woensdag 8 augustus 2007

Handboek voor Lichtwerkers Deel 5 Het systeem. Deel 2 Begrijpen wie jullie zijn.


Handboek voor Lichtwerkers Deel 5

Het systeem. Deel 2
Begrijpen wie jullie zijn.

Deze live channeling werd gehouden in Granada, Spanje.
Lee Carroll - 19 Augustus 2007

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Deze channeling is door Lee en Kryon herbekeken en er is aan toegevoegd om een helderder begrip te krijgen. Vaak bevatten deze Shasta-channelings zeer basale informatie van Kryon maar er wordt veel emotie overgebracht terwijl dit op papier niet mogelijk is. Het is door Kryon uitgebreid door toegevoegde uitleg van moeilijke concepten die live en onder tijdsdruk werden gebracht. Deze uitbreiding zorgt voor een nog betere communicatie dan het geval is bij bandopnamen


Veel plezier bij het tweede deel van deze “hoogstaande” channeling die werd gehouden in Granada, Spanje.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dient. 

De deur naar mijn partner opent zich snel omdat ik nooit wegga. Hij is zo aan de energie van Kryon gewend omdat ik altijd aan de andere kant van de deur ben. Misschien is dit voor jullie moeilijk voor te stellen maar het is niet anders dan spreken met je Hoger Zelf. Wij hebben de mensheid altijd uitgenodigd om op vele manieren te channelen. Jullie kunnen het noemen zoals jullie willen, maar als jullie kijken naar de grote Kunst op de Aarde, kunnen jullie er dan aan twijfelen dat die van God kwam? Het werd gechanneld! Als jullie luisteren naar de mooiste muziek van jullie planeet, begrijpen jullie dan dat die door de pijplijn binnen kwam stromen? Deze energie is altijd beschikbaar, altijd onderdeel van het systeem.

Voor jullie is er een hele dag voorbij gegaan sinds onze laatste communicatie. Maar voor mij was het maar een moment geleden. Wij gaan nu dus door met de lering, op deze tweede dag. Gisteren hadden wij het over het systeem. Wij vertelden dat het een verwarrende plaats is die jullie inter-dimensionaal de andere kant van de sluier noemen. Wij zeiden dat het geen plaats is maar eerder een inter-dimensionale staat van energie, een waar jullie naartoe kunnen gaan wanneer jullie dat maar willen. Maar vanwege jullie 3D-ervaring willen jullie dat het een plaats is. Dat is wat jullie realiteit wil zien. Maar als jullie je de les van gisteren herinneren zullen jullie nu begrijpen dat deze inter-dimensionale energie altijd om jullie heen is. En als jullie naar die ruimte toegaan lijkt die vaak chaotisch en verwarrend. Als jullie in zo’n situatie komen, kunnen jullie geen chocola maken van wat daar aan de hand is.

Handboek voor lichtwerkers. Deel 4 Het Systeem Deel 1: Begrijpen wie jullie zijn.Handboek voor lichtwerkers. Deel 4

Het Systeem Deel 1:
Begrijpen wie jullie zijn.


Deze live channeling werd gehouden in Granada, Spanje.
Lee Carroll - 18 augustus 2007

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Deze channeling is door Lee en Kryon herbekeken en er is aan toegevoegd om een helderder begrip te krijgen. Vaak bevatten deze Shasta-channelings zeer basale informatie van Kryon maar er wordt veel emotie overgebracht terwijl dit op papier niet mogelijk is. Het is door Kryon uitgebreid door toegevoegde uitleg van moeilijke concepten die live en onder tijdsdruk werden gebracht. Deze uitbreiding zorgt voor een nog betere communicatie dan het geval is bij bandopnamen.


Veel plezier bij deze “hoge” channeling die werd gehouden in Granada, Spanje.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst


Dit is een veilige plaats en zelfs voordat wij beginnen wil ik zeggen dat dit een veilige, zeer veilige plaats is. Als jullie er vandaag voor kiezen om je hart te openen zal geen negatief ding zich met jullie kunnen verbinden. Jullie zitten bij familie, dus laat de energie van deze plaats in jullie stromen zodat jullie een dispensatie van begrip zal worden gegeven want wat wij gaan doen is complex. Ik heb mijn partner instructies gegeven dat dit moet worden opgeschreven en dat deze twee dagen samen een les zullen vormen. Dit zal een gevorderde lering zijn voor een gevorderde groep die gegeven wordt voor lichtwerkers die er klaar voor zijn om deze dingen te horen.

