dinsdag 5 augustus 2008

Kryon: De Donkere Zijde van de Maan 5 augustus 2008 Geplaatst 7 maart 2014

Kryon: De Donkere Zijde van de Maan
Gechanneld door David Brown
5 augustus 2008 : Marina da Gama, Kaapstad
Geplaatst: 7 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Alweer is het prachtig om hier vanavond bij jullie allen in Marina da Gama te zijn. Er hangt veel liefde in de lucht evenals vele problemen hier hangen. De energieën zijn de laatste paar maanden heel moeilijk geweest, zoniet de laatste achttien maanden. Deze moeilijke opwaardering van energie komt langzaam maar zeker ten einde en jullie zullen je opgeluchter voelen tegen het einde van augustus. Er zijn nieuwe energieën onderweg en jullie zullen jezelf van binnen moeten reinigen van wat dan er dan ook gereinigd moet worden. Het is belangrijk dat jullie aan jezelf werken met een schoon bewustzijn en een waar begrip over waar jullie naartoe gaan. 

Er komt een nieuwe wereld maar een nieuwe wereld betekent dat er verandering is en verandering is altijd moeilijk uit te voeren, te doorstaan en in te stappen. Er zijn vele mensen op de planeet die op machtsposities zitten wier leven is zoals zij zich dat wensen maar er zijn natuurlijk ook armen en mensen wier leven niet is zoals zij dat willen en er is een botsing onderweg tussen deze twee niveaus van leven, twee verschillende soorten mensen.

In West Europa en de Verenigde Staten is de levensstandaard en de kwaliteit van het leven veel beter dan julie in andere delen van de wereld kunnen verwachten, met name op financieel gebied. Deze twee gebieden bevatten de meeste rijkdom van de planeet maar die dingen gaan langzaam maar zeker veranderen als andere landen op het zuidelijk halfrond de kunst van het manifesteren beginnen te begrijpen.

Natuurlijk – als de nieuwe machten van India en China steeds welvarender worden en ook meer op materie gericht zijn, zal de machtsbalans langzaam maar zeker omhoog gaan op deze planeet. Er zijn problemen met voedseltekorten, grondstoffen – en olieprijzen stijgen steeds hoger en er zijn vele problemen die zich nooit eerder voordeden. Er is ook een nieuw bewustzijn onderweg.

Er nadert ons ook een nieuw niveau van bewustzijn vanuit het Westen. Vele mensen volgen het spirituele pad – mediteren, bidden en vele manieren van holistische therapie – en dit ontwikkelt zich behoorlijk snel en het is storend voor de georganiseerde religie, een religie die er al heel lang is geweest.

Er zit veel waarheid in wat de georganiseerde religies hebben gezegd over dat Christus de energie van een nieuwe tijd zou brengen maar door de tijd heen is dit nieuwe era er niet echt gekomen. Het was Christus zelf die voorspelde dat de mensheid grotere wonderen zou verrichten dan hij ooit had gedaan en ook dit heeft niet werkelijk plaatsgevonden, en zeker niet op grote schaal.

De planeet is veranderd en er is sinds 2.000 jaar geleden veel technologie op de planeet gekomen. Het bewustzijn is ook veranderd en in bepaalde perioden in de geschiedenis van de mensheid, en de planeet, is het bewustzijn veranderd toen wij van het ene era naar het andere gingen, van de ene eeuw naar de andere.

Op dit moment stappen wij een nieuwe tijd binnen, het Watermantijdperk. Er is een probleem met het nemen van deze nieuwe stap en dat is dat de stap in het Vissentijdperk nooit helemaal compleet is geweest. Er waren bepaalde energieën en krachten op deze planeet die de weg naar de ware stroom van Christus-energie naar het bewustzijn van de mens blokkeerden. 

Hoewel het Westen vrij lijkt te zijn is het niet helemaal vrij hoewel men daar op een bepaalde manier vrijer is dan de meeste mensen op de planeet, maar op andere manieren is men daar minder vrij door sociale conditionering.

Als men het woord  “vrijheid” bekijkt en wat het betekent, moet men de vraag stellen: ”Zijn jullie in het Westen werkelijk vrij?” Het antwoord moet een luid klinkend: “Nee” zijn. Ook kan men de vraag stellen: “Zijn wij in het Westen beter af dan onze tegenvoeters in het Oosten?” Financieel gezien zou het antwoord “ja” kunnen zijn. Geld is niet alles. Er moet ook innerlijke vrede zijn, er moet echte vreugde en vrijheid zijn en dan weten jullie werkelijk wat vrijheid en vrede zijn, wat jullie eigen kracht is, hoe jullie werkelijk van jezelf houden.

