dinsdag 4 september 2007

Kryon: Jouw relatie met jouw moeder. 4 september 2007 Geplaatst: 23 februari 2014

Kryon: Jouw relatie met jouw moeder.
Gechanneld door David Brown
4 september 2007: Marina da Gama, Kaapstad.
Geplaatst: 23 februari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Alweer is het prachtig om hier bij jullie allen in Marina da Gama te zijn op deze winteravond. Er hangt zoals altijd bij deze channelings veel liefde in de lucht maar vanavond zal er een heel speciaal effect van liefde in jullie lichamen komen. Wij zouden nogmaals willen zeggen dat er hier heel veel liefde in de lucht hangt.

Doe even je ogen dicht en wees aanwezig met je lichaam. Laat jezelf voelen dat Spirit de zaal inkomt. Laat liefde stromen en verbind jezelf allereerst door je voeten heen met Moeder Aarde en merk dat er direct een nieuwe verbinding verschijnt.

Deze channelings nemen vanaf nu een nieuwe dimensie aan en dat is een diepere connectie met het hart van Moeder Aarde. Laat je hart zich vebinden met Moeder Aarde en zich uitbreiden en vullen met liefde. Dit deel van de channelings die in de komende maanden gaan plaatsvinden gaat over het herplaatsen van de liefde die jullie nooit van je moeders kregen.

Laat een diepe stroom van energie in je hart stromen en breng je lichaam in een staat van “hier thuishoren”, een staat van liefhebben en geliefd worden.

Jullie zullen dit allemaal van binnen voelen, jullie zullen je verbinden met je eigen harten en beginnen die diepe vrouwelijke liefde voor jezelf te voelen. Allen in deze zaal zijn klaar voor een reis naar het hart, klaar voor een reis naar liefde en verbinding met een staat van “thuishoren” , om een staat in te gaan van meer en meer eenheid. Het weer claimen van de aspecten van jezelf zal jullie meer en meer heel maken en één met jezelf.

Jullie kozen allemaal je moeder uit en kennen haar zeer goed. In al jullie moeders was er grote kracht en grote zwakheid. Ieders moeder heeft geschenken en aspecten aan jullie gegeven van wat hen ontbrak.

Wij willen dat jullie dieper en dieper je lichaam ingaan en je feitelijk nog meer verbinden met je innerlijke moeder, met dat aspect van jullie dat je bemoedert, je koestert en voedt en dat voor je zorgt en van je houdt. Ga steeds dieper je lichaam in. Dit is een experimenteel proces, een proces van het uitdiepen van de verbinding met Moeder Aarde want zij is het archetype (hét voorbeeld) van de moeder en jullie eigen moeder was ook de archetypische moeder maar ook het ontbreken van de archetypische moeder.

Voel wat je voelt in je lichaam rondom de figuur van je moeder. Als kind geboren worden op deze planeet is niet makkelijk, het is een zeer moeilijke reis. Natuurlijk hebben wij in de channelings altijd gezegd dat jullie je eigen vader en moeder uitkiezen zodat jullie je karma kunnen ervaren en je door de lessen heen te werken die jullie op deze planeet moeten leren.

Die lessen hoeven niet langer een leven lang te duren. Zij kunnen net zolang duren als jullie dat willen. Natuurlijk kunnen jullie niet alle lessen ineens leren maar stap voor stap zullen de lessen zich presenteren en soms blijft iemand steken in steeds weer dezelfde les en komt hij niet toe aan de volgende les door een tekort aan kennis of een gebrek aan wilskracht door de manier waarop jullie naar de dingen kijken. Al die dingen komen door wat jullie als kind is geleerd dat de relatie van zijn zijn ouders observeerde, de relatie met zijn moeder en de relatie met zijn vader.

Vanavond focussen wij op de relatie met je moeder. Wij vragen jullie om wat je ook voelt je lichaam binnen te laten komen.Velen van jullie in de zaal zijn moeders en natuurlijk heeft iedereen een moeder gehad – of zij nu nu bewust of onbewust was – jullie hebben allemaal een moeder gehad want dat is een vereiste voor het komen op deze planeet.

