woensdag 14 januari 2004

Kryon: Relaties begrijpen 14 januari 2004,

Kryon: Relaties begrijpen
Gechanneld door David Brown
14 januari 2004, Lakeside, Kaapstad.
Geplaatst 5 februari 2014
Vertaald uit het Engels door
 Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om hier vanavond bij jullie te zijn. Jullie zijn allemaal in vele levens dienstbaar geweest, niet alleen op de Aarde, maar velen op andere planeten rondom dit universum en vele andere universa.

Er begint zoveel liefde hier op de planeet Aarde te stromen nu de energie omhoog gaat en de nieuwe wereld staat te wenken. Jullie, die zoveel werk hebben gedaan aan jezelf, zullen werkelijk de vruchten van dat werk gaan plukken. Jullie beginnen vrede met jezelf te voelen en gevuld worden met liefde, vreugde, vrijheid en Spirit binnenin.

Als jullie alle energie rondom je jeugd loslaten en vrijer in je eigen leven worden zullen jullie herkend en gezien worden, jullie zullen geëerd en gerespecteerd worden. Eer en respect zijn de nieuwe energiën die de planeet binnenkomen. Op een grootse manier! Respect is een energie die op geen enkele manier schadelijk is; het is een energie die een diepe en bekrachtigende ruimte bevat, een energie die is als de nucleus van een atoom, een energie die alles op zijn plaats houdt - de juiste plaats. Als jullie jezelf en anderen respecteren zal alles op zijn plaats vallen en zal dat ook zo blijven.

Hoe meer liefdesenergie jullie voor jezelf hebben hoe meer respect jullie voor jezelf zullen hebben en hoe meer vreugde en vrijheid er in jullie harten zal komen. Het is een beetje als bij communicerende vaten, vreugde en vrijheid die respect en een bepaalde ruimte vasthouden en voortbrengen. Er zal weer waardigheid opdeze Aarde zijn. Waardigheid komt hand in hand met respect – als je jezelf respecteert en de Aarde en degenen die jullie omgeven, zullen jullie een hoog niveau van waardigheid en eer scheppen.

Er zijn veel mensen die iets mankeren; veel ziekten zijn een gevolg van een gebrek aan waardigheid, respect en eer. Kanker is een neveneffect van dit fenomeen – het is de duistere kwaadheid die is gekomen door het niet respecteren of eren van jezelf. Er is ook een keerzijde bij kanker –boosheid zal de energie zijn die voor respect zorgt, voor eer en respect in je leven. Alleen de donkere kwaadheid schept ziekte – een eerlijke, schone kwaadheid schept liefde, orde en respect.

Hoe meer jullie aan jezelf hebben gewerkt, hoe meer ruimte jullie in staat zijn om vast te houden en hoe meer mensen jullie in deze ruimte kunnen laten vertoeven. Net zoals de neutron het centrum van het atoom is, zo zullen jullie als genezers, het centrum van een nieuwe samenleving zijn – die nieuwe samenleving zal gebaseerd zijn op veel kleinere groepen dan wij nu op Aarde hebben; terug naar stammen met kleinere groepen mensen. Binnen elke stam zal er een sjamaan zijn, een heilige man, de leider. Allen die deze channelings lezen en begrijpen zijn op weg om sjamaan te worden of een heilige man van hun eigen stam. Heilig komt van het woord heel en ook van helen (genezen). Als je jezelf heelt en heel wordt zul je heilig worden, sterk en capabel genoeg om de energie vast te houden voor een groep mensen om te ontwikkelen en dit om je heen uit te dragen.

Er is een nieuw ontwaken, een her-ontwaken en een Oude energie, een energie waarin er diepe liefde isen eerbied voor alle mannen en vrouwen die op Aarde leren. Binnen zo’n groep is er veel vreugde, vrijheid en intimiteit om te ervaren. In een groep zoals deze zal elk persoon een bepaalde taak hebben, een bepaalde manier van zijn. Eenieder zal zijn eigen geschenken hebben, zijn eigen kennis, zijn eigen wijsheid en zijn eigen manier van zijn.

