zaterdag 27 september 2003

Kryon: De harmonische concordantie, misvattingen en frustraties 1. Lee Carroll 27 september 2003

Kryon: De harmonische concordantie, misvattingen en frustraties 1.

Doorgegeven via Lee Carroll
27 september 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.
Er is hier een zoete energie. Voelen jullie het? Het is een zoete plaats waar Lemuriers samenkomen. De schaal van wie jullie zijn en wat er op de planeet gebeurt gaat veel verder dan jullie bevattingsvermogen. Maar hier is zoete energie. De groep die hier vanmorgen is gekomen heeft nu toestemming gekregen om tussen jullie in te bewegen, jullie aan te raken, als je dat wilt.

Als de energie is uitgepakt geven wij aan enkelen permissie om de kleuren zowel op het podium als in de groep te zien. Dat gebeurt er als engelen samenkomen. Het is een kosmische grap, weet je, dat jullie hier voor mij zitten en ik tegen jullie spreek. Het is een dualiteit die totaal verbergt wat er echt aan de hand is.

Als engelen met engelen spreken staat er geen een boven de ander. Wij spreken allemaal samen. Lief mens, ik ken jouw andere naam. Ik heb dat sinds het begin gezegd. Er is een naam die jij niet kunt uitspreken - een naam die wij in licht zingen - en dat ben jij. Ver voorbij het streven en de frustraties van de Aarde bestaat de echte jij. Jij bestaat in een tijdelijke vorm en voert een test uit voor het universum, een waarmee jij instemde om die uit te voeren.

Jullie zijn oneindig, weten jullie dat? Jullie leven op Aarde is zeer tijdelijk. Het is een serie van tijdelijke gebeurtenissen net zoals een aantal busritten. Jullie zijn altijd op doortocht, nooit thuis maar altijd ergens met een doel als je op de planeet bent; het is diepgaand.

donderdag 11 september 2003

Kryon: Waarneming van meesterschap. 2. Lee Carroll 11 september 2003

Kryon: Waarneming van meesterschap. 2.

Doorgegeven via Lee Carroll
11 september 2003
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.

Gegroet, geliefden, IK BEN Kryon van de magnetische dienst. 

Wij zouden dit graag willen uitroepen tot een heiligdom, een toevluchtsoord. Er is veel activiteit om jullie heen tijdens deze ervaring die jullie een cruise noemen. Keer je even met ons naar binnen.

Beginnen jullie je familie al te voelen? Beginnen jullie al te begrijpen dat de mensen die naast jullie zitten - wie het ook zijn en waar zij ook vandaan komen - iets met jullie gemeen hebben?

Lang geleden kwamen alle hier aanwezigen samen in een vorm - op een manier die jullie je zelfs niet kunnen voorstellen - waarbij tijd niet bestond. Dat is interessant, nietwaar, dat jullie planningsessies houden voordat jullie hier komen? Dat klinkt logisch in 3D, nietwaar? Maar wie van jullie zou er denken aan een “planningsessie” voor wat er al is gebeurd? Laat dat jullie hersenen duizelen? Ik kan dat begrijpen.

Laten wij het dus eenvoudig houden. Hoeveel van jullie begrijpen dat er nu planningsessies zijn voor jullie volgende incarnaties?

Jullie zouden kunnen antwoorden: “Wacht even, Kryon, Ik heb die keuze nog niet gemaakt! Ik ben er echt nog niet zeker van of ik zal terugkomen. Wij moeten hier niet de huid verkopen voordat de beer geschoten is.”

Echt? Hoe weten jullie dat? Hoe weten jullie dat jullie niet een almaar doorgaande planningsessie zitten?

maandag 8 september 2003

Kryon: Waarneming van meesterschap 1. Lee Carroll 8 september 2003

Kryon: Waarneming van meesterschap 1.

Doorgegeven via Lee Carroll
8 september 2003
Vertaald uit het Engels door
 Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De focus in deze nieuwe tijd ligt op de ontdekking van de goddelijkheid binnenin de mens. Dat is ook onze focus bij onze boodschappen. Dus de focus van de leraar die voor jullie zit en Kryon heet, ligt nu op jullie. Laat daarom de entiteiten die ik heb meegenomen en die hier al dagen zijn met hun werk beginnen. Laat hen beginnen zichzelf op vele manieren te tonen., wegen waarbij jullie ze kunnen ruiken of voelen.

Dan zullen jullie misschien begrijpen dat dit inderdaad een tijd is waarin de mens een stukje van de andere kant van de inter-dimensionale sluier aanraakt.

Ook al zijn wij geen mensen, wij zijn wel familie en ons zeer bewust van jullie menselijkheid. Wij zijn ons heel goed bewust van jullie biologie, van waar jullie nu doorheen gaan en dat wij ons ‘een’ met jullie voelen. Dat is waarom de groep hier komt, een energie die helemaal voor jullie gespecialiseerd is en die naast jullie zit…..zowel voor de luisteraar als voor de lezer.

Er is niets onbekend voor ons. Zelfs de dingen die om jullie heen gebeuren en die jullie niet kunnen zien, zijn bekend voor ons. Jullie potentiëlen zijn voor ons realiteit, maar nog niet voor jullie. En dat, lieve mensen, is wat jullie de verandering van de inter-dimensionale landkaart noemen. Het is er een die jullie in een ogenblik kunnen veranderen en daardoor de profetieën onmogelijk maken en jullie levensperspectieven op het moment zo interessant maken.