dinsdag 4 december 2007

Kryon: De energie van vriendschap. 4 december 2007 Geplaatst: 26 februari 2014

Kryon: De energie van vriendschap.
Gechanneld door David Brown
4 december 2007: Marina da Gama, Kaapstad
Geplaatst: 26 februari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Alweer is het geweldig om hier te zijn, juist op de eerste dag van de zomer. Er stroomt een nieuwe energie naar dit aardse ruimteschip. Het is de energie van vriendschap tussen de seksen. Het is een heel moeilijke energie om mee om te gaan en nogmaals brengen wij vanavond veel liefdeen aan jullie voeten zullen jullie engelengidsen ervaren die vol ontzag en liefde zijn voor de reis waaraan jullie bezig zijn, een reisvan zelfontdekking en een reis naar binnen toe om het ego los te laten om in dit leven je eigen ziel te worden.

Nogmaals, er hangt hier veel liefde en er komt veel liefde naar Afrika en Kaapstad want er komen vele nieuwe energieën aan. Dit jaar zijn er veel nieuwe energieën gekomen die moeilijk in je op te nemen waren, maar als dat gebeurt zal de dag van uitbetaling komen. Velen van jullie zijn dit jaar door moeilijke tijden heengegaan. Jullie hebben grote uitdagingen en moeilijke situaties gehad, maar jullie hebben je er doorheen geslagen en gedaan wat jullie moesten doen. Als jullie dat toen niet deden zullen zij opnieuw op je pad komen totdat jullie de confrontatie wel zijn aangegaan.

Jullie hier in de zaal is maar een deel van de mensen die hun uitdagingen zijn aangegaan, naar binnen keken en de waarheid binnenliepen en meer en meer waarheid werden.

Er wacht een nieuwe wereld om de hoek; in het begin van volgend jaar zullen jullie realiteiten compleet verhogen en een heel nieuwe wereld scheppen, een fantastisch gezichtspunt, een wereld waarin je vrienden wordt met jezelf.

Jullie zullen het heerlijk vinden om jezelf te zijn. Zolang jullie het werk hebben gedaan en je eigen waarheid binnenstapten en je uitdagingen aangingen zullen er minder uitdagingen overblijven. Jullie zullen meer vertrouwen hebben en steeds meer in staat zijn om om je waarheid in te gaan en een plaats van vriendschap binnen te gaan en met jezelf een nieuwe wereld binnen te gaan, een wereld waarin oneindige vreugde en vrede zijn.

Als jullie uitdagingen aangaan zal er vertrouwen in je hart zijn dat jullie hen aankunnen en er doorheen kunnen gaan. Met elke volbrachte uitdaging zijn er vele geschenken.Jullie worden sterker, wijzer en kunnen mer kennis hebben en steeds zorgzamer en liefhebbender worden.

Met deze energieën binnenin zal het veel makkelijker worden om je eigen vriend te worden, om jezelf echt te eren en van jezelf te houden, iemand te worden waarop men kan rekenen en authentiek te zijn in de koninkrijken van je leven. Jullie zijn hier om de wereld een betere plaats te maken om in te wonen, allererst voor jezelf en dan voor alle anderen die jullie omgeven. De Kerst komt eraan, een tijd van vreugde maar in het leven van vele mensen is Kerstmis geen tijd van vreugde. Het is een tijd van moeilijkheden en misschien is er geen geld en is het een tijd van eenzaamheid. Elke ervaring is voor ieder mens weer anders, geen twee mensen zijn hetzelfde en als twee mensen dezelfde ervaring hebben ervaren zij die op zeer verschillende manieren.

Vanavond nemen wij jullie dieper en dieper je ziel in om je te verbinden met dat deel van jezelf dat je innerlijke vriend is , een deel van jullie dat droomt van vriendschap en kan liefhebben en een ander persoon eren en die persoon jullie laten liefhebben en eren op een platonische manier waar er geen seksuele verdachtmakingen zijn en waar je het hart van een ander kunt hoogachten en zij dat bij jou kunnen doen en waar jullie je veilig bij elkaar kunnen voelen.

Voor veel mensen is vriendschap eenvoudig maar voor anderen is het moeilijk, om banden te onderhouden en elkaar te begrijpen en elkaar steun bieden, zorg en begeleiding en door de wereld te gaan op een speciale manier, een manier die jullie je comfortabel en veilig laat voelen.

Wij vragen jullie om je ogen te sluiten en naar binnen te gaan. Zet je voeten stevig op de grond en laat de verbinding met Moeder Aarde door je basischakra komen en zich weer verbinden met Vader Hemel door je kroonchakra heen.

