dinsdag 1 december 2009

Kryon: Het Kundalini wekken. 1 december 2009. Geplaats op 18 november 2013

Kryon Gechanneld door David Brown.

Het Kundalini wekken.

1 december 2009. Salzburg, Oostenrijk.
Geplaats op 18 november 2013
 Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is geweldig om hier vanavond in Salzburg bij jullie te zijn. Het weer is veranderd en de winter komt eraan en een nieuwe wereld staat op het punt van verschijnen. Er zijn vele, vele veranderingen geweest in de afgelopen maanden, zowel op individuele als op wereldbasis. De waarheid begint door te sijpelen en een nieuwe waarheid begint zich op de planeet te vestigen en die waarheid zal iedereen bevrijden.

In de komende jaren zal iedereen een sterke en krachtige verbinding met Kryon hebben en zullen jullie je eigen realiteit in liefde scheppen. Julie zullen op deze planeet nog steeds een vrije wil hebben en het zal zoveel duidelijker worden dat jullie keuzen die uit liefde gemaakt worden, wijze keuzen zijn.

Liefde, zoals wij al in vele channelings hebben gezegd, is het antwoord op elk probleem; het probleem zit in de binnenkant en het uit zich aan de buitenkant. Bij elk probleem is er een afwezigheid van liefde, een plaats in je lichaam waar liefde niet stroomt. 

zondag 29 november 2009

Kryon: Wat doet het? 29 november 2009


Kryon: Wat doet het?

Doorgegeven via Lee Carroll
29 november 2009

Vertaald uit het Engels door
 Henk Steur.
Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Ik zit hier bij een van de weinige soorten publiek waarbij ik niet hoef uit te leggen wie ik ben. Hier is er een consensus van geloof, van begrip dat de energie die de zaal vult, zo esoterisch als hij is, echt is. Er is hier begrip dat je het geloof niet los kunt laten als je voelt dat het hart wordt aangeraakt. Jullie kunnen je intellect niet zeggen om deze dingen te negeren als jullie de liefde van God op je schouder voelen.

Toch zijn er nog mensen die voelen dat het intellect en het emotionele hart niet bij elkaar horen, dat het ene de andere niet zou steunen. Zij zeggen dat jullie voor de ene of voor de andere moeten kiezen omdat zij met elkaar wedijveren. Dit is het resultaat van jullie enkelvoudige vooroordeel dat zegt dat alles moet gehoorzamen aan een enkelvoudig pad of richting voor gedachten en dat een samensmelting daarvan een compromis is. Maar het is juist dit compromis dat een mens in balans brengt. Juist degenen die uit de enkelvoudigheid zijn gestapt en die begrijpen dat het intellect en de emoties samen de gelovige scheppen. De intellectuele mens kan de liefde van God niet ontkennen. Hij kan thuis niet ontkennen. (de intuïtie dat de Schepper binnenin zit) Wat hij wel wil ontkennen is dat dit hier allemaal gebeurt in drie dimensies. Jullie zouden dus kunnen zeggen dat er een zichtbare slag gaande is tussen de 3D-geest die dingen in stukken wil verdelen in een bestaande enkelvoudige sleuf, en de kwantumgeest. Die in staat is om het menselijk vooroordeel en het rechtlijnig denken kan deconstrueren en laten samensmelten met al het andere.


Dit is daarom het onderwerp van de boodschap vandaag. Mijn partner is ongerust omdat wij hem vorig jaar vertelden dat er enkele channelings zouden komen waarin hij het onverklaarbare zou gaan verklaren. Dit is er een en hij voelt het al komen. Het is moeilijk en het vereist denken buiten de doos van zijn eigen realiteit en het vereist dat hij de channeling vertaalt door een filter dat van een andere tijdgeest komt, een kwantumtijdgeest.

vrijdag 13 november 2009

Kryon bij de Verenigde Naties. 13 november 2009

Kryon bij de Verenigde Naties.

Doorgegeven via Lee Carroll
13 november 2009

Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst

Er zijn hier mensen die dit niet begrijpen en dus voegen wij de energie alleen maar toe. Wij hebben een paar momenten samen die nooit voorkomen, niet met deze groep. Dit zijn momenten in kwantumtijd, een tijd die jullie in een rechte lijn ervaren maar die helemaal niet recht is. Daarom moeten jullie omgaan met een bevooroordeelde zienswijze maar het is het enige wat jullie hebben en jullie moeten erop vertrouwen. Ik pas mij hierbij aan.

Geliefde mensen, op deze momenten, in deze zaal, wat jullie geloof ook is, ook al denken jullie dat er hier een man is die net doet alsof hij channelt, jullie dragen een groot licht in het bewustzijn van de mensheid. Het bewustzijn van de opwaardering ligt op jullie zoals jullie hier in de stoelen zitten in deze zaal. In jullie realiteit. Jullie licht is veel groter dan jullie denken want zelfs als jullie hier uit nieuwsgierigheid komen is het bewijs dat er iets in jullie zoekt naar de evolutie van bewustzijn die in deze opwaardering plaatsvindt.


