zondag 8 december 2002

Kryon: De Viering. Wat nu? 8 december 2002

Kryon Channeling:
De Viering. Wat nu?

Newport Beach, Californie
8 december 2002
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.


Deze Kryon live channeling werd gehouden in Newport Beach, Californie, in de “Thuiszaal” voor Kryon. Het was de op een na laatste publieke channeling voordat de rastergroep klaar was en vertrok van haar rasterveranderende werk. Deze channeling is toegevoegd en verhoogd door Kryon in een herchannelingsproces van de feitelijk opgeschreven channeling. Dit is gedaan om het meer van waarde te laten zijn voor het geschreven woord en om helderheid te brengen voor concepten die energetisch werden gegeven binnen de live channeling.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst!


Wij pauzeerden even zodat mijn partner zich kon herstellen van een overweldigend gevoel van vreugde. Het is de vreugde van voltooiing, de vreugde van uithoudingsvermogen en de vreugde die wij voelen over de mensheid.

Op juist deze plaats (sprekend over deze zaal in Newport Beach) hebben wij jaar na jaar de voeten gewassen van degenen die kwamen om ons te zien. De woorden die werden gesproken zijn gepubliceerd voor anderen om te lezen en te voelen. Zo is het ook vanavond dat deze woorden worden gesproken tegen een hoeveelheid mensen die niet hier zijn, maar er echt wel zijn. Wie ben ik, lieve mensen, om jullie te vertellen dat jullie niet hier zijn als jullie dit lezen? Het is het Nu, nietwaar, waarin wij spreken tegen groepen die schijnbaar in de toekomst zijn maar die vandaag ook aanwezig zijn? Vandaag is de groep voor mij in het heden en zijn de lezers in de toekomst. Later in jullie lineaire tijdlijn zullen de lezers op beide plaatsen zijn (omdat zij niet allen tegelijk lezen) en zal deze groep tot het verleden behoren. Toch zien wij jullie allemaal op hetzelfde moment.

Deze boodschap spreekt tegen alle lagen van het DNA. Mogen zij weerklinken met deze boodschap, dat de mensheid de planeet heeft veranderd tot op zo’n graad dat zij toestemming heeft om de sluier op te tillen en die van wat wij een Apocalyps (Grieks voor optillen van de sluier) hebben genoemd - een grootse dimensionale opwaardering, zelfs een nieuwe dispensatie op de planeet.


zaterdag 23 november 2002

Kryon: Wat is er aan de hand? 23 november 2002

Kryon: Wat is er aan de hand?

Doorgegeven via Lee Carroll
23 november 2002
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Wat een vreugde dat jullie zoiets als vanavond toestaan, geliefden! Wij begrijpen jullie dualiteit. Wij begrijpen dat velen van jullie zich nog steeds afvragen of dit echt kan zijn. Sommigen zullen erdoor geraakt worden. Sommigen zullen dingen ruiken die hier niet zouden kunnen zijn. Sommigen zullen kleuren zien in de zaal en dat is allemaal om dezelfde reden: zodat jullie de waarde kunnen zien van wat jullie hier vandaag hebben geschapen.

Deze bijeenkomst en de boodschap zijn geschapen omdat jullie hier zijn. Dit gebeurt niet in een vacuüm. Als hier niemand zou zitten zou er geen channeling zijn. Het is dus een prettige plek, een die geschapen is door de mensen die hier voor mij zitten en door de duizenden die dit op enig moment lezen.

Ieder van jullie is oneindig en dat geldt niet voor alle leven in het universum. Er is op deze planeet geen test, alleen uitdagingen door energie. Geen van jullie ontbreekt de mogelijkheid om deze uitdagingen te ontvangen en te verdragen. Jullie kwamen allemaal op Aarde met die kennis om alles te laten plaatsvinden op je juiste manier. Wij zeggen jullie dit nogmaals: Elk van jullie is meervoudig! Jullie denken dat jullie ‘ Een ding’ zijn? Dat is niet correct. Jij kijkt in de spiegel en ziet een vierdimensionaal schepsel met een huid en een lichaam en een naam die je hardop kunt uitspreken. Je hebt echter geen idee wie je in de spiegel ziet. Elk van jullie is een groep. Ondanks dat dit gek klinkt hebben jullie alle kennis als je zegt dat je een hoger deel van jezelf hebt en veel van jullie doen hun voordeel met deze hogere delen. Toch zien en voelen zij evengoed de verdeeldheid. Veel van jullie verlangen om deel te zijn van dat andere deel maar jullie scheppen de verdeeldheid op natuurlijke wijze binnen jullie realiteit in plaats van jezelf te zien als een deel van het grote IK BEN.

zaterdag 21 september 2002

Kryon: Co-creatie uitgelegd. 21 september 2002

Kryon: Co-creatie uitgelegd.

