zaterdag 29 januari 2005

Kryon: Lichtwerkersverantwoordelijk-heden. 29 januari 2005.

Kryon: Lichtwerkersverantwoordelijk-heden.

Doorgegeven via Lee Carroll
29 januari 2005.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Er is een opwinding in de zaal die door ons gezien kan worden. Degenen die hebben gewacht tot jullie in de stoelen gingen zitten zijn degenen die jullie nu eren. Daarachter is er een cellulaire structuur binnen ieder van jullie die ernaar uitkijkt om te “luisteren naar de baas.” (Dit is Kryons uitdrukking voor het feit dat jullie de baas zijn over jullie eigen lichaam met al zijn functies).

Daarachter zit iets dat zo groots is dat jullie het niet zouden geloven: Elke entiteit van het universum die jullie zien als achter de sluier is zich bewust van deze ontmoeting! “Verbazingwekkend” zouden jullie kunnen zeggen “ Kan het zijn dat zoiets bestaat? Dat deze woorden inderdaad interpretaties zijn van achter de sluier waar in jullie geesten God bestaat? Kan dat zo zijn?zaterdag 1 januari 2005

Kryon: De Verandering der Aarde .............. 1 januari 2005. Geplaatst: 24 februari 2014

Kryon: De Verandering der Aarde – de Tsunamicatastrofe in Zuid-Oost Azië, Kerstmis 2004.

Barbara Bessen
1 januari 2005. Geplaatst: 24 februari 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

                                                                                        
Lieve Kryon-vrienden.

De grond van onze huidige bijeenkomst is geen vrolijke – hoewel alle boodschappen die ik en andere Vrienden van het Licht aan jullie doorgeven altijd vol Licht en Vreugde zijn. Sta mij toe te zeggen dat ik begrijp dat jullie de actuele gebeurtenissen met droeve ogen bekijken.

Ik zie jullie angst. Ik zie jullie ontzetting, jullie onbegrip en jullie meevoelen. Alles is passend. Het is wat jullie gewoon zijn te ervaren als een gebeurtenis als deze onder jullie aandacht komt. Deze natuurramp, zoals jullie het noemen, is een van de vele incidenten die met de herstructurering van de Aarde te maken hebben. Het is momenteel voor de planeet Aarde een maatregel die genomen moet worden om zich te reinigen en te verduidelijken.

Bekijk, als jullie mijn geschriften en die van anderen hebben gelezen, deze gebeurtenissen ook met andere ogen. Aan de ene kant hebben jullie liefde en medegevoel. Kijk met liefhebbende ogen naar deze mensen die deze ervaringen doorstaan. Eer de zielen die zijn overgegaan en zend licht naar degenen die nu geen dak boven hun hoofd hebben, die gewond zijn en veel pijn hebben door degenen die uit hun leven zijn verdwenen, en met hun aardse leven verder moeten gaan.