dinsdag 4 maart 2008

Kryon: Het proces van Gnosis. 4 maart 2008

Kryon: Het proces van Gnosis.
Gechanneld door David Brown
4 maart 2008 in Marina da Gama, Kaapstad.
Geplaatst 11 februari 2014
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur.

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is geweldig om hier vanavond weer bij jullie te zijn in Marina da Gama, in de zuidelijke buitenwijken van Kaapstad.

Er is een vreemd beeld over Zuid Afrika ontstaan; de macht faalt; groot misfunctioneren in de regering, de Rand (munteenheid van Zuid Afrika) verliest zijn waarde en er zijn vele ups en downs. Het land lijdt onder verkeerde beslissingen, een zwakke regering en corrupte beslissingen. De regering beweegt zich in het mannelijke domein en de regering van Zuid Afrika is op dit moment zwak, het is geen sterke regering en op het wereldtoneel is Zuid Afrika niet een van de sterkste en machtigste naties van deze planeet maar voor vele mensen die in Zuid Afrika leven is er een goede levensstandaard en zal dat ook zo blijven, het is feitelijk onmogelijk dat die niet gehandhaafd zal blijven.

Degenen die al hebben zullen meer ontvangen. Het staat heel duidelijk in de Bijbel: “Degenen die hebben zullen meer krijgen en degenen die niet hebben zullen minder of hetzelfde hebben.” Dit is in de basis te danken aan de energie van dankbaarheid en acceptatie. Achter rijkdom zit ook wijsheid, een wijsheid over hoe rijk te worden en hoe je machtig kunt worden en bepaalde dingen kunt bezitten, de regelaar bent over je eigen leven.

Soms gaat macht over “samen” maar meestal gaat macht “over” zwakke mensen. De reis gaat erom dat degenen die bewust zijn meer bewustzijn scheppen en meer en en meer bewustzijn willen scheppen. Hoe bewuster je wordt hoe meer bewustzijn je zult willen hebben; degenen die achterblijven weten niet echt wat bewustzijn is, weten vaak niet eens dat er zoiets als bewustzijn en persoonlijke groei bestaat waardoor men op een bepaalde manier zichzelf kan helen en zijn leven kan veranderen, stil kan blijven staan, jaloers kan blijven en negatieve manieren kan hebben om naar de wereld te kijken.

Dit zijn de armen op de wereld en een groot deel daarvan leeft in Zuid Afrika, zonder werk. Het cijfer geeft aan dat zo’n 40% werkloos is en er zijn geen sociale wetten in Zuid Afrika, het is in de basis: zoek het maar uit – maar daar gaat verandering in komen, er komt een andere wereld aan waarin de onbewusten bewust kunnen worden, waarin de armen kunnen leren om een nieuwe wereld binnen te gaan.

Er komen nieuwe energieën aan die niet alleen ten gunste van de armen werken maar voor iedereen. Als er arme mensen in je land of je bezit zijn zou dat spiritueel gezien moeten zeggen dat er aspecten van jullie zijn die arm zijn, delen van jullie die niet goed aansluiten bij de wereld, delen van jullie die niet zijn verbonden met het Goddelijke.

Er is een reis vanuit onbewustzijn naar bewustzijn. Arme mensen zijn onbewuste mensen, arme mensen zijn niet verbonden met Moeder Aarde en Vader Hemel en als iemand niet verbonden is voelt hij zich niet comfortabel, ongelukkig, lichtgeraakt en kwaad. Dit gaat veranderen. Dit zou feitelijk 2.000 jaar geleden al veranderd moeten zijn met de gebeurtenis van Christus maar er is zo weinig informatie die echt relevant is ten opzichte van de leringen van Jezus Christus dat deze leringen door de hiërarchie niet is gefilterd naar nieuwe niveaus van begrijpen. Zij zijn niet doorgedrongen tot de onbewuste mensen, de armen.

Deze energie werd in eigen bezit gehouden door de hiërarchie van bepaalde religieuze instituten op deze planeet en dit heeft een piramide-effect geschapen waarbij alle mensen aan de top alle rijkdom van de wereld hebben, of het meeste daarvan, en de mensen op de bodem maar zeer weinig welzijn hebben. Deze staat van zijn gaat veranderen.

