zondag 3 september 2006

Kryon: Liefde is licht. Jullie zijn geen vlees en bloed....... 3 september 2006.

Kryon: Liefde is Licht.
Jullie zijn geen vlees en bloed.......jullie zijn gemaakt van lichtvibraties en energie.

Gechanneld door David Brown
3 september 2006 : Marina da Gama, Kaapstad
Geplaatst op 3 februari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is prachtig om hier op deze winteravond bij jullie te zijn. De winter is bijna voorbij en de lente is aanstaande en daarmee komen liefde en nieuw leven en creatie – een nieuwe staat van zijn, een gevoel van verwondering en vreugde als de bloemen hun weg door de aarde beginnen te duwen en zich presenteren terwijl de vogels en de dieren hun paringcyclus beginnen. De mens is binnenin ook in synchroniciteit met zijn eigen wereld en de lente groeit in betekenis en het nieuwe begin, manifestaties, creaties en vermengingen van het mannelijke en het vrouwelijke groeien ook.....met liefde en overvloed.

Tijdens de wintertijd is dit slapende maar nu is het tijd voor een expansie naar de nieuwe wereld, een nieuwe staat van zijn, met name hier in Afrika. Afrika is het continent geweest waar dingen slapende zijn geweest en dan niet alleen in wintertijden maar levens lang. Er is in Afrika een andere energie, een ander ritme van de drums dan in de westerse wereld, de wereld van de materie. De Afrikaanse naties werden omgekocht om de manier van het Westen te volgen maar dat is niet noodzakelijkerwijs de weg voor Afrika. Maar nu is er nieuwe technologie die Afrika in staat stelt om op bepaalde gebieden een inhaalslag te maken, een nieuw begin te maken – niet alleen voor Zuid Afrika maar voor het hele continent Afrika. Deze nieuwe technologie die al jarenlang beschikbaar was werd achtergehouden door degenen die aan de macht zijn, degenen in de olie-industrie, de militaire industrie en bepaalde grote industrieën.

De macht van die corporaties neemt op een bepaalde manier toe en op een andere manier neemt hij af, wordt wat Aarde-vriendelijker – want er moeten veranderingen komen in de manier waarop met de planeet wordt omgegaan.

De hele planeet wordt omgeven door een massa energie die doorgaat om zichzelf steeds weer nieuwe kracht te geven. Een vorm van kinetische energie is in beweging. Er is een grote uitdaging voor landen zoals China, Rusland en India en ook andere naties als zij industrialiseren en voor zichzelf weelde scheppen. Zij zullen een nieuwe machtsbalans op de planeet scheppen en met deze nieuwe balans zal er een nieuwe filosofie komen, een nieuwe manier van samenleven op deze Aarde. Het zou lijken op zoiets als een bloem van het Leven in drie dimensies, waarbij er geen echte hiërarchie is en waarbij alles is verbonden. Dat geldt ook voor de manier van zakendoen, zonder corruptie en met eerlijk management en een vrije stroom van energie – de energie van Pax Romano.

In de dagen waarin Rome een machtig Pax Romano was, was er een energie die het grootste rijk schiep dat de Aarde ooit had gezien. Pax Romano betekende letterlijk”Houdt alle wegen naar Rome wijd open voor zaken. Laat alle zaken naar Rome komen.” Pas toen Caesar aan de macht kwam begon de macht van Rome langzaamaan af te nemen.

Het is ook interessant om op te merken dat Caesar de eerst bekende geboorte via een keizersnede had en dit knoeien met het geboorteproces heeft vele twijfels en wantrouwen gebracht op de weg naar evolutie van deze Aarde. Bij een natuurlijke geboorte is er een ervaring voor de moeder en voor het kind, een ervaring die het kind zijn menselijkheid geeft als het door het geboortekanaal gaat.

De moeder heeft een ervaring van moederschap. Bij een keizersnede is dit anders. Wat er is verloren, wat er niet gekend wordt is een moeilijk proces om mee om te gaan en een heel moeilijk proces om te helen, er ontbreek ies maar wij weten niet wat dat is. Als je dus met de keizersnede wordt geboren, werk dan aan een proces en herontdekking van de energie van een natuurlijke geboorte. Bij de natuurlijke geboorte is er een echte connectie tussen moeder en kind, maar er ontstaat een zeer moeilijke verbinding als de geboorte plaatsvindt via de keizersnede.

