zaterdag 20 november 2010

Kryon: Het Einde van de Geschiedenis 20 november 2010

Het Einde van de Geschiedenis
Een ‘Live’ Kryon channeling in Seattle Washington
zaterdag 20 november 2010,
gechanneld door Lee Carroll voor Kryon.

vertaald door winnyd@stralendetoekomst.nl

Om de lezer te helpen is deze channeling gecorrigeerd [door Lee en Kryon] om een nog duidelijker begrip te geven. Wat er vaak ‘live’ gebeurd is de energie die er bij ingesloten zit die een soort communicatie bevat wat een gedrukte pagina niet heeft. Dus geniet van deze vergrote boodschap die in Seattle, Washington is gegeven op 20 november 2010. 

-------------------------------------------------------------------------------

“Gegroet lieve mensen, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst… 


en ik zeg het iedere keer weer. Dit betekent dat wat multidimensionaal is, magnetisch is en dat wordt nog steeds niet begrepen op deze planeet. Niet begrepen is één term, verkeerd begrepen is weer een andere term. Want het is een kwantum attribuut van jullie werkelijkheid en een van de weinigen die overlopen in jullie leven op een dagelijkse manier, net als ik. Want ik ben voor jullie in dienst op een kwantummanier, maar net zo beschikbaar als Spirit beschikbaar is. 


donderdag 4 november 2010

Kryon: Geld. 4 November 2010.

Kryon: Geld.

Natascha Lossie
4 November 2010. 

Veel mensen voelen dat ze stappen moeten nemen om uit een niet houdbare situatie los te komen. De stappen zijn vaak nodig om ruimte te geven en nieuwe situaties te creëren. De financiën geven de meeste zorgen. "Hoe kan ik dan rondkomen?"; vragen mensen zich af.

Dit is onderdeel van het bewustwordingsproces. Inkomen is in de 5de dimensie niet gekoppeld aan het werk dat je doet. Het is een eigen creatie. Mensen zijn vanuit hun 3D realiteit gewend aan het systeem dat er gewerkt moet worden om geld te verdienen.

Geld is een zelfbedacht middel om in jullie realiteit voorzien te worden van wat jullie nodig hebben. Zonder geld hebben jullie niks, denken jullie. Geld geeft jullie macht. Zonder macht hebben jullie niks, denken jullie.

De intensiteit waarmee jullie dit denken is jullie collectief bewustzijn waarmee jullie deze realiteit hebben gecreëerd. Het is nu meer dan ooit belangrijk dat jullie je losmaken van deze realiteit. Het inkomen zal onafhankelijk worden van het werk wat je doet.


Werk dat je vanuit je hart doet kan je voorzien in al je behoeften. Dat is hoe je in de nieuwe energie mag gaan denken!

Dit was Kryon

Copyright © 2010 Natascha Lossie,


http://www.kryonhealing.com. Deze informatie mag gerust worden doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en dat deze vermelding eraan toegevoegd is.maandag 1 november 2010

Kryon: Wie zijn jullie? 1 november 2010. Geplaatst: 18 juni 2014 / Barbara Bessen


Kryon: Wie zijn jullie?
Barbara Bessen
1 november 2010. Geplaatst: 18 juni 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Het is mooi om weer bij deze groep te zijn, in een groep met ontwaakte mensen. Ik herken ook jullie velden. Ik zie jullie niet als menselijke gestalten. Ik zie jullie in wat jullie je aura noemen en ook het magnetische veld dat een mens eigenlijk is.

Dit klinkt wat zakelijk, nietwaar? Maar ik zie jullie met mijn inter-dimensionale ogen. Als ik bij een channeling voor publiek volkomen in mijn partnerin treed, waarbij ik mij dan door het lichaam uitdruk, dan kijk ik door haar ogen en ben ik zeer verbaasd over alles dat ik zie. Het is zeer interessant. Ik zie menselijke lichamen, met haren, bonte kleren, veel glimlachen, onthutste blikken en ook leed dat door het lichaam wordt uitgedrukt. Alles wordt mij zo geopenbaard. Maar ik ben echter niet steeds zo diep betrokken bij een lichaam. Meestal inspireer ik door gedachtestromen.

Want diep in een lichaam treden is voor mij niet makkelijk want ik moet mij vanuit de hogere dimensies omlaag transformeren. Ik bevind mij hoofdzakelijk in de negende dimensie en ga dan met een deel van mijn Zijn steeds lager. Ik leg in ieder dieper niveau een stukje van mijzelf zodat het deel waarmee ik nu met jullie spreek een kleinere essentie van mij is. En hoewel ik niet de hele essentie ben, ben ik mij van mijzelf volkomen bewust en ben zeer krachtig en volkomen authentiek.