zaterdag 11 december 2010

Kryon: Terugblik op 2010. Lee Carroll 11 december 2010.

Live Kryon channeling:
Terugblik op 2010.

Lee Carroll
Zaterdag 11 december 2010.
Vertaald uit het Engels door 
Henk steur.


Deze live channelling werd gehouden in Dallas, Texas

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Inderdaad komt dit bericht van de andere kant van de sluier waar jullie thuis is. De creatieve energie die in jullie zit is hier vanavond aanwezig maar in de driedimensionale staat waarin jullie zitten is alles wat jullie zien een man in een stoel die een engelenenergie vertegenwoordigt die een vreemde naam heeft, een man die schijnbaar tegen jullie spreekt vanachter de andere kant van jullie realiteit. Wat doet jullie driedimensionale geest daarmee? Zien jullie misschien een sluier voor je? Zien jullie een man voor je die daar gaten in maakt?

Hebben jullie misschien een idee van een gelaagd bestaand, iets waar jullie op de ene plaats zijn en Kryon op de andere? Laat mij jullie het kwantumuitzicht geven want ik spreek schijnbaar tegen jullie door een man met een microfoon. Toch is dat niet waar ik vandaan kom want ik ben in een portaal dat mens wordt genoemd en toch ben ik overal.


zaterdag 20 november 2010

Kryon: Het Einde van de Geschiedenis 20 november 2010

Het Einde van de Geschiedenis
Een ‘Live’ Kryon channeling in Seattle Washington
zaterdag 20 november 2010,
gechanneld door Lee Carroll voor Kryon.

vertaald door winnyd@stralendetoekomst.nl

Om de lezer te helpen is deze channeling gecorrigeerd [door Lee en Kryon] om een nog duidelijker begrip te geven. Wat er vaak ‘live’ gebeurd is de energie die er bij ingesloten zit die een soort communicatie bevat wat een gedrukte pagina niet heeft. Dus geniet van deze vergrote boodschap die in Seattle, Washington is gegeven op 20 november 2010. 

-------------------------------------------------------------------------------

“Gegroet lieve mensen, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst… 


en ik zeg het iedere keer weer. Dit betekent dat wat multidimensionaal is, magnetisch is en dat wordt nog steeds niet begrepen op deze planeet. Niet begrepen is één term, verkeerd begrepen is weer een andere term. Want het is een kwantum attribuut van jullie werkelijkheid en een van de weinigen die overlopen in jullie leven op een dagelijkse manier, net als ik. Want ik ben voor jullie in dienst op een kwantummanier, maar net zo beschikbaar als Spirit beschikbaar is. 


donderdag 4 november 2010

Kryon: Geld. 4 November 2010.

Kryon: Geld.

Natascha Lossie
4 November 2010. 

Veel mensen voelen dat ze stappen moeten nemen om uit een niet houdbare situatie los te komen. De stappen zijn vaak nodig om ruimte te geven en nieuwe situaties te creëren. De financiën geven de meeste zorgen. "Hoe kan ik dan rondkomen?"; vragen mensen zich af.

Dit is onderdeel van het bewustwordingsproces. Inkomen is in de 5de dimensie niet gekoppeld aan het werk dat je doet. Het is een eigen creatie. Mensen zijn vanuit hun 3D realiteit gewend aan het systeem dat er gewerkt moet worden om geld te verdienen.

Geld is een zelfbedacht middel om in jullie realiteit voorzien te worden van wat jullie nodig hebben. Zonder geld hebben jullie niks, denken jullie. Geld geeft jullie macht. Zonder macht hebben jullie niks, denken jullie.

De intensiteit waarmee jullie dit denken is jullie collectief bewustzijn waarmee jullie deze realiteit hebben gecreëerd. Het is nu meer dan ooit belangrijk dat jullie je losmaken van deze realiteit. Het inkomen zal onafhankelijk worden van het werk wat je doet.


Werk dat je vanuit je hart doet kan je voorzien in al je behoeften. Dat is hoe je in de nieuwe energie mag gaan denken!

Dit was Kryon

Copyright © 2010 Natascha Lossie,


http://www.kryonhealing.com. Deze informatie mag gerust worden doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en dat deze vermelding eraan toegevoegd is.maandag 1 november 2010

Kryon: Wie zijn jullie? 1 november 2010. Geplaatst: 18 juni 2014 / Barbara Bessen


Kryon: Wie zijn jullie?
Barbara Bessen
1 november 2010. Geplaatst: 18 juni 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Het is mooi om weer bij deze groep te zijn, in een groep met ontwaakte mensen. Ik herken ook jullie velden. Ik zie jullie niet als menselijke gestalten. Ik zie jullie in wat jullie je aura noemen en ook het magnetische veld dat een mens eigenlijk is.