Als je moeder kon liefhebben zul jij geliefd zijn, als je moeder geen liefde kon geven zul je niet weten hoe je moet liefhebben. Alles op deze planeet is gericht op leren, voor iedereen, voor elk individu om te leren liefhebben en elke individuele droom is een droom van liefde. Ten eerste om van zichzelf te houden en ten tweede van een ander te houden en vaak, maar niet altijd, ook houden van degenen om je heen.

Liefde is een zeer moeilijk te begrijpen energie. Liefde gaar veel verder dan het intellect. Liefde is een ervaring. Liefde is energie. Liefde is dingen op een bepaalde manier doen. Liefde is zorgzaam. Liefde is demonstratief. Liefde kan gevuld zijn met passie en rozen maar het kan ook zijn als pas gevallen sneeuw op de grond, wit, koud, knapperig en helder. Liefde kan zoveel dingen zijn. Liefde heeft zovele facetten en de facetten van liefde die jouw moeder had zullen jullie ook hebben.

Wij zeggen nogmaals dat de manier waarop je moeder van je vader hield en je vader van je moeder hield de manier is waarop jullie in een relatie liefhebben. Het is de kunst om te kijken naar de manier waarop je ouders liefhadden. Houd gewoon je ouders voor ogen en kijk naar de manier waarop zij van elkaar hielden, de manier waarop zij elkaar steunden – steunde de moeder de vader of was het andersom? Hoe werkte de relatie? Wat hadden zij nodig om in staat te zijn meer van elkaar te houden?

Ga dieper en dieper naar de diepste niveaus van intimiteit. Vanavond, lieve mensen, verbinden wij jullie steeds dieper met het hart van Moeder Aarde en brengen daardoor alle aspecten van je moeder tot leven die niet levend waren, brengen die verbinding met jou en je moeder die voor jou niet beschikbaar was. Die verbinding die jouw moeder niet begreep en er zelfs nooit over sprak of dacht.

Over het moederschap zou op deze planeet heel anders gedacht moeten worden. Geen enkele taak is belangrijker dan het moederschap. Moederschap en de manier waarop een moeder met het kind omgaat bepaalt hoe het kind uiteindelijk met de wereld omgaat. Als jij om het uur door je moeder bent vastgehouden zul jij je ook vastgehouden voelen door Moeder Aarde,zul jij jezelf in een vasthoudende energie voelen in een diepe ruimte van liefde die diepgaand in verbinding staat met Moeder Aarde en een intens gevoel hebben dat je op Moeder Aarde thuishoort.

Als je in je moeders baarmoeder zit ben je in een “vasthoudende” omgeving, een ruimte waarin je vastgehouden en beschermd bent maar de moeilijkheden komen als jouw vader zijn werk als man niet doet en zich niet bezighoudt met de interesses van jouw moeder terwijl zij in verwachting is van jou, dan is jouw moeder niet “vastgehouden” door jouw vader en zat zij daardoor niet in een goede ruimte om het kind vast te houden. Wat jullie ook scheppen in je leven; als je in staat moet zijn om in een vasthoudende, beschermde omgeving wilt zijn, moet je in staat zijn om de energie vast te houden van hetgeen je wilt scheppen.

Net zoals de moeder het kind in de baarmoeder beschermt houden jullie je droom in die ruimte, in een container.

Het mannelijke is een container en het vrouwelijke zit daarin en is niet-gemanifesteerd.

Als je dus een leven leidt waarin gebrek aan overvloed is, is het aannemelijk is dat je nooit echt bent gekoesterd en je niet weet wat het is om gekoesterd te worden.

