woensdag 4 februari 2004

Kryon: Ware Vrouwelijkheid 4 february 2004

Kryon: Ware Vrouwelijkheid
Gechanneld door David Brown
4 february 2004 : Lakeside, Kaapstad
Geplaatst 7 februari 2014
Vertaald uit het Engels door 
Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is geweldig om hier vanavond bij jullie allen te zijn – wij in de geestenwereld hebben ontzag voor jullie ervaring op Aarde. De groep van vanavond bestaat helemaal uit vrouwen; het is ook niet zomaar een bijeenkomst. Er is een nieuwe golf van vrouwelijke heling die door jullie lichaam heengaat en wordt verbonden en gemanifesteerd op deze Aarde.

Het vrouwelijke is onbekend en op vele manieren is dit hoe jullie over jezelf als vrouw op Aarde denken. Er is een groot verlies aan richting in de vrouwelijke wereld – er is een groot misverstand over de rol van de vrouw op de planeet Aarde. Zoals wij al vaak in deze channelings hebben gezegd zou een vrouw 55 % vrouwelijke en 45% mannelijke energie moeten hebben; een vrouw zou een tweedeklas man worden of een eersteklas vrouw als zij poogt te opereren in de mannelijke rol – zij zal dit alleen uit onzekerheid doen, niet uit zekerheid, binnen haar eigen vrouwelijkheid.

Een vrouw zal echt in haar kracht staan in de vrouwelijke omgeving maar kan nooit in haar kracht staan in de mannelijke omgeving. Mannelijkheid is zelfs voor de meeste mannen een moeilijk gebied om in te bewegen. Vele vrouwen leren om te bewegen in het mannelijk gebied maar als zij dat doen zullen zij zich oppervlakkig en leeg voelen.

Een vrouw die in deze mannelijke gebieden opereert zal dat doen door een gebrek aan zekerheid en door een gebrek aan begrip over haar eigen vrouwelijkheid.

Een vrouw die binnen haar eigen vrouwelijke gebied opereert zal veel sterker en capabeler zijn dan een vrouw die in de mannelijke rol opereert. Er is in deze zaal een grote weerstand tegen deze boodschap - wij vragen jullie om je gevoel te voelen en elke emotie die er ook mag komen, toe te laten in je lichaam.

In vele gevallen kunnen jullie niet goed behandeld zijn door mannen en ook niet in de mannelijke omgeving. Hoewel jullie in het mannelijke willen opereren om je zeker te voelen, om op jezelf te kunnen vertrouwen is het niet de rol van de vrouw om onafhankelijk te zijn. De rol van de vrouw in een relatie is om de man te steunen en de rol van de man is om de vrouw te steunen. Mannen hebben vrouwen in hun leven nodig; allereerst om de weerspiegeling te zien van hun eigen vrouwelijke ziel en ten tweede als een verbinding met het onbekende.

Een vrouw in haar vrouwelijke rol zal het onbekende bij de man brengen die het in zijn mannelijke rol zal manifesteren in het bekende. Als een man hetzelfde probeert te doen zal hij merken dat hij zichzelf niet helemaal accepteert in zijn mannelijke rol – zowel bij een vrouw die vol in haar vrouwelijke en bij een man die vol in zijn mannelijke rol zit.

In de Bijbel is er een verhaal over Samson en Delilah. Hun tempel was gebouwd op twee pilaren – het is heel makkelijk voor een vrouw om haar steun van een man weg te nemen waarna de tempel van hun relatie ineen zal storten.

Als je verbonden bent in een relatie, man of vrouw, en je trekt je terug uit die relatie begint die relatie te verschrompelen. Als je bent verbonden in een relatie, een man aan een vrouw en een vrouw aan een man zal die relatie door Spirit extra energie en kracht gegeven worden. Een samengaan van twee mensen zal meer liefde voortbrengen, meer begrip en vreugde maar toch, als de spiegel te sterk wordt en er wonden in het spel komen die niet aangepakt (kunnen) worden - dit gebeurt meestal bij onbewuste personen – dan kunnen zelfs bewuste personen grote moeilijkheden hebben om hun wonden te helen.

De moeilijkheid in het accepteren dat de spiegel van hun partners gedrag in feite hun eigen gedrag weerspiegelt is er de oorzaak van dat relaties beginnen te verslechteren. In het zeer nabije verleden gingen mensen trouwen en dan pas kijken wat elkaars “knoppen” waren; zij leerden om bepaalde knoppen niet in te drukken door dit te vermijden, te ontkennen en vele andere methoden die niet werken in een relatie. Dit is de Nieuwe Tijd, de Gouden Eeuw, de Eeuw van Ontwaken; als jullie nu knoppen vinden die ingedrukt kunnen worden rennen jullie er niet vandaan maar gaan de confrontatie ermee aan en kijken ernaar met diep begrip en de wetenschap dat deze knoppen jullie toebehoren, jullie hen met eerbied en kennis accepteren.

