zondag 20 maart 2011

Kryon: "Hoe ik jullie zie." 20 maart 2011 Geplaatst 27 november 2013.

Kryonchanneling "Hoe ik jullie zie."

Sedona, Arizona.
Lee Carroll
20 maart 2011. Geplaatst 27 november 2013.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.


Er zijn echt geen regels die kunnen beschrijven wat jullie hier zien want in de kwantumstaat van de energie die voor deze communicatie zorgt, is alle lineariteit buitengesloten. Toch zijn er nog steeds mensen met een lineair intellect die zullen zeggen: “Zoiets als dit kan niet waar zijn!” Dat God op deze manier tegen de mensen spreekt.. Veel te gemakkelijk! Te informeel.” Zij zouden zeggen: “Er is hierbij wat geschiedenis nodig. Er moet meer zijn dan wat wij hier zien, meer dan een man die in een stoel zit en de essentie van God naar voren brengt in een channeling.” Dat zouden zij zeggen. En zij zouden ook zeggen dat zij daarin gesteund worden door de geschriften en de profeten uit de geschiedenis en wier apostelen na hun dood hun woorden opschreven. Zij zouden zeggen dat het ongepast is dat jullie hier zonder een geloofsysteem zitten, zonder doctrine, zonder profeet, zonder meester, op een informele plaats, in tijdelijke stoelen, en dat er toch een bericht van God komt. Laten wij het even hebben over ongepaste plaatsen. Laat mij jullie verleden even terugspoelen.

Er zit een man in een cel. Het is er erg schemerig. Wat jullie niet weten over die plaats is dat het er stinkt. Het is laat in de avond. De man weet dat hij waarschijnlijk nooit uit de gevangenis zal komen. De man leeft……met de liefde van God. Op perkament, in zijn eigen handschrift, schrijft hij een brief aan vrienden. De brief gaat als volgt: “Lieve vrienden, ik heb iets unieks ontdekt…..uniek voor het leven, uniek voor de planeet. Ik heb de liefde van God ontdekt door een meester waarin ik geloof. Ik schrijf dertig jaar na zijn dood dat ik in vuur en vlam sta door de liefde van God.” Over wie heb ik het? Ik heb het over Paulus de apostel. Ik heb het over de “Ziel van Tarsus’……een succesvolle zakenman die alles opofferde omdat hij een boodschap vond die als waarheid voor hem klonk, een boodschap die de Aarde nodig had en waarvan hij voelde dat hij die verder moest vertellen.

De brieven gingen naar zijn vrienden in Korinthe, in Efese. Een man, een pen. En dat werd het “Woord van God”. Hebben jullie dat? Dat, mijn vrienden, was channeling……informeel genoeg voor jullie? Of niet? Alle geschriften op de planeet, alle profetieën vol liefde, alle waarheden die op die bladzijden zijn geschreven zijn de woorden van God die door mannen en vrouwen werden opgeschreven met een openstaand hart……allemaal.! En hier zitten jullie nu, in 2009, bij een informele bijeenkomst en zijn er sommigen die zeggen dat dit niet gepast is. Laten wij hier een beetje bovenuit stijgen…..Vind jullie waarheid. Het is goed. Maar voor degenen die twijfelen; ik zeg jullie dat het echt is.

vrijdag 18 maart 2011

Kryon´s channeling inzake de ramp in Japan 18 maart 2011.

Kryon´s channeling inzake de ramp in Japan

Lee Carroll;
18 maart 2011. Geplaatst 30 november 2013
Nederlandse vertaling door 
Anne Helena.


Lieve mensen stop met het opwekken van kernenergie en ga over op aardeverwarming en getijdenkrachtstroom......... 

Gegroet geliefden, Ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. 


Er hangt deze tijd veel angst in de lucht en ik wil jullie deze boodschap van hoop geven.. In januari heb ik jullie verteld dat de numerologie van dit jaar een vier is. (4) Dit is het Gaia-getal…. Van alle dingen die met de Aarde te maken hebben. Ik heb jullie er ook aan herinnerd dat het gewicht van het water, van het ijs van de poolkappen naar de oceanen als het ijs blijft smelten, opnieuw wordt verdeeld. Dit zou resulteren in meer aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. 

Hier is ook een citaat van die channeling:

“Nu zeggen we zeggen het weer. Dit is geen straf voor de mensheid. De dingen die vandaag de dag op de planeet gebeuren zijn niet bedoeld als een laatste stap van Gaia om de menselijke beschaving uit te moorden. Ik zeg dit, omdat juist nu deze boodschap van de lippen komt van hen die u willen doen opschrikken, schrikken en bang maken..Dat is niet hetgeen er aan de hand is. Wat er gaande is op deze planeet is een verschuiving, die een planeet zal creëren die nog lang zal voortbestaan, jullie toestaand, wat jullie nodig hebben.

Nu is plotseling de maand van de drie (3) maart daar. De drie vertegenwoordigt de katalysator. Een katalysator is iets dat opkomt, die iets anders kan veranderen. Iedereen die iets met numerologie doet zal iets hebben verwacht in deze maand, evenals in de maand van de 5e (mei) die later komt.