Zo’n 50 jaar geleden werden de Gnostische Evangeliën gevonden. Deze evangeliën zijn door de kerk aangemerkt als onwaar, als niet geschreven in de tijd van Christus en niet echt over Hem gaan, maar deze Gnostische leringen zijn wat er hier in Zuid Afrika al die tijd wel werd gepresenteerd. Gnosis is het verlichten van donkere ruimten in iemand’s psyche en die ruimten Goddelijk laten worden. Wij kunnen accepteren dat de donkere ruimten hoe dan ook Goddelijk zijn maar dat zij negativiteit scheppen in iemand’s leven.

Wat wij hier hebben gedaan in de leringen van Kryon is werken met het magische innerlijke kind, werken met je ouders en grootouders en het openen van die donkere ruimten die naar jullie werden gebracht door je familiestamboom omdat jullie feitelijk aan het eind van de lijn staan van dit negatieve gedrag dat naar jullie toekomt als direct resultaat van het hebben van de ouders die je had en van de ervaringen die je met jouw ouders had.

Deze Gnostische leringen zijn onderdrukt maar als je deze channelings elke maand helder zou lezen en je hen zelf op deze manier zou opvolgen zou jij jezelf lichter en vrijer gaan voelen en merken dat jouw realiteit op een radicale manier zou beginnen te veranderen.

Wat jullie al die tijd is geleerd over emotionele heling is het proces van Gnosis. Het is een proces vanvrijlaten wat binnenin jullie niet waar isen alles binnen te laten wat wel waar is en die waarheid te worden, je eigen zelf te worden, je eigen authentieke zelf te worden.

Er zijn myriaden wegen naar Gnosis, het proces van het worden van jouw authentieke zelf, dat deel van jou dat besloot met God te gaan, of met het Goddelijke, of met het Universum. “Ik ga geschenken brengen naar deze planeet, deze planeet heeft mij nodig”.

Het proces is voor jullie precies te worden wie jullie bedoeld zijn te worden, om authentiek te worden in de ogen van het Goddelijke, om dat magische kind te worden dat wandelt tussen hemel en aarde, om de absolute waarheid te worden van wie jij bent.

Wat je ook droomt, zolang je blijft lopen in je dromen en niet stopt, hoe groot de barrières die in de weg staan ook zijn, zul jij je dromen leven. Dat is een ijzeren garantie. Dat is 100%. Als je in je dromen blijft lopen zul jij jouw dromen leven. Dat is 100% accuraat. Je zult jouw dromen worden. Waar je ook om bidt, je zult het ontvangen, niet 99% van de tijd maar 100% van de tijd. Wat je ook aan het Goddelijke vraagt, het zal naar je toekomen, niet 99% van de tijd maar 100% van de tijd.

Onthoud dat als je jezelf wilt helen, je 7 chakra’s hebt en dus wat je ook doet, je dit 7 maal moet doen, d.w.z. voor elke chakra eenmaal. In je kindertijd, de tijd waarin je als kind gewond geworden kan zijn was iedere chakra hierbij betrokken. Als je dus naar het Goddelijke bidt en vraagt om welk geschenk dan ook dat je wilt helen, steek dan 7 kaarsen aan.

Onthoud: er zijn zeven richtingen: noord, zuid, oost, west, omhoog, omlaag en er is binnenin. Al die richtingen moeten op de juiste manier aangesproken worden. Er zijn ook vier grootouders, twee ouders en jijzelf en dat zijn er opgeteld : zeven!

Er is jullie in deze channelings verteld dat jullie ouders en grootouders zitten in de energie van jullie eigen aura, jullie eigen zelf, en een manier om snel te helen is te werken met jullie grootouders en ouders, jezelf en het innerlijk kind. Deze leringen zijn altijd gegaan over het brengen van liefde, vreugde en vrijheid naar jullie harten en om jullie de waarheid te leren maar vaak is de waarheid moeilijk aan te horen, is het moeilijk om die waarheid binnenin te ”horen”.

Het innerlijk kind neemt vaak vele beslissingen in jullie jeugd en die beslissingen spelen zich uit in jullie leven. Die beslissingen en dat geloof hebben allemaal uitdagingen en hebben het nodig dat ernaar gekeken wordt. Zij hebben het allemaal nodig en dat geldt ook voor alle emoties die het kind heeft ervaren. Vaak voelt het kind zich onderdrukt, onder druk staand en vol angst en jullie zullen die angst ook in je hebben, die onderdrukking en druk.

Jullie zullen niet in staat zijn om jezelf makkelijk naar een ruimte van expansie te brengen met name aan het begin van je reis naar heling maar steeds als jullie een nieuwe ruimte binnengaan zullen jullie merken dat er een nieuwe set muren om je heen staat die een gelijke kracht nodig hebben omver geduwd te worden zodat jullie je kunnen uitbreiden naar de volgende ruimte.