Ik weet waar ik ben. Wij houden vandaag een deken van energie over jullie heen. Wij leggen die op jullie. Wij laten die even op jullie drukken om jullie een heerlijk gevoel te geven. Dit is een plaats van viering, een intellectuele plaats. Wij willen graag: ‘spirituele plaats‘, aan die energie toevoegen.

Jullie beginnen bij jezelf te denken: “Kan dit echt zo zijn? Is het mogelijk dat de man in de stoel feitelijk in contact is met de andere kant van de sluier?” Ik geef jullie 30 seconden om het te voelen, het te onderscheiden want er zijn er hier die dat kunnen. Het is een schrandere groep hier…..degenen die weten of de energie echt is of niet. Wij hebben niet veel tijd nodig, wij hebben de muziek niet nodig want op dit moment komen de engelen deze plaats binnen en zitten op jullie schoot. Vandaag op deze plaats zal ik de potentiëlen geven over wat jullie tegemoet zien. Wij zullen kijken naar de nabije toekomst en de verdere toekomst want dat hebben wij in dit gebouw al vaker gedaan.

zaterdag 7 november 2009

Kryon: Het grote wetenschappelijke vooroordeel. 7 november 2009

Kryon: Het grote wetenschappelijke vooroordeel.

Doorgegeven via Lee Carroll
7 november 2009
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het gebeurt snel, nietwaar, de overdracht tussen de mensen en degene die deze boodschap van achter de sluier channelt. Misschien is het een beetje te snel voor degenen die nog twijfelen over wat er hier gebeurt. Wat mijn partner jullie niet heeft verteld is dat er hier geen feitelijke overbrenging is omdat ik altijd ‘onder de oppervlakte’ bij hem ben. Dit is zijn keuze om mijn energie op die manier te krijgen……om vooruit en achteruit te schieten tijdens deze boodschappen van liefde tussen hem en mij.

Dus zeggen wij tegen jullie mensen dat ieder van jullie naar een plaats kan gaan waar er geen of weinig overdracht is tussen jullie en je Hoger Zelf.

Waar ik vandaag over wil spreken is moeilijk te definiëren. Ik laat mijn partner een naam voor deze boodschap bedenken want mensen vinden dat leuk. Zij willen een ‘onderverdeling van verwachtingen‘ maken. Zij willen een soort identificatieproces bij alles wat zij doen, dus laat ik hem dat doen.

Waar ik over ga spreken is een zienswijze van dimensionaliteit zoals nooit eerder. Ik wil jullie enkele van de mechanieken daarvan geven en een beetje over hoe het werkt en ook een beetje van wat mijn partner het scheppen van de ‘wild card’ noemt….die dingen die jullie niet verwachten of waarin jullie niet geloven. Dus moet ik beginnen met een voorbeeld.

Laat mij jullie voorstellen aan Mary en Henry, zij zijn stripfiguren, grappige figuren op een stuk papier. Zij zijn tweedimensionaal. Natuurlijk zijn zij intelligent want dit is een parabel. Hun levens zijn niet ingewikkeld en zij zijn eenvoudig grappige figuurtjes. Zij hebben alles voor elkaar. Zij hebben zelfs liefde. De tweedimensionaliteit van hun levens is alles wat zij ooit hebben geweten en zij zijn er blij mee. Zij kennen de parameters van het papier waarop zij staan en zij zijn er blij mee. Dat is alles wat zij ooit hebben gehad. Zij weten wat zij kunnen doen en wat zij niet kunnen doen. Mary en Henry zijn tevreden met hun realiteit.

woensdag 4 november 2009

Kryon. Aansluiting op de nieuwe vibraties en de energie van de nieuwe tijd. 4 november 2009.

Kryon. Aansluiting op de nieuwe vibraties en de energie van de nieuwe tijd.
Sabine Sangitar
4 november 2009. Geplaatst 20 februari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ik Ben Kryon en ik groet jullie, vrienden van het licht, lichtwerkers, pioniers van de nieuwe tijd. Ik groet jullie met de woorden OMAR TA SATT die de onmetelijke liefde in zich hebben.

Wij spreken over Gods adem. Gods adem, de Bron van goddelijkheid die alles levend houdt en alles in zichzelf draagt. Het goddelijke centrale punt straalt door de adem van God. Als wij Gods adem zeggen, noemen wij die zoals het is: het levende Merkabah van het goddelijk gedachteveld dat vibreert op een bepaald ritme, zich intrekt en weer uitbreidt.

Als de Aarde-energie zich verhoogt en de energie van de nieuwe tijd die van het duale ontmoet neemt de vibratie van het Merkabah toe. Voel als jullie diep in je ziel gaan het licht van God en daardoor de ademhaling van God die jullie in je opnemen en consequent jullie zielkern vinden. Voel, voel wie jullie nu zijn. Als God zelf snel ademt, op een ritme van de nieuw belijnde energie verandert het zogeheten tijdsysteem, het tijdritme. De energieën trillen sneller en 24 uur worden er maar 18. Voel tijdens deze rustige periode wie jullie zijn want dat is erg belangrijk bij de boodschap van vanavond want in jullie ziel, in de oorsprong van jullie goddelijke kern zijn jullie verbonden met de intentie van de onmetelijke liefde die inherent is aan de goddelijke kern en die hem uitbreidt, het licht roept en zichzelf verbindt met jullie Merkabah. woensdag 7 oktober 2009

Kryon: Stabilisatie van het Eerste Aspect - Energieoverdracht van kristallen. 7 oktober 2009.