Het Westen is een beetje verstoord door de gang van zaken in India, China, Brazilië, Zuid Afrika en andere ontwikkelingslanden op de wereld want dit betekent minder controle in handen van het Westen.

Wat betekent dit op individuele basis? Het betekent dat als de USA problemen heeft met zijn economie, het niet langer een effect heeft op de hele wereld , wel op heel veel mensen maar deze nieuwe economieën hebben een andere energie die niet vertrouwt op de Verenigde Staten of West Europa om hun economieën te besturen. Hun economieën worden steeds sterker en op een bepaalde manier schept dit veiligheid op de planeet want de machtsbasis op de wereldbol gaat omhoog en ondanks dat er internationale bedrijven zijn is er nog steeds een opwaardering van macht gaande.

Enige tijd geleden voorspelden wij dat de US dollar minder waarde zou hebben dan een paar jaar geleden en dat is ook zo. De euro is bijvoorbeeld veel krachtiger ten opzichte van de dollar dan hij was en dat geldt ook voor veel andere munteenheden op de wereld.

Deze waardeval van de dollar zal door blijven gaan. Zolang fabricage voor de VS buiten het eigen land gebeurt zal er een langzame, zachte vermindering van de waarde van de US dollar zijn.

Dat wil niet zeggen dat de VS een arm land zullen worden – verre van dat, maar er zullen mensen zijn die diep worden geraakt door wat er niet alleen in de Vs, maar ook in West Europa gebeurt waar de levensstandaard voor bepaalde mensen zal gaan dalen. Het zal in deze landen sociale problemen veroorzaken waar die er voordien niet waren.

Er is ook een andere energie in de landen van India, China, Brazilië en Zuid Afrika. Er komt een grote opwaardering naar deze landen toe. Deze opwaardering van energie brengt steeds meer vrede op de planeet, steeds meer structuur en balans. De mensen in het Westen zullen hierbij angst voelen maar het zal desondanks toch gebeuren.

Angst is het tegenovergestelde van liefde en altijd hebben wij in deze Kryon-channelings gesproken over emoties en angsten en hoe deze dingen jullie levens controleren. Er zijn grote twijfels over de leringen van het Christendom. Er zijn grote gebreken in deze leringen want er ontbreekt grote wijsheid en kennis. 

Natuurlijk waren de Europeanen voor de jaren van Christus, 2.000 jaar geleden, heidenen en er waren controversies tussen heidenen en Christenen maar vele, vele geheimen van de heidenen zijn verloren gegaan in de overgang naar het Christendom. Veel van deze geheimen brachten vrijheid en veel van hen brachten liefde.

Jullie hele Griekse Mythologie is een reis naar naar liefde en naar kracht die de goden en de mensheid verklaarde. De samenloop van Jezus Christus en het Romeinse Keizerrijk schiep twee tegenovergestelde krachten. Er waren twee tegenovergestelde krachten binnen het Romeinse Keizerrijk want wat eens het Romeinse Keizerrijk was werd uiteindelijk het Westen en veel van onze taal komt nog steeds uit het Latijn en veel van ons begrip over het leven komt met name uit dat tijdperk.

Het waren grootse tijden in Rome, grote golven van bewustzijn stroomden door Rome maar niet lang want al een paar honderd jaar hebben wij geen grote golven van bewustzijn meer ervaren zoals indertijd in Rome. Het lijkt wel alsof wij in een vacuüm zitten.

Er is een groot verschil tussen bewustzijn en technologie. Technologie kan bewustijn voortbrengen maar bewustzijn is geen technologie. Bewustzijn gaat over menselijk leven, hoe wij leven, hoe wij liefhebben, hoe wij met relaties omgaan, hoe wij ons op individuele en op nationale basis uitdrukken. Technologie heeft de achtervolging van bewustzijn overwonnen. Natuurlijk zijn deze twee nog niet hetzelfde maar toch kunnen zij zij aan zij samenwandelen, maar hoe meer bewust jullie zijn, hoe minder technologie jullie nodig zullen hebben.

