zaterdag 13 november 2004

Kryon: De waarheid over DNA. 13 november 2004

Kryon: De waarheid over DNA.
Doorgegeven via Lee Carroll
13 november 2004
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst

Ik heb al heel vaak gezegd dat ik niet alleen een broer of een zus ben; ik ben een deel van jullie en jullie zijn een deel van mij - zelfs als jullie dat niet begrijpen of weten. Als jullie eenmaal uit de doos komen die vierde dimensie heet, zullen jullie het allemaal weten.

Sommigen van jullie zien veel meer achter mijn woorden. Jullie hebben de omhelzingen gevoeld van een broer of een zus. Misschien hebben jullie de tijdloosheid gevoeld van wie jullie werkelijk zijn? En als je dat voelde kwam het omdat dit altijd de projectie van de waarheid is geweest. Wij zijn allemaal gelijk geheiligd - delen en stukjes van wat jullie God noemen.

Wij brengen jullie geen nieuwe concepten maar gaan verder om degenen van jullie die vierdimensionaal zijn te verrassen. Het is hier een heerlijke plek en ik ken jullie allemaal. Ik ken de jongeren die pas aan hun leven zijn begonnen….degenen die zoveel meer weten dan jongeren een jaar of tien geleden deden.

Ik ken de oudere lichtwerkers die hier zijn gekomen en die zich bezield voelen om zo lang en zo dichtbij Spirit te zijn. Als je die jongeren neemt en ze naast de senioren plaatst hebben zij allen iets gemeen: Zij hebben allemaal het bewustzijn van God in hun DNA. Zij zijn tijdloos ondanks dat zij momenteel een verschillend lichaam hebben. In andere omstandigheden zouden zij elkaar kunnen ontmoeten en voelen of zij elkaar altijd hebben gekend en zou er geen sprake zijn van leeftijdsverschil. Zelfs levenservaring maakt op een bepaald niveau ook geen verschil. Dat is een goddelijk compliment dat jullie allemaal verbindt.