Laat jezelf deze energie voelen die op je afdaalt en waarin je diep wordt gekoesterd door Moeder Aarde. Jullie geleidegidsen zitten vanavond aan je voeten. Zij hebben ontzag voor hoever jullie al zijn gekomen, zij hebben ontzag voor jullie reis en voor de staat van jullie evolutie en hoeveel jullie al hebben bereikt in dit leven. Onthoud altijd dat het woord ‘evolve’ teruggespeld ‘liefde’ geeft. Hoe jullie je als mens ontwikkelen hangt af van hoe je van jezelf houdt. Als jullie je op het spirituele pad bevinden zijn jullie op reis naar liefde, als jullie genoeg van jezelf houden om op dit pad te lopen.

Dit pad, deze weg, deze reis is niet gemakkelijk. Het is een onzichtbare reis, een reis naar heelheid naar je innerlijk kind en het verbinden van jezelf met Moeder Aarde en met de archetypische vaderdie Vader Lucht is. Jullie worden dit kind en worden dat magische wezen dat tussen hemel en aarde loopt en tussen de vader en de moeder loopt.

Wij gaan een heel nieuwe wereld binnen, een absoluut nieuw gezichtspunt, een absoluut nieuwe staat van zijn en deze reis is niet makkelijk. Om te beginnen voelen jullie je comfortabel in het oude, het is makkelijk om te blijven wie je bent zonder geconfronteerd te worden met de noodzaak om je boosheid vrij te laten, jouw droefheid en beschadiging, zonder de vraag “waarom” te stellen en te weten dat de dingen in je jeugd niet helemaal waren zoals zij hadden moeten zijn. Degene waar je het meest van hield beschadigde je ook het meest. Al deze dingen zitten op vele verschillende niveaus en in vele verschillende dimensies die het intellect niet kan benaderen en wat het ook nooit zal kunnen.

Jullie zijn op een reis die verder gaat dan het intellect en die rechtstreeks naar het hart gaat, het hart dat afdaalt en zich verbindt met Moeder Aarde. Wij hebben vaak in deze channelings gezegd dat 90% van jullie imprints komt door je moeder, het meeste hiervan in de moederschoot en natuurlijk weerspiegelt het de relatie die je moeder heeft met je vader en jullie worden die relatie.

Jullie worden ook de relatie tussen jezelf en je moeder en het is vaak moeilijk voor en moeder om het kind in haar buik zich verbonden te laten voelen, om warm en liefhebbend te zijn en liefdesenergie te laten stromen naar het kind als zij zich misschien onzeker voelde rondom haar man, meestal jullie vader.

Geloof ons, lieve mensen, als wij steeds dieper gaan in deze nieuwe staat van zijn, in deze diepe verbinding met Moeder Aarde, zullen jullie liefde vinden, een diepe, heldere, intense liefde. Daarom staat er in de koran geschreven: “Onder je moeders voeten zullen jullie de hemel op Aarde vinden.” Hoe dieper jullie afdalen in je eigen moeder en je eigen zaken met je moeder, hoe makkelijker jullie liefde zullen vinden op deze Aarde. Het is niet langer een relatie die jullie hebben met je eigen fysieke moeder maar het is de relatie die je hebt met Moeder Aarde en je eigen innerlijke moeder.

Jullie innerlijke moeder is net als jullie innerlijk kind een aspect dat gewond is. De innerlijke moeder is het gewonde deel van de moeder. De archetypsiche moeder is dan Moeder Aarde. Wat er dus gebeurt is dat jullie verbonden worden met het archetype moeder minus jullie problemen en gebrek aan connectie met het gewond zijn van jullie eigen innerlijke moeder. De reis bestaat dus uit het helen van de aspecten van je moeder zodat jullie de verbinding met Moeder Aarde kunnen verdiepen en het gevoel van veiligheid kunnen voelen, van zekerheid en het “thuishoren” omdat dit het is wat jullie hadden moeten voelen als je moeder het archetypische principe was geweest. Jullie zouden je absoluut veilig en zeker gevoeld hebben in je moeders buik. Jullie zouden je thuis en geliefd gevoeld hebben en dat zou dan jullie automatische reactie op het leven zijn als jullie al die energieën van veiligheid, zekerheid en thuishoren zouden hebben en jullie levens zouden dan heel, heel anders zijn. Jezelf koesteren en voeden zou dan geen probleem meer zijn.

