vrijdag 29 november 2013

Kryon –De Goddelijke Weg. Voorwoord. 29 november 2013 Geplaatst 1 mei 2014 / Barbara Bessen

Kryon –De Goddelijke Weg. Voorwoord.
Barbara Bessen
29 november 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
Geplaatst 1 mei 2014


De Kryonboeken zullen in een jaarritme verschijnen. Ik heb ook voor dit boek dezelfde methode gebruikt als bij het vorige.

Na mijn voorwoord en dat van Kryon laat ik mij geheel door hem leiden. Ik weet alleen ongeveer waarheen hij mij zal brengen en welke woorden en energieën hij zal gaan gebruiken.

Daarbij ben ik er zeker van dat de energie die mij ter beschikking staat ons in deze zware tijd van transformatie en nieuwe dingen van nut kan zijn. Ik geniet er ook van om helemaal in die Gouden Golf te duiken zoals hij de nieuwe energie graag noemt.

zondag 24 november 2013

KRYON: Hoe Synchroniciteit werkt. 21 november 2013.

KRYON: Hoe Synchroniciteit werkt.
(gelijktijdige gebeurtenissen)

Lee Carroll
21 november 2013.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Lee en Kryon,

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 


Alweer stapt mijn partner opzij. Wij hebben channeling eerder beschreven als een proces dat eer betoont aan de mens. Het gebruikt een multidimensionaal, biologisch portaal dat pijnappelklier heet en dat ervoor zorgt dat de creatieve bron die in jullie zit, zich kan uitbreiden.

Dat is channelen. Channeling is beschikbaar voor de mensheid en is dat ook altijd geweest. In deze nieuwe energie echter, is het beschikbaar voor heel nieuwe informatie, een nieuwe manier van denken en nieuwe processen die op jullie weg komen.

Voordat wij de met de boodschap beginnen of dat er iets onderwezen wordt, wil ik een vraag stellen: Is het mogelijk dat er een intelligente bron in jullie Universum is, in jullie melkwegstelsel, die heeft geholpen om alles samen te stellen wat jullie vandaag de dag zien? Is het mogelijk dat er een plan is dat welwillend en weldadig is voor het menselijk wezen omdat de mens een deel is van deze creatieve bron? Is het mogelijk dat jullie nooit alleen zijn? Is het mogelijk dat de familie een beetje anders is dan jullie denken? Misschien zelfs veel groter dan jullie denken? Is het mogelijk dat de hele boodschap die ik jullie breng en ga brengen, accuraat is? Waar is? En echt vanuit een bron komt die buiten jullie lichaam ligt en buiten jullie realiteit?

vrijdag 22 november 2013

Kryon De Goddelijke Weg. 2- Een cursus in Liefde - 22 november 2013 geplaatst 11 april 2014

Kryon - Een cursus in Liefde - Band twee– De Goddelijke Weg. 2
Barbara Bessen
22 november 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve Kryon-vrienden!

Welkom in het veld van Eenheid, waarin Kryon thuis is.

Zoals ook in het eerste boek van “Een cursus in liefde” aangaf gaat het er in het tweede boek van “Een cursus in liefde” hoofdzakelijk om in de energie van Kryon te duiken. Hij dient direct de Bron van alle Zijn en dat betekent dat hij ons direct in het veld van Eenheid kan leiden.

Hij neemt ons als een broer of een vader bij de hand en leidt ons naar de wereld van God. Wij mogen hem geheel onbevooroordeeld en vrij als kleine kinderen volgen. Ik ben zeer benieuwd welke ervaringen er ditmaal op ons staan te wachten!

donderdag 21 november 2013

Kryon: De Spiraal Beweging. 21 november 2013


Kryon: 
De Spiraal Beweging.

Geplaatst op 21 november 2013

Vertaald uit het engels door 
Henk Steur.
De Spiraalbeweging oefening is een klein maar belangrijk deel van de informatie die bevat ligt in het EMF Balancing Technique® systeem. Als we gebruik maken van deze oefening, dan helpt het ons het energetische lichaam voor te bereiden om de grotere lading energie die we nu in staat zijn vast te houden en te gebruiken in ons dagelijks leven. Zoals velen onder ons zich realiseren, is de sacrale gebeurtenis waar we naar gezocht hebben recht voor ons, onze eigen levens. Je kan er voor kiezen de oefening langzaam te lezen, maar als je er bekend mee raakt, kan je hem zo snel doen als je wilt. Je kan zelfs alleen de energiepatronen visualiseren, terwijl je de getallen van 1 tot 12 opzegt.