Dit klinkt wat zakelijk, nietwaar? Maar ik zie jullie met mijn inter-dimensionale ogen. Als ik bij een channeling voor publiek volkomen in mijn partnerin treed, waarbij ik mij dan door het lichaam uitdruk, dan kijk ik door haar ogen en ben ik zeer verbaasd over alles dat ik zie. Het is zeer interessant. Ik zie menselijke lichamen, met haren, bonte kleren, veel glimlachen, onthutste blikken en ook leed dat door het lichaam wordt uitgedrukt. Alles wordt mij zo geopenbaard. Maar ik ben echter niet steeds zo diep betrokken bij een lichaam. Meestal inspireer ik door gedachtestromen.

Want diep in een lichaam treden is voor mij niet makkelijk want ik moet mij vanuit de hogere dimensies omlaag transformeren. Ik bevind mij hoofdzakelijk in de negende dimensie en ga dan met een deel van mijn Zijn steeds lager. Ik leg in ieder dieper niveau een stukje van mijzelf zodat het deel waarmee ik nu met jullie spreek een kleinere essentie van mij is. En hoewel ik niet de hele essentie ben, ben ik mij van mijzelf volkomen bewust en ben zeer krachtig en volkomen authentiek.

maandag 18 oktober 2010

Kryon: Het menselijk ontwerp. 18 oktober 2010


KRYON: Het menselijk ontwerp.
 Deze live channelling werd gegeven in Santiago, Chili.
18 oktober 2010

Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Hoe denken jullie over God? Sommigen noemen de energie van God “Spirit.”Wat is jullie houding? Als een kind jullie zou vragen: “Vertel mij eens over God,” wat zouden jullie dan zeggen?

Al deze jaren hebben wij jullie verteld over de attributen van Spirit omdat wij wilden dat jullie je bewust werden van een persoonlijke God. Dat willen wij nu weer doen maar wij doen het nu een beetje anders. Wij gaan jullie op de plaats van de geest van God zetten met de logica van liefde. Is het mogelijk dat God jullie namen kent? Is het mogelijk dat er een persoonlijk deel van God is? Als dat zo is, waar is dan het bewijs? Is er wel bewijs van of is het esoterisch en onzichtbaar? Het is moeilijk om God te bewijzen, nietwaar? Laten wij een reisje gaan maken.


God in detail.

Laten wij eens kijken naar wat huidige wetenschappen kijken naar de persoonlijke God. Is dat wel mogelijk? Hoe meer jullie ontdekken over de natuurkunde van het universum, hoe meer de liefde van God duidelijk wordt. Natuurkundigen en astronomen hebben een moeilijke situatie; de meesten van hen zijn het erover eens, gebaseerd op onderzoek, dat het universum zoals zij dat momenteel zien, nooit bij willekeur kan bestaan. Toch zijn astronomie en natuurkunde gebaseerd op willekeur en de synchroniciteiten van lichamen in beweging. Wat zeggen zij dus? Er moet een kracht zijn die het heeft ontworpen.” Er is een energie in het universum die intelligent moet zijn en zij hebben die kracht “intelligent ontwerp” genoemd. Dat komt uit de astronomie en degenen die naar de kosmos kijken. Hoe beter jullie instrumenten worden hoe meer zij een persoonlijke God onthullen, een die leven ontwerpt.


donderdag 7 oktober 2010

Kryon: Het grotere plan. 7 oktober 2010. Geplaatst 13 december 2013

Kryon Channeling:
Het grotere plan.
Natascha Lossie
7 oktober 2010. Geplaatst 13 december 2013Misschien is het een schrale troost, maar jullie zijn bezig met een groter plan.

Jullie als individuen hebben ervoor gekozen om dit moment mee te maken. Jullie wisten dat het pijnlijk kon worden.

De pijn hebben jullie voor lief genomen toen jullie de keuze maakten om tijdens deze massale omslag aanwezig te zijn op Aarde. Wij vonden het prachtig dat jullie deze keuze wilden maken. Wij zijn trots op jullie dat jullie zover zijn gekomen.

