woensdag 6 januari 2010

Kryon.Onderwerpen: Energietransmissie na druppels van zegening. Vooruitblik op het jaar 2010.

Kryon.Onderwerpen:
Energietransmissie na druppels van zegening. Vooruitblik op het jaar 2010.

Sabine Sangitar
6 januari 2010
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

 
Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en ik groet jullie met de woorden OMAR TA SATT. 

 Met deze woorden bevestig ik het grote licht in jullie, jullie wezen en jullie goddelijkheid. Alles wat jullie zijn ligt besloten in deze geluiden en vibreert het grootse lied van de liefde.

Voor jullie komt er een hoofdstuk ten einde en jullie verwelkomen een nieuw jaar Dit jaar en deze eeuw bevatten zo veel: Hoogenergetisch met magnetische liefdesenergie zullen het Prosonodolicht en de energie van Lentos en ook de verenigde energieën van zovele eeuwen, veel voor jullie veranderen. Deze verandering wordt gebracht door jullie zelf, door jullie licht, door wat jullie zijn, door jullie smachten dat komt van de Goddelijke Realiteit - verwelkomd door jullie ziel met vreugde, blijdschap, zekerheid, gezondheid, menselijke liefde en overvloed.

Alles wat op jullie ziel kan wachten is al vervuld van deze energie. Vele van jullie aspecten zijn aangeraakt door deze energie en vibratie in de harmonie van de geluiden. Het is een jaar van goddelijke almacht en van het manifesteren van hoogenergetische energieën. Jullie goddelijk hart begint in een sneller ritme te kloppen. Jullie ziel vibreert met Al Wat Is. Ook al zal er veel aan de buitenkant ineenvallen en zullen er situaties zijn die angstaanjagend zijn voor vele mensen, jullie zullen weten wie jullie zijn, vol kracht, vol goddelijke macht, met alles wat jullie zijn en met de diepe zekerheid die jullie binnenin meedragen. Jullie zijn meer dan zomaar een mens en jullie goddelijke vlam begint te stralen.