Technologie houdt mensen bij hun bewustzijn vandaan. Het schept onvruchtbaarheid, leegheid en droefenis in de harten en zielen van mensen. Het schept een elite op Aarde, een elite die de meeste bronnen van de planeet controleert waar dit zonder technologie niet mogelijk zou zijn.

Lieve mensen, er hangt veel liefde in de lucht. Er is veel verandering en wij kunnen een grote verandering verwachten in leiderschap en in bestuur.

Wij zullen spreken over deze splitsing in het Romeinse Keizerrijk omdat er in deze wereld nog steeds grote verdeeldheid is en deze splitsing is binnen de harten en zielen van mensen anders zou het zich nooit hebben gemanifesteerd, maar er is een deel van de mens zo verbonden met Spirit, dat van Spirit houdt en samen met Spirit wil zijn en door Spirit heel veel van het leven wil ervaren – zij het door het misbruik van alcohol, misbruik van drugs of door natuurlijke processen als meditatie en gebed en door religieuze vervoering.

Een ander aspect van mensen is dat deel dat gewoon niet in God kan geloven, het vertrouwt God gewoon niet vanwege de pijn die is toegebracht aan de mensheid. Degenen die de meeste pijn hebben gevoeld hebben de meeste weerstand tegen het Goddelijke. In de 2.000 jaar sinds Christus zou het woord “geloof” veranderd moeten zijn in “weten.” Als wij over geloof spreken bedoelen wij het geloven in God tot God kennen. Het is mogelijk om jouw God te kennen, jouw Schepper. 

Diep in onze lichamen zijn er donkere ruimten, ruimten die niet in God geloven en God niet vertrouwen, die boos zijn op God.

Aan de andere kant der dingenzijn er die aspecten van de mensheid  die waarlijk op de een of andere manier verbonden zijn met Spirit, de grote ontsnapping op de Planeet Aarde – om aan je plichten te ontsnappen., alle wereldse plichten van je leven, om aan de afwezigheid van liefde in je leven te ontsnappen.

Het is heel eenvoudig om je lichaam te verlaten en naar de Geestenwereld te gaan en afwezig te zijn op Aarde maar dit aspect van jullie natuur is afwezig vanwege de angst in jullie lichamen. Het is een gebrek aan verbinding door het basischakra naar Moeder Aarde. De kunst van het moederen is niet wat het zou moeten zijn. 

Op deze planeet is er geen grotere waarde dan de waarde van een vrouw en de waarde van een moeder. De waarde van het moederschap is door de jaren en de eeuwen heen verbleekt en vandaag de dag brengen jonge moeders hun baby’s naar de crèche of naar de kleuterschool en gaan naar het werk zonder zich druk te maken over de schade die dat hun kinderen zal toebrengen.

Een kind heeft zijn moeder altijd, altijd, altijd nodig. Een kind heeft het nodig om steeds dichtbij zijn moeder te zijn. Het moet zich veilig en zeker voelen. Het moet zich gewild voelen. Het moet zich geliefd voelen. Wat de reden van de afwezigheid van de moeder ook is, als het voor een paar uur per dag is zal dat kind zich verlaten voelen, afgewezen en een hele hoop andere dingen en dat kind zal op een dag een volwassene zijn en op een dag verlatenheid, afwijzing en beschadiging scheppen en welke andere wonden dan ook door de afwezigheid van de moeder zijn geschapen.

Dit is zo, maar dit roept ook een tegenstelling op. Hoe moeten wij het belang leren kennen van het moederschapals wij de afwezigheid van het moederen niet kennen?

Lieve mensen, lieve mensen,  jullie kunnen niet langer doorgaan op de weg van moeders die gaan werken en hun kinderen in handen van anderen achterlaten. 

Daar zit geen liefde in. Het is een zeer onhandige gemengde situatie op de planeet Aarde van het mannelijke en het vrouwelijke, met de rollen tussen man en vrouw, en natuurlijk wil iedereen vrij zijn, iedereen wil vrijheid.

Elke man wil vrij zijn om zijn salaris te verdienen en te doen met zijn eigen geld wat hij wil. De vrouw voelt hetzelfde. Elke vrouw wil haar vrijheid maar als een man en een vrouw besluiten om een kind te hebben moet er vrijheid in die keuze zijn, er moet verantwoordelijkheid in die keuze zitten.

