dinsdag 3 juni 2008

Kryon: Kracht in Vastberadenheid 3 juni 2008 Kaapstad Geplaatst 4 januari 2013

Kryon: Kracht in Vastberadenheid
Gechanneld door David Brown
3 juni 2008 : Marina da Gama, Kaapstad
Geplaatst 4 januari 2013
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur


Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.


Alweer is het geweldig om hier bij jullie allen in Marina da Gama, Kaapstad te zijn op deze stormachtige en natte avond. Er is hier weer veel liefde en veel verandering in de luchten terughoudendheid en angst komen altijd samen met verandering. Angst komt als jullie op het punt staan het onbekende in te stappen. Als er geen angst zou zijn zou er geen reden voor verandering zijn omdat jullie dan al zouden doen wat jullie wilden doen.

In de laatste paar channelings was er veel informatie over het ontmoeten van jullie TweelingVlam en allen die hier vanavond aanwezig zijn zijn hier niet bij toeval maar door een voorbestemde en eerder gemaakte afspraak. Jullie betaalden een hoge, zeer hoge prijs in de geestenwereld om hier vanavond te zijn. Wij zouden hier grappen over willen maken, maar het is helemaal geen grap.

Jullie, lieve mensen, zijn degenen die als eersten gaan naar een nieuwe wereld, een wereld waarin jullie mannelijke en vrouwelijke energieën samensmelten, waar zij met gemak samenstromen. Jullie hebben het werk gedaan en worden wie jullie bedoeld werden te zijn. Jullie komen naar een staat van heelheid. Er staat een hele nieuwe wereld te wenken en er zal een hele nieuwe wereld komen. Wat staat te wenken zal op een dag arriveren. Wij spelen hier een beetje met woorden, met nuances, en er zit hier kracht in het gesproken/geschreven woord. Als jullie goed en met diepe intentie luisteren zullen jullie een boodschap binnen de boodschap horen terwijl wij vanavond spreken.

Lieve mensen, er staat veel liefde op jullie allemaal te wachten. Je zou kunnen zeggen dat het een gepassioneerde liefde is. Er staan vele, vele dingen te wachten die met jullie gaan gebeuren, dingen waar jullie allemaal van dromen en die dromen zullen op een dag werkelijkheid worden. De liefde waarover wij spreken is bijna extatisch. Als jullie je eigen TweelingVlam ontmoeten zullen jullie eigen energieën heel, heel anders zijn dan hoe zij vanavond zijn.

Als jullie de vermenging van de mannelijke en vrouwelijke energiën binnenin gaan voelen, zullen jullie soliditeit in jezelf voelen, zullen jullie een vibratie in je hart voelen en de lichtste aanraking van extase en de vreugde zal jullie leven voor altijd doordringen. Dit is niet afhankelijk van externe krachten en hangt niet af van TweelingVlammen; dit is afhankelijk van jullie innerlijke samensmelting van het mannelijke en het vrouwelijke.

Jullie hebben het noodzakelijke innerlijke werk gedaan om jullie naar dit samengaan in je leven toe te brengen. Zoals in het verhaal van Aphrodite en Psyche zullen jullie weten dat er vele uitdagingen voor jullie liggen maar jullie zullen het klaarspelen om daar doorheen te gaan.

Alles wat jullie hoeven te doen is doorlopen, doorlopen, doorlopen. Het is een deel van het proces waarin het vrouwelijke het mannelijke respecteert. Zij weet dat het mannelijke hetgene is dat zij wil hebben, zij wil samenzijn met al jullie mannelijke kwaliteiten, krachten en zwakheden. Het moet een keuze zijn van jullie vrouwelijke want jullie mannelijke heeft altijd veel gehouden van jullie vrouwelijke, altijd, altijd, altijd; maar de keuze ligt bij haar met name in jullie speciale gevallen.

Wij hebben vaak gesproken over de innerlijke moeder en de innerlijke vader – de vader die de bovenste drie chakra’s bevat en de innerlijke moeder die de onderste drie chakra’s bevat en over het innerlijk kind dat de ruimte inneemt in je hart.

Als het innerlijk kind zich steeds meer heelt zullen jullie innerlijke ouders gaan verdwijnen en wordt het innerlijk kind steeds volwassener en heler en steeds capabeler om zijn/haar eigen ouder(s) te zijn.

Deze speciale energie zal moeten oplossen om het kind zijn eigen ouder(s) te laten worden en volwassen genoeg om mee te doen op een zeer, zeer moeilijk speelveld. Het ontmoeten van je TweelingVlam zal niet zijn zoals een wandeling in het park. Soms zal dit wel zo zijn en andere keren niet. Soms zal het jullie meenemen naar de koninkrijken van extase en andere keren zal je relatie met jouw TweelingVlam je meenemen naar de diepten van wanhoop maar altijd omdat je volwassen genoeg bent om te weten dat die wanhoop een gewond aspect van het kind is dat heling vereist.

Als jullie die wanhoop loslaten zal er weer steeds meer heelheid komen en meer en meer innerlijke waarheid je lichaam doordringen.

