zondag 5 december 2004

Kryon: Gezondheid en heling. 5 December 2004

 Kryon: Gezondheid en heling.

Doorgegeven via Lee Carroll
5 December 2004

Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Als een van degenen bent die kleuren kunnen zien, kijk er dan naar. Zij dringen door naar deze zaal en vertegenwoordigen delen die veel groter zijn dan de som van het geheel. Zij vertegenwoordigen de genezende entiteiten waarvan sommigen er al de hele dag zijn en anderen tot nu hebben gewacht om te arriveren.

Stel je eens voor dat er hier geen dak is. Het is een prachtige, heldere nacht…..warm, met als de temperatuur in deze zaal. Een stadion omhult deze plaats en het is tot de nok toe gevuld met tienduizenden entiteiten die kijken wat er in deze zaal gebeurt. Als je dit in jouw gedachten kunt doorgronden heb je een klein idee van de waarheid en die is dat jullie allemaal verbonden zijn met de familie op een niveau dat jullie niet makkelijk kunnen bevatten.

Hoewel jullie je alleen voelen, wat door de dualiteit heel goed wordt ondersteund, zijn jullie dat niet. Spirit zit op je schouder. God weet alles over jullie en kijkt naar jullie en glimlacht en veroordeelt niet omdat jullie een deel van het geheel zijn en zo zijn ontworpen. Wij begrijpen dat jullie vol vragen zitten maar voor nu vraag ik jullie om je lineariteit en jullie 4D-levens even opzij te schuiven en zo geankerd te blijven dat je niet wegzweeft want jullie worden geëxamineerd, zoals jullie dat zeggen, door degenen die van jullie houden.

zaterdag 13 november 2004

Kryon: De waarheid over DNA. 13 november 2004

Kryon: De waarheid over DNA.
Doorgegeven via Lee Carroll
13 november 2004
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst

Ik heb al heel vaak gezegd dat ik niet alleen een broer of een zus ben; ik ben een deel van jullie en jullie zijn een deel van mij - zelfs als jullie dat niet begrijpen of weten. Als jullie eenmaal uit de doos komen die vierde dimensie heet, zullen jullie het allemaal weten.

Sommigen van jullie zien veel meer achter mijn woorden. Jullie hebben de omhelzingen gevoeld van een broer of een zus. Misschien hebben jullie de tijdloosheid gevoeld van wie jullie werkelijk zijn? En als je dat voelde kwam het omdat dit altijd de projectie van de waarheid is geweest. Wij zijn allemaal gelijk geheiligd - delen en stukjes van wat jullie God noemen.

Wij brengen jullie geen nieuwe concepten maar gaan verder om degenen van jullie die vierdimensionaal zijn te verrassen. Het is hier een heerlijke plek en ik ken jullie allemaal. Ik ken de jongeren die pas aan hun leven zijn begonnen….degenen die zoveel meer weten dan jongeren een jaar of tien geleden deden.

Ik ken de oudere lichtwerkers die hier zijn gekomen en die zich bezield voelen om zo lang en zo dichtbij Spirit te zijn. Als je die jongeren neemt en ze naast de senioren plaatst hebben zij allen iets gemeen: Zij hebben allemaal het bewustzijn van God in hun DNA. Zij zijn tijdloos ondanks dat zij momenteel een verschillend lichaam hebben. In andere omstandigheden zouden zij elkaar kunnen ontmoeten en voelen of zij elkaar altijd hebben gekend en zou er geen sprake zijn van leeftijdsverschil. Zelfs levenservaring maakt op een bepaald niveau ook geen verschil. Dat is een goddelijk compliment dat jullie allemaal verbindt.

zaterdag 23 oktober 2004

Kryon: Hoe groot is God? 23 oktober 2004

Kryon: Hoe groot is God?

Doorgegeven via Lee Carroll
23 oktober 2004
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Inderdaad, het heiligdom is vandaag opgewarmd (door de meer dan 1400 aanwezigen). Spirit spreekt op vele manieren en de mensen in de stoelen hebben gehoord wie ik ben, (door de groeten). Maar hebben zij echt gehoord wie zij zijn? Hebben zij de uitdrukking gehoord dat zij echt engelen zijn? Zie je, het maakt niet uit wie er voor jullie channelt - de waarheid is de waarheid en die zullen jullie op vele manieren en van vele entiteiten horen. Sommige ervan zullen jullie amuseren en sommige zullen jullie hart raken. Sommige doen het allebei! Maar zij zullen jullie allemaal vertellen over de mensen die engelenkracht hebben en zijn gekomen om de Aarde te veranderen.