Kryon: Stabilisatie van het Eerste Aspect - Energieoverdracht van kristallen.
Doorgegeven via Sabine Sangitar
7 oktober 2009. Geplaatst 6 februari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik groet jullie met de woorden OMAR TA SATT.

Kryon, jullie vriend en metgezel spreidt de onmetelijke liefde over jullie heen.

De boodschappen van Kryon dringen door tot het diepst van je ziel als jullie jezelf openen. Geef jezelf aan de energieën van de nieuwe tijd, aan de energieën van onmetelijke liefde.

Jullie zijn vandaag samengekomen voor een viering. In jullie NU is het nu het uur van de Goddelijke Realiteit. De energie breidt jullie uit en als een wezen tegen jullie spreekt opent de sluier zich en verbindt deze onmetelijke liefde zich met een kracht en een schijnsel dat onmetelijk is en toch zeer persoonlijk. Al heel lang is er een liefdesband tussen jullie en Kryon en zit Kryon diep in jullie verankerd.

zaterdag 29 augustus 2009

Kryon: De historie van het DNA en het menselijk ras. 29 augustus 2009


Kryon: De historie van het DNA en het menselijk ras.
 Doorgegeven via Lee Carroll
29 augustus 2009

Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zouden er alles voor geven om de regels voor vrije keuze op te heffen, om onszelf te kunnen laten zien op een manier die zou bewijzen dat wij echt hier zijn. Maar op deze planeet van vrije keuze zijn jullie het die deze deur naar ons moeten openen.

Wij staan naast jullie als de engelen die wij in jullie leven zijn en gaan de hele rit met jullie mee. Op het moment dat jullie werden geboren op deze planeet waren de engelen om jullie heen en zij blijven tot de laatste adem bij jullie. Tijdens de eerste weken kunnen jullie de baby met grote ogen zien die naar de engelen kijkt! Het kind zal naar hen staren en soms zelfs glimlachen, zelfs als hij maar twee of drie weken oud is, want hij herkent ons. Dat deden jullie allemaal in die eerste dagen waarin er zoveel was veranderd en zoveel was om aan te wennen, zo vers uit de baarmoeder waren de engelen bemoediging voor jullie. Weten jullie het nog? Dan sloop de realiteit langzaam in jullie. Heel langzaam. Maar velen van jullie hebben gezien dat het kind kijkt naar wat voor jullie lege ruimte is en blij was met wat het zag.


Diezelfde engelen zijn nu ook bij jullie. Zij worden niet ouder, weet je? Jullie wel. Zij zijn al jullie levens bij jullie geweest, zij lopen naast jullie; zij kwamen samen met jullie; zij zullen weggaan met jullie en als jullie nooit met hen spreken zullen zij ook niets zeggen. Dat is de afspraak. Maar oh, lieve mensen, als jullie ook maar een sprankje intentie laten blijken en zeggen: “Lieve God, laat mij zien dat er van mij gehouden wordt.” gaan de sluizen open.

Dat is het moment waarop wij in jullie leven komen tot de graad waarop jullie dat toestaan. Dat is het moment waarop wij jullie zullen geven waar jullie om vragen, te beginnen met de synchroniciteit, het onderwijzen, het vasthouden van de hand en het einde van voelen dat je alleen bent. Dat is het moment waarop wij jullie zover zullen vullen dat jullie je niet meer druk maken om ziekte of ouder worden of drama. Jullie zullen alleen de beloften zien van wie jullie zijn. Zo is het altijd gegaan sinds de dagen waarop wij begonnen want onze taak is om het bewustzijn toe te staan dat jullie een deel van ons zijn.

woensdag 5 augustus 2009

Kryon. De reis met jouw aspecten 5 augustus 2009. Geplaatst: 8 maart 2014


Kryon. De reis met jouw aspecten

Sabine Sangitar
5 augustus 2009. Geplaatst: 8 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ziel is een allesomvattend woord voor vele dingen. Het bevat alles wat jullie zijn. In de echte zin echter is jullie ziel je Merkabah. Maar heel weinig mensen weten dit. Het Merkabah bestaat uit 18 aspecten die het Merkabah in leven houden. Zij dragen en breiden het Merkabah uit maar dat betekent niet dat alle aspecten zijn ontwaakt. De meeste van deze aspecten slapen. Het is gelijk aan de groep engelen of aan de uitbreiding tijdens het ontwaken.

Er zijn alleen maar bepaalde aspecten ontwaakt en actief. Als alle aspecten van jullie Merkabah actief zouden zijn zouden jullie in staat zijn om op een volslagen andere manier met je Merkabah te reizen en te werken.