Wij waren erop voorbereid dat jullie moeilijkheden zouden ervaren. Wij hebben jullie daarvoor gewaarschuwd, maar jullie waren te enthousiast om aan dit magische moment mee te doen. Wij begrijpen dat nu jullie het leven ervaren, dat soms anders voelt. Graag herinneren wij jullie aan dit grotere plan! Voor velen klinkt dit zo magisch, dat het bijna onwerkelijk is, maar het is de realiteit!

zaterdag 2 oktober 2010

Kryon: “HET SYSTEEM” 2 oktober 2010

Live Kryon Channeling:
“HET  SYSTEEM”

2 oktober 2010
Syracuse New York  11 september 2010
Via Lee Caroll

vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl


Om de lezer te helpen werd deze channeling door Lee en Kryon herzien om een nog helderder begrip te krijgen. Wat er vaak live gebeurt is dat de channeling energie bevat die een soort communicatie draagt wat een gedrukte pagina niet heeft. Dus geniet van deze waardevoller gemaakte boodschap die in Syracuse werd gegeven in september 2010. 

“Gegroet lieve mensen, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst. 


De meesters hebben een zin: “Het gaat goed met me, het gaat goed met mijn ziel.” Ze zeiden dat, zelfs in de tijd vóór de dood, in de tijd waarop we gefrustreerd waren en in tijden van moeilijkheden. Dat was omdat ze gefocust waren op één ding en op één werkelijkheid – de liefde van God in hen schept liefde voor het zelf. We zeiden dit al eerder. We hebben dat vele keren gechanneld. We hebben jullie zelfs verteld dat dit het geheim is van meesterschap. Ga naar de plek waar je tevreden bent met wat er in je is, dat is God, en laat alle dingen om je heen zich langzaam ontwikkelen in hun eigen gepastheid terwijl je leert wat je moet doen met je leven. Besluit van tevoren niet waar je naartoe gaat of wat je zult gaan doen.


maandag 27 september 2010

Kryon: Eenvoudig of met meer moeite? 27 september 2010 Geplaatst 14 maart 2014


Kryon: Eenvoudig of met meer moeite?
Natascha Lossie
27 september 2010
Geplaatst 14 maart 2014

Hallo , lieve mensen,

Er is veel moois op komst, we gaan namelijk naar een tijdperk waarin moeiteloosheid en vreugde centraal staan.

Telephatie en intuïtie zijn kwaliteiten die in deze nieuwe tijd sterk aanwezig zijn.

Om de overgang te maken naar dit bewustzijnniveau is het nodig om je los te maken van de oude lagere vibraties (zoals angst en oude ballast).

maandag 20 september 2010

Kryon en de nieuwe tijd. 20 september 2010


Kryon: Vrijheid creëren.Natascha Lossie

20 september 2010. Geplaatst 26 november 2013Kryon en de nieuwe tijd.De laatste tijd zijn er veel rampen geweest. Hierdoor hebben veel mensen het gevoel dat ze het ergste kunnen verwachten en dat ze bang moeten zijn dat misschien alles ten onder gaat.
En dat is juist niet wat je moet doen. Angst is namelijk de schepper van alles wat je niet wilt, want de vibratie van angst is er een die negativiteit aantrekt. Zou je voortdurend bang zijn dan gebeuren en voortdurend vervelende dingen. Dat betekent dat je steeds bewuster moet worden van wat je uitzendt.

Als je uitzendt dat je iets ergs kan overkomen, dan trek je dit onbewust aan. Zelfs als je dit niet uitspreekt.

Je kan wel de gedachte van binnen omkeren en denken "er kan mij niks overkomen". Alles wat je denkt heeft ook een vibratie en als je denkt "mijn leven is goed", dan is dit wat je aantrekt.

woensdag 1 september 2010

Kryon: Transmissies van Vredesenergieën, Vreugde, Veiligheid en Kalmte. 1 september 2010.


Kryon: Transmissies van Vredesenergieën, Vreugde, Veiligheid en Kalmte. Putten uit Gods Adem.
Melek Metatron: De sluiers worden dunner.
Doorgegeven via Sabine Sangitar
1 september 2010. Geplaatst 24 januari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Ik ben Kryon en ik groet eenieder met de woorden OMAR TA SATT. 

Ik groet de groep. Ik groet de lichtwerkers. De engelen zijn samengekomen om deel te nemen aan wat er gebeurt als een groep samenkomt en zichzelf opent voor zichzelf en de liefde en de woorden van Kryon.