Spirit wil jullie de verschillende soorten energie geven die de waarheid vertegenwoordigen. Ik heb mijn partner gevraagd om erop toe te zien dat alles vanavond wordt opgeschreven. Al lijkt het normaal, dat is het niet als de boodschap wordt vertaald in een andere taal. Er wordt ook een taalbarrière opgeworpen tussen de twee zijden van de sluier. Als het teveel wordt vertaald is er een kans dat de boodschap zal verwateren. Maar niet vanavond…..niet vanavond. De reden? Omdat de energie rijp is om begrepen te worden. De boodschap van vanavond zal door velen begrepen worden. Dit is een grootse plek die gevuld is met vele oren en vele engelen….menselijke engelen. Er is een energie geschapen die het voor iedereen makkelijker zal maken.


woensdag 1 september 2004

Kryon: De uitdaging van lineariteit. 1 September 2004

Kryon: De uitdaging van lineariteit.
 Doorgegeven via Lee Carroll
 1 September 2004
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.

Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

O, het is fijn om hier te zijn!Er zijn altijd mensen die zeggen dat dit echt niet waar kan zijn. Zij zullen zeggen dat het gewoon verteld wordt door mensen…..niet meer dan dat, en dat het bedrog moet zijn.

Ik vertelde mijn partner al jaren geleden om te energie vooruit te laten gaan en degenen op Aarde om jullie heen de echtheid te laten zien van wat jullie doen. Voor die spirituelen te zitten en die het verschil kunnen vertellen. Dat heeft hij gedaan. Al 15 jaar lang is hij de wereld rondgegaan en heeft aan de hoogsten van de hoogsten gevraagd om te onderscheiden en de verbinding te “voelen.”

Dit is de enige manier waarop een mens kan ‘bewijzen’ dat channeling accuraat is - om voor andere spiritueel gezinde mensen te zitten en om hun onderscheidingsvermogen en hun wijsheid te vragen.

Tegen de lezer zeggen zij dat sommigen het licht om hen heen zuilenrijen en anderen niet. Dit is allemaal gepast en er is nooit een oordeel over. Maar de uitnodiging om de woorden in je hart te voelen staat altijd open, ze te voelen op en manier de tegen jouw engelachtige onderscheidingsvermogen zegt: “Hier spreekt een zuster tegen jou….een broer van achter de realiteit waarvan je de pretentie hebt dat je die begrijpt. Het is een reünie en er is hier niets anders dan eer en liefde.

Inderdaad zijn er vanavond mensen in het publiek die kunnen onderscheiden. Wij zeggen tegen jullie: “Kijk naar de kleuren - zij zijn hier. Degenen van jullie die engelachtige structuren zien, kijk naar hen in al hun glorie want ook zij zijn hier. Dit gebeurt er als een groep engelen (mensen) zich begint te herinneren dat zij engelen zijn.


woensdag 4 augustus 2004

Kryon: De winter van de spiritualiteit. 4 augustus 2004

Kryon: De winter van de spiritualiteit.

Doorgegeven via Lee Carroll
4 augustus 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 


Wij willen even pauzeren om te genieten van de energie die hier binnenstroomt en die anders is dan die in het verleden.

Jullie zijn het je misschien niet bewust maar zelfs op die paar momenten dat jullie hier samenzijn zijn er elk moment entiteiten aangekomen. Ondanks dat er enkelen zijn die denken dat dit niet mogelijk is, zijn er ook die hun energie willen sturen naar de stoel waarin mijn partner klaar zit voor een communicatie met Spirit. Dat zijn degenen waarmee vandaag wordt gecommuniceerd.

Het is geen toeval dat jullie, of degenen om jullie heen, hier zijn. Er zijn er veel meer van jullie dan jullie denken want elk van jullie, oud of jong, en alle anderen vertegenwoordigen minstens vijf of meer entiteiten om jullie heen die hier zijn aangekomen…..alleen voor dit moment. Daar zitten nog niet eens degenen bij die met jullie meekomen in je DNA! Wat? Oh, dat klinkt vreemd, nietwaar? Wacht maar tot je zodadelijk meer hoort.