Als jullie in die ruimte zijn zullen jullie te maken hebben met een andere set omstandigheden, een andere set van geloof, een andere set emoties. Wij hebben in deze leringen altijd gezegd dat gedachten emoties scheppen, emoties gedachten scheppen die realiteit scheppen en in deze leringen benaderen wij heling en heelheid door het emotionele gebied.

Het was dus aan jullie om je emoties te leren, te voelen en te begrijpen – jullie emotionele gebied. Jullie emoties zullen worden omvat door deze muren van angst die jullie omsluiten maar nogmaals, dit te verwijderen is makkelijk, zoals Christus God altijd iets vroeg door hem allereerst te bedankenvoor het wonder dat hij zou gaan verrichten, kan men altijd het Universum danken voor het wonder van het loslaten van iemand’s angst, welke angst er op dat moment voor jullie het belangrijkst is, of men zou kunnen vragen om alle angsten vrij te laten.

Hoe dan ook is het aan jullie om aan te geven waarmee je wilt werken maar onthoud nogmaals dat er een angst is in al jullie zeven chakra’s. Het is altijd goed om zeven kaarsen aan te steken en zoveel mogelijk richtingen en facetten daarmee te verbinden. Dit zal versnelde heling brengen; dit zal het helingsproces versnellen. Dit zal jullie wereld beginnen te veranderen op een nog snellere manier.

Dit universum is liefde. De lucht die jullie inademen is liefde. De lucht is het Goddelijke, ademhalen is zoooo belangrijk! Als jullie angstig zijn is het slechtste wat jullie kunnen doen, en dat is heel natuurlijk, te stoppen met ademhalen.Als jullie je realiseren dat jullie angst hebben is het wijs om door te gaan met goed adem te halen omdat het Goddelijke geen angst kent, het Goddelijke kent geen grenzen.

Jullie zullen angst in je lichaam voelen en jullie zullen angsten voelen waar jullie angsten ook liggen. Als jullie je adem laten stromen zullen jullie het vrijlaten van de angst voelen, weten dat het Goddelijke jullie altijd omringt, het Goddelijke binnen en buiten jullie is. Als jullie het Goddelijke inademen en weer uitademen ademen jullie jezelf en het Goddelijke gemixt uit.

Waar jullie ook over dromen, waar jullie je energieën ook plaatsen, jullie zullen jezelf scheppen, jullie zullen constant scheppen. Het ademen is dus onderdeel van het scheppen. De gedachte is deel van de manifestatie, jullie nemen je gedachten en energieën met je mee de wereld in en hoe meer jullie dromen, hoe meer jullie inbrengen. Jullie drukken je energieën uit in de wereld. Dat zal 100% van de tijd gebeuren, geen 99% maar 100%!!!

Met moet echter wel geduld hebben met dit proces omdat het innerlijk kind tegelijkertijd ook een realiteit schept en omdat het innerlijk kind gewond is moeten jullie twee realiteiten tegelijk scheppen. De ene is die van het gewonde kind. Jullie moeten het gewonde kind uitdrukken in de buitenwereld, zo is het nu eenmaal. Dit gewonde kind zal een negatieve realiteit scheppen omdat het gezien en gehoord wil worden, het wil zichzelf uitdrukken en het wil teruggaan naar het Goddelijke. Het gaat terug naar het Goddelijke door gezien te worden en door zichzelf uit te drukken. Heb geduld en neem de tijd voor dit kind dat nooit van zijn ouders ontving. Het is jullie plicht, jullie werk, om dat aspect van jullie innerlijk kind lief te hebben, het te koesteren en het zich veilig genoeg te laten voelen om naar die speciale plaats in je hart te gaan waar het thuishoort.

Als dit aspect van jullie innerlijk kind zich in je hart heeft geplaatst zal het nooit meer een negatieve realiteit scheppen; men dient duidelijk aandacht te schenken aan wat er bij het innerlijk kind gebroken en verdeeld is. Hoe goed je als ouder denkt dat je was, hoe goed jullie denken dat jullie als ouders waren, jullie zijn om geen enkele andere reden op Aarde dan vanuit onbewustzijn toe te werken naar bewustzijn en de manier waarop het universum werkt is dat jullie kind in stukken verdeeld is om het karma te helen waarmee jullie zijn gekomen om uit te voeren en ervan te leren.