Sai Baba werkt bijvoorbeeld met zijn 18 aspecten. In 1987 ontwaakten 3 van de 18 aspecten, dit was het eerste lichaamsniveau. Het is gelijk aan de expansie van het lichtlichaam. Men kan bepaalde aspecten van de lagere regionen zeer snel laten ontwaken maar bij de hogere is dat moeilijker.

vrijdag 31 juli 2009

KRYON: Het is niet wat het lijkt! Juli/augustus 2009. Geplaatst: 2 juni 2014 / Barbara Bessen

KRYON: Het is niet wat het lijkt!
Barbara Bessen
Juli/augustus 2009. Geplaatst: 2 juni 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Het is voor mij zoals altijd een grote vreugde om weer in deze groep aanwezig te zijn. Ik weet wie hiermee verbonden zijn, wie dit lezen. En het speelt geen rol of het nu is, over een week, over een jaar of over vijf jaar! Voor deze ontmoeting is het altijd NU. Hier, waar ik mij ophoud, waar mijn essentie aanwezig is, is het altijd NU. Jullie bevinden je in een tijd/ruimte continuüm dat jullie tijdens de gehele fasen van jullie aard-zijn begeleidt. Hiermee is het ook niet helemaal correct uitgedrukt, het raakt niet de kern. Jullie zitten met jullie fysieke lichamen in deze sterke ruimte/tijd-binding gevangen. Aan de andere kant van de sluier is dit niet zo. 

Omdat jullie multidimensionale wezens zijn leven jullie ook in gebieden die achter de sluier zijn. Jullie zijn daar en hier multidimensionaal. Hoe zou het zijn, lieve mensen, als jullie je been dat in de nu-tijd is versterken? 

zaterdag 11 juli 2009

Kryon: De stamboom van spiritualiteit. 11 juli 2009

De stamboom van spiritualiteit.

Deze live-channeling werd gehouden in McCaysville, Georgia
Lee Carroll / 11 juli 2009

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Het is de stem van een mens die jullie nu allemaal horen, nietwaar? Ik spreek van de toekomst want ik ben in een kwantumstaat; de energie van de luisteraars en de lezers is hetzelfde voor degene die in 3D voor mij zitten en voor degenen die dit lezen. 

Nogmaals vraag ik: Wie spreekt er hier? Is het een mens die pretendeert belangrijk te zijn? Wij vragen dit openlijk omdat het daar nu de tijd is, mensen, om de energie te onderzoeken die voor jullie in deze zaal is. 

Voor degenen in jullie echte tijd komt er een energie vanuit deze stoel. Sommigen zullen voelen dat die kippenvel zal geven omdat jullie op een plaats van wijsheid zijn die is ontworpen met de intentie dat God op deze plaats aanwezig is als een vriend en dat de waarheid van Spirit zal uitstromen vanuit de cellenstructuren van de mensen in de zaal. Dat is wat er nu gebeurt. De betimmering in deze zaal is zich bewust van de goddelijke onthullingen over de genezing van de mensheid. Het is gebeurd in de stoelen waarin jullie zitten en dat is bij ons allen bekend omdat wij daar ook bij waren. 


Wij wisten wie er in de stoelen zouden zitten en wij kenden de potentiëlen van wie dit zouden lezen - allemaal voordat het gebeurde. Dit is geen waarzeggerij maar het gaat over potentiëlen.

woensdag 1 juli 2009

Kryon. Metatron: Bollen van Licht. Kryon: Magnetische energie van ....1 juli 2009 Geplaatst 19 december 2013.

Kryon.
Metatron: Bollen van Licht. Zegeningen voor de nieuwe studiekamer.
Kryon: Magnetische energie van de Nieuwe Tijd stroomt in.

Doorgegeven via Sabine Sangitar
Geplaatst 19 december 2013.  Oorsprong: 1 juli 2009
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ik Ben Melek Metatron vanuit de sferen van El'Shaddai. Ik groet jullie met de woorden: OMAR TA SATT. Het maakt niet uit hoe je jezelf ziet, als lichtwerker, als mensenkind, als engel op aarde, als avatar op aarde. Wat je Bent is de essentie van de allesomvattende liefde in jezelf, het goddelijke Licht dat schijnt en je door deze moeilijke tijden in de dualiteit draagt.

Het Oog van God, Melek Metatron is hier met de 36 Hoge Raadsleden van het Licht. Je kunt het voelen als je naar binnen gaat. De Heer der Gastheren openbaart deze boodschap aan jullie: Als je kijkt zonder wakker te zijn, droom je. Als je naar binnen kijkt, ben je wakker. Als je kijkt in de goddelijke Realiteit blijf je wakker. Dit wakker blijven, het weten dat je meer bent dan alleen menselijk, dat je alles in je draagt dat je nodig hebt om op aarde te leven als een goddelijke avatar is in deze tijd erg belangrijk. 

zaterdag 13 juni 2009

Kryon: Kwantum worden. 13 juni 2009

Kryon: Kwantum worden.

