnen te begrijpen dat dit het communicatiekanaal was met de andere kant van de sluier.

zondag 16 juni 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 13 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 16 juni 2019Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 13
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 16 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Boven Nijl. God van Liefde!  

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Deze boodschap is anders. Ik ga nu verschillende entiteiten in deze zaal oproepen. Als jullie in deze dingen geloven is hier magie aanwezig. Voor degenen van jullie die zojuist hebben afgestemd op deze boodschap: wij zijn nog steeds in Egypte en dit is afscheidsbijeenkomst nummer twee. Ongeveer 10% van de groep vertrekt en de rest blijft nog een tijdje.

Deze boodschap is anders. De Groep om ons heen is niet de “normale” Kryon-Groep. Jullie zijn in een land dat rijp is van energie en magie. Laat mij dit uitleggen. Ik wil dat jullie in deze zaal de liefde en de mythologie van Egypte uitnodigen. Het is om jullie heen in al zijn grootsheid en jullie kunnen het vieren als ik jullie vertel over iets dat groots is. Er zijn natuurlijk mensen die dit niet geloven en zeggen dat het de man in de stoel is die dit vertelt. Zij zeggen dat zij geen interesse hebben en zeggen dat God niet op die manier werkt! Echt? Leg mij dan eens uit hoe God werkt. “God is liefde, de Creatieve Bron van het Universum is liefde.” Voor dertig jaar geleden, zelfs nog eerder, sprak mijn partner geen woord….er was liefde. Met mijn partner begon dit allemaal….alles. Hij was een technicus die zijn werk deed op de planeet; hij had geen interesse in channeling, hij had geen interesse in deze magische woorden. Ik zal het verhaal later vertellen en vraag hem voor nu om dit weer te doen en als hij jullie vertelt over het enige dat hem kon overtuigen dat dit echt was. Was het de stem uit de hemel? Het was geen brandend braambos of zoiets. Hij zat in een stoel en was overweldigd, hij huilde omdat ik de liefde van God in hem bracht…ik bracht dit in hem. In dit lineaire hart van de technicus had hij geen controle meer over zichzelf en huilde hij. Hij deed dit nogmaals, hij zat weer in die stoel en er gebeurde hetzelfde.  Hij realiseerde zich dat hij dit niet kon bevechten. Je kunt liefde niet namaken, doen alsof, niet tot op die graad, je kunt niet net doen alsof met de liefde van God. Ik wil dat deze groep meedoet met de energie van waarheid en geloof als ik jullie informeer over bepaalde dingen waar ik jullie niet eerder over heb verteld.

zaterdag 15 juni 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 12 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 15 juni 2019


 Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 12
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 15 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Boven Nijl. Wij Horen Erbij!  

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik zou graag willen dat jullie in een staat van rust blijven om jullie enkele visualisaties te brengen. Dit is een meditatieve boodschap die vragen oproept. Ik zal niet veel onderwijzen want dit gaat over jullie bewustzijn en serene vragen over de scenario’s die ik breng. De lineariteit van het bewustzijn van de mensheid is heel normaal, maar wat het soms doet is dat het een idee van uitsluiting geeft over dingen die niet noodzakelijk uitgesloten zijn. De Schepper van het Universum, die God is, liefde is en is gezien door bijna elke cultuur op de planeet, is niet lineair maar bij alles “inbegrepen!” Toch, jullie als mensen, ook tijdens de groei als kind, gaan naar een systeem van scheiding en hiërarchie. Jullie hebben vader en moeder om je heen, jullie zien wie de leiding heeft in de familie en jullie zien wie de leiding heeft over je vader en moeder en als jullie opgroeien gaan jullie begrijpen wie er belangrijk zijn en wie niet….wie er geld hebben en wie niet. In elke cultuur geldt: Wie heeft de macht? Jullie kijken naar jullie regeringen en naar de politiek of je koningshuis en jullie zien wie machtig is en wie niet….een systeem van uitsluiting dus, jullie zijn buitengesloten als jullie niet de macht hebben. Dit is de manier waarop het werkt. Maar dan passen jullie dit ook toe op spiritualiteit omdat jullie dit altijd doen en omdat het altijd zo is geweest omdat dit jullie model is.

Kom even met mij mee voor een paar vriendelijke visualisaties…. Jullie zijn terug in de tijd in Peru bij de belangrijke Inca. Hij kan wel of niet op een bergtop zijn en men zegt dat hij straalt als de zon. Hij heeft een samenwerking met God, zegt men. Hij heeft zoveel volgers dat zij zijn naam dragen: de Inca’s. Hij was altijd omringd door zijn priesters. Misschien straalde hij als de zon omdat hij zoveel goud droeg. (Kryon lacht) Wat hij ook doet en wat hij ook zegt wordt door de priesters uitgedragen. Dan vertellen zij het aan de onder-priesters en vertellen die het weer aan hun ondergeschikten. En wat hij ook doet en zegt sijpelt door naar beneden, naar het gewone volk. Zij horen het, wat God ook vertelde, zij horen het. Zij horen het van degenen die het hen maar al te graag vertellen.