Laat de gevoelens omtrent je moeder in je lichaam komen,wat je ook voelt. Veroordeel het gevoel niet, herken het gewoon en accepteer het en laat het komen en laat het gaan. Laat de energieën bewegen en voor de intenties en doelen van deze avond brengen wij de energie van Moeder Maria naar voren, wat een zeer aardegebonden energie is die aanbeden wordt door miljoenen en ook zijn energie krijgt van vele miljoenen katholieken. Zij hebben veel energie in Moeder Maria gestoken en in die van de moeder omdat zij het belang kennen van bemoederd worden.

Waar je ook een verbroken verbinding of de wonde van je moeder voeltzal die beginnen op te lossen in je lichaam en meestal in je 2e chakra. Waar je ook een kink in de verbinding bemerkt, of de wonde van je moeder voelt, zal die in je lichaam beginnen op te lossen, normaal gesproken in je tweede chakra, solar plexus en basischakra, je drie lagere chakra’s.

Jullie zijn vanavond allemaal in deze energie, lieve mensen, om los te laten, op te lossen en het versterken van jullie verbinding met het hart van Moeder Aarde. Sta het toe!

Laat steeds meer liefde stromen in je relatie met je eigen moeder.Laat de energieën bewegen, laat jezelf in die energieën zijn. Voel wat je ook voelt - zonder oordeel. Jullie zullen energie in je lichaam voelen stromen maar jullie zullen ook voelen waar die geblokkeerd wordt omdat de blokkade duidelijk wordt. Jullie zullen je steeds meer bewust worden van je moeder’s problemen en je herinneren dat emoties binnenin zitten en en dat die emoties de problemen aan de buitenkant scheppen.

Dit is een reis naar creativiteit, naar liefde, naar het in staat zijn om het leven te scheppen dat jullie echt voor jezelf willen, het helen van het gebrek aan zelfrespect, de dingen helen die in de kindertijd gewond werden. Hoe sterker jullie verbinding met Moeder Aarde, hoe meer energie jullie innerlijk kind zal omhullen en hoe meer energie jullie hebben om te investeren om het het gefragmenteerde kind weer Een te laten worden.

De energie van Moeder Aarde is een prachtige, comfortabele energie. Laat steeds meer van deze energie in je innerlijke moeder stromen en oplossen en helen wat zich ook presenteert als woede, beschadiging, haat, droefheid en misschien wel de onmogelijkheid om relaties te kunnen hebben.

Elk individu heeft zijn/haar reis. En wat jullie ook mankeren, jullie kunnen het helen. Welke kwaliteiten je moeder ook tekort kwam, jullie kunnen hen aan jezelf geven door dit tekort te herkennen. Terwijl dit proces loopt, laat je hart zachter worden, heel, heel zacht en vriendelijk en ontvankelijk.

Stel jezelf open voor liefde, voor de kwaliteiten van liefde die jullie misschien nooit in je leven hebben gevoeld. Laat liefde stromen en laat het gaan naar de aspecten van het kind dat misschien gewond is door je moeder. Waar er misschien een gebrek aan vergevingsgezindheid is, laat dan vergeving,liefde en overgave naar die plaatsen stromen.

Misschien is het tijd om jezelf het geschenk van overvloed te geven, laat de energie van overvloed door je hart stromen en obstakels die er onderweg zijn, oplossen en daardoor je hart liefde toe te staan en breid je uit naar het hart van Moeder Aarde.

Misschien voor degenen wier moeder afwezig of juist niet aanwezig was in je leven – laat het geschenk van moederschap in je hart stromen. Wij kijken naar de problemen van moederschap op alle niveaus. Als er plaatsen zijn waar het kind niet heeft vergeven is dat een directe kink in de verbinding met het hart van Moeder Aarde en deze problemen dienen te worden opgelost op een manier die comfortabel voor jullie is en als je moeder nog leeft, doe het dan met respect voor je moeder want zij heeft een groot aandeel in jullie reis, hoe het jullie ook gewond heeft achtergelaten, zij deed wat zij bedoeld was te doen.