Wij gaan jullie iets vertellen. Het is iets dat wij eerder hebben verteld maar nooit op deze beknopte manier. Nu wordt het opgeschreven want eerder was dat nog niet zover. Het was mijn verzoek aan mijn partner (Lee) om dit nu op te laten schrijven. Hij kon zich warm draaien in twee andere channelings omdat deze boodschap in delen werd gegeven zodat hij meer zou weten over de energie en de nauwkeurigheid over wat te verstrekken. Zo doen wij dat want in de laatste jaren is de informatie niet esoterischer geworden maar wel veel moeilijker uit te leggen.


zondag 20 juni 2004

Kryon: De Lemurische connectie. 20 juni 2004

Kryon: De Lemurische connectie.

Doorgegeven via Lee Carroll
20 juni 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Deze zaal is de afgelopen weken gevuld met heel veel energie! Er is frivoliteit, lesgeven en healing. Er zijn ook onthullingen geweest - misschien zelfs een begin van een revolutie in persoonlijk denken.

Jullie hebben gehoord over de entiteiten achter de sluier. Je zou kunnen zeggen dat ik er een van ben.

Toch hebben velen hetzelfde gezegd. Zij hebben jullie verteld dat wij van de andere zijde maar een fractie van jullie verwijderd zijn. Wij weten wie jullie zijn en waar jullie doorheen zijn gegaan maar de grootsheid zit binnenin jullie en dat is vandaag het hoofdthema van deze channeling. Het werd gezegd door Adama (gecchanneld door Louise Jones), door de moederenergie van Gaia (gechanneld door Pepper Lewis) en ja, ook door mijzelf. Daarom vragen wij jullie: Hoe vaak moeten jullie dit nog horen voordat jullie het geloven?

Laten wij bij het begin beginnen, Zou het kunnen zijn dat wat jullie nu horen echt is? Zou het kunnen zijn dat er een stem wordt gechanneld door een mens die iets vertegenwoordigt dat al zo oud is als de Aarde? Zou het kunnen zijn dat die stem vele oude zielen vertegenwoordigt die ‘familie’ zijn en komen van een plaats die wij thuis noemen, maar die jullie mysterieus noemen? Kryon spreekt als groep en dat is geen nieuw nieuws. Begrijpen jullie dat? Kan zoiets als wat wij de liefde van familie noemen - van God - bestaan die aangenaam en dik is en die jullie nu kunnen voelen en die stroomt op het niveau van jullie DNA, echt zo zijn?


zaterdag 19 juni 2004

Kryon: Het geschenk van de Venusdoorgifte. 19 juni 2004

Kryon: Het geschenk van de Venusdoorgifte.

Doorgegeven via Lee Carroll.
19 juni 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.Gegroet, geliefde, IK Ben Kryon van de magnetische dienst.

Oh, er is vandaag meer aan de hand dan alleen magnetische diensten. Hebben jullie enig idee hoeveel er van jullie door de planeet wordt gehouden? Er zijn er enkelen onder jullie die genezers zijn en geweldige gaven hebben - inter-dimensionale gaven die hen in staat stellen om kleuren te zien. Sommigen zien de schaduwen van de entiteiten in andere dimensies. Sommigen van jullie kunnen de inter-dimensionale kleuren niet zien, maar jullie kunnen ze voelen. Sommigen hebben zelfs situaties meegemaakt waarbij de essentie van Spirit hen bezocht. Jullie kunnen wensen om deze geschenken de komende minuten te gebruiken.

Dit is een heerlijke plaats. Hij sinds vanmorgen gezalfd als het heiligdom van kennis - een plaats waar jullie jezelf toestemming geven om aangeraakt te worden door God. Typisch voor deze channelings is dat ik zeg dat jullie iets wordt geleerd en dat jullie worden ‘aangeraakt’ door God. Waarom niet? Dat is wat broers en zusters doen! Zet je dus maar schrap.