Vraag voor jullie: Zijn zij buitengesloten van de liefde van God? Of horen zij erbij? Als je het hen vraagt zullen zij zeggen dat zij buitengesloten zijn omdat dit het is wat zij hebben geleerd. Zo zie je dat de gewoonten of het model waar jullie mee worden geconfronteerd is wat jullie worden. Het systeem van buitensluiten, zelfs van God, was daar dus heel legitiem, geldig, maar dat was natuurlijk toen in oude tijdens en wij zijn nu in moderne tijden. Jullie hebben vandaag geleerd dat de Farao zo’n beetje hetzelfde deed. Net als bij de Inca werd alles wat hij deed en zei naar beneden gecommuniceerd. Hij is de enige, als hij knielt in de tempel, en dit gebeurde in zovele culturen. Daarna spreekt hij met zijn priesters over wat God vandaag te vertellen heeft. Zij vertellen het weer aan degenen die onder hen staan, en zij op hun beurt weer aan hun ondergeschikten en uiteindelijk kregen degenen op de binnenplaats de boodschap.

Vraag voor jullie: Is er werkelijk een verbinding met de mensen op de binnenplaats of niet? Is dit buitensluiten of horen zij erbij, bij de liefde van de Schepper? Als jullie een systeem van liefde en compassie op zouden zetten, hoe zouden jullie dit dan doen? Zouden jullie een systeem met buitensluiting scheppen en tegen een of twee mensen spreken? Zouden jullie – als God – hun bloedlijn onderzoeken en zeggen dat jullie alleen met hen willen spreken en zou de rest van de zielen aan zichzelf overgeleverd zijn? Dit is de vraag voor jullie: Hoe zouden jullie dit doen? Nu wordt het een beetje tricky. Jullie hebben de Maya in zijn tempel. Visualiseer dit even met mij. Het is een speciale dag die hij heeft uitgekozen. Hij vertelt zijn volk dat hij zo dicht bij God staat dat hij feitelijk de zon kan verduisteren. Dat doet hij ook! Zie je, de Maya’s hadden observatoria en konden zelfs zonnevlekken zien. Zij wisten van de recessie van de equinoxen. Zij bestudeerden deze dingen en wisten wanneer de eclipsen, de zonsverduisteringen zouden komen. Maar het gewone volk wist dit niet. Je zou dus kunnen zeggen dat deze Koning, deze Maya-leider, zijn volk in de maling nam omdat hij wist hoe astronomie werkte en hij drukte dit dus door in hun leven als hun spiritueel geloofssysteem en nu eren zij hem zelfs nog meer. Natuurlijk heeft hij hen buitengesloten omdat hij weet van de liefde van God en zelfs van astronomie. Dit is het begin, lieve mensen, van een systeem van buitensluiting dat op een dag zelfs de gewone man niet toestaat om de Schrift in de eigen taal te lezen. Natuurlijk waren dit oude tijden en leven wij nu.

Er is een plek in het Vaticaan waar een stoel is. De man in het wit die de Heilige Vader wordt genoemd, is een exclusief iemand want hij is de enige die in de stoel kan zitten die speciaal voor hem is. De stoel heeft een naam….hij wordt de Stoel van Sint Petrus genoemd. Als hij hierin zit, lieve mensen, zijn er mensen om hem heen die zorgvuldig luisteren omdat er iets gebeurt dat Ex Cathedra wordt genoemd. Dit betekent dat de Heilige Vader, de Paus, direct van God informatie ontvangt…..en alleen HIJ! Op dat moment is hij verbonden – tussen twee haakjes: ik noem dit channeling! - en dan vertelt hij de priesters, de kardinalen, de bisschoppen de dingen die zij naar beneden door kunnen vertellen tot aan het gewone volk. Men kan misschien sommige dingen herschrijven, sommige regels en wetten voor jullie! Hij heeft de leiding over een miljard katholieken. Als jullie een van hen zijn, thuis, en horen wat er gebeurt, wat God te vertellen heeft, is hier de vraag: Zijn jullie werkelijk zover buitengesloten? Of horen jullie erbij….bij de liefde van God? Een beperkte geest van de mensen….als jullie de Schepper waren zouden jullie het dan zo doen? Als jullie de ziel van de mens bij iedereen op de juiste plaats hebt aangebracht, zouden jullie hen dan allemaal buitensluiten?

Lieve mensen, ik vertel jullie dat er gewoonten zijn die buitensluiten….een bepaald gedrag omdat dit het model is sinds jullie zijn geboren en dit gaat helemaal door tot aan het jullie spiritueel geloof…. Dit was niet gisteren….het is er nog steeds. Maar er zijn een paar dingen die ik jullie wil laten zien en die prachtig zijn. Dit zal vol betekenis zijn voor enkele mensen hier. Laat mij jullie meenemen naar een andere plaats.