Als een vrouw ervoor kiest om moeder te zijn is dat haar bestemming en een levenskeuze en zal zij vrijheid voelen in het moederschap. Als een man ervoor kiest om vader te zijn zal hij zich vrij voelen om vader te zijn, zal hij vrijheid in het vaderschap voelen maar als dingen vanwege de verkeerde redenen worden gedaan zal er geen vrijheid zijn. Jullie zullen moeten vechten voor je vrijheid, vechten op een heel, heel andere manier. 

Wij spreken over de innerlijke wereld, lieve mensen, altijd in deze channelings spreken wij over de innerlijke wereld.  Wat er aan de binnenkant gebeurt, scheppen wij aan de buitenkant en onbewust ouderschap kan alleen onbewuste kinderen voortbrengen en wij in de nieuwe tijd begrijpen de pijn van onbewust ouderschap.

Ouderschap is niet voor de jonge oningewijde onbewusten omdat wij allemaal onbewust zijn geboren. Bewustzijn komt met de eeuwen, niet met de Nieuwe tijd, maar gewoon met de eeuwen. Als jullie opgroeien worden jullie wijzer. Dat betekent dat jullie innerlijk mannelijke sterker en sterker wordt, genoeg om ook het innerlijk vrouwelijke te bevatten. Hoe meer vrouwelijkheid je bevat, hoe wijzer je bent, hoe liefhebbender je bent, hoe minder bang je wordt, hoe meer capabel je wordt om je dromen te leven, om in een relatie in vrede te leven, om in staat te zijn om jouw waarheid te spreken en de waarheid van een ander te horen.

In een relatie dien je de waarheid te vertellen en moet je ook sterk genoeg zijn om  de waarheid van je partner te horenen dat kan best zijn wat je niet graag wilt horen. Een ware reis naar bewustzijn gaat door bewust ouderschap, door Hele mensen die Hele kinderen hebben, door Hele mensen die Hele mensen ontmoeten. 

Dit is het bewustzijn dat de nieuwe tijd brengt, dit is het bewustzijn dat met Christus kwam.

Het zou heel duidelijk moeten zijn om te zien dat bewustzijn nooit echt stroomde. Er is veel pijn en leed op deze planeet. Er is een duidelijke afwezigheid van liefde en samenwerken in waarheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke, man en vrouw die een diepe, betekenisvolle liefde ervaren., seksuele liefde of onvoorwaardelijke liefde of gewoon liefde in zijn meest pure vorm. Het is het grootste ding op Aarde; het is de grootste droom van iedereen, te weten hoe men moet liefhebben – om iemand te vinden om van te houden en iemand te vinden die van jou houdt.

Wat betekent dat – iemand vinden om lief te hebben en iemand te hebben die van jou houdt? Het betekent integriteit, het betekent eerlijkheid, het betekent oprechtheid, het betekent houvast, het betekent begrijpen, het betekent luisteren, het betekent zorgdragen, het betekent eenheid, het betekent houden van, houden van is wat het betekent en leven en liefhebben is wat het is. Het is een ruimte voor jezelf vasthouden om precies te zijn wie je bent, om jezelf precies te geven wat je wilt.

Lieve mensen, de planeet is een lange weg gegaan. Het bewustzijn van de mens is van ver, ver gekomenmaar er zijn verborgen energieën die jullie openrijten tijdens deze reis die niet oprecht en eerlijk zijn. Deze energieën claimen jullie macht. Jullie zijn vanaf je kindertijd voorgeprogrammeerd om de regel van authoriteit machteloos te accepteren. Wat jullie zouden moeten accepteren is de liefde van Goden weten dat jullie werk Gods werk is en dat het doen van Goddelijk werk jullie blij maakt.

Goddelijk werk doen zal liefde, vreugde en vrijheid in jullie harten brengen. Wie zal deze energie een naam geven? Wij zullen het nummer 13 noemen. Wij zullen het beschrijven. Die beschrijving zal zijn: “De donkere zijde van de maan.”

Wij vragen jullie, lieve mensen, om je ogen dicht te doen en naar binnen te gaan. Diep in jezelf zullen jullie de donkere kant van de maan vinden. Dit is een vrouwelijke energie die corrupt is, niet eerlijk en niet oprecht en toch is hij gebonden aan hart en geest  van de hele mensheid.

Wij vragen jullie om diep in je lichaam te gaan en je te verbinden met de donkere kant van de maan want “zoals het binnen is, is het buiten.” Er is geen verschil tussen het Universum buiten – de zon, de maan, de sterren, de lichten. Als jullie goed genoeg kijken zijn jullie DNA en jullie atomen gestructureerd en zien jullie daarin hetzelfde. De maan is in relatie met de Aarde het kind. In relatie met de Aarde is de maan het vrouwelijke en is de Aarde het mannelijke. Dit kan allemaal wat esoterisch klinken, maar het is echt zo!