Het is waar dat dit kerninformatie zal zijn, maar het is gevorderde kerninformatie want wij gaan beginnen met het scheppen van de serie over het systeem en hoe het werkt.

Handboek voor lichtwerkers. Deel 1: Het verwerkelijken van je spiritualiteit.Handboek voor lichtwerkers.

Deel 1: Het verwerkelijken van je spiritualiteit.

Deze live channeling werd gehouden in de Delphi Universiteit en spiritueel centrum - De Tempel van Wijsheid in McCaysville, Georgia.
Lee Carroll - 7 juli 2007

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische Dienst.

Ik ben mij bewust van waar wij zijn (sprekend over het zijn in de Tempel van Wijsheid op de campus van Delphi). Dit is een tempel die is gebouwd als eerbetoon aan de majesteit van de mens. Dit een geheiligde plaats die eert wat intuïtief wordt geweten over de pracht die binnenin ieder van jullie is. Het is een plaats die is toegewijd aan de liefde van God, aan de liefde van de mens en de compassievolle lessen over vrede op Aarde. Hij is toegewijd aan vrede binnenin en laat niet verloren gaan aan iedereen die dit hoort of leest dat dit een geheiligde plaats is en het hier is waar wij deze nieuwe boodschap brengen…. het is de perfecte plaats hiervoor.

In deze situatie hebben jullie energie die zelfs stroomt uit de stoelen waarin jullie zitten. Er komt energie uit de muren, vanuit de vloer, zelfs vanuit de stenen die hier zijn (hoofdzakelijk sprekend over de kristallen die recht voor Lee liggen), en zij allen vertegenwoordigen hun kracht en synchroniciteit en zingen hetzelfde lied. De elementen weten wie jullie zijn! Oh, geliefden, is dat te esoterisch voor jullie?

Kryon Handboek voor Lichtwerkers - deel 1 t/m 5


Handboek voor Lichtwerkers

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Het Systeem Deel 1:

Deel 5
Het systeem. Deel 2
Begrijpen wie jullie zijn.


woensdag 1 augustus 2007

Handboek voor lichtwerkers. Deel 3: Het esoterische tot het maximum.Handboek voor lichtwerkers.

Deel 3: Het esoterische tot het maximum.

Deze Live channeling werd gehouden in Mt. Shasta, Californië
 (Kryon zomerlicht conferentie)
16 juni 2007 - Lee Carroll

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Deze channeling is door Lee en Kryon herbekeken en er is aan toegevoegd om een helderder begrip te krijgen. Vaak bevatten deze Shasta-channelings zeer basale informatie van Kryon maar er wordt live veel emotie overgebracht terwijl dit op papier niet mogelijk is. Het is door Kryon uitgebreid door toegevoegde uitleg van moeilijke concepten die live en onder tijdsdruk werden gebracht. Deze uitbreiding zorgt voor een nog betere communicatie dan het geval is bij bandopnamen.

Deze speciale channeling zal Les Drie van het Handboek voor lichtwerkers genoemd worden. Dit is de serie die Kryon schiep om degenen te helpen die zich beginnen af te stemmen op de “woo woo”-dingen om hen heen. Daarom dient hij altijd gepresenteerd te worden in samenhang met de andere boodschappen uit deze serie.

Geniet van deze verbeterde boodschap die werd gebracht op de zeer krachtige Kryon zomerlicht conferentie op 16 juni 2007.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Laat de naam jullie geen angst aanjagen. Ik ben zuster Kryon; ik ben broeder Kryn. Kan het zijn dat de zaal gevuld is met een energie die verder gaat dan de verwachtingen en van plaatsen komt die jullie niet kunnen begrijpen? Op deze plaats bestaat er een energie die jullie zo goed kent dat hij jullie harten aanraakt.