Dertig jaar of zo, na de dood van de man die Jezus werd genoemd, zoals er werd gerapporteerd na de kruisiging… Ik wil dat jullie deze man bezoeken in het zeer schemerige licht….in wat jullie tegenwoordig een gevangeniscel noemen. De man is geen beklaagde en hij houdt zijn papieren altijd bij zich en hij zit daar zo goed en zo kwaad als het gaat, bij kaarslicht. Hij werd geboren met de naam Saulus, maar er gebeurde iets met Saulus. Zie je, hij was buitengesloten maar er gebeurde iets met hem op de weg naar Damascus. Er zijn mensen die zeggen dat hij een engel ontmoette, anderen zeggen dat hij Christus zelf ontmoette. Maar het veranderde hem voor altijd want vanaf dat moment hoorde hij erbij! Hij realiseerde zich het model, het model dat er zelfs vandaag nog is in de religie. Hij schreef in zijn cel bij kaarslicht over de liefde van God en wat hij schreef was zo krachtig, over hoe persoonlijk hij “erbij hoorde” door zijn profeet, dat hoofdstuk na hoofdstuk hiervan werd opgenomen in wat men nu de Heilige Bijbel voor Christenen noemt. Hoe zouden jullie dit noemen? Zij nemen de Bijbel en zeggen dat dit het woord van God is, maar een deel ervan is het woord van Paulus, de Apostel! Ik noem dit channeling! (Kryon lacht)

Jullie zien dus dat er lang geleden al plekjes van pracht en begrip waren die zich op de weg van de mensheid voordeden waardoor men zegt: “Ja, misschien hoor ik erbij!”

Wat denken jullie? Hoe zouden jullie het doen?

Ik wil hiermee sluiten. Het is persoonlijk. Het is persoonlijk omdat mijn partner iets had dat met hem gebeurde….en wat er met hem gebeurde, gebeurde ook met zijn partner Monica en het gebeurde zelfs met enkele deelnemers aan deze reis in het zuiden van Egypte.

In India was er een kans om een wereldleider te ontmoeten; zij noemen hem de eerste minister van zijn land maar hij draagt veel meer met zich mee. Hij wordt geëerd door zeer veel mensen op de wereld en hij is populairder dan welke spirituele wereldleider ook. Zijn naam is zijn afstamming, zijn stamboom, hij is de Dalai lama. De kleine groep die daarbij was bestond ook uit mijn partner en zijn partner die hem in de ochtend korte tijd konden ontmoeten. Mijn partner wist niet wat er zou gaan gebeuren, maar er was hem verteld dat er een protocol was. Er werd hem gezegd dat als hij een wereldleider van deze status wilde ontmoeten, hij dit en dat zou moeten doen en hij kreeg een kleine witte klok die hij aan de Dalai Lama zou moeten geven en dit was het protocol en dat was wat de Boeddhisten deden, en hij was er helemaal klaar voor. Toen verscheen de man. Mijn partner zal dit moment nooit meer vergeten….en zijn partner ook niet…en ook degenen die erbij waren niet! Hij kwam de trap op en keek in de ogen van de man die hier nu in de stoel zit en hij deed helemaal niets volgens het protocol. Tot ontsteltenis van mijn partner en zijn partner deed hij niets van dit alles, in tegendeel, hij pakte de hand van de man in de stoel en van zijn partner, keek hen in de ogen en zei vier woorden. Hij zei: “Ik geloof in Eenheid!” En, lieve mensen, op dat moment….op dat moment wist mijn partner wat hij bedoelde. Mijn partner wist dat hij “erbij hoorde!”

Eenheid sluit niet(s) uit.

EENHEID IS DE BOODSCHAP VAN DE DAG! Het is een aloude boodschap voor de een en een nieuwe boodschap voor de ander.…dat God jullie namen kent.

De vraag van de dag, voor jullie, is dus: “Horen jullie erbij? Of niet?”

Ik wil dat jullie daar goed over nadenken. Ik ken het antwoord al!

En zo is het.

Kryon


vrijdag 14 juni 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 11 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 14 juni 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 11
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 14 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Boven Nijl. Energie.  
                                                                                   
Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die deze channeling zojuist hebben gevonden: wij zijn in Egypte. Wij zijn in het zuiden, Nubië genaamd, bij een meer dat werd gevormd door de Assoean-Dam.