De energie in de donkere kant van de maan is een kleine saboteur die opereert in de harten en de geest van iedere man en vrouw. Laat jezelf verbinden met deze energie en wees samen met deze energie. Dit is als de energie van de afwezigheid van de moeder. Dit is de energie van een kind dat geen moeder heeft.

Als jullie deze channelings vanaf het begin hebben gevolgd zullen jullie de relevantie van de moeder en het kind beginnen te begrijpen. In jullie zit je innerlijke moeder en dat is de moeder die niet het archtype (Hét voorbeeld) van de moeder is maar het tegenovergestelde. Jullie hebben aspecten van je innerlijke moeder die het tegenovergestelde zijn van de archetypische moeder. Zo hebben jullie ook aspecten van het kind die tegenovergesteld zijn aan het magische kind dat binnenin leeft. Het kind dat puur en geheeld is zal een realiteit scheppen door liefde, het kind dat beschadigd en gewond is zal een realiteit scheppen door boosaardigheid en kwaadaardigheid maar dat is de reis van de mens.

Dus, lieve mensen, brengen wij onder jullie aandacht deze energie van het kind dat leeft aan de donkere zijde van de maan, de donkere kant van het vrouwelijke. Laat die energie in en door je lichaam bewegen. Neem de tijd om te zien welke realiteit dit in je leven heeft geschapen.....op het moment dat jullie in contact komen met dat gevoel weten jullie dat healing al bijna gedaan is. Als dat gevoel gaat komen en jullie bewust worden van je gevoelens begint de heling plaats te vinden.

De problemen komen als jullie je gevoelens ontkennen – onderdrukking, repressie, en ontkenning. Wie voelt er hier wat? Wat voelt het kind? Ontken het antwoord niet. Zit in deze houvast gevende ruimte want de zaal is vol van Spirit, verbondenheid, eenheid.

Jullie Spiritgidsen zitten aan jullie voeten in liefde en respect, in ontzag en eer voor het werk dat jullie doen. Zij weten dat deze avond in je leven voor de reis naar bewustzijn een zeer belangrijke stap naar bewustzijn is. De donkere kant van het vrouwelijke vermengt zich met de donkere zijde van jullie innerlijk kind en schept een formidabele eenheid die alleen de slechtste van alle scenario’s schept.

Laat de gevoelens komen en gaan . Als jullie donkerte binnenin zien zullen jullie daarin de donkere kant van de maan zien en de donkere kant van jullie innerlijk kind want dit kind is onder de invloed van de donkere kant van de maan die een realiteit schept die van binnenuit stroomt en in de buitenwereld manifesteert.

Lieve mensen, dit is de energie die samenloopt met de Katholieke kerk. Dit is de energie die hen aan de macht houdt, maar het goede overwint altijd, altijd het kwade. Evil (kwaad) achteruit gespeld geeft Live (leven). Er zijn kwade bijgedachten bij kwaad maar het wordt het best gezien als men life achteruit spelt – en dat is anti-leven. Dat is de energie van het gewonde innerlijke kind en dat is de manier waarop het zich uitdrukt; dat is de manier waarop jullie de wonde in het kind zien door de slechte dingen die er in jullie leven gebeuren. Pas als jullie je bewust worden van die wonde in jezelf kan die wonde worden geopend, schoongemaakt, geheeld en getransformeerd naar een nieuwe magische realiteit maar er is een groot verschil tussen het helen van een kind dat is verborgen achter de maan en een kind dat alleen maar in het duister leeft.

Er zijn grote complexiteiten. Er is een groot gebrek aan vertrouwen tussen het kind en jullie zelf en jullie en het kind. Het probleem komt als jullie als volwassenen niet weten hoe je met zo’n aspect van het innerlijk kind om moet gaan en in feite zelfs niet eens weten dat er een loert want loeren is de juiste term want wat het kind doet is loeren, zwelgen en plezier hebben aan de donkere kant van het vrouwelijke.

Samen scheppen de donkere kant van het vrouwelijke en de donkere kant van het kind steeds meer duister en steeds meer ellende in jullie levens.

