donderdag 1 september 2005

Kryon: Een beschrijving van het spirituele pad. 1 September 2005.

Kryon: Een beschrijving van het spirituele pad.

Doorgegeven via Lee Carroll
1 September 2005.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik deel met jullie de Ik Ben-energie die goddelijk is en waarvan zo velen van jullie voelen dat hij onvindbaar en onbereikbaar is, maar die opbruist binnen de spirit van ieder mens die hier aanwezig is.

Laat mij vertellen dat het hier een goede plaats is om te zijn! De mensen zijn op het front met hun ervaring en hun intellect en de goddelijkheid die hen als mensen definieert als zij deze boodschappen horen of lezen. Laat de groep binnenstromen. Zij gaan hier binnenstromen en de ruimten tussen de stoelen vullen.

De laatste keer dat wij dit deden was in een ver land. (Alaska) Ik ben herinnerd aan de mensen die daar toen waren en ik vertelde mijn partner dat er niets werd opgenomen of opgeschreven tijdens die gebeurtenis want het was een warming-up. Nu weet hij van de dingen waarover wij spreken en kan nu nog beter zijn vertaalwerk doen.