zondag 6 augustus 2000

Kryon: De kracht van medeleven. 6 augustus 2000

Kryon: De kracht van medeleven.

6 augustus 2000

Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er is niets prettiger dan een reünie en velen van jullie hebben hier lang op gewacht. Eindelijk zie ik jullie in menselijke vorm, face-to-face, op een tijd zoals deze waarop de groep de energie van liefde van de familie over jullie uitstrooit. Groeten aan de lezers want jullie horen er ook bij en ook degenen die hier zijn en de manier waarop wij tijd zien, niet kunnen begrijpen.

Dit is voor velen de eerste keer (als het over channeling gaat), toch is het niet echt de eerste keer. Wij weten wie jullie zijn en wij verheugen ons dat jullie er zijn op een kostbaar moment als dit. Of jullie je er wel of niet bewust van zijn, wij zitten liefdevol aan jullie voeten.

Dit kan de enige keer zijn dat jullie voor Spirit zitten op een manier als deze. Het kan de enige keer zijn dat je tegen Spirit zegt: “Ik wil de energie van medegevoel delen en hier een tijdje steunzender zijn met een vooropgezet doel.” Lieve mensenfamilie, wat er ook in jullie levens gebeurt, wij vragen jullie nu om het af te danken en gebruik te maken van het inter-dimensionale geschenk van verwachting van de tijd waarover wij jullie hebben verteld. Jullie hebben die kracht. Gebruik hem nu als je wilt om je te richten op hetgeen wij jullie moeten vertellen.

Schep en visualiseer nu een beeld dat jullie levens helder zijn, vrij en vol vrede en dat er geen zorgen en problemen zijn. Degenen die hier zijn gekomen met een cellulair probleem in jullie lichaam, visualiseer een eerdere tijd waarin je dat nog niet had. Voel het gevoel van vrede en de sensatie nu je voor Spirit zit.

Wij zeggen jullie dat als je dat visualiseert en het claimt als jouw eigendom jij jezelf dichterbij brengt bij de keiharde waarheid dat jij schept in je geest - dat is de kracht van jullie inter-dimensionale geschenken.