Dit is een voortgaande reis. Het tweede ding dat jullie in de buitenwereld uitdrukken zijn jullie dromen, jullie aspiraties. Dat is jullie motivatie die jullie kennen; dingen waarover jullie dromen, dingen die jullie zouden kunnen hebben. Als jullie op de juiste manier geleerd was, volgens de leer van Christus en alle Meesters, zouden jullie weten dat jullie dromen kunnen uitkomen.

Jullie zullen je dromen hebben omdat de barrière tussen jullie dromen en het verwezenlijken daarvan het gewonde kind is, de fragmenten van het gewonde kind van jullie angsten, boosheid, gewond zijn en droefheid.

Innerlijk werk is dus duidelijk het proces van gnosis, jullie innerlijk werk om het innerlijk kind te helen is een proces om heel te worden vanuit een gefragmenteerde situatie, een te worden, dat magische kind te worden dat loopt tussen hemel en aarde.

Men dient zeer vasthoudend te zijn in het volgen van deze droom, deze magische staat van zijn. Dit is niet alleen gedoopt worden door water, dit is gedoopt worden door vuur. Wij wij met dopen door vuur bedoelen is dat jullie door vuur moeten lopen om dit gewonde kind te helen. Het kind zal jullie nooit vertrouwen als jullie niet sterk genoeg zijn. Elke stap en elk proces in jullie leven is dus een stap naar sterker worden, naar kracht en macht en pracht en macht zijn er om het subtiele, het vriendelijke van het innerlijk kind vast te houden zodat dit kind zijn eigen droom kan hebben – de zachtheid en de liefde op zo’n manier dat het kind zijn veiligheid en zekerheid kan hebben en jullie rond het kind je kracht en sterkte kunnen plaatsen en toestaan wat het kind wil en nodig heeft.

Allereerst dienen jullie te weten wat het kind nodig heeft omdat de behoeften van het kind vervuld moeten worden. Ieders behoeften moeten vervuld zijn voordat men kan gaan kijken naar wat men wil. Als jullie gaan kijken naar wat jullie willen voordat je behoeften zijn vervuld zullen jullie de omgeving laten instorten waarin het innerlijk kind zich bevindt, die deze zachtheid vasthoudt.

Misschien kunnen jullie je dit magische kind voorstellenals een wollig poesje, zo zacht, zo lief en zo speels. Om dit poesje zich veilig te laten voelen moet het worden vastgehouden in een ruimte, een container, en die container is het mannelijke, het poesje is dan het vrouwelijke, het zachte, de liefde.

Jullie worden dus in je dromen geleid door het Goddelijke. Als wij het hebben over dromen spreken wij over dromen die jullie ’s nachts dromen en dat zijn dromen van begeleiding die jullie laten zien hoe je om kunt gaan met je psyche. Maar de dagdromen die jullie hebben zijn de aspiraties voor jullie automobiel of jullie nieuwe huis of jullie renovatie, de manier waarop je huis zou moeten zijn, dit soort dromen zijn jullie fysieke manifestatie hier op Aarde. Dit is jullie reis naar heelheid. Jullie kunnen hebben wat jullie ook maar willen.

Jullie kunnen heel, heel saai zijn als jullie voor jezelf besluiten: “Wel. Ik wil helemaal niets, ik ga echt spiritueel zijn en ik ga helemaal niets willen, ik ga geen verlangens hebben en geen ups en downs meer in mijn leven hebben.” Zie je, saai zijn is een onderwerp, saai zijn is een emotie die gebaseerd is op boosheid, saai zijn is als een kleine baby en saaiheid komt van een kleine baby die niet gekoesterd wordt, niet vastgehouden en niet geliefd wordt, misschien te lang alleen achtergelaten wordt in de kinderwagen in de tuin zodat saaiheid al in een vroeg stadium wordt geschapen.

Wees voorzichtig om je dromen en aspiraties niet te verstoren door emotionele zaken waarvan jullie denken dat jullie hen niet aankunnen omdat dit een barrière op zichzelf vormt.Wij hebben in deze channelings vaak gesproken over het mannelijke en het vrouwelijke. Het mannelijke is nodig om op te bouwen. Zowel mannelijk als vrouwelijk zijn nodig bij mannen en vrouwen. Een vrouw zal de echte liefde voor haarzelf vinden in de vrouwelijke gebieden. Een vrouw heeft een bepaalde hoeveelheid mannelijke energie nodig om samen te gaan met haar eigen vrouwelijkheid, om haar eigen vrouwelijkheid toe te staan.