Doorgegeven via Lee Carroll
21 september 2002
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is een geheiligde plaats, een zoete plaats. Voor een tijdje is het een plaats die realiteit voor zelfs de drukst bezetten onder jullie doet vermoeden. Het doet mij vreugde om dat te kunnen zeggen terwijl de groep in deze ruimte stroomt. Er zijn er hier die zullen zeggen: Oh, dat zijn alleen maar woorden, nietwaar? Er zijn er ook die zullen zeggen: “Dat is onmogelijk. Spirit praat niet op die manier met mensen. Er zouden donder en bliksem moeten zijn, lichamelijke diepte van een enorm belang. Wolken moeten uiteen scheuren en zeeën moeten tekeer gaan.” Als je dat gelooft negeer je het feit dat er een kern in jou is die alles weet wat ik weet…..een kern die een deel is van de familie van God.

Het is hier een veilige plek en als wij zeggen: “veilig voor zelfs de drukst bezetten onder jullie” bedoelen wij daar dit mee: Wij nodigen jullie uit om alle dingen die niet overeenkomen met een hartsboodschap voor de komende 20 of 30 minuten terzijde te leggen. Stop ze op een dusdanig veilige plaats dat je er zelf versteld van staat als je ze weer wilt oppakken. Dit is een uitnodiging. Lezer, waarom zijn jouw ogen op deze pagina gericht? Ben je ernstig? Breng jezelf dan in een staat van neutraliteit - een waar communicatie mogelijk is zonder dat de geest met de zorgen van vandaag wordt belast.

Voor degenen die eraan twijfelen of zoiets mogelijk is - spreken tegen iemand aan de andere kant van de sluier - zeggen wij dit: Luister of lees niet op de manier waarop je dat altijd doet. Misschien is het tijd om de groep tegenover je en die achter je zit te voelen.. Sommigen van jullie weten wat er hier gebeurt. Als dat zo is, vier dit dan……in alle gemoedsrust.


maandag 2 september 2002

Kryon: Een nieuwe dispensatie. 2 september 2002

Kryon: Een nieuwe dispensatie.

Doorgegeven via Lee Carroll
2 september 2002

Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.
Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Vandaag vullen wij weer een zaal - een die in beweging is. Schijnbaar is die beweging, niet gegrond en alleen maar op doortocht. In feite vertegenwoordigt hij het NU beter dan welke tijd dan ook waarin wij naar jullie toe zijn gekomen. Het NU is altijd op een niet-lineaire manier in beweging. Het rust nooit en is altijd deel van de cirkel van realiteit - altijd in beweging en tegelijkertijd vele dingen aan het scheppen.

Vergeet niet dat de boot waarin jullie vanavond zitten - in deze zaal - altijd in beweging is. En dat alles zal de boodschap versterken.

Jullie zitten op een bepaald deel van jullie planeet met de intentie om je te vermaken - de schoonheid van de Aarde te zien - en tegelijkertijd je spiritualiteit te verhogen door Spirit voor 100% van de tijd bij je te laten zijn.

En zo is het doel van de avond duidelijk en zit dat als het ware op jullie geplakt voor een klein stukje in de tijd wat jullie de ‘Kryon cruise’ noemen - een reis van de drie. (dit is de derde Kryon cruise) Drie is een katalytisch nummer. De ‘drie’ vertegenwoordigt een energie in ruste die erop wacht om in actie te komen. Het is een nummer dat hier vaak aanwezig is zonder in actie te komen en wacht totdat er een andere energie met hem samen kan gaan. Wij zullen daar over een tijdje meer over vertellen want het vertegenwoordigt veel van onze boodschap van vanavond.

De katalytische energie van vandaag moge zich vandaag over jullie uitspreiden met aan jullie gevraagde toestemming tot aan de laatste woorden van deze boodschap. Door dit raam van opportuniteit, waar sommigen van jullie toestemming hebben gegeven en waarvan sommigen zich zelfs al bewust waren voordat zij hier kwamen, zullen jullie een opening creëren. Laten wij het een ‘bewegende poort’ van intentie noemen die heel goed samengaat met het NU en verantwoordelijk is voor het optillen van de sluier.

maandag 1 juli 2002

Kryon: En nu begint het. Juli 2002

Kryon: En nu begint het.

