zondag 29 november 2009

Kryon: Wat doet het? 29 november 2009


Kryon: Wat doet het?

Doorgegeven via Lee Carroll
29 november 2009

Vertaald uit het Engels door
 Henk Steur.
Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Ik zit hier bij een van de weinige soorten publiek waarbij ik niet hoef uit te leggen wie ik ben. Hier is er een consensus van geloof, van begrip dat de energie die de zaal vult, zo esoterisch als hij is, echt is. Er is hier begrip dat je het geloof niet los kunt laten als je voelt dat het hart wordt aangeraakt. Jullie kunnen je intellect niet zeggen om deze dingen te negeren als jullie de liefde van God op je schouder voelen.

Toch zijn er nog mensen die voelen dat het intellect en het emotionele hart niet bij elkaar horen, dat het ene de andere niet zou steunen. Zij zeggen dat jullie voor de ene of voor de andere moeten kiezen omdat zij met elkaar wedijveren. Dit is het resultaat van jullie enkelvoudige vooroordeel dat zegt dat alles moet gehoorzamen aan een enkelvoudig pad of richting voor gedachten en dat een samensmelting daarvan een compromis is. Maar het is juist dit compromis dat een mens in balans brengt. Juist degenen die uit de enkelvoudigheid zijn gestapt en die begrijpen dat het intellect en de emoties samen de gelovige scheppen. De intellectuele mens kan de liefde van God niet ontkennen. Hij kan thuis niet ontkennen. (de intuïtie dat de Schepper binnenin zit) Wat hij wel wil ontkennen is dat dit hier allemaal gebeurt in drie dimensies. Jullie zouden dus kunnen zeggen dat er een zichtbare slag gaande is tussen de 3D-geest die dingen in stukken wil verdelen in een bestaande enkelvoudige sleuf, en de kwantumgeest. Die in staat is om het menselijk vooroordeel en het rechtlijnig denken kan deconstrueren en laten samensmelten met al het andere.


Dit is daarom het onderwerp van de boodschap vandaag. Mijn partner is ongerust omdat wij hem vorig jaar vertelden dat er enkele channelings zouden komen waarin hij het onverklaarbare zou gaan verklaren. Dit is er een en hij voelt het al komen. Het is moeilijk en het vereist denken buiten de doos van zijn eigen realiteit en het vereist dat hij de channeling vertaalt door een filter dat van een andere tijdgeest komt, een kwantumtijdgeest.

vrijdag 13 november 2009

Kryon bij de Verenigde Naties. 13 november 2009

Kryon bij de Verenigde Naties.

Doorgegeven via Lee Carroll
13 november 2009

Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst

Er zijn hier mensen die dit niet begrijpen en dus voegen wij de energie alleen maar toe. Wij hebben een paar momenten samen die nooit voorkomen, niet met deze groep. Dit zijn momenten in kwantumtijd, een tijd die jullie in een rechte lijn ervaren maar die helemaal niet recht is. Daarom moeten jullie omgaan met een bevooroordeelde zienswijze maar het is het enige wat jullie hebben en jullie moeten erop vertrouwen. Ik pas mij hierbij aan.

Geliefde mensen, op deze momenten, in deze zaal, wat jullie geloof ook is, ook al denken jullie dat er hier een man is die net doet alsof hij channelt, jullie dragen een groot licht in het bewustzijn van de mensheid. Het bewustzijn van de opwaardering ligt op jullie zoals jullie hier in de stoelen zitten in deze zaal. In jullie realiteit. Jullie licht is veel groter dan jullie denken want zelfs als jullie hier uit nieuwsgierigheid komen is het bewijs dat er iets in jullie zoekt naar de evolutie van bewustzijn die in deze opwaardering plaatsvindt.


Ik weet waar ik ben. Wij houden vandaag een deken van energie over jullie heen. Wij leggen die op jullie. Wij laten die even op jullie drukken om jullie een heerlijk gevoel te geven. Dit is een plaats van viering, een intellectuele plaats. Wij willen graag: ‘spirituele plaats‘, aan die energie toevoegen.

Jullie beginnen bij jezelf te denken: “Kan dit echt zo zijn? Is het mogelijk dat de man in de stoel feitelijk in contact is met de andere kant van de sluier?” Ik geef jullie 30 seconden om het te voelen, het te onderscheiden want er zijn er hier die dat kunnen. Het is een schrandere groep hier…..degenen die weten of de energie echt is of niet. Wij hebben niet veel tijd nodig, wij hebben de muziek niet nodig want op dit moment komen de engelen deze plaats binnen en zitten op jullie schoot. Vandaag op deze plaats zal ik de potentiëlen geven over wat jullie tegemoet zien. Wij zullen kijken naar de nabije toekomst en de verdere toekomst want dat hebben wij in dit gebouw al vaker gedaan.

zaterdag 7 november 2009

Kryon: Het grote wetenschappelijke vooroordeel. 7 november 2009

Kryon: Het grote wetenschappelijke vooroordeel.