Als jullie deze knoppen accepteren voor wat zij zijn – meestal een stempel, een blokkade in je energie, een verlammende kracht die jullie tegenhoudt om het leven te scheppen waar jullie waarlijk naar zoeken en van dromen, is het zeer in jullie voordeel om deze knoppen te herkennen en ermee te werken, waar je ook doorheen zult moeten. Het herkennen van de knoppen, of de uitdagingen – hoe je het ook wilt noemen – is 90% van de reis, 90% van de heling is gedaan. Jullie kunnen Spirit vragen om vrijlating en zoals bij alle dingen op Aarde zullen jullie gevraagd worden om op een of andere manier in actie te komen en door die actie en als Spirit de energie heeft vrijgelaten, zal de blokkade of de knop, met absoluut gemak worden losgelaten.

Wij vragen jullie dames vanavond om je gevoelens te volgen en te zien wat jullie tegenhoudt om volledige relaties met mannen te hebben. Herken de gevoelens – vraag jezelf: “wat houdt mij tegen om om te gaan met de andere sekse?” Laat de energie bewegen en je lichaam binnenkomen; herken deze energie want vanavond zal deze energie worden vrijgelaten en zullen jullie jezelf vergeven voor het zolang meedragen van deze energie terwijl jullie droomden van een diepe en betekenisvolle relatie.

Laat de energie stromen en verhogen....laat liefde zijn plaats innemen....laat de energie gewoon door je lichaam bewegen en liefde daarvoor in de plaats komen. Waar het mannelijke en het vrouwelijke samenkomen laat de samensmelting van die twee energiën toe – omdat jullie vanavond allemaal vrouwen zijn, laat de volledige kracht van jullie vrouwelijke energieën in je lichaam komen. Aan de linkerkant van je lichaam zullen jullie de ware en authentieke vrouwelijke energie hebben. Aan de rechterkant van je lichaam zullen jullie geen ware vrouwelijke energie hebben maar de energie van wat jullie van je moeders en jullie vrouwelijke tegenhangers en jullie vrienden en familie jullie hebben geleerd. Jullie rechterkant zal de imprint zijn van jullie vrouwelijkheid en jullie linkerkant zal het typische, archetypische (zoals het je is geleerd te zijn) vrouwelijke zijn.

Laat niet alleen vergeving voor jullie ingeprinte vrouwelijke binnen en jullie zullen de fenomenale energie voelen in de linkerkant van je lichaam.....dit is de ware kracht van het vrouwelijke....laat de ware kracht van het vrouwelijke langzaam van links naar rechts door je lichaam heen bewegen, van ontvangen naar bewegen.....laat de ware liefde en vergeving voor je ingeprinte vrouwelijkheid aan je rechterzijde toe en verzoek dit vrouwelijke om naar je hart te gaan en te steunen.....om vast te worden gehouden in een zekere en veilige omgeving waarin van dit deel gehouden kan worden en waar het geheeld kan worden....waar vreugde gebracht kan worden naar dit aspect van jullie leven.....

Er komt een nieuwe energie naar deze Aarde.....jullie zullen gemerkt hebben dat het 4-2-4 is.....de 4e dag van de 2e maand van het 4e jaar...dit symboliseert de ware balans en dualiteit.....dit is de dag waarop de ware balans van vrouwelijke en mannelijke energieën hier op Aarde worden verwelkomd. Kaapstad, bekend als de Moederstad, is de vrouwelijke energie voor Zuid Afrika....deze vrouwelijke energie is hier gebracht om hier vanavond balans te brengen en is verankerd in Moeder Aarde.

Er is nu volle maan en die reflecteert het licht van de mannelijke zon en de maan schept hiermee een vrouwelijke energie en steunt de healing en de nieuwe energie vanavond.

De vrouwelijke energie zou nu halfweg je lichaam moeten zijn.....laat ware vergeving van de mannelijke aspecten van je lichaam toe waar er ook vergeving nodig is.....laat de noodzaak gaan om te handelen vanuit de mannelijke energieën....je kunt voelen dat de vrouwelijke energie zeer krachtig is en zo krachtig als hij is, is hij toch zacht en vriendelijk....er zit zelfs strijdersenergie in. Een vrouw die zichzelf verdedigt en daarbij haar vrouwelijke strijdersenergie gebruikt zal veel krachtiger zijn dan een vrouw die probeert te werken vanuit haar mannelijke strijdersenergie. Als een vrouw in integriteit staatzal zij in haar vrouwelijke kracht staan.