Jullie maakten feitelijk die keuze en er zijn veel goud en geschenken verborgen in de schauwen van deze wonden. Diep in jullie wonden zullen jullie je genie vinden, die miraculeuze jij; jullie zullen je verbinden met dat deel van jullie dat dit universum begrijpt. Als je dit pad lang genoeg beloopt zullen jullie tot hetdeel komen dat begrip van dit universum heeft en op een dag zullen jullie het universum het genie presenteren en dat geschenk zal met ontzag en eer en respect worden ontvangen.

Elk persoon in deze zaal heeft verbazingwekkende geschenken meegenomen naar deze planeet maar alle geschenken zijn verborgen in jullie wonden, verborgen in het gebrek aan ouderschap, weggestopt. Zij zijn niet verstopt voor een regenachtige dag of voor een andere gelegenheid, zij zijn verborgen en zij wachten en hebben leven na leven na leven gewacht.

Als jullie oplossen wat mensen de “uienschil” noemen, als jullie die ui afpellen, zullen jullie puzzelstukjes van je genie vinden als elke ui wordt gepeld – de ui van je vader,de ui van je moeder, de ui van je innerlijk kind, de ui van de relatie tussen je vader en je moeder, de ui van de relatie tussen moeder en kind en die van kind en vader.Er zijn vele, vele relaties die ontrafeld moeten worden, ontbonden, afgepeld en opgelost, maar de meest belangrijke van de twee relaties waarmee moet worden omgegaan is de relatie tussen kind en moeder en die van zijn moeder en zijn vader, de rest zal stromen naar een plaats waar het makkelijk zal zijn om hen te begrijpen als je deze twee relaties in jezelf herkent.

Wat je dus in je lichaam voelt, herken deze gevoelens. Het is geen intellectueel proces maar een proces waar wij door deze channeling jullie wonden openen en heling plaats laten vinden en de energieën die jullie in je leven tegenhouden, los te laten.

Bezit dus wat je voelt, het is heel normaal om boosheid en haat te voelen voor je ouders maar wie je ook bent, de meest vertrapte persoon op Aarde of de meest verheven persoon op Aarde, jullie komen allemaal uit dezelfde bron.

Jullie zijn allemaal even belangrijk op deze planeet, wie jullie ook zijn. Hoe groot of klein jullie taak op Aarde ook is, jullie zijn allemaal zeer, zeer nodig en van gelijke belangrijkheid.

De grootste versnelling kan niet plaatsvinden zonder het kleinste tandraadje en vaak werken grote en kleine versnellingen in harmonie samen. Wat wij jullie proberen te vragen is om je eigen pracht te bezitten, je eigen briljante zelf en de angst van wie jullie werkelijk zijn naar de oppervlakte laten komen. Laat het komen en laat het gaan.

Wij hebben jullie vaak verteld dat angst een barrière vormt tussen jullie en je dromen. Als er geen angst was zouden jullie dromen je realiteit worden. Jullie grote leider sprak in zijn inauguratiespeech (Nelson Mandela) over angst hebben voor het licht, angst hebben voor jullie pracht. Dat is waar jullie grootste angst ligt en wie zijn jullie om jezelf klein te maken in het aangezicht van deze angst?

Laat jezelf deze angst voelen die jullie pracht inkapselt. Laat deze angst in je lichaam komen en laat het komen en laat het gaan. Het kan makkelijker voor jullie zijn om je moeder’s angst voor haar eigen pracht in jouw aanwezigheid naar haar eigen lichaam te laten gaan en het te laten komen en weer te laten gaan. Zij zitten allemaal in jullie, al deze angsten, de angsten van jullie grootmoeder en de angsten van jullie grootouders en jullie eigen angsten.