Een man zal zijn kracht, zijn vreugde en zijn liefde vinden in de mannelijke gebieden en het is aan de man om de oevers van de rivier te bouwen. De oevers zijn dan mannelijk en de stromende rivier het vrouwelijke. Hij moet stevige oevers bouwen voor zijn rivier zodat er veel vrouwelijk energie doorheen kan stromen zonder over te stromen en door te breken zodat het vrouwelijke op een goede manier beschermd wordt, zodat het vrouwelijke kan vallen, opstaan en stromen.

Het vrouwelijke is de energie van het onbekende. Het is niet alleen de taak van de man om het onbekende te manifesteren. Het onbekende komt naar jullie in je dromen. Of het nu in een droom die je ’s nachts droomt of in abstracte dromen en dingen in jullie niet-gemanifesteerde dromen. Als je over een auto droomt is het zo dat hoe meer je erover droomt hoe meer jouw energie in die droon wordt gefocust en hoe meer realiteit dit zal worden. Maar wat er gebeurt als je jezelf voorstelt dat je die auto al hebt, bijvoorbeeld een gloednieuwe auto, en voelt wat het is om die auto te hebben en die energie van binnen voelt, dan moet je die auto wel krijgen. Dan moet je de fysieke manifestatie van die auto wel krijgen.

De overs van je rivier moeten feitelijk sterk genoeg zijn om de auto te krijgen doordat er genoeg vrouwelijke energie door je heen stroomt om jouw energieën te channelen, jouw energiën te sturen en de stroom van energie mogelijk te maken te stromen naar wat jij wilt zonder alle andere zaken daarbij te verstoren. De stenen van de fundering moeten op hun plaats liggen en dit is de manier om te manifesteren.

Dit is een van de redenen waarom positeve affirmatie en doorgaande positieve gedachten alleen maar een bepaalde tijd werken omdat er uiteindelijk teveel negativiteit bij komt en jullie terugvallen, maar als je de echte leringen van Kryon volgt en echt bezig bent om het kind stap voor stap te helenis het mogelijk. Elke dag een beetje werk door je dromen te dromen en te voelen wat jouw droom tegenhoudt! Waar voel je het in jouw lichaam? Voel waar er in je lichaam een negatieve emotie is en voel die ook. In de kern van die emotie is er voor de volle 100% zeker een gewond aspect van jouw innerlijk kind en helemaal aan de basis daarvan is er een element van angst en die angst moet gevoeld worden, worden gekoesterd, het kind heeft het nodig om gekoesterd en geliefd te worden,dat er echt voor hem gezorgd wordt.

Jullie reis gaat erover om jezelf te leren koesteren en van jezelf te houden, jezelf te eren. De schoonheid van het ouder en wijzer worden is dat jullie raadselachtiger worden, mooier, liefhebbender en zorgdragender voor anderen. Er bestaat een myriade aan antwoorden hierover. Het is een reis naar liefde, een reis naar het Goddelijke.

Jullie zullen de woorden love en live opgemerkt hebben. Live heeft de i voor het mannelijke en love heeft de o voor het vrouwelijke. Als je leeft ben je dus in het mannelijke en als je liefhebt in het vrouwelijke maar wat jullie willen vinden is de balans tussen “living” en “loving”.

Een man zal meer houden van leven dan van liefhebben omdat het voor hem moeilijk is om liefhebben te zeggen, maar een man zal liefde voor zichzelf vinden door werkelijk zijn leven te leven terwijl een vrouw haar vreugde zal vinden in een zachtere benadering van het leven waarbij zij geniet van een liefhebbende staat van zijn.

Wij vragen jullie nu je ogen te sluiten en je lichaam in te gaan en je te verbinden met Moeder Aarde door je voetzolen heen en met Vader Aarde door je kroonchakra. Laat elk gevoel wat er wil komen gewoon komen. Sta je droom toe in je lichaam te komen. Waar droom je over? Laat de energie bewegen naar de vibratie van jouw droom.

Lieve mensen, deze zaal is vanavond gevuld met engelen. Jullie geleidegeesten zitten aan jullie voeten, jullie helpers omringen jullie. Hebben jullie ooit de neutrale implant ontvangen die jullie karma zal neutraliseren? Als dat niet zo is aanvaard dan het geschenk van de neutrale implant, het vrijlaten en laten verdwijnen van jullie karma. Laat jezelf naar een steeds hoger niveau gaan, naar het niveau van jullie droom, een fysieke droom, iets dat jullie fysiek willen manifesteren op deze Aarde......houd in de gaten dat deze droom vanuit je hart komt, deze droom is een droom die is gebaseerd op liefde en niet uit jullie ego.....wees gewoon een met je vibraties, laat hen gaan in deze ruimte en in deze energie voelen jullie een prachtige expansie, naar een nieuwe wereld.