Lieve mensen, waar wij ons ook van bewust worden, pas DAN kan het helingsproces  beginnen. Later deze maand is er een eclips van de zon en de maan; deze eclips symboliseert het einde van deze relatie tussen de donkere kant van het innerlijk kind en de donkere kant van het innerlijke vrouwelijke.

Het is als een val voor al diegenen die deze energie dragen omdat het bijna onmogelijk te zien is, maar deze maaneclips symboliseert het einde van deze energie en de nieuwe energie zal voorwaarts gaan en dat is de energie van het geheelde kind dat altijd weet dat het vrouwelijke een donkere kant heeft maar dat het mannelijke sterk genoeg zal zijn om dat vrouwelijke te steunen.

Het mannelijke zal ook wijs genoeg zijn om die donkere kant van het vrouwelijke neer te zetten waar het thuishoort en niet toe te geven aan de verleiding door het vrouwelijke.

Verleiding kan leuk zijn in de teenagerjaren maar verleiding is geen schone energie tenzij de intenties absoluut puur zijn. Als jullie in die staat van bewustzijn komen zullen jullie vragen om wat jullie willen en dat ook krijgen en zal het schoon en puur zijn.

Er zal absolute eerlijkheid en absolute integriteit zijn. De diepste en meest diepgaande niveaus van liefde zullen toegankelijk zijn. In iedereen is er een innerlijk mannelijk en een innerlijk vrouwelijk. Binnenin iedereen is het de taak van het mannelijk om sterker en sterker te worden om het vrouwelijke te kunnen bevatten. Dit bevatten van het vrouwelijke is het bevatten van het leven zelf, het is het begrijpen van het leven.

Hoe groter en krachtiger je mannelijke is, hoe meer van het  vrouwelijke je binnen het mannelijke kunt vasthouden.

Er zijn twee types van het vrouwelijke. Er is het vrouwelijke dat vastgehouden kan worden en er is het vrouwelijke dat stroomt. Het vrouwelijke dat vastgehouden wordt is hetgeen waarmee jullie manifesteren, het is hetgeen waar het mannelijke mee manifesteert; het werkt puur door keuze, geen beslissing, maar het is puur door keuze dat het vrouwelijke wordt vastgehouden en bevat wordt door dat aspect  van je mannelijke.

Het is heel belangrijk dat jullie dit weten want binnen keuze is er vrijheid.  Als jullie de verantwoordelijkheid nemen voor je keuzen die je hebt gemaakt kun je vrij zijn, kunnen jullie vrij zijn!

Laten wij dus dit kind dat zolang achter de donkere kant van de maan heeft geleefd opzoeken, het is tijd voor een beetje astraal reizen en dat kind te veroveren, in je armen te nemen en het diep in de ogen kijken en het met liefde te vullen, vul het kind door jouw ogen heen gewoon met liefde. Laat de liefde steeds dieper stromen en je dieper mee naar binnen nemen dan je ooit bent geweest en waarbij je steeds meer over jezelf ontdekt.

Dat is de reis. De reis gaat over het uitvinden wie jullie werkelijk zijn en wie jullie niet zijn. Houd dit kind gewoon vast, dat aspect van het innerlijk kind en houd van dit kind en zend nog meer liefde terwijl je het vasthoudt en zend het tegelijkertijd naar je innerlijk mannelijk en geef het de wijsheid en de kennis om de lichtzijde van het vrouwelijke en de donkere zijde van al haar vermommingen, van al haar spelletjes, te onderscheiden.

Zie dat jouw mannelijke ziel begrijpt dat er altijd een prijs betaald moet worden voor verleiding en dat betekent plezier hebben om iets te krijgen wat je niet echt wilt hebben. Waar je ook weerstand in je lichaam voelt, laat die gevoelens komen en laat hen weer gaan.

Lieve mensen, jullie stappen in een nieuwe wereld, een nieuw, fantastisch gezichtspunt waar niemand is die nee zegt of zegt dat jullie alleen maar aan het dromen zijn.

Dit is Kryon die jullie het beste wenst als jullie die nieuwe tijd binnenstappen en het cijfer 13 achter je loslaten, de energie van de donkere zijde van de maan  gekoppeld aan de energie van de donkere kant van het innerlijk kind en dit vrijlaten met liefde en je mannelijke bekrachtigen om de verleiding te zien als die op je weg komt en te weten dat dit gewoon niet zal werken.

Het ga jullie goed, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf want Kryon gaat nu weg.