Zo zijn de engelen brengers van vrede, vreugde en van veiligheid. Adem het liefdelicht in je en activeer je hartstraal eenvoudig door je intentie. Je bent verenigd met je chakra’s. In deze tijden van grote verwarring en innerlijke conflicten brengen wij wat jullie verdienen. De engelen hebben hun aardstralen geactiveerd en de energieën geprepareerd om die te verenigen met jullie hartstralen en de energieën van vrede, vreugde, zekerheid en ook kalmte in je hart te brengen, in je lichtlichaam, precies zoals dat goed voor je is.

Dit gebeurt er terwijl je geluiden hoort van de goddelijke Realiteit. Dit is een start, een begin van het nu-moment waarin de sluiers heel dun zijn.

donderdag 5 augustus 2010

Kryon: Zich op het wezenlijke bezinnen. 2 - Augustus 2010: Geplaatst: 5 juni 2014 / Barbara Bessen

Kryon: Zich op het wezenlijke bezinnen. 2
Barbara Bessen
Augustus 2010: Geplaatst: 5 juni 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Het is al sinds vijftien jaar in gang gezet. Zachtjes vindt het plaats, wat niet betekent dat de mensheid het niet zal opmerken. Klimatologische veranderingen zijn zeker een component. Maar het gaat niet met een catastrofe gepaard. Grotere veranderingen zullen ermee verbonden zijn die niet alleen uiterlijk zijn: de verschuiving van de polen verandert de psyche van de mensen. Deze structuur van de mensen, die nauw met het astrale niveau verbonden is, gaat wankelen. De mens zelf maak grote veranderingen door. En dat is hetgeen de meeste mensen in verwarring brengt. Het hangt natuurlijk ook samen met de verandering van de magneetvelden van de Aarde, die zwakker worden. Dit doen zij al sind 150 jaar geleden. Alleen nu – de groep van Kryon heeft sterke veranderingen ingeleid tot eind 2002 – komen de intensieve psychische veranderingen die ieder mens op een of andere manier beïnvloeden, in het bewustzijn.

De mensen die ontwaakt zijn of in zichzelf herkennen zullen zichzelf bijeen kunnen pakken om steeds gecentreerd te zijn. Wij geven al jaren oefeningen door dit medium en anderen. Het doel is, de God in jezelf aan te nemen en je met hem nauwer te verbinden. De God in ieder mens vertoeft in een hogere dimensie , ook boven de vierde, de ruimte van alle psychen. Zij is vrij. Daarmee wil ik zeggen dat wie zich goed met zichzelf verbindt bijna immuun is tegen een psychische verandering.

woensdag 4 augustus 2010

Kryon: Zich op het wezenlijke bezinnen. 1 Barbara Bessen Augustus 2010: Geplaatst: 4 juni 2014 / Barbara BessenKryon: Zich op het wezenlijke bezinnen. 1
Barbara Bessen
Augustus 2010: Geplaatst: 4 juni 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden! Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Ik verheug mij omdat ik jullie weer een stukje op je weg mag begeleiden. Eigenlijk ben ik er altijd als jullie aan mij denken.En wie van jullie mij verzocht om dichter in zijn leven te komen, mij om begeleiding vroeg, is steeds in mijn veld, in mijn bewustzijn. Ik kan mijn bewustzijn zover uitdijen dat het planeten kan omspannen. Dit kunnen jullie eigenlijk ook maar jullie weten op dit moment waarschijnlijk nog niet zo goed hoe jullie dit moeten aanpakken. Zal ik jullie helpen? Zullen wij dit kort eens proberen?

Sluit je ogen en concentreer je op de Aarde zoals je die van bovenaf kunt zien. Omspan haar met je innerlijke blik helemaal, focus je op niets anders. Ga dan diep in je gevoel en onderzoek de Aarde met je gevoel. Hoe gaat het met haar? Is zij licht? Voelt zij zich goed? Of is zij gespannen en heeft zij veel zorgen? Voel elk gebied, ook de oceanen en neem dan alles waar. Het duurt misschien een ogenblik tot je merkt dat je alle details ziet maar tegelijkertijd de Aarde als geheel kunt waarnemen.

zaterdag 17 juli 2010

Kryon: Energetisch bewustzijn. 17 juli 2010

Live Kryon channeling: 
 Energetisch bewustzijn.

