maandag 20 oktober 2008

Kryon: De verschuiving is hier. 20 oktober 2008

Kryon: De verschuiving is hier.

Doorgegeven via Lee Carroll
20 oktober 2008

Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

De zaal is gevuld met majesteit en met mensen die ontdekken dat er een mogelijkheid is dat zij de God in zich ontdekken. 

Er zijn veel mensen die in de stoelen zitten die weten dat zij niet langer kunnen ontkennen wat er binnenin is. Er is hier een energie die samenwerkt met wat jullie hebben gerealiseerd en die twee vibreren samen. Dat is wat ik jullie vanavond toewens. Oh, lieve mensen, zoals jullie hier in het publiek zitten willen jullie berichten horen van de andere kant van de sluier, nietwaar? 

Ik zal jullie vanavond een boodschap geven. Het gaat geen lange worden maar een eenvoudige boodschap. Wij gaan het allemaal samenvoegen in een boodschap over viering. Het is een boodschap over dankbaarheid en wij hebben erop gewacht om die hier vandaag te brengen want deze plaats zal uiteindelijk meeklinken met de energie van speciale spirituele belofte, zoals wij jullie direct zullen vertellen.

Wat denken jullie dat er nu gebeurt? Sommigen zullen zeggen: “Kryon, jij brengt de boodschap nog niet.” Jullie hebben gelijk want er gebeuren op dit moment een paar dingen en ik wil dat zij compleet zijn als wij met de boodschap beginnen.