Doorgegeven via Lee Carroll
7 november 2009
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het gebeurt snel, nietwaar, de overdracht tussen de mensen en degene die deze boodschap van achter de sluier channelt. Misschien is het een beetje te snel voor degenen die nog twijfelen over wat er hier gebeurt. Wat mijn partner jullie niet heeft verteld is dat er hier geen feitelijke overbrenging is omdat ik altijd ‘onder de oppervlakte’ bij hem ben. Dit is zijn keuze om mijn energie op die manier te krijgen……om vooruit en achteruit te schieten tijdens deze boodschappen van liefde tussen hem en mij.

Dus zeggen wij tegen jullie mensen dat ieder van jullie naar een plaats kan gaan waar er geen of weinig overdracht is tussen jullie en je Hoger Zelf.

Waar ik vandaag over wil spreken is moeilijk te definiëren. Ik laat mijn partner een naam voor deze boodschap bedenken want mensen vinden dat leuk. Zij willen een ‘onderverdeling van verwachtingen‘ maken. Zij willen een soort identificatieproces bij alles wat zij doen, dus laat ik hem dat doen.

Waar ik over ga spreken is een zienswijze van dimensionaliteit zoals nooit eerder. Ik wil jullie enkele van de mechanieken daarvan geven en een beetje over hoe het werkt en ook een beetje van wat mijn partner het scheppen van de ‘wild card’ noemt….die dingen die jullie niet verwachten of waarin jullie niet geloven. Dus moet ik beginnen met een voorbeeld.

Laat mij jullie voorstellen aan Mary en Henry, zij zijn stripfiguren, grappige figuren op een stuk papier. Zij zijn tweedimensionaal. Natuurlijk zijn zij intelligent want dit is een parabel. Hun levens zijn niet ingewikkeld en zij zijn eenvoudig grappige figuurtjes. Zij hebben alles voor elkaar. Zij hebben zelfs liefde. De tweedimensionaliteit van hun levens is alles wat zij ooit hebben geweten en zij zijn er blij mee. Zij kennen de parameters van het papier waarop zij staan en zij zijn er blij mee. Dat is alles wat zij ooit hebben gehad. Zij weten wat zij kunnen doen en wat zij niet kunnen doen. Mary en Henry zijn tevreden met hun realiteit.

woensdag 4 november 2009

Kryon. Aansluiting op de nieuwe vibraties en de energie van de nieuwe tijd. 4 november 2009.

Kryon. Aansluiting op de nieuwe vibraties en de energie van de nieuwe tijd.
Sabine Sangitar
4 november 2009. Geplaatst 20 februari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Ik Ben Kryon en ik groet jullie, vrienden van het licht, lichtwerkers, pioniers van de nieuwe tijd. Ik groet jullie met de woorden OMAR TA SATT die de onmetelijke liefde in zich hebben.

Wij spreken over Gods adem. Gods adem, de Bron van goddelijkheid die alles levend houdt en alles in zichzelf draagt. Het goddelijke centrale punt straalt door de adem van God. Als wij Gods adem zeggen, noemen wij die zoals het is: het levende Merkabah van het goddelijk gedachteveld dat vibreert op een bepaald ritme, zich intrekt en weer uitbreidt.

Als de Aarde-energie zich verhoogt en de energie van de nieuwe tijd die van het duale ontmoet neemt de vibratie van het Merkabah toe. Voel als jullie diep in je ziel gaan het licht van God en daardoor de ademhaling van God die jullie in je opnemen en consequent jullie zielkern vinden. Voel, voel wie jullie nu zijn. Als God zelf snel ademt, op een ritme van de nieuw belijnde energie verandert het zogeheten tijdsysteem, het tijdritme. De energieën trillen sneller en 24 uur worden er maar 18. Voel tijdens deze rustige periode wie jullie zijn want dat is erg belangrijk bij de boodschap van vanavond want in jullie ziel, in de oorsprong van jullie goddelijke kern zijn jullie verbonden met de intentie van de onmetelijke liefde die inherent is aan de goddelijke kern en die hem uitbreidt, het licht roept en zichzelf verbindt met jullie Merkabah.