Lee Carroll
Deze live channelling werd gehouden in Berkeley Springs,
West Virginia
Zaterdag 17 juli 2010

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.
Gegroet geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

De pendel van de realiteit slingert weer naar mijn hoek en er is hier een element van ongeloof. In een groep oude zielen is dit altijd zo. Zij zeggen dat het te gemakkelijk is - te gemakkelijk om te bedotten. Voordat wij beginnen zeggen wij dus dit tegen jullie: Het gaat over liefde, daar gaat het om. Dat is altijd zo geweest en het zal altijd ook zo zijn. Het is niet de liefde die jullie denken want er is een kracht in het universum die zelfs jullie wetenschappers ontdekten en hebben geïdentificeerd. Zij noemen die kracht: Intelligent Ontwerp.

Zij hebben gelijk omdat het universum zelf is voorbestemd. Het is voorbestemd voor het scheppen van leven, het is voorbestemd voor liefde. Er is een bewust doel voor alles en astronomen, wetenschappers, natuurkundigen willen een compleetheid en totale neutraliteit zien binnen alle dingen en toch kunnen zij die niet vinden.

Is het niet grappig dat jullie je eigen idee van de ‘logica van de wetenschappelijke methode’ hebben over wat jullie zien in het universum? Als het niet zo is bij de studie van het universum vragen jullie je niet af of de methode verkeerd is, jullie stellen de gegevens ter discussie. Voor ons is dat grappig!

Wij willen het even hebben over enkele dingen die jullie ontdekken en ook over enkele dingen die jullie al zien maar die jullie niet correct hebben beschreven. De kracht die van jullie gaat worden vereist begrip over de energieën om jullie heen die jullie nog nooit correct hebben beschreven. Jullie willen heel veel dingen als energie zien terwijl zij speciale ‘energetische informatie’ zijn. Dit is een van de multi-dimensionale channelings van een serie die lang zou kunnen blijven hangen en vaak doorgegeven kan worden en die jullie de concepten op een betere manier gaat uitleggen die jullie verkeerd hebben begrepen of misschien helemaal niet hebben begrepen.

zaterdag 26 juni 2010

Kryon: De Zeven Kosmische Wetten. 26 juni 2010

Kryon: De Zeven Kosmische Wetten.
Lee Carroll
Gepubliceerd: 26 juni 2010
Geplaatst 31 januari 2014
Vertaald uit het Engels door
 Henk Steur.

Deze channelling was een echte uitdaging om op band te krijgen! Oorspronkelijk werd hij in het Washington DC gebied gechanneld en het was niet van zo’n kwaliteit om het als MP3 audiobestand op onze website toe te laten. Maar het was begrijpelijk genoeg om te bewerken voor deze pagina. In Worcester, Massachusetts, waar hij gegeven werd, stopte het opnamemateriaal gewoon met werken… dus was deze ook niet bedoeld voor het MP3 audiobestand. Uiteindelijk channelde Kryon deze informatie (altijd met enkele verbeteringen) in Albuquerque, New Mexico. Het is niet de norm om zo vele channellings over hetzelfde onderwerp te hebben, maar in dit geval bleef Kryon het met veranderingen geven tot we eindelijk een opname hadden! Je kunt de channelling van Albuquerque beluisteren (om de veranderingen van de onderstaande te waarderen) op [http://www.kryon.com/freeaudio]
                                                                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------

Gegroet, geliefden, ik ben Kryon van Magnetische Dienst.

Er bevinden zich hier mensen die zouden zeggen dat dit niet mogelijk is… de energie van een engelenvorm die door een Menselijk Wezen komt. Ze zouden zeggen dat het niet iets is dat ooit op deze manier manifest zou kunnen worden. Dus zeg ik tegen jullie dat de energie zich nu op dit ogenblik op dit platform toont, en dat er dezen zijn die ze nu kunnen “lezen”. Ze hoeven zich er ook niet voor op te warmen. Ik ben Kryon en ik kom door mijn Menselijke partner. Dit is de manier, met zijn toestemming gehuwd met zijn Hoger Zelf, om de familie hier voor mij te zien en te ontwaren. Het creëert een hereniging van het soort dat voor altijd in de geest van sommige zielen hier zou kunnen blijven hangen voor ze vertrekken. Want ze zullen weten dat ze aangeraakt werden en in sommige gevallen zullen ze weten dat ze geheeld zijn. En nadat je de kleuren “gezien” en de aanraking van Spirit gevoeld hebben , kunnen de meer intellectuelen onder jullie puzzelen over de eigenlijke werkelijkheid ervan. Maar voor ons gebeurt het zelfs terwijl je hier zit.