Doorgegeven via Lee Carroll.
13 juni 2009
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Twintig jaar geleden zei ik deze woorden tegen mijn partner. Weten jullie wat hij tegen mij zei? “Jij zult je naam moeten veranderen. Hij is niet luchtig genoeg. Hij is niet engelachtig genoeg……en wie heeft er ooit van een magnetische engel gehoord?” Dat zei hij, 20 jaar geleden.

Zoals jullie hier vandaag zitten weten jullie uiteindelijk hoe het magnetisme van de planeet jullie levens beïnvloedt. Klinkt het niet logisch dat wij dat aan de andere kant van de sluier ook weten? Klinkt het niet logisch dat deze dingen gelijklopen, dat de lichamelijke dingen, de kleine dingen, de bewustzijnsdingen allemaal in verband staan met waarom jullie hier zijn? Zijn jullie misschien hier om de spirituele component van de keuzepunten te bevestigen?


maandag 1 juni 2009

Kryon: De zeven magische helingsenergieën van Kryon. 1 juni 2009. Geplaatst 20 december 2013

Kryon: De zeven magische helingsenergieën van Kryon.

David Brown
1 juni 2009. Geplaatst 20 december 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De eerste energie is de energie van verantwoordelijkheid en dat is de mogelijkheid om te reageren. Het kind is de weg daarvoor omdat jullie niet weten hoe je erop moet reageren, dus in dank aan het Goddelijke voor het wonder van de energie van verantwoordelijkheid zal het Universum naar jou toekomen en je de informatie geven, de kennis, de wijsheid om in staat te zijn hiermee om te gaan. Verantwoordelijkheid staat in verband met de KroonChakra.

De tweede energie is de energie van verontschuldigen. Het kind moet weten dat het wordt gehoord, de energie van verontschuldigen zal het kind openen om ontvankelijk te zijn. Jullie weten het als een kind echt gehavend is en alles wat het wil, jullie opzij schuiven is; het wil niet aangeraakt worden en dus duwt het jullie weg. De energie van verontschuldigen zal het kind binnenstromen en het gevoel van opzijschuiven vervangen. Dit aspect van het kind dat jullie wegduwt duwt de goddelijke liefde weg, staat het goddelijke niet toe om te stromen en naar binnen te gaan.


zaterdag 23 mei 2009

Kryon: Attributen voor de verandering. 23 mei 2009

Kryon: Attributen voor de verandering.

Doorgegeven via Lee Carroll.
23 mei 2009

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Kunnen jullie het hier voelen? Er is een zoete energie op deze plaats. Het is een zoete energie…..die in het hart wordt gevoeld en niet in de geest. Er zijn soms vragen gesteld : “Kryon, weet jij waar je bent?” Oh, ja. Ik ben op dit moment op een plaats waar ik gedag zeg tegen vele geesten en vele gezichten. Sommigen voelen dat zij mij nooit meer zullen zien. (sprekend over de laatste channeling in Moskou) Toch begrijpen zij het niet echt. Zij verbinden mijn aanwezigheid met mijn partner en begrijpen niet dat ik naast elk van hen loop.

Ik ben geen entiteit die vereerd moet worden. Ik ben een energie van thuis. Ik ben vanaf het begin bij jullie geweest sinds de eerste ademhaling en ik zal daarmee doorgaan tot de laatste ademhaling. Dat is de connectie die ieder van jullie met God heeft als jullie op Aarde zijn. Wij zullen vandaag wat les geven maar de echte les is de vraag: Hoever kunnen jullie je hart openen? Hoeveel kunnen jullie werkelijk ontvangen? Kunnen jullie anders weggaan dan jullie kwamen?


Er komt een grote opwaardering aan. Gisteren spraken wij erover en concentreerden wij ons op een portie ervan die bewustzijn heet. Wij hadden het erover of de opwaardering voor allemaal is of voor een paar mensen. Wij hadden het over de vrije keuze van de mensen. Wij geven jullie de metafoor over het gaan van de spirituele winter naar de spirituele zomer en wij lieten zien dat de opwaardering overal gebeurt. Wij zeiden ook dat het aan de mensen is om de deur te openen en naar buiten te gaan. Het is een metafoor die betekent dat de mens het kan accepteren of niet. Het betekent dat de opwaardering plaatsvindt maar dat de mensheid de keuze heeft om het te zien of niet. Nergens is er meer bewijs dan over wat ik nu ga zeggen.

vrijdag 15 mei 2009

Kryon: Boodschap voor Mei. De maand Mei is gekomen. mei 2009. Geplaatst: 15 mei 2014 / Barbara Bessen

Kryon: Boodschap voor Mei. De maand Mei is gekomen.
Barbara Bessen
Geplaatst: 15 mei 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Deze boodschap wordt op ochtend van de 1e mei door mijn partnerin ontvangen. Meestal ontvangt zij iets voor de aangeven tijd van de maandelijkse bijeenkomst en soms ook een paar dagen daarna. Dat hangt er vaak vanaf of zij onderweg is of niet.

