zondag 23 februari 2003

Kryon: Door de ogen van ascensie 1. Lee Carroll 23 februari 2003Kryon: Door de ogen van ascensie 1.

Doorgegeven via Lee Carroll
23 februari 2003
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.
Er is hier vandaag een deel van vreugde. Sommigen van jullie beginnen in feite deze energie te voelen. In de volgende ogenblikken zal er een groep binnenkomen die uniek is. Zij stromen binnen in de omgeving om jullie heen, zowel bij de luisteraar als bij de lezer. 


In deze eerste momenten, terwijl jullie kunnen wennen aan deze stem, zeggen sommigen van jullie: “Dit kan niet. Spirit praat niet via mensen op deze manier: dat moet veel ingewikkelder gaan.” Ik denk dat jullie daarom kwamen….voor de bevestiging van dit alles, Voor het begeleiden van deze energiestroom en de woorden en de woordenstroom zal er liefde zijn. In dit proces zal deze groep veel uitdelen van waarvoor jullie zijn gekomen…. de bevestiging van de liefde van God. Het is de bevestiging dat Spirit familie is. En de bevestiging dat angst geen deel uitmaakt van wat wij brengen. Antwoorden kunnen worden gegeven en energie bediscussieerd maar geloof mij, dit is een reünie waarop jullie hebben gewacht. 

Oh, lief mens, luisteraar en lezer, ik weet wie jij bent. Jij denkt dat je daar alleen zit met een paar ogen terwijl je elk woord een voor een leest? Het lijkt zo persoonlijk, nietwaar? Nou, dat is het ook. Zoals de luisteraar alleen hoort met zijn eigen oren en niet met die van iemand anders, zo is het ook als je leest met een bewustzijn en jouw individuele blik op het papier. Wij brengen een persoonlijke boodschap en toch is die universeel. Het is er een van liefde en dat is hij altijd geweest. 

Deze groep die hier instroomt is uniek omdat hij maatwerk voor jullie is. Hij is altijd verschillend, weet je? Er zijn er die zeggen: “Wel, de groep die met Kryon meekomt moet wel altijd hetzelfde zijn. Het is de Kryongroep.” Wie heeft jullie dat verteld? Dachten jullie misschien dat het een servicegroep was die op de een of andere manier met Kryon meereist? Misschien dachten jullie dat het gelijk was aan een groep die met een koning meereist, dienaren en zo? Ik heb gedachteverwarrende informatie voor jullie: De “Koning” die deze groep dient ben JIJ!