Wie jullie ook zijn en wat jullie cultuur ook is of waar jullie ook vandaan komen, het raakt je hart, nietwaar? Waarom? Als ik vertel dat jullie allemaal iets gemeen hebben dat verder gaat dan jullie geloven, maar, echt waar, jullie komen allemaal van dezelfde plaats. Er is een gezamenlijkheid – een waarheid die zegt dat jullie op een bepaalde manier allemaal hetzelfde zijn; thuis is voor jullie allemaal hetzelfde. Misschien is dat het wat jullie voelen als jullie hier naartoe komen? Terwijl jullie samenkomen met mensen die jullie “nooit meer zullen zien” – voelen jullie dan toch de verbinding? Wat zegt dat jullie? Begrijpen jullie dat de bruggen en verbindingen die jullie hier hebben gebouwd diepgaand “buiten de tijd” liggen? Wisten jullie dat dit een plaats is waar liefde wordt gegenereerd? Wisten jullie dat dit een plaats is waar het veilig is om anders te denken?

Handboek voor lichtwerkers. Deel 2 Het begrijpen van je dualiteit.


Handboek voor lichtwerkers.

Deel 2  Het begrijpen van je dualiteit.

Deze live channeling werd gehouden in San Diego, Californië. 
Lee Carroll / 28 juli 2007.

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.Van Lee: Deze transcriptie is feitelijk een combinatie van drie live channelings over dit onderwerp die over een periode van drie maanden zijn gehouden. Zij vertegenwoordigen een van de moeilijkste onderwerpen voor de nieuwe tijd en Kryon wilde dat ik het goed zou doen! Als jullie luisteren naar de live audio ontvangen jullie alleen maar een deel van wat er in deze transcriptie wordt gepresenteerd. Het is een onderwerp dat zijn uitwerking zal hebben en velen zullen het ongelooflijk vinden, of beledigend, of duister. Het roept kwaadheid op in sommigen en ongeloof bij velen, maar het is kernwaarheid en het moet begrepen worden. Zonder deze kennis zal er een grote barrière blijven bestaan die jullie schijnbaar voor eeuwig een veldslag laat leveren in jullie zoektocht naar verlichting. 


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er zijn mensen die zouden zeggen dat dit soort communicatie onmogelijk is, te moeilijk. “Wat is het proces,” zeggen zij, “dat een mens in staat stelt te spreken alsof hij de link is?” Ik zeg jullie dat dit proces makkelijk uit te leggen is, want de mens is de engel op Aarde. Er is een directe pijplijn naar Spirit en jullie hebben die het Hoger Zelf genoemd. Dit spirituele deel van de mens is er als een antenne die jullie hele leven al heen en weer wiegt in de wind. Sommigen van jullie weten al wat je ermee kunt doen en verbinden zich met deze heilige pijplijn. De meesten doen dat niet. Maar als jullie dit doen verschijnen jullie meest diepgaande meditaties. De uitnodiging in deze nieuwe energie is te leren om die pijplijn te ontwikkelen en je op die energie af te stemmen.


Kryon: De Gouden Golf 1 augustus 2007. Geplaatst: 24 mei 2014 / Barbara Bessen

Kryon: De Gouden Golf
Barbara Bessen
1 augustus 2007. Geplaatst: 24 mei 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, wees innig gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Het is echt idiote zomer, nietwaar? Het is geen vakantiezomer zoals de mensen die kennen. Herinner je de eerste informaties die Kryon gaf. Ik sprak over veranderingen die zich in het gebied van de elementen bewegen. Die zijn er nu! In vele gebieden heeft het water zijn kracht laten zien door het oude weg te spoelen. Het vuur verleent de Aarde de kracht om wat niet meer gewenst is, weg te branden. Het oude kan gaan!

Deze aardeveranderingen omvatten ok de reinigingen van de mensen. Dus voor sommigen van jullie, lieve mensen: Neem deze zelf meegemaakt belevenissen van de zomer als gelegenheid om diep naar binnen te kijken en een bezinningspauze te nemen. Dat is zeer geëerd en gepast. Weet dat de reinigingen van de Aarde niet ongemerkt kunnen zijn omdat zij de reiniging van het oude inhouden zodat Al Wat Is weer meer in het gezamenlijk Zijn van de mensen kan treden.