Vandaag is het de eerste mei. Als jullie deze regels lezen zal het misschien 4 of 5 mei zijn of kerstmis 2010. Dan zouden jullie kunnen zeggen: “Dan maakt het toch niet uit of het 1 mei is of niet?”

Interdimensionaal gezien kan dat wel kloppen maar nader bekeken is deze dag energetisch gezien heel belangrijk. Ik vraag jullie daarom diep in je gevoel te gaan en zoek alsjeblieft de energie van 1 mei 2009. De aardse tijd is niet relevant maar de energie van deze tijdkwaliteit is belangrijk en zal jullie nu doorstromen, voel het alsjeblieft......

zondag 12 april 2009

Kryon: Jullie attributen. De grotere waarheid. 12 april 2009.

Kryon: Jullie attributen.
De grotere waarheid.
Channeling Kryonconferentie.
Sabine Sangitar 12 april 2009.
Geplaatst 30 januari 2014
Vertaald uit het Duits door 
Henk Steur.


Ik Ben Kryon, de magnetische meester. 
Nogmaals groet ik ieder van jullie en het collectief. Met deze begroeting en de woorden OMAR TA SATT worden jullie met onmetelijke liefde overspoeld die wij jullie doen toekomen. Vele boodschappen van Kryon hebben jullie vandaag gehoord. Vele ervan hebben jullie diep geroerd en jullie hebben de energie van Kryon al in je opgenomen. Wij zijn de boodschappers die jullie in liefde en vrede willen bereiken want meer dan elk gesproken woord is het de energie die jullie ziel beroert, die jullie machtigt om hier en nu te erkennen wat voor prachtig, schitterend licht jullie toch zijn.

Kryon heeft hier veel over gesproken, dat het niet uitmaakt welke weg men bewandelt want soms is er maar een ademtocht voor nodig om vast te stellen dat jullie de goddelijke Schepper in jullie dragen. Wat jullie ook ondernemen, welke weg jullie inslaan, welke seminars jullie bezoeken, alles is juist en goed als jullie de liefde zoeken die daarachter staat. Dat is het enige wat telt.

zaterdag 21 maart 2009

Kryon: De timing van de grote verandering. 21 maart 2009


Kryon: De timing van de grote verandering. 
Doorgegeven via Lee Carroll
21 maart 2009

Vertaald uit het Engels door
 Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Er zijn mensen die hier komen en denken dat zij hier iets ongewoons zullen zien. Zij begrijpen niet dat wat zij zien henzelf is. Als jullie je hart openen voor deze boodschap beginnen jullie de familie te zien. Misschien beginnen jullie een beetje meer te begrijpen over het proces? Misschien voelen jullie dat jullie alleen zijn en begrijpen niet dat Spirit jullie namen kent? Spirit verwacht jullie hier. Sommige mensen benaderen God op een zeer ongebruikelijke manier. Zij geloven dat zij apart staan en alleen zijn. Zij zijn naar een plaats zoals deze gekomen en dat is waarom zij uitkijken naar God omdat zij zich opeens realiseren dat zij dat kunnen. Nu, in deze sessie, terwijl de deur geopend is, zijn er mensen die zeggen: “De deur staat open. Nu kan ik bidden. Kryon, hoor mij alsjeblieft.” Zij weten niet - zij weten niet dat de deur altijd openstaat!

Dit is geen plaats waar jullie komen en je voorbereiden op iets speciaals. In plaats daarvan is het een plaats waar wij weten wie jullie zijn. (dit geldt voor de toehoorders in de zaal) De speciale energie hier zijn wij met jullie. Hebben jullie je ooit afgevraagd wie wie hier kwam zien? Hebben jullie een moment gedacht dat er een familie klaarstond om door jullie gekend te zijn? Ik heb nieuws voor jullie: Het is nieuws dat voor Kryon en jullie al 20 jaar algemeen is. Jullie zijn nooit alleen. Nooit alleen! Het is een ander model dan jullie is verteld, nietwaar? Er is hier een groep en die is er al de hele dag. Die is er al sinds vanmorgen. Kunnen jullie het voelen? Ik nam die niet mee, weet je? Dat deed ieder van jullie. Door jullie vooruitdenken kwamen zij hier. Door de vreugde en het gelach dat hier zou komen hebben jullie hen hier gebracht. Door de viering van het leven en de muziek hebben jullie hen hier gebracht.


zondag 15 maart 2009

Kryon: Begin van het activeren van het DNA. 15 maart 2009


Kryon: Begin van het activeren van het DNA.

Doorgegeven via Lee Carroll
15 maart 2009

Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Alweer zeggen wij dat de energie die hier wordt gepresenteerd puur is. Wij zeggen dat er geen agenda en geen manipulatie is. Er is geen plan om jullie wil te bemachtigen; alleen om jullie hart te openen.