Laat deze twee energieën door je lichaam heen stromen en zich binnenin vermengen. Laat jezelf erop drijven en meestromen waarheen je ook wilt stromen. Laat je geest ook gaan waarheen hij wil. Laat je hart openstaan en zich verbinden met alle anderen in de zaal, met de eenheid en die liefde die vanavond in de zaal aanwezig zijn. Wat is vriendschap? Een verbinding met iemand anders op een ander niveau dan een relatie tussen echtgenoten, een totaal andere relatie.

Als jullie succesvolle echtgenoten zijn zullen jullie ook succesvolle vriendschappen hebben, elkaar eren en respecteren en op een diepe manier voor elkaar zorgen en in staat te zijn om elkaar en jezelf te begrijpen, voor de ander en voor jezelf te zorgen.

Als je eenmaal weer vrienden bent met een ander zul je ook steeds vriendelijker voor jezelf worden. Vriendelijk tegen jezelf zijn is zeer belangrijk om jezelf de dingen te brengen die je echt wilt hebben om vrienden met jezelf te zijn. Vrienden met jezelf zijn komt op de eerste plaats vóór jezelf liefhebben. Het is de stap voor jezelf liefhebben en een zeer noodzakelijke stap.

Laat jezelf naar het verleden drijven en observeer de vriendschappen die succesvol waren en de vriendschappen die gewoon vriendschappen waren. Waar er vergeving naar je oude vrienden nodig is laat de energie van vergeving door je hart naar die oude vriendschappen stromen naar de harten van jouw oude vrienden. Waarom gingen jullie uiteen? Wat gebeurde er eigenlijk? Waren jullie ooit in staat om vrienden te zijn? Laat jezelf in deze ruimte koesteren, een ruimte van vriendschap, een ruimte van liefde, eer en respect.

Zoals bij alles is het zo dat als je in het begin van je leven een vriend kwijtraakte of als je door iemand werd beschadigd die je als een vriend vertrouwde bracht dit vaak een litteken aan in je hart en zorgt dit ervoor dat je daarna moeilijker vriendschappen kunt aangaan. Laat in je geest een eb en vloed zijn terwijl je je de vrienden die je hebt gehad, herinnert, de mensen herinnert waar je om gaf......misschien iemand van de andere sekse die jouw vriendschap zocht terwijl jij iets anders wilde. Er zijn veel moeilijkheden rondom vriendschappen met mensen van de andere sekse omdat – als je eenmaal de lijn van vrienschap hebt overgestoken – het snel ontwikkelt naar iets waar sex bij betrokken is.

Het is heel belangrijk om in staat te zijn vrienden van de andere sekse te hebben, om in staat te zijn om iemand te geven en van iemand van de andere kunne te houden op een platonische manier.

Als je in je jeugd nooit verbondenheden hebt gezien rondom mensen van de tegenovergestelde sekse zul jij ook niet weten hoe je moet opereren binnen die gebondenheden maar net zoals alles op deze planeet zijn die banden energetisch en als je die niet hebt kan Spirit die bij je brengen als je dat wilt.

Laat je liefde gewoon in je lichaam stromennaar die delen waar die liefde nodig is.

Zoals altijd in deze channelings ontbinden wij blokkaden die hun weg in jullie lichamen en psyche hebben gevonden. Vaak vragen jullie je af waarom je dit of dat niet kunt krijgen. Kijk gewoon wat je wel en niet kunt hebben als gevolg van zaken rondom vriendschap met mensen van de andere sekse.

Sta jezelf toe om eerst naar een nieuwe dimensie te gaan door de kracht van intensie en laat jezelf naar die plaats gaan waar je werkelijk vrienschap met jezelf kunt hebben, een diepe betekenisvolle ruimte......laat die energie door je lichaam stromen. Aan iedereen in deze zaal wordt door Spirit gewerkt. Laat Spirit door je lichaam stromen en delen van jezelf openen zodat je vriendschap kunt ontvangen.

Sta verbindingen toe met alle oude en nieuwe vrienden uit de geestenwereld en sta verbindingen met nieuwe vrienden toe, met oude en met nieuwe liefdes. Laat jezelf naar een nieuwe wereld bewegen want de nieuwe wereld komt er veel sneller aan dan jullie je ooit kunnen voorstellen. De stap naar jullie eigen genezing gaat sneller als er steeds meer magnetische verhogingen op deze Aarde plaatsvinden, naar een nieuwe dimensie toe.

Voor al degenen van jullie die aan jezelf werken: jullie zullen de resultaten zoveel sneller zien nadat dit heeft plaatsgevonden of na jullie helingssessies waarna jullie bijna ogenblikkelijk een nieuwe wereld voor je ogen zien verschijnen en een nieuwe golf van bewustzij die een bepaald aantal stappen nodig heeft waardoor het nog gemakkelijker komt. Jullie zullen in staat zijn om twee of drie stappen tegelijk te nemen in een tijd die uniek is.