Sommigen hebben deze vraag gesteld: “Lieve Kryon, jij zegt dat jij ons overal kunt ontmoeten en toch zeg je dat je speciaal hier naartoe bent gekomen om ons te zien. Is dat echt zo? Wat moet een mens aan Spirit geven? Het lijkt erop dat de mensen altijd de vragen stellen en hulpeloos zijn. Wat hebben wij God mogelijk te bieden?”

Wel, mensen, laat ons jullie eerst vertellen dat jullie erg lineair zijn. Waarom denken jullie dat deze ontmoetingen altijd een kant opgaan? Begrijpen jullie dan niet dat als er een wordt aangeraakt beiden daarbij betrokken zijn? Zo gaat het van mens tot mens dus waarom niet met de familie van God? Begrijpen jullie niet dat als geesten zich met die van de andere kant van de sluier verbinden, geesten die elkaar altijd heel goed hebben gekend, er dan een vonk van begrip en liefde is? Begrijpen jullie niet dat er vreugde wordt gegeven?

woensdag 19 mei 2004

Kryon: Overvloed en Liefde. / David Brown /19 mei 2004

Kryon:
Overvloed en Liefde.
David Brown
Wijnberg, Kaapstad
19 mei 2004.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om vanavond hier bij jullie allen te zijn – vanavond gaat het over Overvloed en Liefde; vanavond gaat het over terreur en het loslaten van jullie diepste en krachtigste angsten.

Allereerst zullen wij spreken over de terreur op lange termijn….. de wereld lijdt grotelijks onder de energie van terreur. De naties als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk leggen hun terreur op aan minder machtige landen van de Aarde onder de vlag van de strijd tegen het terrorisme. Natuurlijk moeten deze twee landen op dit gebied gezien worden als de paria’s van de wereld. In het algemeen hebben de blanken de weg verloren met betrekking tot de zorg, het ouderschap en het op(voeden) van kinderen.

Vanaf de conceptie spelen de blanken een raadspelletje onder de regels van de allopathische geneeskunde. Ook bij relaties door een complete afwezigheid van betekenisvolle spiritualiteit in de westerse wereld en dit betekent dat de antwoorden die naar relaties zouden moeten komen, daar niet langer komen en vaak wel of niet gebaseerd zijn op seksuele aantrekkelijkheid – een aantrekkingskracht die de afstand niet kan overbruggen – de afstand die twee mensen tot elkaar zou moeten brengen en vaak vanwege de goede redenen en daardoor gaan deze relaties vaak veel langer door dan goed voor hen is.

zondag 4 april 2004

Kryon: Wat gebeurt er? 2004 Lee Carroll 4 april 2004

Kryon: Wat gebeurt er? 
2004

Doorgegeven via Lee Carroll
4 april 2004
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Laten wij doorgaan met de zoetheid van deze plaats te voelen. De groep die vanmorgen aankwam is hier - er zijn er veel meer dan jullie denken. Zij kwamen om hier te zitten en bij jullie te zijn en zij gaan veel verder dan de stoelen die hier staan.

Wij hebben al eerder gezegd dat in de tijd waaruit jullie constructie van realiteit komt, wij ook de lezer zien. Oh, het is een persoonlijke ervaring, nietwaar, lezer? Twee ogen op een pagina gericht, die daar alleen zitten. Jullie hebben geen idee van alle mensen die voor jullie zitten, nietwaar? Dat is de manier waarop wij het zien. Die gaat buiten de tijd (lineariteit) en wij zijn in staat om allen tegelijk te groeten.

Deze groep is veel groter dan jullie denken terwijl die hier binnen stroomt. Hij gaat door de beperkingen van de tijd naar de ogen en harten van alle lezers.

Velen van jullie voelen zich erg gewoon! Jullie denken dat je onderdeel bent van een grote massa mensen die voor God zonder gezicht blijft. Voor de luisteraars, jullie zien jezelf als deel van een groep biologische schepsels van een zekere leeftijd, met verschillende typen lichamen en van beide geslachten die hier in de maand april 2004 bij elkaar zit. Zo zouden jullie jezelf beschrijven en dat is niet wat wij zien. Wij zien een inter-dimensionale groep die ontelbaar is, groots, gevuld met de wijsheid van eeuwen die goddelijk is in het spel van het menselijk leven.