Vreugde is het binnenkomen van het Goddelijke. Vreugde is het binnenkomen van het mannelijke en het vrouwelijke want het Goddelijke is het mannelijke en het vrouwelijke samen. Als jullie innerlijke mannelijke en jullie innerlijke vrouwelijke gaan samensmelten zullen jullie Goddelijker worden en dat zullen jullie ook voelen. Jullie zullen die vreugde en soms de extase voelen.

Lieve mensen, wij vragen jullie om je ogen te sluiten en diep je lichaam binnen te gaan. Wij vragen jullie innerlijke vrouwelijke om haar affaires met haarzelf uit te sorteren. Laat om dit te doen, bijvoorbeeld de energie van de mier binnen die altijd iets heeft te regelen. Voel gewoon hoe die energie voelt want de mier is een symbool van oneindigheid, zijn lichaam bestaat uit twee ronde ballen. Voel gewoon hoe je de condities van deze energie kunt gebruiken.

Laat je vrouwelijke energie orde gaan voelen, orde, als je mij de woordspeling vergeeft, om echt gewend te raken aan orde, om het gevoel van orde en wanorde te respecteren. Het vrouwelijke is niet gewend aan orde. Het vrouwelijke is gewend aan stromen. Wie je ook bent of waar je in je leven bent, man of vrouw, jullie hebben allemaal een vrouwelijke kant. Een vrouw zal haar vreugde in haar vrouwelijkheid vinden en een man zal zijn vreugde in zijn mannelijkheid vinden maar het mannelijke zal altijd het vrouwelijke eren maar het vrouwelijke zal een offer moeten brengen om orde te krijgen, orde om echt verbonden te kunnen zijn met het mannelijke.

Dit is het verschil tussen een meisje ende energie van een vrouw. Als een vrouw haar meisjesachtige vrouwelijkheid heeft, de opgroeiende vrouwelijkheid, zal zij het vrouwzijn binnengaan. Dit is niet hetzelfde voor een manmaar binnen de man moet ook een offer gebracht worden en dat is dat zijn vrouwelijke deel ook op orde gebracht moet worden. Er moet orde zijn binnen het vrouwelijke. Die orde vereist verwijdering van een kwajongenstype van energie, een gekke, gekke energie. Als het vrouwelijke deze energie bevat is er zeer, zeer moeilijk mee te verbinden, eigenlijk onmogelijk, het mannelijke zal er niet mee om kunnen gaan en het vrouwelijke zal niet willen dat ermee omgegaan wordt.

Een vrouw moet dus door een proces heengaan om haar eigen vrouwelijkheid in orde te brengen. Het lijkt een beetje op knoflook in een knoflookpers doen! Het vrouwelijke moet vorm veranderen, haar vorm veranderen en haar kleuren veranderen, maar het is evengoed vrouwelijk en je moet die verandering willen.

De volgende stap op deze reis is nooit meer nemen dan je nodig hebt. Het vrouwelijke moet nooit meer nemen dan zij nodig heeft, net zoals wilde dieren nooit meer nemen dan zij nodig hebben. Het vrouwelijke heeft een capaciteit voor het wilde, zelfs in deze veranderde staat.

Terwijl wij het mannelijke en het vrouwelijke samenbrengen kijken wij vooruit naar een fenomenale uitbreiding van de menselijke geest voor zowel de man in de relatie, als voor de vrouw. Als deze twee energieën samenkomen zullen jullie absolute doelbewustheid nodig hebben – het kost jullie alles wat jullie hebben om te krijgen wat jullie willen in deze opwaardering van bewustzijn – het kost jullie alles wat jullie hebben.

Tegelijkertijd zal er absolute focus en absolute helderheid nodig zijn op je reis om samen te gaan met het onbekende.

Jullie weten niet waar jullie waar julie aan beginnen maar in je hart gloeit het bij de gedachte, als een mot die naar het licht gaat.

Lieve mensen, dit is de reis naar het geheiligde huwelijk, een huwelijk tussen je innerlijke mannelijke en je innerlijke vrouwelijke. Laat jezelf bij je vrouwelijke kant zijn en voel de energie vanavond en in deze energie kan transformeren en transmuteren zijn en de volgende stap in jullie evolutie worden. Laat haar het mannelijke accepteren en kennen en laat haar oplossen wat er in de weg staat van dit heilig huwelijk.

Lieve mensen, wat er aan de binnenkant gebeurt, gebeurt ook aan de buitenkant. Als jullie eenmaal alles hebben gedaan dit heilig huwelijk te krijgen, weet dan dat jullie zullen opbloeien. Jullie zeven chakra’s zullen zich openen en bloeien.

De energie van pure, pure integriteit zal door je chakra’s stromen en door je menselijke aderen tegelijkertijd.

Energieën zullen op alle niveaus pure liefde worden. Liefde zal in jullie harten neerdalen. Jullie zullen hebben en doen wat jullie op deze planeet kwamen doen. Jullie zullen je weg gebaand hebben naar een ruimte waar er in het verleden maar zeer weinigen naartoe zijn gegaan.