1 - Gouden Skelet.


Voel, bedenk of wordt gewaar dat de gouden energie rond je voeten wervelt, draaiend met de klok mee. Laat de energie door je voetzolen naar binnenkomen. De mineralen in de botten zorgen voor een goede geleiding van deze verfijnde energie.woensdag 13 november 2013

Kryon: Energetische ondersteuning van Oost Azië. 13 november 2013

Kryon: Energetische ondersteuning van Oost Azië.
Channeling van 13 november 2013
Sabine Sangitar
Vertaald uit het Duits door Henk Steur


Ik Ben Kryon. Ik begroet ieder apart en ik begroet het collectief, ik begroet alle deelnemers.

Op dit moment hebben mensen, vele soorten schepselen, jullie ondersteuning nodig.

Het transformatieproces is nog niet ten einde. De zonnewinden zijn alweer toegenomen en er worden nog verdere toenamen daarvan verwacht. En zelfs als men met jullie hogere bewustzijn weet dat de transformaties zich moeten voltrekken, om op te stijgen naar een andere bewustzijnstoestand, is het heel zwaar om te moeten toekijken als mensen, levende wezens pijn moeten verdragen.

Zo vele mensen hebben alles verloren wat hen lief en dierbaar was, van vandaag op morgen geen veilig huis meer hebben, geen verblijfplaats, geen water, geen maaltijden die hen voeden.


woensdag 6 november 2013

Kryon - channeling: Alles Over Eigenwaarde. 6 november 2013


Kryon - channeling:

Alles Over Eigenwaarde.

Via Lee Carroll
Geplaatst op 6 november 2013
Vertaald door Ulla Mertens.Deze Kryon live channelling werd gegeven in Del Mar, California


(Aan deze channelling werd toegevoegd en verbeterd door Kryon via Lee Carroll, in een herchannelingsproces over de eigenlijke opgeschreven channelling. Dit werd gedaan om het waardevoller te maken voor het geschreven woord en om klaarheid te geven over begrippen die energetisch gegeven werden binnen de live channellings.) 


--------------------------------------------------- 

Gegroet, geliefden, Ik ben Kryon van Magnetische Dienst.

Vandaag hebben jullie gehoord over de voorspellingen van healing en het begin van de ontdekking van je ware kracht op deze planeet. Dus wat denken jullie dat je rol juist is? Wat denken jullie over de entiteiten die zich nu bij jullie in deze ruimte bevinden... degenen die inter-dimensionaal zijn, die je niet kunt zien? Ze zijn hier al de hele dag aanwezig geweest, weet je. En wat denken jullie dat je rol hier is? Velen van ons arriveerden hier drie dagen geleden omdat we je hier verwachtten, geliefd Mens. Welke rol denk je dat we spelen?

Ik zal jullie het antwoord geven: We huilen van vreugde! Dat is onze rol. Want we beginnen een evenwicht op de planeet te zien dat zich begint te bewegen vanwaar het zich sinds een eeuwigheid bevond naar iets dat enkel de nieuwe energielezers zien, en we gaan het hierover hebben. Het is een nieuw paradigma waar de mensheid meer bekrachtigd begint te worden in de mate die overeenstemt met de reden waarom ze kwam. Met andere woorden: velen onder jullie beginnen eigenlijk te voelen dat de energie van de planeet met die van jullie begint overeen te stemmen in plaats van ze te bestrijden... iets waar je sinds je geboren werd enkel op gehoopt hebt.Kryon: Openbare Channeling: De dagelijkse gebeurtenissen. 6 november 2013

Kryon: Openbare Channeling:
De dagelijkse gebeurtenissen.

Sabine Sangitar
6 november 2013
Vertaald uit het Duits door Henk SteurIk ben Kryon. Ik groet u met de woorden OMAR TA SATT. 