Het is niet dezelfde moeder-kind relatie als bij een natuurlijke geboorte. Er komt veel disfunctie op deplaneet binnen door deze geboorteprocessen. Caesar was de Romein die de kolonisatie op deze planeet is begonnen, een plan dat spiritueel gezien gedoemd is om te mislukken. Elke vorm van kolonisatie beperkt de vrijheid van een volk en dat is wat er op deze planeet gebeurt, maar het staat op het punt om weer terug te keren.

Vrije handel gaat realiteit worden in de Amerika’s en in Europa is er een steeds uitbreidendeexpansie van de Europese Unie. Af en toe zal blijken dat bepaalde gemeenschappen sterker zijn maar na verloop van tijd zullen zij samengaan. Daarbij zal het unieke van ieder mens worden aangetast en daaruit zal weer een nieuwe manier om vooruit te gaan, resulteren – een creatieve manier voorwaarts waarbij ideeën niet onderdrukt zal worden. Er zijn bepaalde regels op de planeet maar regels die de evolutie tegenhouden zullen alleen maar revolutie veroorzaken.

Revolutie is een moeilijk te bevatten energie. Er zijn genoeg nucleaire wapens op deze planeet om die vele malen op te blazen.

Deze nucleaire wapens zullen nooit op deze Aarde gebruikt gaan worden want Spirit heeft dit arsenaal in strategische handen geplaatst om daardoor een balans in de macht te behouden.

Degenen die van deze balans afweten weten dat die altijd gehandhaafd dient te blijven. Deze planeet zal een andere verhouding ervaren als India en China als industriële mogendheden steeds sterker worden en meer invloed gaan hebben. Er zijn ook grote minerale bronnen in Rusland die zullen bijdragen aan een nieuwe machtsbalans in Europa, een nieuwe herschikking van de Oosteuropese staten in de Europese Unie. Langzaam maar zeker beginnen de grenzen van deze landen te vervagen en op te lossen.

De sleutel tot dit alles is, metafysisch gezien, dat ieder mens ook grenzen en enrgieën heeft die wij willen laten domineren. Er is een hiërarchie die ons contrleert – want wij zijn ook een samenwerkingsverband van miljoenen cellen; en elke groep cellen vecht voor zijn eigen overleving. In meer bewuste mensen werken de cellen samen. In degenen met minder bewustzijn is er meer verdeeldheid tussen de cellen en veel meer conflict in de menselijke psyche.

Als mensen bewuster worden, worden zij heler en is heelheid het doel van de reis geworden, om een te worden met wat binnenin zit en een te worden met de buitenkant en uiteindelijk hun harten een te laten worden met het Universum.

Er zouden geen grenzen moeten zijn tussen onze harten en het Universum. Wij moeten ervoor zorgen dat er binnenin ons harmonie is en balans en een prachtige stroom van energie tussen al onze organen - alles in perfecte haronie te houden. Dit is een spirituele oefening – een geestelijke en een materiële oefening. Onze lichamen zouden goed in vorm moeten zijn – schoon van binnen en onze gedachten en emoties gecontroleerd en in balans. Schone gedachten, goede, schone emoties worden bereikt door veel onderscheidingsvermogen en een gefocust bewustzijn.

Begrijpen hoe je jouw emoties kunt helen, houdt hen in balans; liefde is overal. Liefde is de pure energie van creatie – er is niets anders dan liefde. Liefde is de grote creatieve kracht op deze planeet.

Degenen met liefde in hun hart scheppen liefde en degenen zonder liefde in hun hart vernieteigen liefde. En onthoud: degenen die liefde scheppen scheppen echt liefde in hun leven. Neem een smid die van werken en van het werken met paarden houdt – hoefijzers beslaan en hameren op zijn aambeeld in het aanzicht van het hete vuur. Hij doet zijn werk met liefde en als een opdracht met liefde gedaan is, zal er veel liefde terugkomen. Als er werk gedaan is met veel boosheid en wrevel zal er veel boosheid en wrevel geretourneerd worden. Daarom is het zo belangrijk om je roeping te volgen – werk te doen waar je werkelijk van houdt en van geniet en wat je doet met mensen waar je om geeft en waar je van houdt.

Alles is een spiegeling van wat er bij ons binnenin gebeurt. Wat er binnenin ons ook gebeurt – het wordt teruggespiegeld naar de buitenkant.

Als er geen harmonie is in jullie spiegeling of buitenwereld, is er geen harmonie binnenin je. De schoonheid van dit metafysische proces is dat jullie niet weten wie jullie zijn.