De nieuwe wereld is vol nieuwe obstakels; de nieuwe wereld waar jullie naartoe gaan is anders dan degene waar jullie aan gewend zijn. Voel gewoon wat je ook voelt. Wat blokkeert deze droom? Laat jezelf afdalen naar een nieuwe energie waarin jullie in je lichaam kunnen voelen wat de stroom blokkeert om aan te komen op dat nieuwe niveau van energie? Watis het?

Zit gewoon even met dit gevoel. Mischien is het pijn in je hart, waar je ook sensaties voelt die niet echt zijn met betrekking tot je droom.....misschien ergens op de weg naar het kind binnenin, heb je zijn hart gebroken en is hij beschadigd of boos gemaakt. Wat het ook is, maak contact met die bevroren emotie die hier vanavond is om geheeld te worden omdat dit kind vanavond zijn zegje wil doen, dit kind wil liefde voelen en het Goddelijke wil dat jullie je droom hebben.

Er is hier steun voor jullie, voel deze steun. Voel de steun van het Universum, voel de liefde van het Universum. Voel jullie gidsen, laat hen jullie aura wassen en laat hen jullie strelen. Zij hebben werkelijk ontzag voor jullie reis, voor wat jullie tot nu toe hebben gedaan en bereikt op deze planeet met het werk dat jullie aan jezelf hebben gedaan.

Misschien heeft iemand op jullie weg energie bij jullie vandaan gehaald, van dit kleine kind, niet misschien - het gebeurde zeker, maar al deze energieën moet terugkomen en jullie zien hen terug als het duister rondom het kind oplost en als het kind liefde begint te ontvangen. Die energie die meestal van een van de ouders komt zal dit kind weer heel beginnen te maken, het vol maken, het laten sprankelen, de ogen laten stralen en vullen met liefde.

Het is niet slecht voor dit kind om deze ouders te vragen zijn energie terug te geven of van wie het in eerste instantie dan ook weghaalde. Misschien voelde het kind op een bepaald moment dat het zijn energie moest weggeven om hier op Aarde te overleven.....

Nu is het tijd om te stoppen met overleven en te beginnen met leven. Weer lief te hebben en te leven als jullie je hart geven en je hart geven om lief te hebben. De angst voor liefde is zo’n moeilijke energie om te overwinnen al was het maar voor een paar seconden. In deze zaal ankeren wij vanavond in een nieuwe energie waar de angst voor liefde is afgeschaft en wij stellen jullie in staat om je eigen angsten rondom liefde los te laten.

Vandaag of vanavond zijn er veel energieën verbroken. Veel energieën die onderdrukt en ontkend werden door de mensheid over wat er ruim 2000 jaar geleden is gebeurd komen hier nogmaals op deze planeet en breiden zich uit rondom de aardbol. Jullie zullen in staat zijn om bergen te verzetten.

Het mosterdzaadje zal groeien naar wat jullie willen dat het doet. Wat jullie ook zoeken, jullie zullen het vindenwant liefde heeft altijd, altijd, altijd zijn manier.

Lieve mensen, jullie stappen in een totaal, totaal nieuwe realiteit waarin jullie nooit meer te maken krijgen met angst. Liefde zal gaan stromen en jullie angsten zullen oplossen. Jullie zullen teruggaan naar je ware natuur als mens en dat is de natuur van het Goddelijke want liefde overwint alles. Het goede zal altijd het kwade overschijnen. Licht zal altijd het duister verlichten en zolang jullie blijven lopen in je dromen zullen jullie de dromen leven.

Stop niet met lopen zoals de whiskey-advertentie zegt. (Johnnie Walker) Blijf lopen in je angsten zoals psalm 23 zegt: “Jullie zullen geen angst voor kwaad hebben.” Jullie zullen nergens angst voor hoeven te hebben. Blijf lopen, blijf lopen en jullie zullen er komen. Er is een ijzeren garantie die niet kan falen. Zolang jullie in je dromen blijven lopen zullen jullie hen leven. Jullie dromen zullen jullie realiteit worden.

Lieve mensen, dit is Kryon die weggaat. Het ga jullie goed, zorg voor jezelf en God zegene jullie.