De engelen die zich om jullie heen hebben gevoegd zitten aan jullie voeten, in eer en respect, en raken jullie aan in dit stadium van jullie Nu-geduld. Dit zijn zeer ontroerende momenten omdat de tijd doorgaat met veranderingen. En elk persoon, elk persoon op deze planeet, zal de verandering voelen. Maar hoe het wordt waargenomen, hoe zij bemerkt worden, hangt van ieder individu zelf af. Luister daarom naar de boodschappen van Kryon die vol van magnetische liefde zijn.Er gebeurt in het nu-moment iets heel bijzonders omdat wij hier gekomen zijn om jullie geschenken te presenteren in aanvulling op berichten die je ziel raken. De heilige Graal van het leven - Elise - werd aangestoken. En zo hebben de Troonengelen zich verzameld - Shan'Shija – om jullie als geschenk de zegeningsdruppels over te dragen om hen direct in jullie lichamelijk aspect aan te brengen. En wij zullen deze overdracht uitvoeren met de tonen van de werkelijkheid. Adem diep het licht van de liefde in je en voel je fysieke omhulsel, voel hoe je voeten de grond raken, verbonden zijn met het bewustzijn van Lady Gaia. En ga in de diepte van je goddelijkheid. Sta toe dat de zegeningen van het leven neerdalen en aan jullie worden overgedragen. Zij omvatten de vernieuwing van cellen. Ze bevatten diepe genezing. Ze tonen jullie de liefde voor jezelf, je God, en laten jullie de Lichten voelen. En dus beginnen we de overdracht.


dinsdag 5 november 2013

Kryon. De betekenis van het getal 11. 5 november 2013

Kryon. De betekenis van het getal 11.
5 november 2013
Vertaald door Henk SteurWat is de betekenis van de 11 en de 9 die samen de elfde september (2001) vormen?


In de numerologie is 11 een meestergetal. In ons tientallig stelsel reduceren alle getallen numerologisch in principe tot negen basisgetallen. Want 10 wordt gelezen als 1 + 0 en dat levert opnieuw het basisgetal 1 op. Een uitzondering hierop vormen de meestergetallen. Het zijn de getallen 11 en alle veelvouden van 11, zoals 22, 33, 44, etc. Volgens de numerologie dragen deze getallen bijzondere energieën. Het getal 22 heeft de betekenis van het basisgetal 4 in zich, want 2 + 2 = 4. Maar 22 staat ook op zichzelf en draagt de energieën van de twee tweeën die nodig zijn om 22 te schrijven. Het getal 22 wordt als een bruggenbouwer gezien. De twee tweeën scheppen een brug. 11 heeft in zich de 1, maar ook de 2, omdat 1 + 1 = 2 is. Daarom wordt de 11 als een lastig, moeilijk getal gezien met tegengestelde tendenties in zich. Dat wijst op innerlijke strijd en 11 wordt dan ook als de strijder gezien. Het meestergetal 33 is verbonden met het leven van Jezus, omdat de kruisiging en opstanding op zijn 33e plaatsvond. 33 wordt met opperste dienstbaarheid en met het Christus-bewustzijn in verband gebracht. 


maandag 4 november 2013

Kryon: Wie zijn jouw kosmische ouders? 4 november 2013

Kryon: De attributen van kosmische ouders en hun uitdrukkingsvormen in dualiteit en werkelijkheid.

Wie zijn jouw kosmische ouders?

Sabine Sangitar
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.
geplaatst 4 november 2013


OMAR TA SATT lieve lichtwerker,

Jouw essentie die jij als hoog licht in je draagt, is in het universum in een energieveld verankerd. Dit energieveld wordt door de geestelijke wereld als oorsprong gezien. Deze oorsprong bevat alles, jouw complete matrix en ook de opgave waarvoor dit energieveld is geschapen.

Eens had zich van zo’n energieveld een deel afgescheiden om zichzelf op verschillende manieren te ervaren en te incarneren.Dat is de goddelijke kern die jullie in je dragen. Hij is enkelvoudig en verleent jullie je persoonlijkheid, jullie eigenschappen en jullie goddelijkheid. Deze oorsprong, waar jullie van afstammen, werd door jullie kosmische ouders bewerkstelligd.

Jullie kosmische ouders dragen bijzondere attributen in zich en geven hen bij dat verschaffingsproces aan jullie door. Het gaat om dezelfde eigenschappen en delen als bij jullie kosmische ouders.