Jullie zijn geen vlees en bloed.......jullie zijn gemaakt van lichtvibraties en energie.Jullie zijn een hologram op deze Aarde en als er in jullie buitenwereld iets niet werkt, ga dan naar binnen! Als er aspecten van je innerlijk kind zijn die boosheid herbergen, wraak of haatzullen die deze realiteiten in je materiële buitenwereld scheppen. Als je op enig moment weet wat er in jullie buitenwereld aan de hand is zullen jullie bezitten wat er in je leven aan de hand is. Ontken, onderdruk geen enkele informatie maar accepteer elke situatie in de wetenschap dat je die kunt herstellen. Als je constant blind of doof bent voor wat er aan de hand is, is er weinig kans op oplossingen.

Laat jullie innerlijke lichtvibraties en energie, een samenwerkingsverband van cellen, jullie helpen om van richting te veranderen, om je houding en gedrag te veranderen.

Jullie alleen kunnen deze geloofsystemen en zware emoties loslaten. Opereer in het abstracte door je gevoelens terug te voeren naar je jeugd. Vraag jezelf: “Waarom heb ik zo’n boze, wraakzuchtige realiteit geschapen?”

Het antwoord zou gevonden kunnen worden als je ouders over jullie hoofd heen ruzie maakten, over het kind heen, de nieuwgeborene, aan een plaats gebonden, weerloos en angstig. Deze emoties zullen het kind doordringen en gevoelens scheppen van angst en onzekerheid. Het is aan jullie om je gevoelens terug te voeren naar dat moment van onzekerheid en het te herkennen.

Vergeef je ouders en laat het kind binnenin jou zijn angst uitdrukken. Laat liefde het hart van het kind binnenkomen. Wieg het kind in je armen of in de armen van een archtype van een moeder (hét voorbeeldtype) als Moeder Maria of Moeder Aarde en schenk liefde en veiligheid en vrede aan het kind tijdens deze meditatie. Absolute zekerheid zal vloeien als jullie eerlijk tegen jezelf zijn en dit vrijwillig doen, uit vrije wil.

Aanvaard dat het kind de haat en wraak in zich heeft en op deze manier zullen jullie in staat zijn om een stap achteruit te doen en te zeggen: “Dit is de oorzaak van de problemen in mijn leven. Ik heb die energie steeds weer in mijn leven gehad door het Rad van het Leven waardoor deze gebeurtenis door mijn leven heen cirkelde, en nu is het tijd om te stoppen.”

Spirit zal jullie altijd genoeg energie geven om het probleem op te lossen, om de wonde binnen het kind te helen en te leren. Spirit zal jullie ook genoeg energie geven om liefde te bevorderen tussen julie innerlijke ouders.

Onthoud, jullie ouders zijn echtgenoten en hun relatie heeft grote invloed op het kind. Het kind observeert constant en absorbeert de relatie tussen de ouders. Zij moeten zich hiervan bewust zijn en openhartig en goed communiceren.

Een tweede relatie en een verhoging van verantwoordelijkheid voor man en vrouw doet zich voor als zij moeder en vader worden. Dit is voor hen een nieuw niveau van bewustzijn en verantwoordelijkheid.

Tegelijkertijd moeten de nieuwbakken ouders een directe relatie als ouders met het kind hebben. Dit zijn twee verschillende en compleet andere met elkaar verbonden niveaus van bewustzijn en als de moeder en vader – ook als echtgenoten – en het gewonde kind de liefde opporren, zal er heling plaatsvinden. Onthoud, liefde is licht en waar jullie ook liefde laten schijnen op een donkere plaats zal alles oplossen – alles wat er te zien is. Het liefdelicht brengt begrip, leren en een nieuw bewustzijn.

Meer bewustzijn betekent een grotere capaciteit voor uitbreiding en liefde. Onze droom is om lief te hebben en om lief gevonden te worden. Dit is inherent aanwezig binnen elk menselijk wezen – om lief te hebben en geliefd te worden.

Mediteren zal licht brengen op die donkere plaatsen van je leven die zijn ge(ver)vormd door de meest dwaze en verwarrende geloofsystemen. Jullie diepste en donkerste uitdagingen zullen komen van degenen die zeggen dat zij het meest van jullie houden. Degenen die het meest van jullie houden zijn degenen die jullie het meest beschadigen.

Een vreemde kan jullie bijna niet beschadigen. Beschadiging komt van degenen die dichtbij jullie staan en jullie zullen altijd door Spirit uitgedaagd worden om hen in je innerlijk wezen op te lossen bij de moeilijkste, lastigste, pijnlijkste en taaiste situaties.

Als jullie goed met je emoties omgaan, als jullie het proces van je emoties goed benaderen (want emoties zitten binnenin) kunnen jullie fysiek al die dingen manifesteren.