Ik wil even een moment nemen om met jullie over energie te spreken. Jullie luisteren naar een channelaar en er luisteren nu meer dan honderd mensen die op deze cruise zijn en heel goed weten dat er metafysische boodschappen zouden komen. Het wordt dan een deel van een geloofssysteem van verschillende soorten energie. Het is dus geen verrassing dat ik over dit soort dingen spreek. Wat ik ga doen is het splitsen in twee secties van de soorten energie waarover ik ga spreken. Er zijn vele soorten energieën op de planeet. Maar voor een metafysisch persoon zijn er hoofdzakelijk twee soorten en dit is waar ik nu over wil spreken. De reden hiervan is dat de energie van licht en donker, van de dualiteit zelf op de planeet omhoog begint te gaan. Tegen alles in is er op de planeet een licht/donker aandeel geweest – de letterlijke balans van energie van licht en donker in de dualiteit – die zich nu gaat bewegen. Ik heb dit al vaak gezegd maar voor degenen die dit nooit eerder hebben gehoord: het is in jullie nieuws, het is verantwoordelijk voor een bewustzijn dat dingen gaat opruimen….dat honderden jaren lang hetzelfde is gebleven en nu opeens omhoog gaat. Dit was de voorspelling van de Ouden toen zij spraken over de kalender die de schommeling en de Opwaardering van de Aarde weerspiegelde – de precessie van de equinoxen – en zovelen van hen trokken een lijn van energie die zei: “Ga voorbij deze opwaardering dan zal het bewustzijn een nieuwe mogelijkheid hebben om hoger te worden.”

Dit is wat er hier gebeurt. Aldus is het gepast om te spreken van twee soorten energie en een ervan gaat zich steeds vaker voordoen. Hier zijn de twee soorten: Líneair en niet-lineair. Dit hoeven jullie niet op te schrijven! (grap)

Lineaire energie, of wat gezien wordt als “gewone” energie, is dat wat er op de planeet is geweest, wat jullie gebruiken en wat jullie hebben bestudeerd. Of het nu hitte is, of warmte en kou, of drukken en trekken, zelfs magnetisme dat niet lineair is, het wordt allemaal gezien als gewone energie die vandaag de dag wordt gebruikt. Dit is wat jullie op school leren, dit is wat jullie gebruiken zoals benzine om de auto aan te drijven, batterijen en elektriciteit en zo gaat het maar door……alles dat gewoon en bekend is. De meeste energie die jullie kennen beantwoordt aan de Wet van het omgekeerde kwadraat. Dit is gewoon een formule die lineair is die zegt dat wat de bron ook is, er een bepaalde dichtheid is zoals water en mist….dat is lineair, lieve mensen, en jullie zijn hieraan gewend. En dan wordt het een beetje vreemd.

Metafysische mensen waren er al honderden jaren – zelfs voordat het woord metafysisch ook maar enige betekenis had – en zij gingen om met energieën die niet lineair waren. Iedereen die weet van helende energieën die werken….werken, weet dat erop gerekend kan worden dat zij werken alhoewel zij niet lineair zijn!!! Hoe lang is dit al aan de gang, lieve mensen? In elke cultuur van deze planeet, zo ver als jullie maar kunnen gaan, waren er mystici. Dit waren de helers, soms de priesters, soms niet. Soms waren de priesters degenen die jullie over God vertelden en waren de mystici de sjamanen die alleen leefden, buiten het dorp. Het was altijd een mysterieuze energie die niet-lineair was en niet werd begrepen….gewoon mysterieus. Dit, lieve mensen, is ook vandaag de zienswijze en als jullie iemand vertellen dat jullie in het metafysische kunnen gaan, dat wil zeggen: verder dan het fysieke, kijkt hij jullie een beetje vreemd aan: “Jullie zijn een van die gasten, nietwaar? Jullie geloven in mysterieuze dingen, niet?” Het antwoord is: “Ja!” Maar, lieve mensen, jullie hebben alweer te maken met een vooroordeel. Zoek dit vooroordeel en wat het betekent. Een vooroordeel is iets waar jullie aan zijn gewend omdat het werkt. Het is wat jullie elke dag gebruiken of wat jullie werd verteld of op school hebben geleerd en daardoor wordt het jullie realiteit en wordt het jullie vooroordeel. Als jullie daarvan weggaan naar iets anders, kijken jullie er met wantrouwen naar, nietwaar? Ondanks dat het werkt en het jullie is verteld denken jullie steeds: “Ik ben er niet zeker van!” IK wil jullie laten zien hoe diepgaand dit is. Multidimensionale energie werd het eerst gezien door natuurkundigen, meer dan vijftig jaar geleden. Deze natuurkundigen werden later Kwantumnatuurkundigen genoemd. Maar laten wij het daar niet over hebben. Zij begonnen in hun experimenten energie te zien die zij niet konden verklaren. Laten wij even teruggaan naar een van jullie meest diepgaande wetenschappers. Zijn naam is Einstein. Ieder die Einstein heeft bestudeerd weet dat dit een geleerde was die verder ging dan het “normale.” Hij werd een genie genoemd in jullie cultuur. Hij bracht jullie enkele opmerkelijke concepten. De formules die hij gebruikte, de ideeën over de tijd en snelheid en relativiteit zijn nu bewezen en beroemd en toch zijn zij zeer lineair, lieve mensen. Een van zijn grote dromen was het vinden van de formule voor alles. Als hij het Universum in keek dacht hij dat er logica moest zijn, een set regels die logisch zijn en ervoor zorgen dat absoluut alles zal werken. In zijn geest wilde hij hen indelen zoals hij dit met zijn theorieën deed: als je dit doet, dan krijg je dat! Dit is wat er gebeurt als dat gebeurt! Maar toen de multidimensionale experimenten begonnen was hij verward, boos, toen er een debat kwam tussen hem en degenen die werkten in het kwantumgebied. En zij praatten en praatten en debatteerden en debatteerden en zij hadden het over hetgeen zij ontdekten dat een deel van de natuurkunde niet beantwoordde aan de manier waarop zij dit verwachtten. “Het is net alsof de dingen hun eigen beslissingen nemen!” Een daarvan was licht. Licht is zeker een multidimensionale energie omdat licht antwoordt op degene die het bekijkt. Ah, maar dit is geen regel. Dit is wat Einstein wizzywashy noemde. Hij zei: “God speelt niet met dobbelstenen!” Wat hij daarmee bedoelde was dat je geen Universum kunt hebben dat wordt gecontroleerd door toeval en kansen want Einstein begreep dat er helemaal geen toeval en kansen waren….het was gewoon een ander patroon dat hij niet zag. Het was gewoon niet lineair….en toe kwam verstrengeling. Verstrengeling: Dit is het systeem dat het dichtst in de buurt komt van wat de Hindoes geloven. EEN MET ALLES!

