maandag 1 juli 2002

Kryon: En nu begint het. Juli 2002

Kryon: En nu begint het.

Doorgegeven via Lee Carroll
Juli 2002
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.


Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Deze zaal is gevuld met liefde. Harten staan wijd open, geschapen door dit heiligdom uit jullie eigen bewustzijn. Dat doen jullie, wist je dat? Waar je ook zit, je schept een heilige ruimte. Ik weet dat jullie dat eerder hebben gehoord.

In deze plaats van open harten stroomt een heilige familie met open harten binnen. Er is en doorschijnende, prachtige beker van energie die overstroomt van liefde die in deze groep wordt geplaatst. Jullie hadden allemaal de intentie om vanavond in deze stoelen te zitten en daarom zijn wij hier.

Entiteiten die jullie wel of niet hebben ontmoet zijn hier, degenen die specifiek zijn voor de energieën van jullie goddelijkheid zijn hier. De familie is hier. Jullie hebben geen idee wie er om je heen zijn. In de veiligheid van je stoel, met dat hart dat ervoor klaar is om berichten te ontvangen, ben je ook klaar voor de omhelzingen en de voetwassingen waarvan je weet dat zij zullen komen.

Zoals wij al eerder hebben gezegd kunnen jullie je afvragen wie er wie komt ontmoeten. Inderdaad! Er zijn er heel veel van jullie hier en misschien verwachten jullie vanavond iets? Misschien zal jullie intuïtie zorgen voor de oplossingen waar jullie voor kwamen. Wij nodigen jullie uit om de energieën die hier zijn te ruiken. Sommigen van jullie zullen wel weten wat ik bedoel. Er zijn hier aroma’s die niet vervalst of nagemaakt kunnen worden - zij komen van degenen waar jullie van hielden en zijn overgegaan. Als je dit ervaart beschouw het dan als een ‘klopje op de schouder’ een ‘spiritueel knipoogje’ dat zegt “Weet je dat ik hier ben?”