Jullie dragen deze angsten als individu op deze planeet en jullie reis bestaat uit het confronteren met deze angsten op deze planeet en in authenticiteit, je eigen genie te (h)erkennen, die pracht, die warmte en die passie, de verbazingwekkende, miraculeuze jij en misschien was dat de reden waarom je moeder besloot om een kind te hebben en om haar pracht door jou heen te ervaren en misschien is een deel van jouw niet ervaren van jouw pracht te wijten aan sommige wonden van jouw moeder.

Laat de gevoelens komen en laat ze weer gaan. Hoe meer energie jullie binnen laten komen hoe hoger de energieën in deze zaal zullen zijn. Als jullie iets kunnen loslaten kan jullie buurman/vrouw dat ook. Het werkt zo dat jullie elkaar in een staat van pracht trekken, naar een staat van ontzag, macht en liefde.

Dit is ware verbinding. Dit is ware liefde, als jullie iets voor jezelf doen en dat de naaste persoon weer beïnvloedt.

Laat de gevoelens komen en gaan. Misschien onderdruk je wel iets. Wat is dat? Waarom doe je dat? Wat gebeurt er als je iets onderdrukt is dat je energie gebruikt om te onderdrukken en je daardoor niet toelaat dat hetgeen je onderdrukt zich kan transformeren naar wat de bedoeling daarvan is.

Hoe sterker jullie worden hoe minder behoefte jullie hebben om te onderdrukken en hoe meer jullie het kunnen laten voor wat het is en tijd hebben om buiten de box te gaan kijken. Als het heeft te maken met afgunst en jaloezie die jullie onderdrukken want dan ontkennen jullie niet alleen jezelf maar dan ontkennen jullie hetzelfde ding ook bij die andere persoon.

Jullie kunnen alles hebben, alles. Wat jullie dromen ook zijn, jullie kunnen het hebben maar onthoud dat jullie alleen dromen omdat jullie bang zijn om je dromen te dromen. Jullie zouden in die realiteit zijn.

Natuurlijk zouden jullie een andere droom hebben vanwege een andere angst die losgelaten moest worden. Dan worden jullie steeds magischer, steeds meer in staat om de realtiteit van jullie keuze te scheppen.

Deze planeet wil dat jullie EEN zijn. Er is een overeenstemming op deze planeet die wil dat jullie EEN worden, HEEL worden. Het is een onbekende, ver achter de sluier verborgen consensus maar elk mens op deze Aarde wil HEEL en EEN worden en in staat zijn om zijn eigen realiteit te scheppen.

Er staat heel duidelijk in de Bijbel dat jullie Gods hand zijn en dat jullie leven en wonderen kunnen scheppen die groter zijn dan Christus ooit deed maar de sleutel om deze wonderen te laten verschijnen is de moed te hebben om naar de donkere hoek van je eigen bestaan te gaan en de moed te hebben om je door het Universum heen uit te breiden en die aspecten van je innerlijk kind terug te claimen die zo gewond zijn, zo beschadigd, en hen terug te brengen zodat jullie EEN kunnen worden en de dromen kunnen leven en anderen hierin mee kunnen trekken naar deze nieuwe realiteit waarin mensen hun dromen kunnen leven in een wereld zonder angst waar liefde koning is.

Deze planeet wacht op personen als jullie om naar deze nieuwe staat van zijn te gaan, naar deze nieuwe realiteit, om de bal te gaan laten rollenvoor ieder ander en jullie vanavond in deze zaal behoren tot de top van de lijst voor dit werk op deze planeet.

Laat de angst die daar omheen zit in je lichaam komen, wees in je angst en het plezier in deze angst omdat die niet langer meer om je heen zal zijn in deze prachtige energie waarin jullie steeds dieper en dieper naar het Hart van Moeder Aarde gaan – dieper en dieper in je eigen psyche – steeds dieper naar een ware staat van EENHEID voor jezelf.

Lieve mensen, dit is jullie reis. Dit is jullie weg vooruit.

Het ga julie goed, God zegene jullie en zorg voor jezelf want Kryon gaat nu weg.