Laat mij dit uitleggen. Heel eenvoudig! Er was een serie experimenten waarover ik het niet zal hebben en men vond dat twee delen van atomische structuur als zij werden gescheiden, met elkaar leken te communiceren….hoe ver zij ook van elkaar waren verwijderd. Onthoud dat dit ingaat tegen de wet van het omgekeerde kwadraat die hier niet scheen te werken, en dus experimenteerden zij verder en verwijderden de delen steeds verder van elkaar en toen zelfs aan de andere kant van de Aarde en toen zij de een aanraakte bewoog de ander! EEN MET ALLES! In de lineariteit zou men zeggen: “Dit is een nieuwe manier van communiceren!” Dit is fout. Het was helemaal geen communicatie. Zie je, deze twee delen waren nog steeds samen….op een multidimensionale manier. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Als men de een aanraakte, bewoog de ander; zij waren op een multidimensionale manier niet gescheiden! Maar op een lineaire manier waren zij dit wel. Einstein zag de resultaten hiervan en voor zijn geest zat er geen enkele logica in voor zijn lineaire brein. Dit gold ook voor zijn conclusie over deze verstrengeling: het was spookachtig!

Dit is het begin, lieve mensen, van het begrip dat dit een andere soort energie is. Dit is, lieve mensen, de energie van de mystiek en er is bewustzijn bij betrokken. Ik wil dat jullie even kijken naar iets dat steeds en steeds weer is bevestigd. Als identieke tweelingen aan beide zijden van de Aarde zijn en er gebeurt iets met de een….weet de ander dit. Dit is verstrengeling! Dit is bewustzijn en dit is mystiek, nietwaar? Toch wordt dit nu overal bestudeerd omdat men begrijpt dat er meer is dan men had gedacht. Er is meer dan zij dachten…… Dit betreft ook energie die zij zelfs nog niet kennen, maar hier gaat het naartoe!

Ik zit hier met een groep die gelooft in dit soort dingen. Jullie weten dat er ook dingen zijn die buiten de lineariteit liggen die energie heeft die je kunt voorspellen. Helers gebruiken het. Helderzienden gebruiken het. Alle ellende die zij hebben gehad omdat mensen hen niet begrepen. Maar jullie gebruiken het. Luister: De helers in Egypte gebruikten het; het is niet nieuw. HET IS NIET NIEUW!!!

Sommigen zijn zich hiervan bewust en anderen niet. In jullie cultuur worden jullie al vroeg getraind om dit niet te zien en te gebruiken. Er werd jullie verteld dat het onzin was….en nu gaan de dingen veranderen. Er is een verborgen set met andere regels over multidimensionale, metafysische energie waar wij het eerder over hebben gehad en er kort over hebben gesproken. Er zijn bepaalde emoties in bewustzijn die energie scheppen die in kracht toeneemt….versterkt wordt. Ik zeg het nogmaals: Er zijn bepaalde energieën van bewustzijn die een versterking scheppen. Jullie zeggen: “Versterking van wat?” en dan zeg ik: Ja! Jullie weten het nog niet. Jullie hebben het nog niet gemeten maar jullie kunnen het al zien en voelen: compassie, liefde, vriendelijkheid, geduld, eenheid gaan een samenstromen beginnen die bij “andere” mensen hier in de zaal een versterking tot stand bracht, bijna als bij een Piek (van Pieken en Dalen) die wordt uitgezonden en zichzelf versterkt en de energie eromheen verandert. Twee of drie mensen samen met deze samenstroom van energie scheppen samen niet alleen de versterking van twee- of driemaal, maar eerder die van honderd!!! Het gaat veel verder dan het lineaire, lieve mensen. Een persoon die een bepaald iets denkt kan feitelijk vele mensen beïnvloeden. Jullie hebben allemaal een veld om je heen en als jullie dit veld gaan afstemmen op deze energie die vroeger als mystiek werd gezien en die energieën zijn van liefde, vriendelijkheid en compassie….als jullie werkelijk beginnen om de wereld anders te zien en begrijpen dat jullie met anderen zijn is dit alles wat telt….het gaat allemaal om de compassie voor elkaar en dit schept een bubbel en het gaat jullie velden versterken. Dit is nieuw. Men is ermee bezig om dit te kunnen meten, men is al bezig met bepaalde metingen om te kijken wat er gebeurt met bepaalde mensen die deze velden scheppen en het werkt ook. Mensen gaan anders weg dan zij kwamen en het heeft helemaal niets te maken met een geloofssysteem. Dit is wat ik jullie wil vertellen. Dit is nieuwe energie op de planeet die zich nu gaat onthullen….en het maakt niet uit wat jullie geloven! De Ene God is de Ene God, maar wat jullie zouden moeten weten is dat er een multidimensionale God is en geen lineaire God.