Als de energie zich gaat vestigen zullen mensen elkaar gaan herkennen, elkaar gaan begrijpen en zich realiseren wie bij wie hoort. Het is niet zo dat een stam autonoom zal zijn, elke stam zal zijn verbonden met alle andere stammen; zij zullen zo zijn gestructureerd dat plezier, vreugde en vrijheid door de groep mensen heen zullen vibreren.

Er zal een niveau van intimiteit en begrip zijn dat naar de Aarde wordt gebracht door de helers die heel zijn geworden door al hun “problemen” los te laten.

In deze zaal, zoals wij al eerder zeiden, hebben wij allen samengewerkt in vele levens – wij zijn hier om van elkaar te leren en elkaars energieën te omarmen – wat die energieën ook zijn – zij zijn allemaal welkom. Als jullie weerstand hebben tegen een specifieke energie zal die jullie tegenhouden als lijm. De kunst van het manipuleren van energie is liefhebben en de energie omhelzen, de energie toe te staan vrij te zijn, zelfs als het een energie is die normaal gesproken als negatief wordt bestempeld – in waarheid bestaan zij beide niet.

De waarheid is dat er maar een weg vooruit is en dat is met liefde; of je een vibratie nu als negatief of positief ziet – je zult geleid worden naar het Goddelijke, naar liefde. Er zal veel vreugde zijn als jullie je handen ineenslaan met deze vrienden uit het verleden.Jullie zullen je verbonden en een voelen met deze mensen waar jullie in het verleden van gehouden hebben en zullen weer tot liefde komen in het heden.

Als deze stammen zich gaan vormen – zij zijn zich al aan het vormen – zal de Oude wijsheid naar voren komen. Er kan veel geleerd worden van Oude en vergeten wijsheid. De stammen zullen erg machtig worden in de zakenwereld en in de politiek van de buitenwereld. Binnen elke stam zal er vrede zijn, wijsheid en vrijheid, er zal Goddelijheid verbonden zijn met individuen van de stam en zij zullen hiervan weten en hun contacten begrijpen.

Dit is een tijd van liefde binnengaan – een tijd om je soulmates te ontmoeten. Sluit je ogen en stel je een paardenbloem voor die op het punt staat zijn zaadjes los te laten – voel de wind die om deze paardenbloem waait en de zaadjes weg laat dansen – elk apart zaadje landt precies waar het de bedoeling was. Jullie zijn allemaal grootse zaden van de Nieuwe Tijd en de wind zal jullie voortblazen – voor velen heeft hij dit al gedaan – vanavond zijn jullie allemaal precies waar jullie bedoeld werden te zijn – vanavond is jullie “sweet spot”. Vele jaren verleden waren wij samen op een plaats die Atlantis werd genoemd – wij waren deel van een natie die was verscheurd en verdeeld – in een energie die niet veel verschilde van die van vandaag – de wereld stevende af op een catastrofe. En er kwam een catastrofe!

Jullie hebben je altijd afgevraagd waarom het zo moeilijk is om in het licht te werken. De reden achter jullie moeilijkheden is dat Spirit elk van julie sterkt door elke uitdaging die jullie tegenkomen en die jullie overwinnen, en jullie worden steeds veel sterker – jullie zijn veel sterker dan jullie maar een jaar geleden waren.

Elke uitdaging die jullie aangaan om sterker te worden sterkt niet alleen lichamelijk maar ook sterkt het jullie vertrouwen in het Goddelijke en in Spirit. Jullie zullen nooit vanuit het heden je toekomst zien maar jullie zullen een diepe kennis in je hebben dat je toekomst, en jullie in die toekomst, veilig zijn, geliefd en vastgehouden worden in de Spirit van Liefde.

Jullie hebben allemaal een droom - het is een zaadje dat in jullie geest is geplant door het Goddelijke– alles wat jullie hoeven te doen is je de droom te herinneren en doorgaan daar naartoe te wandelen.

