zaterdag 1 november 1997

Kryon: CHANNELLING: 1 November 1997

Kryon: CHANNELLING:

1 November 1997
Vertaald uit het Engels door
 Henk Steur.

Gegroet geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische Dienst.

O, het is goed om hier bij jullie te zijn. Vanavond zal verschillend zijn van de vorige keer want op deze plaats zullen harten veranderd worden, uiteraard met toestemming.

Sommigen van jullie zullen voor het eerst zien wat de liefde van God werkelijk is en hoe die ‘handen schudt’ met dat spirituele deel dat in jullie zit en dat een deel van het geheel is. Vanavond zullen enkele diepgaande principes worden geopenbaard waar jullie nu klaar voor zijn en de samenstelling van mensen die hier zijn is perfect om ze te horen.

O familie, o geliefden, wij zijn hier vanavond bijeen gekomen om de liefde van thuis te voelen. Wij zeggen jullie dat er voor sommigen van jullie een paar moeilijke momenten aankomen als zij willen begrijpen dat de stem die zij horen (en lezen) niet langer de stem van het bewustzijn van mijn partner is die eerder tegen jullie heeft gesproken. O nee. Jullie horen nu de stem van het bewustzijn van iemand die jullie innig liefheeft - het wezen van de God-essentie zelf - degene die alles over jullie levens weet - degene die meer van jullie houdt dan wie ook in het universum - degene die de meest intieme geheimen kent - degene die niet over jullie oordeelt.

Luister hier eens naar: Gezegend zijn de mensen die zichzelf willen opofferen als entiteiten uit het universum naar deze planeet willen komen om de zwakheid van het vlees te accepteren - de pracht van hun Zelf en hun Merkabah en hun kleuren te verstoppen zodat zij andere mensen kunnen helpen om zich te herinneren wie zij werkelijk zijn.


maandag 1 september 1997

Kryon: Het gouden presenteerblad. 1 September 1997

Kryon: Het gouden presenteerblad.

Doorgegeven via Lee Carroll
1 September 1997
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

O mijn partner, het is een goed ding om terug te zijn in deze energie, nietwaar? Er is hier erg veel geleerd. Het is de intentie van de liefde van Spirit om in deze tijd in deze energie iedereen en elke stoel te vullen met de liefde van God.

Dat zal niet zo moeilijk zijn omdat velen van jullie daar al klaar voor zijn. Het onderwerp van vandaag is doelmatig en het gaat over mensen en hun reacties en interacties. En o, geliefden, dit hoort tot Kryons geliefde onderwerpen….. hoe God en de mensen samenwerken.

Wij laten onze energie even op jullie drukken vanuit een omgeving die samen met Kryon is meegekomen om van jullie te houden. De omgeving is wat wij meebrengen om de bedoeling van degenen die hier zijn te verhogen. Hier zitten zij dan in de stoelen en willen verandering, willen informatie krijgen die zal helpen.

Er is hier een grote grap en die is persoonlijk voor ieder van jullie. Dat is dat iedereen deze stem kent die je nu hoort (of leest) want sommigen van jullie horen de boodschap in Engelse woorden met de stem van mijn partner, maar je voelt de energie van Spirit als wij tegen je hart spreken met de energie van thuis.

Wij zeggen jullie dat wij alles van jullie weten…….over jullie. Het enige wat wij niet weten is wat jullie straks gaan doen want dat, geliefden is waar het op deze planeet om gaat. - deze planeet van vrije keuze - die met jullie toestemming is opgezet om vooruitgang te boeken. Sinds eonen van tijd is het nu de tijd om uitbetaald te worden nu je in de energie van de nieuwe tijd zit en luistert naar of de woorden leest van een mens die de energie van goddelijkheid channelt, een energie die de handen schudt met de Goddelijke die in je hart zit.