Vraag elke priester van het oude of elke religieuze leider van het heden wie God is en zij zullen zeggen dat God een bron van liefde is, van de hele schepping, van alle schoonheid.

Wat is jullie verteld over de Egyptenaren en wat zij voelden over het leven na de dood? Luister goed naar je gidsen. Zij zijn allemaal jong, allemaal mooi. Het is hun hemel, een plaats waar je niet ouder wordt….het is de metafoor die in alle mensen aanwezig is….in elke cultuur op de planeet omdat dit intuïtief is. Het is jullie gegeven dat jullie ziel na het overlijden naar iets moois toe gaat….dat jullie teruggaan naar de Schepper. Deze multidimensionale energie waarover ik spreek is een evolutie van energie van lineair naar multidimensionaal en dan…..en dan….zullen de ervaringen zich openbaren….zelfs op kwantumgebied….dat er een nieuwe versterker is, en deze versterker is….compassie. Compassievolle actie schept een veld waarin iedereen weet wat er aan de hand is. Jullie gaan dit zien, als het al niet is gebeurd. De reacties van degenen om jullie heen….jullie hoeven geen woord te zeggen over hetgeen jullie geloven. Zij kijken naar jullie als groep en zeggen: “Wat hebben jullie? Jullie zijn anders! Jullie zijn veilig. Ik wil bij jullie zijn. Ik voel mij geliefd bij jullie.” Ja, dit gaan zij doen!!!! Dat is de versterker!

Er zal een tijd komen waarin dit beter begrepen zal worden, gewoon omdat het bestaat en erom smeekt om gebruikt  te worden. Zo zal het zijn.

Dit zijn de dingen die wij jullie leren en dit is een goede plaats om dit te doen want de Ouden in dit land gebruikten dit….regelmatig! Zij wisten het en rekenden erop.

Het is niet nieuw.

Ga van deze plaats vandaan met misschien een ander idee over wat er mogelijk zou kunnen zijn en waar jullie nooit aan hebben gedacht dat dit vroeger al mogelijk was.

Moge jullie altijd drinken uit de Nijl!

En zo is het.

Kryon


donderdag 13 juni 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 10 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 13 juni 2019


 Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 10
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 13 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Abu Simbel. De Realisatie van Kleur  

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die deze channeling voor het eerst horen of lezen: wij bevinden on in het zuiden van Egypte. Abu Simbel is de plaats die beroemd is door een opgraving. De opgraving was deze: in deze omgeving heeft men twee prachtige tempels opgegraven. Zij werden gevonden en bewaard en zouden onder de  wateren van de Assoean Dam komen. Zij werden stukje voor stukje ontdekt en dit duurde vier jaar. Zij werden gered van de vernietiging door het water en het voor altijd kwijtraken van de archieven. Dit is een van de redenen waarom deze groep hier is….om te kijken naar iets dat compleet bedekt zou zijn geweest en verloren zou zijn gegaan. Ik zou graag dit hele scenario willen gebruiken als deel van een metafoor en jullie wat vragen stellen en jullie een paar kansen geven voor een definitie. Misschien hebben jullie mij hier nooit eerder over horen spreken maar ik wil dat jullie denken over het herschrijven van de betekenis van bepaalde woorden.

woensdag 12 juni 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 9 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 12 juni 2019


 Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 9
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 12 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Caïro. Het eerste afscheid  

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die deze boodschap zojuist hebben ontdekt: wij zijn nog steeds in Egypte. Dit is een van de vele channelings die wij hier zullen geven. Wij zitten hier met 140 mensen in een open ruimte, op het gras, aan tafels om van een diner te genieten, want dit is een van de drie afscheidsdiners. Jullie bevinden je nu op een derde van de Egyptereis van 2019. Sommigen van jullie kunnen op de achtergrond de geluiden van de stad horen….misschien zelfs de oproep tot gebed zoals dit hier in dit land gebeurt.