Mensen zoeken naar de Schepper en dat doen zij bijna vanaf het moment waarop zij geboren zijn omdat er iets ontbreekt. Ik noem het de muziek, het lied dat zij al eonen hebben gehoord aan de andere kant van de sluier…..mijn kant. Het is een schok om op deze planeet in een menselijk lichaam geboren te worden, om opeens weer een cellulaire structuur gepresenteerd te krijgen. Daarna gebruiken jullie de rest van je leven om te zoeken naar het ontbrekende stukje.


Sommigen van jullie hebben ontdekt, misschien in jullie gebouwen voor eredienst, hoe het voelt om te knielen en de kracht van God aan te roepen…..en die over je heen te laten komen. Als dat zo is willen alleen maar hier zitten, nietwaar? Het is heerlijk. Sommigen van jullie hebben hetzelfde tijdens jullie meditaties. Het is prachtig. Jullie kunnen hier zitten en voor een tijdje in contact zijn, denken jullie. Het is iets lichamelijks wat jullie kunnen doen om die verbinding te maken die jullie missen.

In die korte momenten is alles in orde en voelen jullie je alsof je een tijd schept waarin jullie het aangezicht van God een beetje aanraken. Als jullie dat doen horen jullie de muziek en is alles goed. Jullie hebben veel tijd besteed aan de pogingen om iets te herscheppen wat ontbreekt…..ontbreekt vanaf de geboorte.

woensdag 4 maart 2009

Kryon: Veranderingen. Uit het collectief breken. Lichtlichaamssymptomen. 4 maart 2009.

Kryon: Veranderingen. Uit het collectief breken. Lichtlichaamssymptomen.
Sabine Sangitar.
4 maart 2009. Geplaatst 15 februari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ik Ben Kryon, de magnetische meester, jullie vriend. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en ik groet jullie met de woorden OMAR TA SATT.

Terwijl de boodschappen van Kryon door het medium stromen bouwt zich een energieveld op van grote importantie voor ieder van jullie en voor deze periode. Jullie hebben de boodschap gekregen dat dit het jaar van verandering is, een jaar vol tegenstellingen, een jaar vol moeilijkheden.

Alweer zijn de energieën van Lady Gaia veranderd en kunnen jullie zien en voelen wat dit voor jullie betekent. Er wordt een veld geschapen, hier en nu in deze zaal, een veld vol magnetische liefdesenergie, een veld van energetische healing, een veld van reinigende energieën die naar jullie worden gebracht en die heel belangrijk voor jullie zijn.

dinsdag 3 maart 2009

Kryon: De energie van Schaamte doorbreken 3 maart 2009

Kryon: De energie van Schaamte doorbreken
Gechanneld door David Brown
3 maart 2009 : Marina da Gama, Kaapstad
Geplaatst  29 januari 2014
Vertaald uit het Engels door
 Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is prachtig om hier vanavond bij jullie allen te zijn in Marina da Gama want er hangt hier veel liefde en verandering in de lucht. Deze wereld is op weg om een heel, heel andere plaats te worden.

Er is een passage in jullie heilige boek, de Bijbel, die zegt: “De zachtmoedigen zullen de Aarde beërven” en dit is wat het betekent: het betekent dat elk van jullie die een moeilijk jeugd hadden, die je weg door het leven heen moesten vechten, ieder van jullie door een moeilijke jeugd en een moeilijk leven heenging, ieder van jullie die met een bepaalde energie is gekomen, een helingsenergie, binnenkort leider op deze planeet zal worden.

maandag 2 maart 2009

Kryon: Macht der Gevoelens. Maart 2009. Geplaatst: 25 mei 2014 / Barbara Bessen

Kryon: Macht der Gevoelens.
Barbara Bessen
Maart 2009. Geplaatst: 25 mei 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst

Welkom in de tijd van Eenheid, van de Goddelijke Waarheid, van de Vrijheid en andere prachtige attributen en erken dat de scheiding met je Goddelijkheid een illusie is.

Jullie zijn vrij, vrij van alle dingen die jullie in de ban van de dualiteit gevangen hielden, als jullie daarvoor kiezen.

Jullie reine intentie is als “Sesam open U”. Jullie zijn de meesters van het Zijn. Niemand anders kan voor jullie bestemmen, zeggen wat julie moeten doen, noch jullie de weg versperren voor nieuwe ervaringen die zich nu openbaren.

woensdag 4 februari 2009

Kryon: Boodschap voor februari 2009: Wat gebeurt er in 2009? Geplaatst: 4 april 2014

Kryon: Boodschap voor februari 2009: Wat gebeurt er in 2009?
Barbara Bessen
Geplaatst: 4 april 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wat een heerlijke dag vandaag! Kijk uit het raam, de zon lacht! Nee? Lacht zij jullie niet toe? Zien jullie alleen wolken? Kijk dan door de wolken heen. Kijk achter de dingen die je hinderen om de Waarheid en het ware ENE te zien. Met deze verwijzing naar de gehele zienswijze wil ik vandaag onze bijeenkomst beginnen.