Het is alleen wanneer jullie stoppen met naar je droom te lopen, als jullie je angsten vrezen, dat jullie in een situatie van pijn komen. Jullie moeten buiten jezelf stappen en zien wie jullie zijn – jullie moeten jezelf zien alsof je iemand anders bent – jezelf advies geven zoals jullie dat bij een ander zouden doen en dan zullen jullie gemakkelijk weer op het juiste pad komen. Er wordt gezegd dat men nergens angst voor hoeft te hebben behalve voor de angst zelf en dat angst gewoon een afwezigheid is van liefde. Wat je angsten dus ook zijn, breng liefde naar die ruimten. Liefde komt op vele verschillende manieren en vormen zoals het leren van vaardigheden aan jezelf; het belangrjkste punt van focus zou op de abstracte wereld moeten liggen want daar liggen al jullie gevoelens en emoties – in het abstracte ligt, wat jullie ook voelen hetgeen jullie zullen worden. Er is zoveel nadruk gelegd op de kracht van de gedachte dat als jullie jezelf gaan trainen om de gevoelswereld binnen te gaan, naar de rijken van gevoelens en emoties en met je gevoelens en emoties om leren gaan, dan zullen jullie in staat zijn om je emoties naar een ruimte te zenden die je droom van je vereist en zullen jullie dichter bij je dromen komen.

Jullie droom is het werk van de Goddelijkheid hier op de planeet – het is jullie Goddelijk werk hier op de planeet – het is het werk dat jullie geacht worden te doen om jezelf naar waarheid te brengen en om de planeet en alles wat op Moeder Aarde leeft naar een meer gebalanceerde, productieve, gladjes verlopende en opwindende manier van leven te brengen.

Wat jullie angst ook is, er is altijd en wachtende energie; door de kracht van intentie komt de energie van verzoek – verzoek zal een besluit brengen naar jullie angst, probleem of uitdaging – het zal oplossing en duidelijkheid brengen.

Spirit verdubbelt vanavond de energie van besluit in elke persoon die vanavond aanwezig is – jullie zullen meer kracht en energie hebben om de problemen op te lossen waar jullie mee worstelen. Deze energie kan vreemd voelen; hij kan je snel in een nieuwe realiteit brengen. Jullie zullen in deze realiteit door Spirit vastgehouden worden. Jullie dromen zullen sneller dan tevoren bewaarheid worden en er zal groter begrip en kennis over relaties komen. Spirit werkt met massabewustzijn om relaties hier op de planeet te veranderen. Er is veel gebrek aan begrip over relaties; een groot gebrek over het begrijpen van de mannelijke en de vrouwelijk energieën, over man en man en vrouw en vrouw in relatie tot elkaar.

Er is een beslissing genomen om het massabewustzijn te veranderenen de planeet te brengen naar een diep en betekenisvol begrip over hoe mensen met elkaar in relatie staan.

De wetenschappers op de planeet zullen beginnen te begrijpen – dit begrip zal in energetische vorm komen. Vanavond zullen wij dit zaad van begrip in jullie harten zaaien – laat je hart zich openen voor dit begrijpen van relaties – open je hart voor eenieder in deze zaal – verbind je energetisch met elkaar en laat liefde stromen vanuit jouw hart naar ieder ander in deze zaal – ontvang ook liefde van ieder ander in de zaal.

Laat je hart kwetsbaar zijn met deze liefde – als er enige pijn in je hart is sta dan toe dat het hart wordt geschoond en gereinigd door de liefde van iedereen in de zaal, door Kryon, door Spirit en door jullie geleidegeesten. Vanavond is de zaal vol, gevuld met Spirit, de zaal is vol van Spirit en jullie worden gebracht naar een nieuwe realiteit, een nieuwe staat van zijn – als groep zullen jullie deze energie ankeren, hier, vanavond, in Moeder Aarde. De energie van het begrijpen van relaties.....