dinsdag 22 juni 2010

Kryon: De Heilige Ooms. 22 juni 2010 Geplaatst: 1 april 2014

Kryon: De Heilige Ooms.
22 juni 2010: St Gallen, Zwitserland
Geplaatst: 1 april 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Gechanneld door David Brown

Gegroet, lieve mensen, IK Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om vanavond in Sankt Gallen bij jullie allen te zijn. Dit is een zaal vol helers en jullie zijn allemaal op reis naar bewustzijn. Wij zeggen in deze channelings altijd dat er een nieuwe wereld aankomt, een compleet nieuw gezichtspunt, een compleet nieuwe manier van leven.

Er hangt veel liefde in de lucht, de energieën voor 2012 zijn al hier en het hangt van iedereen af of hij/zij de energieën zal verhogen en toe zal staan dat jullie harten zich openen om door te gaan in deze nieuwe energieën. Het hangt nu helemaal van jullie af; jullie ontvangen allemaal de technologie en het begrip. Langzaam maar zeker zullen jullie harten zich openen en jullie harten zullen constant openstaan en door jullie open harten zullen jullie je pijn loslaten, zullen jullie je liefde ontvangen en zullen jullie uitbreiden en groeien naar een nieuw type wezen, een magisch wezen dat op het pad tussen Hemel en Aarde loopt. Jullie zullen je leven uit pure liefde gaan scheppen, jullie relaties zullen in balans gaan komen. Jullie zullen vrede en harmonie vinden in jezelf en jullie verbinding met het Goddelijke zal steeds sterker worden, net zoals die met Moeder Aarde. Jullie zullen een nieuw soort respect scheppen binnen jezelf dat een grote expansie in je leven toestaat, jullie in staat stelt om je dromen te leven en jezelf te bewegen naar een nieuwe realiteit.

dinsdag 15 juni 2010

Kryon "Jouw Hart Weet Alles" 15 juni 2010

Kryon "Jouw Hart Weet Alles"

Gechanneld door David Brown
15 juni 2010 in München (Duitsland)
Geplaatst op 2 december 2013

Copyright © David Brown. All rights reserved.
Nederlandse vertaling© Jan Smith voor Anne Helena


Gegroet Geliefden, want ik ben Kryon.

Het is fijn om weer terug te zijn hier in München en van het warme weer te kunnen genieten. Er zit veel Liefde in de lucht en er komen heel veel veranderingen op jullie af.

Zoals we laatst nog besproken hebben, is Liefde het antwoord en na het jaar 2012 is Liefde nog de Enige weg. Liefde zal de weg zijn van het manifesteren. De negatieve energieën van woede, verdriet en pijn zullen geen rol meer spelen. Dat is in het begin niet voor iedereen weggelegd; eerst zal er een golf komen van 144.000 mensen die als eersten de nieuwe energie zullen binnengaan en zij zullen een nieuwe wereld scheppen en daarna andere mensen die nieuwe energie binnenbrengen.

De Liefde begint te stromen, Geliefden, de nieuwe wereld staat op het punt van beginnen, er komen nieuwe processen en nieuwe manieren van genezing naar boven; nieuwe manieren om negatieve energieën los te laten en diepere inzichten in de Liefde. Er ligt een nieuwe weg voor ons open en deze zal vreugde en vrijheid in de wereld brengen, een nieuwe staat van zijn. Er zullen nieuwe energieën van Liefde stromen en zij zullen zich vermengen met de technologie die in de laatste drie eeuwen werden ontwikkeld; een eerlijker zijnstoestand die ook veel makkelijker is. Harten zullen zich openen en jullie zullen met een open hart van het leven houden. De nieuwe energieën zullen ook een manier van genezing en co-creatie brengen die een stuk makkelijker is.


zondag 6 juni 2010

Kryon: Manieren van kijken naar God. 6 juni 2010

Live Kryon channeling:
Manieren van kijken naar God.