Als je de cirkel doorbreekt in het emotionele rijk in jezelf, zullen jullie problemen oplossen. Dit is een van de grootste regels van schepping. Emotie lost zaken op. Emotie is het vrouwelijke. Problemen/Zaken zijn mannelijk. Emotie scheppen gedachten waardoor realiteit wordt geschapen en gedachten scheppen emoties die realiteit scheppen.

In deze leringen doorbreken wij de negatieve cycli van jullie levens door het emotioneel lichaam te helen en je los te maken van negatieve gedachten en door heling je emotionele staat. Dit vereist absolute “gulzigheid” van je gevoelens. In het Westen wordt jullie geleerd dat de oudste van alle mannelijke kinderen zijn emoties niet moet tonen. Kleine jongens huilen niet en de manier waardoor zij niet huilen is het onderdrukken van emoties, zichzelf te stoppen emoties te voelen.

Een andere regel van manifestatie is dat er vier gevoelens zijn die een directe begeleiding van het Goddelijke zijn. Het zijn kwaadheid, droefheid, angst en liefde of vreugde. Boosheid, droefenis en angst hebben geen mannelijke of vrouwelijke component, maar liefde of vreugde kunnen alleen benaderd worden door een relatie met elkaar – zoals een diepe relatie tussen ouders of tussen kinderen en ouders. Ware liefde wordt ervaren door je eigen creatie en is gerelateerd aan andere mensen.

Natuurlijk ervaren jullie boosheid, droefheid en angst ook door andere mensen maar deze energieën zijn diep verborgen in jullie en zij worden onderdrukt. Jullie kunnen redetwisten over het feit dat angst uitbreidt maar dat dit alleen zo is als angst wordt gebruikt om je bewustzijn uit te breiden naar liefhebben op de juiste manier.

Negatieve boosheid zal je leiden naar druk en je ongelukkig maken. Als jullie je boosheid op een goede manier gebruiken om je grenzen en gebondenheden te laten vallen, zullen jullie nooit je stem hoeven te verheffen omdat de energie van je hart gevoeld zal worden.

Er is altijd een keerzijde aan ware liefde en ware vreugde als de liefde ziekelijk en oneerlijk wordt. Dat gebeurt als een persoon je steeds maar weer vertelt dat hij van je houdt en als die liefde niet echt is. Ware liefde ten opzichte van een ander wordt gevonden in absolute integriteit, waarheid en eerlijkheid.

Dus, open je ogen, ga naar binnen en breng de energie van integriteit in je lichaam. Denk, voel en doe dingen als EEN. Kijk wanneer je in je leven absoluut integer met jezelf bent geweest en wanneer je liefde hebt geschapen. Wees je op dat moment van die energie bewust. Wees bij die energie. Laat het uitbreiden door je lichaam en hart en dan verder dan je lichaam naar de aura’s van anderen om je heen. Laat het uitbreiden tot rondom de planeet en laat het uiteindelijk naar je terugkomen.

Laat je hart bewust EEN worden met het Universum als jij je hart uitbreidt. Wees EEN met de persoon die naast jou zit.....in liefde, in waarheid en liefhebbende kracht. Jullie zijn de glorie. Jullie zijn het Goddelijke. Weet dit en word Goddelijk.

Laat de levensproblemen in je aura’s en in je lichamen stromen. Jullie zullen de antwoorden vinden die jullie nodig hebben.

Laat meer liefde stromen door je hart totdat de problemen oplossen. Laat ze gewoon gaan. Wees gewoon in deze ruimte. Houd deze ruimte hier vanavond in deze zaal vast. Hij is gevuld met engelen.....en met liefde.. Geef je over aan de liefde, want overgeven is winnen. Geef over wat jou in je leven tegenhoudt. Wees in de krachtige energie van overgave, in de energie van Pax Romano – want zoals jullie weten zijn alle dingen met elkaar verbonden. De wegen naar je hart staan vrij en open.

Wees in die ruimte waar geen kolonies zijn en geen grenzen. Wees in die ruimte waarin je innig geliefd bent en waarin je innig liefhebt. Wees in die ruimte waarin je liefde uitstraalt en waarin je liefde ontvangt. Jullie zijn de macht en de glorie van God en God is de macht en de glorie van jullie.

Liefde en de glorie van God zullen jullie terugleiden naar heelheid, terug naar het Goddelijke. Alles op deze planeet is versneld om van jullie grootse scheppers te maken. Hoe moeilijk het ook mag lijken, jullie worden allen vastgehouden in liefde en jullie leren door je levenservaringen wie jullie zijn en ook.....wie jullie niet zijn.

Want, lieve mensen, dit is Kryon die nu weggaat.

Het gaat jullie goed, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf.