vrijdag 27 oktober 2000

Kryon in Israël. “een nieuw begin.” 27 oktober. 2000.

Kryon in Israël. “een nieuw begin.”

27 oktober. 2000.  Tel Aviv, Israël

Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.


Op 27 oktober 2000, te midden van de opschudding van wat de Israëli’s “De Situatie” noemen werd er een Kryon-seminar gehouden in het centrum van Tel Aviv. Meer dan 1000 mensen schoven de angst voor terrorisme terzijde en deden mee aan een grote spirituele ontmoeting en toonden hun moed toen zij in nieuwsgierigheid wachtten op de channeling die zou gaan komen. Waar Lee hen allen aan herinnerde was wat Kryon channelde in maart 2000 - dat er in de nieuwe energie dingen zouden gaan gebeuren die erop zouden lijken dat alles achteruit zou gaan.

In maart 2000 channelde Kryon de volgende informatie, die gepubliceerd is in september 2000 in Kryonboek 8, Voorbij het merkteken.

“Geliefden, in deze paar jaren gaan jullie enkele omkeringen zien. Jullie kunnen hiernaar kijken en zeggen: “Weet je, onze Aarde leek het best aardig te doen totdat wij hier kwamen. Nu lijkt het erop dat .er enige veranderingen komen in de goede dingen die er gebeurden.” Hoeveel veelbelovende vredesbesprekingen zijn er nu opeens uitgesteld? Hoeveel zaken zijn er op politiek en stamniveau in een patstelling geraakt? Hebben jullie onlangs enkele overeenkomsten uiteen zien vallen? Wat gebeurt er? Is dit niet de nieuwe energie?

Er zal hoe dan ook actie zijn binnen sommige onderwerpen die al heel lang opzij geschoven zijn. Dingen die schijnbaat vastzaten zullen zichzelf losmaken en sommige daarvan zullen teruggaan naar chaos.

De mensen van deze regio kijken ongetwijfeld allemaal naar precies hetzelfde ding.

Als toevoeging: een gechannelde boodschap (ook gepubliceerd in Kryonboek 8) werd gegeven in Orlando, Florida in januari 2000.


Kryon: Een nieuw begin. 27 oktober 2000

Kryon: Een nieuw begin.
Tel Aviv
Doorgegeven via Lee Carroll

27 oktober 2000 nr.2 van die dag.
Geplaatst: 23 januari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

KRYON IN ISRAEL –De 2e channeling van de dag.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De stem die jullie nu horen hebben jullie vandaag al eerder gehoord, maar voor degenen die zijn gekomen om de energie van Spirit te voelen, jullie weten van wie de energie is die jullie hier gaan voelen. Dus zeggen wij tegen jullie in deze openingsminuten dat dit de zuster, de broer, de familie is die Kryon heet - degene die niet meer macht heeft dan jullie. Dit is degene die voor het eerst bij jullie komt in dit gebied en die de familie begroet als nooit tevoren.

Wij zien deze bijeenkomst als een van de hoogste orde. Wij zien dit als een tijd waarin de energie kan worden gecombineerd op een manier waarop dat nog nooit is gedaan in dit grootse land. Laat de groep die ook is gekomen door een kier in de sluier hier ook binnenkomen en ons bedekken met liefde. Voel deze entiteiten als jullie dat willen, tussen de stoelen, in de gangpaden - sommigen achter jullie - sommigen voor jullie en laat hen hun plaatsen voor jullie innemen terwijl hun liefde deze zaal binnenstroomt.

zondag 6 augustus 2000

Kryon: De kracht van medeleven. 6 augustus 2000

Kryon: De kracht van medeleven.

6 augustus 2000

Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er is niets prettiger dan een reünie en velen van jullie hebben hier lang op gewacht. Eindelijk zie ik jullie in menselijke vorm, face-to-face, op een tijd zoals deze waarop de groep de energie van liefde van de familie over jullie uitstrooit. Groeten aan de lezers want jullie horen er ook bij en ook degenen die hier zijn en de manier waarop wij tijd zien, niet kunnen begrijpen.

Dit is voor velen de eerste keer (als het over channeling gaat), toch is het niet echt de eerste keer. Wij weten wie jullie zijn en wij verheugen ons dat jullie er zijn op een kostbaar moment als dit. Of jullie je er wel of niet bewust van zijn, wij zitten liefdevol aan jullie voeten.

Dit kan de enige keer zijn dat jullie voor Spirit zitten op een manier als deze. Het kan de enige keer zijn dat je tegen Spirit zegt: “Ik wil de energie van medegevoel delen en hier een tijdje steunzender zijn met een vooropgezet doel.” Lieve mensenfamilie, wat er ook in jullie levens gebeurt, wij vragen jullie nu om het af te danken en gebruik te maken van het inter-dimensionale geschenk van verwachting van de tijd waarover wij jullie hebben verteld. Jullie hebben die kracht. Gebruik hem nu als je wilt om je te richten op hetgeen wij jullie moeten vertellen.

Schep en visualiseer nu een beeld dat jullie levens helder zijn, vrij en vol vrede en dat er geen zorgen en problemen zijn. Degenen die hier zijn gekomen met een cellulair probleem in jullie lichaam, visualiseer een eerdere tijd waarin je dat nog niet had. Voel het gevoel van vrede en de sensatie nu je voor Spirit zit.

Wij zeggen jullie dat als je dat visualiseert en het claimt als jouw eigendom jij jezelf dichterbij brengt bij de keiharde waarheid dat jij schept in je geest - dat is de kracht van jullie inter-dimensionale geschenken.