Lee Carroll
Deze live channeling werd gehouden in Portland, Maine
6 juni 2010

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Er zijn mensen die zich dingen afvragen over het bewustzijn van God en hoe het mogelijk is dat een hoogvibrerend attribuut gepresenteerd kan worden in 3D. Channeling wordt geacht het bewustzijn van God door een mens heen te vertegenwoordigen, dus hoe kan dat? Dus vertellen wij jullie nogmaals dat dit de puzzel is van hetgeen jullie nu zien gebeuren. Veel mensen komen naar deze planeet met de bedoeling om spirituele vertalers te zijn voor zulk een gebeurtenis en velen van hen zijn hier nu in de zaal en wij weten wie jullie zijn.

Het gaat flink verder dan degenen die channelen, zoals mijn nu partner doet. Het geldt ook voor degenen in de zaal die zich genezers noemen want zij hebben dezelfde opdracht als de channeler of de leraar en dat vertaalt een perceptionele, metaforische boodschap naar iets wat in 3D is en praktisch is.


De genezers staan vaak voor iemand die bij hen komt voor hulp en hun intellect weet minder dan de helft van het verhaal. Het onderscheidingsvermogen van het Hoger Zelf en de energie die in hen stroomt, die wij channeling noemen, geeft hen de rest van het verhaal. Het vertelt hen waar zij hen moeten aanraken en welke energieën zij moeten ontwikkelen. Het geeft instructies waar zij zacht of energetisch moeten zijn. Dat is channeling. 

De leraar zit voor het lege vel papier en vraagt: “Wat komt er nu?” en op het papier begint de informatie te stromen voor de volgende preek - en dat is channeling. Degenen die in de stoel zitten en mediteren en daardoor hun geest helder maken geven God geen waslijst van alle dingen die er mis zijn in hun leven. In plaats daarvan weet de wijze dat God altijd bij hem is en van al die dingen afweet van alle dingen die zich hebben voorgedaan voordat zij in de stoel zaten. Dus zeggen wij nogmaals: gezegend is degene die kalm is en zegt: “Lieve God, vertel mij wat ik moet weten.” Zonder vooroordeel over wat het antwoord zou kunnen zijn, zijn zij ervoor klaar om de wijsheid naar binnen te laten stromen.

woensdag 2 juni 2010

Kryon: Veranderingen op Lady Gaia. 2 juni 2010. Geplaatst 10 januari 2014

Kryon: Veranderingen op Lady Gaia. Het nieuwe bewustzijnsniveau.Doorgegeven via Sabine Sangitar
2 juni 2010. Geplaatst 10 januari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Ik Ben Kryon.
Ik groet jullie allen en ieder apart met de dragende woorden van de lichttaal, OMAR TA SATT. Laten wij nu beginnen om allen die vanachter de sluiers hier aanwezig zijn om bij jullie te zijn te verwelkomen. Zij komen jullie eren, vasthouden en aanraken. Het is een samenkomen van de dimensies. Zelfs als je die lichtwezens niet kunt zien kun je ze zeker voelen.

Gevoel is, als je dat toestaat, erg duidelijk. Als je jezelf ervan bewust bent dat er een lichtwezen nu bij je is, je aanraakt en onmetelijk van je houdt zoals je bent dan is dat echt iets wonderlijks. Dat zijn de momenten die heel belangrijk zijn in deze tijd van grote verandering.

zaterdag 15 mei 2010

Kryon: Het geheim van meesterschap. 15 mei 2010

KRYON: Het geheim van meesterschap.

Deze live channelling werd gehouden in Moskou, Rusland.
15 mei 2010

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Zoals mijn partner zegt gaat lineaire tijd snel en zijn wij nu al weer aan het einde van een tweedaagse bijeenkomst. De entiteit die Kryon heet is echter niet lineair. Ik vertegenwoordig echt een energie van een entiteit, en die is nooit hetzelfde. Er zijn attributen in die jullie verwachten, maar het is nooit hetzelfde. Deze energie groeit in de loop der tijd als de mens (Lee) de poort van bewustzijn wijder openzet.

Het grootste deel van dit proces hangt van jullie af want jullie zullen niets van deze energie ontvangen als jullie binnen je eigen bewustzijn niet proberen je aan te sluiten bij wat hij doet. Hij opent de poort zo wijd mogelijk en dat geeft een mogelijkheid voor informatie om door een geheiligde, persoonlijke poort heen te komen. Als mijn partner channelt gaat de informatie door zijn Hoger Zelf en dat is de samensmelting die jullie nu zien. Het is zijn stijl en wat hij mogelijk maakt met zijn bewustzijn. Jullie wordt gevraagd hetzelfde te doen. Dit schept nog een andere energie die de ‘derde taal’ wordt genoemd. Wij hebben het daar al vaker over gehad. Het is de taal van katalyserende energie.