Een belangrijke zin voor 2009: Kijk verder dan wat je met eigen ogen ziet. Niets is wat het lijkt!” Maak het dit jaar tot jullie motto. Wij zeggen al lang dat jullie steeds sterker met een been in de dualiteit staan en met het andere been in de interdimensionale gebieden.

maandag 2 februari 2009

Een Nieuwe Wereld binnenreizen. 3 februari 2009

Kryon ~ Een Nieuwe Wereld binnenreizen.
Gechanneld door David Brown
3 februari 2009 : Marina da Gama, Kaapstad, Zuid Afrika.
Geplaatst: 22 januari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is geweldig om hier in Marina da Gama te zijn. De tijden veranderen, het lijkt erop dat de dingen in de economie steeds moeilijker worden maar een nieuwe wereld staat te wenken en bij elke geboorte is er ook pijn. Er staan vele, vele opwaarderingen te wachten, vele veranderingen; en, lieve mensen, wij brengen jullie veel liefde, vriendelijkheid, veel tederheid.

Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en wij brengen jullie een nieuwe wereld, een wereld vol opwaarderingen, vol van opruimen, vol van puurheid.Wij zijn hier om jullie mee te nemen op een reis naar liefde, een nieuwe wereld die vlak om de hoek staat. Velen van jullie hebben al jarenlang aan jezelf gewerkt en beginnen nu de vruchten van dit innerlijk werk te plukken. Jullie zullen ook in staat zijn om dit te vertrouwen als jullie ergens aan gaan beginnen waar je doorheen moet; jullie kunnen je nieuwe wereld binnenstappen en vrolijk aan je volgende zaak beginnen. Jullie zullen je realiseren en herkennen dat als jullie je dingen binnenin aanpakken en hen helen en in de buitenwereld actie ondernemen, jullie wereld een heel andere plaats gaat worden.

Jullie zullen merken dat je innerlijke gemoedsgesteldheid, je innerlijke ambiance, zal beginnen te veranderen en jullie je veel voller gaan voelen en veiliger en veel zekerder in jullie wereld.

zaterdag 17 januari 2009

Kryon: Keuzen. 17 januari 2009

Kryon: Keuzen.

Doorgegeven via Lee Carroll
17 januari 2009

Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik heb deze woorden zo vaak uitgesproken, sommige voor mensen die het geloofden en voor sommigen die dat niet deden en die ik toch allemaal apart ken. De waarheid is dat ik een zus en een broer en een stukje God ben.

Ik ben niet iemand die meer vereerd moet worden dan jullie zuster en broer op Aarde. Ik ben familie en de enige reden voor deze communicaties en de enige reden waarom ik hier ben is om aan jullie voeten te zitten en die te wassen en jullie informatie te geven over wat jullie hebben gedaan. 


Er is nooit een tijd geweest waarop de situatie tussen jullie en mij anders is geweest. Ik kom altijd in liefde, klaar om jullie passende informatie te geven. Oh, er zijn veel mensen die hier veel ophef over hebben gemaakt en zeiden dat het onmogelijk was en zelfs dat dit niet echt gebeurde. Sommigen zeggen dat deze bijeenkomst alleen maar over een man gaat die net doet alsof. Jullie mogen zeggen dat het nep is maar ik zeg jullie dit: Het zal moeilijk worden om degenen die vandaag genezen zijn te overtuigen want die genezing zal echt zijn. De kleuren die door velen gezien worden zijn ook echt. 

Er is nooit een meer opwindender tijd geweest dan nu. Het lijkt wel of ik gisteren ben begonnen met het communiceren met mijn partner. (Lee) Dat waren de dagen waarop hij echt niet veel kon vertalen, maar dat veranderde. Zelfs hij kan de hoeveelheid tijd niet geloven die voorbij is gegaan. (20 jaar) De boodschap van vandaag is niet veel anders dan vele andere in die tijd, behalve dat jullie nu in een nieuwere energie zitten. Het is een energie die jullie onlangs hebben geschapen, geliefden, en nu beginnen jullie te zien hoe de puzzel zich ontvouwt.

donderdag 1 januari 2009

Kryon – Boodschap voor 2009: Het jaar van het eigen Meesterschap...... 1 januari 2009. Geplaatst 28 maart 2014

Kryon – Boodschap voor 2009: Het jaar van het eigen Meesterschap, het jaar van Goddelijke Waarheid.
1 januari 2009. Geplaatst 28 maart 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur 


Gegroet, lieve vrienden, ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Hoeveel jaren begeleiden wij jullie nu al? Hoeveel jaren in aardse tijd gemeten sta ik al aan jullie zijde? “Kryon, ik heb pas onlangs voor het eerst van jou gehoord en gelezen en ik ben enthousiast over jouw teksten. Zo lang is het toch nog niet?”

Oh, geliefde zuster, geliefde broeder, dat is een illusie. Ik ben al heel lang bij jullie.Ik ken jullie al vele incarnaties. Sinds het begin van de aarde-tijd zit een deel van jullie in deze sfeer. Ik kijk naar de ontwikkeling van vele mensen. Ik begroet hen als zij uit een incarnatie terugkomen en geef hen een liefdevolle omhelzing als zij weer op de drempel van de poort naar de volgende aarde-levens staan.