Lieve mensen, wij brengen jullie deze nieuwe energie. Deze nieuwe energie is bereikbaar voor allen, allen die ernaar streven.

Zeg gewoon: “Blijven lopen, doorgaan, blijf lopen naar die nieuwe wereld” naar die wereld van je dromen. Laat jezelf liefhebbend blijven, blijf gewoon liefhebben. Sta toe dat de liefde stroomt.

Er is een prijs voor alles maar kwaliteitsdingen hebben altijd een hoge prijs en waar jullie ziel naar zoekt is een ding van de hoogste, hoogste kwaliteit. Het is jullie goddelijke essentie, het heilige huwelijk.

Wij vragen jullie allereerst om in die energie te zitten en de intentie te hebben dat je mannelijke en je vrouwelijke die zich al jaren en jaren hebben voorbereid, zich een bewustzijn verwerven waarbinnen zij kunnen versmelten en vermengen en Een kunnen worden. Door de kracht van intentiezullen jullie dit geschenk ontvangen. Dit is geen alledaags geschenk maar het is een gift van de goden, het is een geschenk dat alleen maar in de hemel kan gebeuren en jullie zullen de hemel op Aarde scheppen.

Laat de energieën in je lichaam omhoog gaan als zij dat nodig hebben. Voel waar de pijn in je lichaam zit. Altijd is er in het centrum van de pijn een energie van een innerlijk kind dat wacht, wacht, wacht om thuis te komen. Het is niet het kind dat zal trouwen maar het zijn de essentie en de energieën van jullie mannelijke en vrouwelijke. Zij zullen samenkomen, zij zullen Een zijn, want zij zijn bedoeld om Een te zijn en zij passen perfect bij elkaar, zij passen als geen ander bij elkaar, zij zullen samen een energie scheppen van grote vibratie, grote expansie, grote liefde.

Laat jezelf verbonden zijn met Vader Hemel en Moeder Aarde. De reis is bedoeld om dat magische kind te worden dat tussen hemel en Aarde wandelt en jullie zullen waarlijk magie in je harten hebben als jullie dit heilige huwelijk hebben bewerkstelligd.

In deze energie, geliefden, helen wij wat het huwelijk niet toestaat. Wij laten los wat niet werkt en nooit kan werken en transformeren wat niet werkt en wat niet werkt maar wel kan werken. Lieve mensen, er komt een nieuwe wereld aan, bijna een wereld die je zou wensen – maar die wereld komt eraan!

Er komt een nieuwe verhoging van kracht naar deze planeet toe, een heel nieuwe wereld, een fantastisch gezichtspunt. Niemand die “nee” tegen je zegt of “Je bent alleen maar aan het dromen.” Laten wij even een tijdje in die energie blijven en onze mannelijke en vrouwelijke energieën zich laten vermengen en aan elkaar wennen.

Sta je vrouwelijke energieën toe zich te settelen, te kalmeren en vrediger te worden, bijna onbewust, bijna in slaap zoals de schone slaapster. Laat je vrouwelijke energieën slapen, ontspannen en vredig worden en weet dat jullie een nieuwe wereld binnengaan, een wereld waar mensen alleen van hebben kunnen dromen.

Lieve mensen, jullie gaan de ruimte van het Goddelijke in als jullie dit heilige huwelijk voltrekken, jullie gaan de ruimte van Eenheid in, van zorg, begrip en liefhebben – naar absolute veiligheid en zekerheid, naar de absolute verzekering in een ruimte waar de vader van de moeder houdt en de moeder van de vader en waar het kind tussen de vader en de moeder inzit en weet dat ervan hem of haar gehouden wordt door de ouders en weet dat de vader en de moeder op alle niveaus van elkaar houden.

Geliefden, dit is de reis, dit is het doel van elk menselijk wezen en dit pad is heel lang verborgen geweest. Het pad is verborgen geweest voor de mensheid door krachten van het duister, door energieën die wilden controleren.

Als een mens eenmaal dit niveau van bewustzijn heeft bereikt kan hij niet gecontroleerd worden. Jullie zullen je leven in overvloed leven, in vreugde en extase. Er is maar een weg en die gaat vooruit – blijf lopen – loop elk onderwerp tegemoet, ga elke uitdaging aan en jullie zullen merken dat jullie sterk genoeg zijn, bewust genoeg om je mannelijke en je vrouwelijke te laten vermengen.

Als dit gebeurt zullen de aspecten van jezelf die geheeld moeten worden bijna automatisch geheeld worden. Het zal crecendo gaan en het zal steeds luider worden, steeds luider. Er zal een staat zijn waarin het meer en meer momentum vergaart, meer en meer beweging, meer en meer moed en kracht om jullie mee te nemen naar de wereld van jullie dromen.

Lieve mensen, dit is Kryon die vertrekt op deze natte, regenachtige avond. Het ga jullie goed , God zegene jullie en zorg goed voor jezelf.