Laat jezelf een nieuwe wereld binnengaan waarin je meer verbonden bent en waarin je je thuisvoelt en waar er ruimte is voor Eenheid, vreugde en vreugde. Iedereen op deze Aarde is op een bepaalde manier alleen gekomen en moet ook weer alleen gaan. Sterven is ook een illusie want wij zijn allemaal deel van het Goddelijke, wij maken alle deel uit van de ondelinge verbondenheid, wij horen hier allemaal samen op deze Aarde. Laat de energieën in je hart stromen en waar zij ook naar willen stromen, wat Spirit je ook voor jouw geestesoog laat zien en welke gedachten er ook komen, laat liefde naar die gebieden stromen.

Er komen nieuwe regeringen op deze planeet Aarde, een andere manier van zijn, een ander begrip, een nieuwe manier vooruit....regeringen re(a)geren langzaam en als jullie energieën toenemen en jullie je gaan bewegen naar realititeiten van je eigen keuze, moet dat weerspiegeld worden door regeringen in de manier waarop de planeet wordt gerund.

Vele mensen pakken nu zeer snel op hoe zij hun eigen realiteit moeten scheppen en hoe zij dingen in hun leven kunnen scheppen. Natuurlijk is het een klein percentage omdat het maar een klein aantal mensen is dat echt begrijpt hoe scheppen en manifesteren in zijn werk gaan en zoals de steen in de vijver zullen de golfjes iedereen bereiken, iedereen die erop uit is om zijn eigen werkelijk te scheppen, iedereen die erop uit is om zijn dromen te leven.

Deze wereld verandert, deze wereld is altijd veranderd, alles verandert altijd en ontwikkelt zich en jullie ontwikkelen je allemaal naar een nieuw soort mens en naar een nieuwe staat van zijn waarin jullie je realiteit scheppen en waarin julie steeds minder realiteit scheppen door middel van negatieve energieën en steeds meer een realiteit van liefde scheppen, van authenticiteit, een realitieit van steeds meer dingen waarin jullie geïnteresseerd zijn, een realiteit waarvoor jullie hier naar deze Aarde kwamen om hem te manifesteren.

Jullie hebben allemaal geschenken te geven aan deze planeet en het is aan jullie om deze geschenken uit te breiden naar wie jullie moeten zijn om hen te manifesteren en vaak moeten jullie dingen laten gaan, loslaten, dingen laten gaan om ruimte te maken voor nieuwe dingen. Laat Spirit naar je geestesoog brengen wat jullie moeten laten gaan en wat jullie binnen kunnen laten. ....Wees gewoon samen met wie of wat jullie moeten laten gaan, juist om het daardoor te kunnen laten gaan. Wees gewoon in die ruimte van koestering en laat hen door je lichaam en je hart stromen....de energieën van vergeving,liefde en overgave. Sta jezelf toe te stromen naar waar je dromen ook liggen en wat je ook maar in je hart wilt laten komen en naar wat er ook in de weg staat om jou vriend van jezelf te laten worden....

De energieën van vergeving, liefde en overgave zullen jou in staat stellen om los te laten wat er ook losgelaten moet worden.

Op een bepaalde manier vergeef je een deel van jezelf, sta je een deel van jezelf toe om weer dicht bij je te zijn. Je laat gaan wat niet langer nodig is in je leven. Je brengt liefde in je eigen hart en breidt de energie van liefde steeds meer uit in je hart en in je leven en stapt een nieuwe wereld in waarin je jouw onmogelijke droom kunt leven.

Laat de energie om je heen zich versterken in deze nieuwe droom.....hoe gaat je leven er in een paar maanden vanaf nu uitzien? Neem jezelf mee in een nieuwe wereld, een wereld waarvan je hebt gedroomd en waarin je kalm bent en vrede met jezelf hebt en echt gecentreerd bent, wat er ook om je heen gebeurt en als je waarlijk op goede dingen gecentreerd bent zullen er alleen goede dingen om je heen gebeuren.

Je zult voor jezelf een geweldige realiteit scheppen.

Laat je hart reinigen en loslaten. Laat de energieën uitbreiden en laat jezelf naar deze nieuwe realiteit gaan.

Lieve mensen, in deze energie nemen wij jullie mee naar een nieuwe wereld, naar een nieuwe ervaring en alle nieuwe ervaringen hebben moeilijkheden waar jullie vaak niet mee om kunnen gaan maar dat is een zaak van leren en als jullie de emoties loslaten zal een nieuwe wereld naar jullie toekomen.

Lieve mensen, het ga jullie goed, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf want Kryon gaat nu weg.