Degenen in het zoete land (Japan) die deze ramp hebben ondergaan zijn niet het doel van God geweest. Ze bevinden zich simpelweg op een plaats die altijd rijp is geweest voor veranderingen van Gaia en gevoelig is voor aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Net zoals hun tegenhangers in Zuid Amerika. Dit is waar zij verkozen te leven. Het mededogen dat door deze gebeurtenis is gegenereerd, is aanzienlijk en ik heb onlangs ook doorgegeven dat het mededogen is dat aanzienlijke veranderingen op de planeet creëert, en jullie zullen het gaan zien.

woensdag 9 maart 2011

Kryon. De ascensie van de planeet Landras. 9 maart 2011

Kryon.
 De ascensie van de planeet Landras.

Doorgegeven via Sangitar
9 maart 2011

Vertaald uit het Engels door 
Henk SteurVoor de val van Lucifer bestond er een enorm veld waarin vele lichten werkten. Door de val van Lucifer en voor het heil van kometen die zijn gewelddadige explosie volgden werd dit veld de diepten in getrokken.

Een deel van dit veld bleef in de goddelijke Realiteit. De rest werd verwijderd van de magnetische lijnen. Aan het einde van de dag waren 389 zelfstandige planeten met hun eigen energie gevormd, maar zij waren allemaal verbonden. In de basis vormen zij een enorm veld. Daarom lijken de wezens van andere planeten veel op ons en zijn zij onderworpen aan dezelfde wetten.

Alle 389 planeten moeten weer ascenderen om het perfecte geluid uit te kunnen dragen. Alle 389 planeten moeten teruggaan naar de magnetische velden. De eerste 12 planeten die ascenderen zijn heel belangrijk. Als zij zijn geascendeerd zal er een kettingreactie plaatsvinden en zullen andere planeten ook opgewaardeerd worden.

De planeet Landras.

De eerste van de 389 planeten heeft zijn ascensie al voltooid. Die planeet heet Landras en is nu in de aanpassingsfase. Het zonnestelsel van Landras is niet ver van ons vandaan. Het tijdvenster van Landras was 2007 en in 2011 vond de ascensie plaats.

woensdag 2 maart 2011

Kryon: De Zaak der Verlichting. Maart 2011. Geplaatst: 27 mei 2014 / Barbara Bessen

Kryon: De Zaak der Verlichting.
Barbara Bessen
Maart 2011. Geplaatst: 27 mei 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Daar ben ik weer. De maand is om en weer hebben jullie een slag van het levenswiel gedraaid. Of hebben jullie de directe weg genomen, zonder in herhalingen en patronen te geraken, deze belevenissen uit het verleden die jullie ogeslagen hebben?

Het is het doel om nieuwe wegen te gaan zonder oude opgeslagen zaken. Dat is het proces waarin jullie nu zitten. Het gaat werkelijk om sterke transformatie. Nog steeds, want jullie zitten al jaren in dit proces. Het gaat nu meer om de fijnafstelling van jullie oordelen om te zijn wat jullie werkelijk zijn, Goddelijke wezens die ervaringen op Aarde hebben.

dinsdag 1 maart 2011

Kryon: 2011 en Verder. 01 maart 2011

Een channeling van Kryon van de Magnetische Dienst, via zijn kanaal Lee Carrol
2011 en Verder.

Geschreven door Lee Carroll | 01 maart 2011

Nederlandse vertaling © Jan Smith voor Anne Helena


Gegroet Geliefden, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Dit is de eerste opgenomen Kryon channeling van 2011. Op dit moment wil ik graag een overzicht geven van alle numerologische aspecten van het jaar dat achter ons ligt - 2010, en daarna van het jaar waarin jullie nu zitten - 2011. Daarna zal ik nog iets verder gaan met het uitleggen van een aantal van de anomalieën die jullie nu zien en terugkijken op wat ik daarover zo’n 22 jaar geleden tegen jullie heb gezegd. Tenslotte wil ik jullie graag de mogelijkheden laten zien die wij voor deze planeet in zowel de nabije als ook de verre toekomst zien.

Jullie komen net uit het jaar 2010. Daarom bewegen de getallen zich in een rechte lijn voorwaarts, maar er zit ook veel energie om die getallen heen. En dus vragen wij jullie ook naar die energie te kijken, die numerologisch nauw met jullie situatie verbonden is. De numerologie verschaft jullie een overzicht van de energie die de getallen door het jaar heen uitbeelden. Numerologie geeft echter geen absolute proefondervindelijke energie die om direct handelen vraagt. De methodiek werd ontwikkeld om Menselijke Wezens te helpen de energie te begrijpen die op het moment zelf direct bij hen is. Het is een van de oudste wetenschappen op de planeet en ik zal mijn partner vragen deze te onderwijzen. Het kan eenvoudig maar ook ingewikkeld zijn. Het kan zelfs uitmonden in kwantum numerologie die voorbij de getallen gaat.


Laten wij eens naar het jaartal 2010 kijken – twee nul een nul. In de numerologie beschouwen we in beginsel de nul als iets dat een positie bezet houdt en als scheidingsteken. In een andersoortig numerologisch systeem bezitten de nullen zelf energie en spreken zij voor zichzelf afhankelijk van hun positie in het getal. Wij zullen ons echter beperken tot de meest eenvoudige vorm van numerologie die er is – van een tot en met negen.