Wat als wij jullie zouden zeggen dat jullie als deeltjes van God een verborgen attribuut bezitten dat spectaculair en glorieus is. Zouden jullie dat geloven? Velen zouden zeggen: “Daar is geen bewijs voor.” Sommigen hebben ook nog deze vraag gesteld: “Wel, ik heb een Hoger Zelf en waarom kan ik dat niet zien? Waar is het als ik slaap? Wat gebeurt er met de gidsen als ik niet bij bewustzijn ben?” Al die onderverdeling!

zaterdag 20 maart 2004

Kryon: Gebed en meditatie. 20 maart 2004

Kryon: Gebed en meditatie.

Doorgegeven via Lee Carroll
20 maart 2004, Reno, Nevada
Vertaald door Henk Steur.Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zeggen jullie dat er hier een heerlijke energie is, maar het gaat verder dan dat. Als deze bewuste mens voor jullie zit (Lee) geeft hij zijn Hoger Zelf toestemming voor inter-dimensionale communicaties. Hiermee wordt een energie geschapen maar het is een energie die niet gevangen kan worden gehouden, niet opgenomen of gedupliceerd. Toch kan hij ‘gezien’ en gevoeld worden. Sommigen van jullie kunnen zelfs lichamelijke veranderingen voelen. Wij nodigen jullie uit om de energieën vandaag te voelen. Lezer, luister jij ook?

In deze ogenblikken vragen wij jullie om geloof even op te schorten. Stop de klok. Laat je lichaamsfuncties voor een paar minuten even achterwege, behalve die belangrijk zijn om in leven te blijven, zodat jullie gefocust zijn. Velen vragen zich af of zoiets wel echt mogelijk is. Kan Spirit op deze manier met mensen spreken? Nogmaals zeg ik jullie dat dit altijd al zo is geweest zoals blijkt uit oude geschriften. Het verschil vandaag zit hem echter in waarover wij spreken: er is toestemming gegeven om de sluier een beetje op te tillen. Al is het nog zo weinig, het optillen van de sluier in samenwerking met een aanpassing van het raster, heeft toestemming gegeven om energie en processen te veranderen en procedures te wijzigen. Kunnen jullie dat voelen?

Een gloednieuwe soort manifestaties is mogelijk en wij hebben het over degenen die rechtstreeks naar jullie DNA gaan. Lieve mensen, de energie van meesterschap is in jullie! Wervelend door jullie DNA zijn er emulsielagen van dimensionaliteit. Binnen deze lagen is er jullie mogelijkheid om te besluiten of deze channeling-ervaring echt is of niet en daarom vragen wij jullie om dat ook te gebruiken.

Zou het mogelijk zijn dat mijn partner in contact is met de andere kant van de sluier? Als wij jullie pure wetenschap informatie geven komt dat vaak minder dan een jaar later in jullie vakbladen. Wat zegt dat jullie? Het zegt jullie dat wij voldoende van jullie houden om deze behulpzame informatie te geven, maar er is meer dan dat.

woensdag 4 februari 2004

Kryon: Ware Vrouwelijkheid 4 february 2004

Kryon: Ware Vrouwelijkheid
Gechanneld door David Brown
4 february 2004 : Lakeside, Kaapstad
Geplaatst 7 februari 2014
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is geweldig om hier vanavond bij jullie allen te zijn – wij in de geestenwereld hebben ontzag voor jullie ervaring op Aarde. De groep van vanavond bestaat helemaal uit vrouwen; het is ook niet zomaar een bijeenkomst. Er is een nieuwe golf van vrouwelijke heling die door jullie lichaam heengaat en wordt verbonden en gemanifesteerd op deze Aarde.

Het vrouwelijke is onbekend en op vele manieren is dit hoe jullie over jezelf als vrouw op Aarde denken. Er is een groot verlies aan richting in de vrouwelijke wereld – er is een groot misverstand over de rol van de vrouw op de planeet Aarde. Zoals wij al vaak in deze channelings hebben gezegd zou een vrouw 55 % vrouwelijke en 45% mannelijke energie moeten hebben; een vrouw zou een tweedeklas man worden of een eersteklas vrouw als zij poogt te opereren in de mannelijke rol – zij zal dit alleen uit onzekerheid doen, niet uit zekerheid, binnen haar eigen vrouwelijkheid.

zaterdag 31 januari 2004

Kryon: Waarneming van meesterschap 3. "De overeenkomst" 31 januari 2004

Kryon: Waarneming van meesterschap 3.
"De overeenkomst"

Doorgegeven via Lee Carroll
31 januari 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.Gegroet geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Oh, dit is een heerlijke plaats en ook een vreugdevolle plaats.