Allereerst beginnen relaties bij jezelf; laat jezelf je lichaam nalopen naar aspecten van jezelf die niet in goede relatie met jezelf staan. Merk op dat je rechterkant van je lichaam, je mannelijke kant is en de linkerkant de vrouwelijke – hoe makkelijker deze twee aspecten van jezelf zich met elkaar relateren, hoe makkelijker er relaties in jullie buitenwereld tot stand komen. Laat jezelf bruggen bouwen van de ene kant van je lichaam naar de andere – laat de energie stromenvan het mannelijke naar het vrouwelijke en van het vrouwelijke naar het mannelijke. Voel hoe makkelijk het mannelijke en het vrouwelijke in elkaar overvloeien.

Voor de mannen vanavond in de zaal, laat jezelf vrienden worden met de mannelijke kant van je lichaam. Voor de vrouwen, laat jezelf vriendinnen worden met je vrouwelijke kant en omarm je vrouwelijkheid. Ken jezelf als man of vrouw of wat je ook mag zijn en herken binnenin deze kennis de kracht die je lichaam instroomt. In alle mannen en alle vrouwen is er onzekerheid over hun eigen geslacht. Laat die onzekerheid naar de oppervlakte komen en herken het gevoel van onzekerheid in jezelf –laat de energie binnen in je lichaam, herken deze energie en laat hem weer vrij, laat hem gaan.

Deze energie komt in golven, de ene na de andere – wees gewoon een met deze energie – terwijl jullie onzekerheden oplossen wordt jullie rug sterker en rechter en zal er meer energie gemakkelijk door je lichaam stromen.

Voor een paar mensen is deze avond iets dat zij nooit overwogen hebben maar zit gewoon en wees aardig voor jezelf, vermaak jezelf met wie je bent, omarm jezelf. De krachtigste mannen hebben waarlijk het vrouwelijke in henzelf omarmd, daarom werden zij zo krachtig, hun relatie met het vrouwelijke is gemakkelijk en stroomt.

Het vrouwelijke is alles dat onbekend is op deze planeet en het mannelijke is al het bekende – jullie worden krachtig door steeds te manifesteren wat onbekend is , door te stromen met het vrouwelijke en door in je kracht te stappen. Hoe meer je bekend maakt, hoe meer kracht je hebt. Kennis op zichzelf is macht, dit staat bekend als gnosis dat op zichzelf weer een reis naar het Goddelijke is, een reis door kennis. Hoe meer goddelijkheid er in jullie is hoe krachtiger jullie zijnen hoe meer Goddelijk werk jullie wordt toevertrouwd.

Dit geldt ook voor de vrouwen in de zaal. Jullie grootste kracht is het brengen van het onbekende naar de planeet – hoe meer jullie vanuit het onbekende naar boven brengen hoe krachtiger jullie zullen zijn, en trouwens, ook aantrekkelijker. Een vrouw die werkt in het onbekende of in het Goddelijke zal en geheim aura hebben, een geheim begrijpen van haarzelf en waar zij naartoe gaat. Dit moet geheim zijn omdat het onbekend is. Het is als het zaad van een boom, als het is geplant zal het groeien maar niemand weet hoe het zal groeien, hoe het er over 30, 40 of 50 jaar uit zal zien. Niemand weet het.

Hoe meer een vrouw in het Goddelijke werkt, in de vrouwelijke energieën, hoe mooier en attractiever zij wordt, maar een vrouw zal altijd een man nodig hebben om te manifesteren wat onbekend is.

In algemene zin is de fysieke kracht van een man, zijn fysieke gesteldheid, gebouwd om te manifesteren. Natuurlijk kan een vrouw in de mannelijke gebieden opereren maar door dat te doen en haar eigen onbekende te manifesteren, verspilt zij veel van haar eigen energie. Dat geldt ook voor mannen; als zij teveel in het vrouwelijke gebied opereren is hun energie verspild; een man zou zich moeten focussen op zijn mannelijke gebied en een partner moeten hebben die zich bezighoudt in het vrouwelijke.