Doorgegeven via Lee Carroll
Juli 2002
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.


Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Deze zaal is gevuld met liefde. Harten staan wijd open, geschapen door dit heiligdom uit jullie eigen bewustzijn. Dat doen jullie, wist je dat? Waar je ook zit, je schept een heilige ruimte. Ik weet dat jullie dat eerder hebben gehoord.

In deze plaats van open harten stroomt een heilige familie met open harten binnen. Er is en doorschijnende, prachtige beker van energie die overstroomt van liefde die in deze groep wordt geplaatst. Jullie hadden allemaal de intentie om vanavond in deze stoelen te zitten en daarom zijn wij hier.

Entiteiten die jullie wel of niet hebben ontmoet zijn hier, degenen die specifiek zijn voor de energieën van jullie goddelijkheid zijn hier. De familie is hier. Jullie hebben geen idee wie er om je heen zijn. In de veiligheid van je stoel, met dat hart dat ervoor klaar is om berichten te ontvangen, ben je ook klaar voor de omhelzingen en de voetwassingen waarvan je weet dat zij zullen komen.

Zoals wij al eerder hebben gezegd kunnen jullie je afvragen wie er wie komt ontmoeten. Inderdaad! Er zijn er heel veel van jullie hier en misschien verwachten jullie vanavond iets? Misschien zal jullie intuïtie zorgen voor de oplossingen waar jullie voor kwamen. Wij nodigen jullie uit om de energieën die hier zijn te ruiken. Sommigen van jullie zullen wel weten wat ik bedoel. Er zijn hier aroma’s die niet vervalst of nagemaakt kunnen worden - zij komen van degenen waar jullie van hielden en zijn overgegaan. Als je dit ervaart beschouw het dan als een ‘klopje op de schouder’ een ‘spiritueel knipoogje’ dat zegt “Weet je dat ik hier ben?”

zaterdag 23 februari 2002

Kryon: Veertien vragen voor Kryon. 23 februari 2002

Kryon: Veertien vragen voor Kryon.

Doorgegeven via Lee Carroll
23 februari 2002
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Dit is een groet die ik al bijna 12 jaar heb gebruikt. Het is een groet die met meer is gevuld dan alleen maar de energie van een groet. Het is eerder een overbrenging van energie. Ondanks dat de sluier dik is zijn er mensen onder jullie die deze groet zullen begrijpen en zeggen: “Ik ben zuster, ik ben broer, ik ben familie.

Ik wil nogmaals zeggen dat dit een kostbaar moment is - een kostbaar moment omdat jullie ervoor hebben gekozen om deze groep uit te nodigen om binnen jullie energie te komen. Sommigen van jullie dachten bij binnenkomst dat dit een veilige plaats is en sommigen voelden het terwijl zij gingen zitten om dit te lezen. Sommigen kwamen binnen en merkten op: “Wat er hier vandaag ook gaat gebeuren, ik wil hier in een veilige haven zitten in deze energie.” Een veilige haven? Ja. Er is hier veiligheid, spiritueel en emotioneel. Er is hier verwelkoming en er is liefde.

Zo nemen wij dus onze plaatsen tussen jullie in en bereiden ons voor op de lezing van vandaag. Als jullie toch eens wisten wat er nu allemaal gebeurt! Er is een dichtheid van energie op deze planeet die er nooit eerder was. Er zijn veranderingen waar wij het nooit over hebben gehad en die geuren door jullie heen. Als jullie een van degenen zijn die ervoor hebben getekend om wat wij noemen een ‘lichtwerker ‘ te zijn, zul je het voelen. Daarover willen wij het even hebben.

In dit vertrek zijn de laatste maanden onze channelings gehouden. Wij hebben gesproken over inter-dimensionaliteit, over natuurkunde, over wetenschap en schaalverdeling. Wij hebben gesproken over het onuitspreekbare, over dingen waar wij niet over konden spreken omdat zij niet te begrijpen waren - en toch deden wij dat. Wij hadden het over cirkels binnen cirkels en nu gaan wij dat onderwerp zoveel mogelijk laten rusten.