Laat de energie langzaam maar zeker door je lichaam heen gaan....deze vrouwelijke energie is hier om te blijven, behalve als je ervoor kiest om je sociale condities te blijven gebruiken....dit is de ware energie van het vrouwelijke.....als jullie in deze energie werken zullen jullie ware liefde voor jezelf vinden.....de mannen om je heen zullen het licht opmerken.....de liefde die in jullie hart zit zal vrijgelaten worden om hem aan de buitenwereld te laten zien.....dat iedereen jullie liefde kan zien die in jullie zit en dat jullie innerlijke schoonheid van binnenuit schittert.....liefde zal uiteindelijk zeker jullie kant opkomen.

Waar deze energie zich ook verbindt met weerstand, herken die weerstand dan en laat die weerstand zachtjes verdwijnen, laat het los en laat het gaan.

Jullie dames, zijn de gelukkigen; jullie zijn de eersten die deze energie in duizenden jaren voelen. Deze energie is volkomen tegenovergesteld aan jullie sociale conditionering....herken dit en laat deze energie door de weerstand heengaan.

Spirit is vanavond in deze zaal.....de energie is dik van Spirit die dit proces ondersteunt.....die elk individu binnen dit proces ondersteunt. Als er meer vrouwen naar deze energie komen, om hem te voelen, zullen zij het massabewustzijn rondom deze energie veranderen.....menstruatiepijn zal gaan verdwijnen, geboorte van een kind zal niet pijnlijk meer zijn, nieuwe methoden van begrip over geboorte zullen meer geaccepteerd en de norm worden.

Vrouwen die zich in deze energie bewegen zullen kinderen hebben vanwege alle goede redenen; zij zullen een aangeboren kennis hebben over hoe een kind gebracht moet worden. Met deze energie komt er absolute kennis en begrip over wat een vrouw allemaal is.....alles wat een vrouw ooit zou willen is in deze energie te zijn.

Jullie scheppen een ruimte voor jullie eigen veiligheid en zekerheid.....scheppen een ruimte van verlangen, een verlangen om een vrouw te zijn die die ruimte van vrouwelijkheid binnengaat....de ruimte van geheiligde vrouwelijkheid.....de ruimte van het ware begrip, niet alleen van vrouwschap maar van de natuur.

Jullie zullen niet alleen het vrouwzijn op Aarde begrijpen maar jullie zullen een absolute Goddelijke verbinding hebbenmet Moeder Aarde en Vader Hemel....jullie zullen een volledig begrip hebben van Moeder Aarde....een waar gevoel van thuishoren...alles wat niet eersteklas is rondom het vrouwzijn wordt opgelost terwijl wij spreken....een vrouw in haar echte kracht zal geen angst voor mannen hebben....zij zal de waarheid binnen een man zien.....en zal een man kennen die in zijn waarheid is en die handelt vanuit zijn geheiligde mannelijke.

De Nieuwe Tijd begon hoofdzakelijk met vrouwen die aan zichzelf werkten maar steeds meer mannen beginnen ook aan zichzelf te werken en meer en meer de waarheid van het geheilgde mannelijke binnen te gaan. Als jullie vrouwen het heilige vrouwelijke geboren laten worden in deze ruimte en deze cirkel scheppen jullie ook een ruimte waarin het mannelijke kan worden ingeprint en gemanifesteerd kan worden hier op Aarde.

In de westerse wereld is het heilige mannelijke ogenschijnlijk verouderd – jullie leiders hebben dit al generaties lang gezien. Het heilige mannelijke is geplaatst op een tweederangs, ondermijnende man die vaak handeltzonder kracht, een gebrek heeft aan daadkracht en waarvan de meesten niet aan de macht waren, zonder wil of integriteit op deze Aarde....vandaar de reden voor oorlogen, vele conflicten en een tekort aan daadkracht, de meeste mannen zitten niet in hun kracht. De strijdersenergie is verdwenen.....is opgelost door technologie.....de kogel die in het westen is uitgevonden bracht veel leed naar grote beschavingen van Noord - en Zuid Amerika, delen van Azië en alle grote culturen....wat het Westen zich nooit realiseerde was dat het ook betaald werd met hun eigen spiritualiteit.