Het is belangrijk dat jullie zijn stem horen. Hebben jullie je dat gerealiseerd? Zelfs als jullie zijn taal niet verstaan en het wordt vertaald in het Russisch want in de vibraties van zijn stem zijn in de lucht en zijn een katalyserende taal van Spirit, dat is de energie in de zaal. Hij wordt gevoeld en rijdt op de top van wat het is dat jullie zien als de lineaire boodschap die hier is.

vrijdag 14 mei 2010

Kryon: DNA-laag negen, de helende laag. 14 mei 2010.

Live Kryon channeling.
DNA-laag negen, de helende laag.

Deze live channeling werd gehouden in Moskou, Rusland.
Lee Carroll / 14 mei 2010.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Er zijn mensen die vinden dat dit te snel gebeurt, dat een mens zo snel naar de andere kant van de sluier gaat zoals jullie zojuist hebben gezien. Zij zeggen dat daar meer tijd voor nodig is, zoals dat altijd in de oude energie is gegaan. Wat jullie nu zien is een man die de deur naar zijn Hoger Zelf nooit helemaal dichtdoet.

Het is een overeenkomst die ik met hem heb dus is het geen situatie van voorbereiden, van het veranderen van zijn houding of het aanroepen van engelen. Ik ben altijd bij hem en ben er altijd klaar voor. Sommigen van jullie hebben dat zelfs gezien in de lezingen die hij heeft gegeven omdat sommige ervan bij mij vandaan komen (Kryonglimlach) Dit is de samensmelting waar wij het over hebben.


Dat geldt niet alleen voor channelers. Het is een samensmelting tussen het multi-dimensionale zelf en het fysieke zelf en daaruit komt communicatie voort.

Dit is het proces waarvan wij leren dat het een hogere intuïtie voortbrengt bij mensen. Het is een proces dat gewone mensen in staat stelt om meesters te worden. Het is niet zo dat zij weten wat er om de hoek is of weten wat zij moeten gaan doen - buiten 3D. Zij hebben een intuïtief gevoel van waar zij zich niet druk over hoeven te maken. Zij hebben een intuïtief gevoel voor de liefde van God.

dinsdag 11 mei 2010

Financiële bijdrage

Lieve mensen

Dagelijks werken wij met heel veel liefde aan onze 3 Blogs om u van de allernieuwste channelingen en andere belangrijke berichten te voorzien.

Wij vragen als waardering voor ons werk om een energie uitwisseling in de vorm van een financiële bijdrage. Vanzelfsprekend laten wij het aan u over hoe u dit invult want elk bedrag, met de juiste intentie gegeven, is voor ons een zegen.

Wij danken u voor uw waardering

Martien & Ine van den Hurk


U kunt uw bijdrage overmaken op de volgende rekening:


IBAN NL 50 Rabo 0106234137

t.n.v. M. van den Hurk te Geldrop

o.v.v. bijdrage website

Alvast bedankt


woensdag 5 mei 2010

Kryon: Sta de Liefde toe te stromen. 5 mei 2010. Geplaatst: 21 maart 2014

Kryon: Sta de Liefde toe te stromen.
Gechanneld door David Brown
5 mei 2010 . Johannesburg, Zuid Afrika
Geplaatst: 21 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er hangt veel liefde in de lucht, er is dezer dagen altijd veel liefde in de lucht en ook veel verandering.

Vele, vele dingen zijn aan het veranderen. Jullie zullen allemaal bezorgd zijn over de bankensector, maar maak je geen zorgen. Laat het komen en laat het gaan. Laat het gewoon gebeuren want er gebeuren veel veranderingen in regeringen, publieke instellingen en bank-gerelateerde bedrijven en instellingen.

Dingen veranderen; zij komen aan een einde van een cyclus nu 2012 steeds dichterbij komt en dit is het einde van een oude cyclus, een cyclus waarin de mens feitelijk nergens heenging. Misschien werden dingen technologisch gezien makkelijker op de planeet, met name in de laatste 200 jaar, maar vele dingen werden slechter, vele dingen gebeuren niet zoals zij dat voorheen deden, hoofdzakelijk rondom relaties. Er werd teveel opgeofferd voor de materiële wereld.