Ik wil jullie graag iets vertellen, lieve mensen. 140 van jullie waarvan er 90 verder gaan met de reis. Sommigen vertrekken en anderen blijven, maar jullie hebben allemaal iets gemeen. Er is een ongebruikelijk kameraadschap, een opbouwende samenhang tussen mensen, zelfs al in een paar dagen. Dit is moeilijk te beschrijven en dit is niet zomaar iets dat gebeurt bij deze groep, lieve mensen. Laat mij jullie iets vertellen dat ik heb gezien en opgemerkt. Ik ben steeds samen met mijn partner. Bij alles wat hij doet ben ik erbij! Het is gewoon om bij de bezoeken aan de verschillende landen in voertuigen te zijn, met name in bussen, als er grote afstanden afgelegd dienen te worden. In die tien jaren gebeurde er steeds iets en ik zal jullie daarover vertellen. Het is bijna altijd zo.

dinsdag 11 juni 2019

Marshmallow Boodschap: Uit Kryon Boek 8 “Het Merkteken voorbij” / geplaatst: 11 juni 2019

Marshmallow Boodschap: 
Uit Kryon Boek 8 “Het Merkteken voorbij”
geplaatst: 11 juni 2019 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Wereldpolitiek

Regeringen: luister! Als jullie de mensen geen keuzen geven zullen jullie niet lang meer bestaan. Het nieuwe bewustzijn van alle burgers van alle landen is al begonnen met veranderen ten opzichte van hetgeen zij altijd van regeringsleiders verwachtte.

Dit is geen statement tegen welke specifieke regering ook dat zegt dat jullie de macht gaan verliezen. In plaats daarvan is het een uitnodiging aan regeringen om te veranderen en tegemoet te komen aan iets dat onder de bevolking broeit, en dat is de noodzaak voor het maken van keuzen.

Gezegend is de regering op deze planeet die begrijpt dat er een spiritueel ontwaken onder de burgers is en die dit apart houdt van de regeringsinvloed.

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaalmaandag 10 juni 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 8 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 10 juni 2019Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 8
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst:  10 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Sfinx  

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zitten weer met een groep voor een symbool dat wereldwijd bekend is. Herkenbaar en mysterieus. Wij zijn in Egypte en zitten aan de basis van de Sfinx. Wat ik jullie nu weer wil vertellen gaat heel anders zijn dan waar de geschiedenis het op dit punt in de tijd over eens is. Zijn jullie je ervan bewust dat de het waarheidsgehalte van de geschiedenis verandert door ontdekkingen? Daarom is de geschiedenis niet altijd accuraat. Geschiedenis is het beste dat wij als mensen kunnen doen….het beste dat jullie kunnen doen, om een puzzel samen te stellen die gebaseerd is op wat jullie denken te weten over wat er is gebeurd. Als jullie nu naar de Sfinx staren zullen jullie zeggen dat die een deel uitmaakt van Egypte….en daar lijkt het ook op. Niet alleen dat, hij ligt vlak naast de piramiden. Daarom hebben degenen die de piramiden bouwden de Sfinx ook gebouwd….zegt de mens. De vorige keer dat wij hier waren, lieve mensen, hebben wij jullie verteld dat dit niet het geval is. Er zijn vele aanwijzingen die aangeven dat dit niet zo is. Jullie kunnen ook naar gezond verstand kijken.

zondag 9 juni 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 7 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 9 juni 2019


 Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 7
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst:  9 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Piramide van Gizeh. De Koningskamer 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn inderdaad in de grote piramide, binnenin, in wat de Koningskamer wordt genoemd. Mijn partner heeft mij hier twee keer eerder gebracht. Vandaag brengt hij mij hier echter drie keer. Ik ga vandaag een boodschap brengen die voor elk van de groepen dezelfde is zodat geen van de groepen de boodschap en de intuïtie die ik vandaag breng, wordt onthouden. Ik wil een ding onderzoeken en daarna naar een plaats gaan die jullie niet hadden verwacht. Jullie zijn op een populaire plaats op deze planeet. Duizenden en duizenden mensen zijn hier op deze plek geweest en niet iedereen had de stilte die jullie nu wel hebben. Niet iedereen had de tijd om te overdenken waar jullie eigenlijk zitten. Als er publiek aanwezig is, is er meestal veel geluid omdat de kamer op de een of andere manier een echo lijkt te produceren. Ik wil in deze kamer spreken tegen degenen die meer dan vijftig jaar leefden of misschien later luisteren of lezen. Een halve eeuw, en als ik met name jullie iets over tijd vraag zullen jullie zeggen: “Wel, ik heb al lang geleefd!” Ja, dat is volgens de klok, maar wat vertelt je bewustzijn jullie? Er zullen mensen zijn die zeggen dat zij al een tijdje van de lagere school af zijn en ook zeggen dat het lijkt alsof het maar een moment geleden is dat zij geliefden zijn verloren. Julie beginnen te begrijpen dat het bewustzijn van de mens geen klok heeft zoals de klokken in Zwitserland. Jullie bewustzijn ziet tijd niet en komt niet in de buurt van wat jullie hierover is verteld. 