Oorlog en conflicten zijn een onderdeel van het manzijn; het strijderschap is een deel van de authentieke mannelijkheid. Kogels en kernbommen zijn deel van tweederangs mannelijke energie.....het is geen echte mannelijke energie, het is de energie van lafheid, een gebrek aan begrip over de mensheid. Als een man een ander doodt tijdens een oorlogshandeling die is begaan in absolute integriteit met de manier waarop de dingen zijn zal die man ’s nachts vredig kunnen slapen, maar als men zich verschuilt achter een ton een geweer gebruikt en de ogen van de andere man niet kan zien die zij van vanaf een kilometer ver beschiet, of bommen op onschuldige vrouwen en kinderen neergooit vanaf een veilige plaats, dat soort mannen zal ’s nachts niet rechtschepen kunnen slapen, zal niet makkelijk rust krijgen, zal niet vredig rusten – dat is onmogelijk omdat deze man handelt vanuit een tweederangs mannelijke energie; dat soort mannen heeft een zeer onveilige wereld geschapen voor zijn eigen vrouw en kinderen.

De grote naties van de westerse wereld gaan gebukt onder zware psychologische schade als resultaat van dit soort oorlogvoeren. Omdat er geen eer in de dood is zal Spirit de mens een prijs laten betalen voor zijn acties. Of een man nu orders heeft gekregen om deze actie te volbrengen of niet, elke man moet verantwoordelijkheid nemen voor hoe hij op Aarde handelt. Elke man heeft een keuze in elke situatie als hij handelt.

Elke man wordt door Spirit altijd verantwoordelijk gehouden voor zijn handelingen. Het westen zal veel verantwoordelijker worden gehouden voor zijn acties dan in welke tijd in de geschiedenis ooit. Dit verantwoordelijkheidsproces begint bij Spirit. Hoe meer Spirit door een man heenstroomt, hoe meer keuzen hij heeft en hoe eerlijker hij kan zijn tegenover zijn integriteit. De leuterende religies van het westen, het totale gebrek aan vertrouwen tussen de gemiddelde mens en een priester, het gebrek aan begrip over Spirit bij priesters in de westerse wereld heeft veel te maken met deze verkeerd werkende en verstoorde samenleving in het westen.

Hoe meer de vrouwen van het westen in hun eigen ware vrouwelijke kracht komen hoe meer zij voor de man een ruimte scheppen waarin zij naar hun ware mannelijke ziel kunnen gaan. Een man in zijn ware mannelijke ziel zal een man zijn waarvoor je wilt sterven; het zal een man zijn om van te houden en te eren en te respecteren.

Het westen kan zich niet langer tweederangs mannen en tweederangs leiders veroorloven. Het westen, als het zichzelf wil redden, moet geleid worden door eersteklas mannen met een eersteklas bewustzijn, eersteklas spiritueel begrip over het leven en over wie zij precies zijn.

Als steeds meer vrouwenin hun geheiligde vrouwelijkheid stappen zullen de ware leiders van de landen met kop en schouders boven de leiders uitsteken die wij vandaag hebben.

Dames, jullie kunnen nu voelen dat de ware vrouwelijke energie meer dan 95% in jullie lichaam is.....jullie hebben een keuze....is dit wat jullie voor jezelf en de wereld willen of hebben jullie de voorkeur voor de energie van het oude?

Jullie kunnen je keuze nu maken.....voel hoe machtig het voelt om een vrouw in haar ware vrouwelijkheid te zijn......door deze energie te accepteren zal die blijven in je lichaam aanwezig zijn....andere vrouwen zullen jullie respecteren en jullie aanwezigheid eren.

Wij hebben de acceptatie van 100% van de vrouwen in deze zaal.....wij zullen een ruimte scheppen en deze energie ankeren in de Nieuwe Wereld.....in een nieuwe creatie.....in een nieuwe manier van zijn.....in een nieuwe staat van relaties.

Lieve mensen, wij zijn nogmaals in ontzag en eer voor het werk dat jullie doen.....jullie gidsen zitten aan jullie voeten om jullie een wassing met liefde te geven en jullie energieën te wassen en te reinigen....laat hen jullie vasthouden zoals jullie nog nooit vastgehouden zijn.....laat er een ware verbinding met de maan zijn op deze dag van perfecte balans (4-2-4)....laat liefde naar jullie harten stromen vanaf de maan die nu bijna vol is en open jullie harten voor het Heilige Vrouwelijke.....

Geniet van deze energieën....jullie harten zijn gevuld met liefde en de leegte van jullie oude vrouwelijke manieren wordt opgelost en de ware vrouwelijkheid stroomt in jullie harten....

Als jullie daarmee klaar zijn kom dan langzaam terug in deze zaal.....want Kryon gaat jullie nu verlaten...

Het ga jullie goed, God zegene jullie en geniet van je vrouwelijke wereld!