Als er respect is, eer en waardigheid met betrekking tot de verschillen van de seksen zal er grote wijsheid komen, groot begrip en grote rijkdom zullen er komen. Hoe meer een man en een vrouw samenwerken, close, en in goede harmonie en afgestemd op elkaar, hoe meer zij kunnen manifesteren. Als een vrouw vol vertrouwen is en dat ook voor de man geldt zullen zij samenkomen en een eenheid vormen, een eenheid die goddelijk geïnspireerd is. Hun werk zal Goddelijk zijn – hun werk zal de droom zijn van wat zij werkelijk voor zichzelf willen.

Als jullie in een staat van eenheid zijn is het alsof er twee sterke pilaren zijn die een prachtige tempel ondersteunen, en die tempel is de relatie. Hoe sterker de pilaren hoe groter en mooier de tempel kan zijn. Als een vrouw in haar vrouwelijkheid leeft en een man in zijn mannelijkheid worden die pilaren sterk. Zou een man in zijn vrouwelijkheid leven of een vrouw in haar mannelijkheid zullen die pilaren nooit sterk worden; de relatie die zij hopen te zullen hebben zal nooit zijn wat hij zou kunnen zijn.

Wij gaan de vibratie vasthouden van een man die in zijn mannelijkheid leeft en van een vrouw die in haar vrouwelijkheid leeft – wij zullen jullie laten voelen hoe het voelt om gerelateerd te zijn met zo’n energie. De energie van zo’n relatie komt nu de zaal binnen – laat jezelf dit voelen en wordt gevoelig voor deze energie – waar er ook weerstand in je lichaam is, want er is vanavond veel weerstand in deze zaal – laat deze energie die weerstand dan wegwassen.

Waar je nog niet aan toe bent om het los te laten zal Spirit vasthouden zodat julie de waarheid kunnen voelen van een diepgaande, intieme relatie. Wij zitten nu op 80% - nu 90% - jullie zullen de kracht gaan voelen, het respect en de eer waarover wij eerder spraken want dat zit allemaal in deze energie. Dit gaat niet over grappige liefdesliedjes maar over een ware verbintenis tussen twee mensen die samenkomen, twee mensen die een diep begrip hebben voor en van elkaar en die elkaar ten zeerste vertrouwen; stevig verankerd in hun sekse, hun mannelijkheid en hun vrouwelijkheid. Op dit punt kunnen jullie weerstand in je lichaam voelen want nu gaat Spirit deze weerstand overnemen – deze weerstand tijdelijk vrijlaten – wij willen jullie lessen niet wegnemen als jullie langs deze weg willen leren.

Nu zouden jullie moeten voelen hoe een relatie tussen een man en een vrouw bedoeld is te voelen – herken deze energie en zit erin – word deze energie alsof het een deel is van al jullie dromen. Het is niet alleen een droom voor jullie hier in de zaal – het is een droom die de gehele mensheid wil ervaren – Spirit zal langzaam jullie problemen rondom deze energie loslaten – laat die energie autonomie hebben over jullie problemen en angsten – wat jullie angsten hieromtrent ook zijn, herken hen en laat hen gaan – er zijn grote angsten. Op dit moment is deze energie niet welkom in het massabewustzijn en energie van dit kaliber wordt maar door een handjevol mensen op deze planeet gedeeld.

Degenen die al heel lang dit soort relatie willen hebben deze ook zullen krijgen – de energie ervan wordt hier vanavond gezaaid. Wij hebben de eer om deze energie vanavond in Kaapstad te brengen – Zuid Afrika is het land met het snelst groeiende bewustzijn op de planeet – de Oude culturen van Afrika hadden deze energie ooit maar zelfs zij zijn hem kwijtgeraakt.Deze energie komt weer terug, hij wordt teruggebracht om de ware magie en de majesteit van de planeet Aarde weer tot leven te brengen.

Geliefden, jullie gidsen zitten aan jullie voeten; zij hebben ontzag en eer voor jullie vooruitgang in je levens hier op Aarde. Laat hen je aura wassen met liefde – wat je ook wilt laten gaan, herken het en laat het vrij en Spirit zal het van je afnemen.....

Lieve mensen, het ga jullie goed en God zegene jullie want Kryon gaat nu vertrekken.....

Copyright © 2011 David Brown