Wisten jullie dat dit een hoofdstudie in de natuurkunde is? Is het mogelijk dat tijd variabel is? Einstein bewees dat dit zo was. Alles wat jullie hoefden te doen was snel genoeg gaan en jullie konden de tijd zelf langzamer laten lopen. Dit liet opeens zien dat tijd niet absoluut is en dat er dingen mee zijn waar jullie geen idee van hebben. Maar bewustzijn is als een tijdmachine. Jullie kunnen ogenblikkelijk terug gaan en daar leven en dan lijkt het er helemaal niet op of er vijftig jaar voorbij zijn gegaan. Misschien zijn jullie maar dertig of zo, maar zelfs dan realiseren jullie je dat het snel gaat, nietwaar? Wat als tijd helemaal bestaat op een plaats of in een bepaalde cirkel die maar rond en rond gaat, net zoals een klok dit doet? Maar als jullie in het midden van de klok staan is het anders, nietwaar? Wisten jullie dat de wetenschap naar een tijdpartikel zoekt? Zij zijn ervan overtuigd dat de atoomstructuur op dat niveau tijd in zich heeft? Dit moet wel. Dit is een deel van de regels over de manier waarop vibratie werkt. Maar als jullie uitvinden waar het is en wat het is kunnen jullie het misschien….misschien manipuleren.


zaterdag 8 juni 2019

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 14 “De Nieuwe Mens” / geplaatst: 8 juni 2019


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 14 “De Nieuwe Mens”
geplaatst: 8 juni 2019 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vast op de Speelplaats   

De menselijke natuur lijkt door de geschiedenis heen hetzelfde te zijn geweest en als je psycholoog bent ben je hiervan overtuigd. Het is gewoon de manier waarop mensen denken. Dit is het uitgangspunt van waaruit jullie denken als jullie andere mensen helpen. De menselijke natuur wordt als het statische, onveranderlijke bewustzijn van de mensheid gezien. Het is dus geen wonder dat jullie je in je handen wringen van frustratie omdat dit alles is wat jullie ooit hebben gezien.

Er is hiervoor een metafoor die elke ouder zal begrijpen. Als kinderen opgroeien gaan zij door een bewustzijnsgroei. Als zij zes tot acht jaar oud zijn is er een bepaald bewustzijn dat zij hebben. Zij zijn sociaal disfunctioneel en onvolwassen. Zij hebben nog niet uitgezocht wat werkt met andere kinderen en/of hun ouders.

Zij hebben het druk met zichzelf en met opgroeien. Zij zijn in de overlevingsmodus en hebben enorme ego- of zelfwaarde-problemen. Er zijn maar heel weinig zes- tot achtjarigen die in balans zijn. Dit komt later. Als zij samenkomen op het schoolplein is er behoorlijke druk; zij begrijpen elkaar niet en soms verdelen zij elkaar ik specifieke geslachtsgroepen, geloofsgroepen en zelfs is het belangrijk uit welke buurt zij komen.

vrijdag 7 juni 2019

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 6 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 7juni 2019


 Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 6
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 7 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Serapeum. De vier Pijlers van Waarheid.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Vinden jullie het niet interessant dat op de hele planeet zo ver in de geschiedenis als jullie terug kunnen gaan, mensen in de Creatieve Bron geloven. Wij hebben jullie verteld dat dit jullie intuïtie is. Niet alleen dat….door de hele geschiedenis heen heeft het grootste deel van de mensheid gevoeld dat er iets anders gebeurt als een mens overlijdt. Er was een gevoel van eeuwigheid en schoonheid en liefde in een toekomstig leven. Intuïtief, en niet alleen hier in Egypte. Waar jullie ook gaan, en in het heden is dit ook het geval. Ik breng dit naar voren omdat ik wil dat jullie dit samen met mij gaan onderzoeken op een manier die ik nooit eerder van jullie heb gevraagd.
Sinds 2012 is er een versnelling van het licht geweest en deze versnelling komt met een verhoging van de zienswijze op de waarheid. Als jullie gaan kijken naar wat waarheid is lijkt het erop dat iedereen daar een ander idee over heeft.

Dit is geen lange channeling. Ik ga enkele diepgaande vragen stellen. Degenen die hier naar mijn stem luisteren, op deze Gizeh-plaats, zullen hier ook later naar kunnen luisteren, en dit geldt natuurlijk ook voor de latere luisteraars en lezers. Wij zijn nog steeds in Egypte en dit is een goede plaats om je eigen spiritualiteit te onderzoeken. Jullie zitten op maar een paar meters afstand van een diepgang van de Waarheid. Degenen die de honderd ton wegende betonnen boxen bouwden om een ziel te bevatten en die zo sterk vast te houden volgens de manier waarop zij geloofden hadden hun waarheid, maar geloof mij, dit had te maken met het leven na de dood, het had te maken met het Nirwana waar zij in geloofden en dit gaat natuurlijk over de Creatieve Bron. En hier zijn jullie dan. Wat betekent tijd voor jullie?