Laten wij even een moment nemen om de groep die hier ook aanwezig is te begroeten. Als het in je bewustzijn zit om Spirit jou te voelen wassen , laat het dan zo zijn, want. Lemurier, daarom zijn wij hier. Wij wisten wie hier zouden zijnen wie deze pagina zouden lezen. Intentie is vandaag koning!

Voor degenen die op het laatst mogelijke moment hebben besloten op een plaats als deze te arriveren, wij kennen jullie potentieel. Voor degenen die terloops dit boek hebben opgepakt en het lezen, wij kennen jullie potentieel. Dus de samengaande energie van wat jullie meebrengen bij deze episode van het leven, in deze uren, in deze paar minuten, is inderdaad om jullie heen terwijl wij de andere helft meenemen. Het is geen algemene boodschap. Het is een boodschap die speciaal voor jullie is bedoeld omdat jullie er de helft van zijn! Het mag lijken op andere boodschappen maar wij spreken is speciaal voor jullie en het is geen toeval dat de menselijke stem van het kanaal, mijn partner, vandaag in jullie twee oren klinkt. Daarom zitten jullie in de stoel, lezende en luisterende Lemurier!

Laten wij een moment nemen om deze plaats te eren (een zeer oud theater in Idaho). Er is hier veel gebeurd. Er is vreugde geweest en gelach. Sommigen hebben geschreeuwd van vreugde of werden tot tranen toe bewogen op dit toneel. Het gebouw heeft een geschiedenis. Het heeft ook als kerk gediend! Er hebben op dit toneel healings plaatsgevonden. Het is dus niet de eerste keer dat hier mensen komen om hun spirituele waarheid te zoeken en zij zaten in dezelfde stoelen als waar jullie nu in zitten. Laten wij zeggen dat dat de eerste keer was dat informatie zoals deze hier wordt gepresenteerd, toch is er hier een groep die pretendeert dat zij elkaar niet kennen.

Ondanks dat kwam deze groep intuïtief hier samen. Het is uniek hoe dit werkt. Je zou dus kunnen zeggen dat de energie van de oude energie en de energie van de nieuwe energie elkaar ontmoeten want over een paar momenten binnen jullie tijd zal alles wat wij deden weer voorbij zijn. Wij zien jullie deze plaats al verlaten en het boek neerleggen. Wij zien de potentiëlen al van wat wij gaan zeggen en hoe dat op jullie zal overkomen. Wij kennen jullie harten en wij kennen jullie bij naam.

woensdag 14 januari 2004

Kryon: Relaties begrijpen 14 januari 2004,

Kryon: Relaties begrijpen
Gechanneld door David Brown
14 januari 2004, Lakeside, Kaapstad.
Geplaatst 5 februari 2014
Vertaald uit het Engels door
 Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om hier vanavond bij jullie te zijn. Jullie zijn allemaal in vele levens dienstbaar geweest, niet alleen op de Aarde, maar velen op andere planeten rondom dit universum en vele andere universa.

Er begint zoveel liefde hier op de planeet Aarde te stromen nu de energie omhoog gaat en de nieuwe wereld staat te wenken. Jullie, die zoveel werk hebben gedaan aan jezelf, zullen werkelijk de vruchten van dat werk gaan plukken. Jullie beginnen vrede met jezelf te voelen en gevuld worden met liefde, vreugde, vrijheid en Spirit binnenin.

Als jullie alle energie rondom je jeugd loslaten en vrijer in je eigen leven worden zullen jullie herkend en gezien worden, jullie zullen geëerd en gerespecteerd worden. Eer en respect zijn de nieuwe energiën die de planeet binnenkomen. Op een grootse manier! Respect is een energie die op geen enkele manier schadelijk is; het is een energie die een diepe en bekrachtigende ruimte bevat, een energie die is als de nucleus van een atoom, een energie die alles op zijn plaats houdt - de juiste plaats. Als jullie jezelf en anderen respecteren zal alles op zijn plaats vallen en zal dat ook zo blijven.