dinsdag 5 december 2006

Kryon: Geconfigureerde Energetische Helingssnelheid. 5 december 2006 Geplaatst: 29 maart 2014

Kryon: Geconfigureerde Energetische Helingssnelheid.
Gechanneld door David Brown
5 december 2006 : Marina da Gama, Kaapstad
Geplaatst: 29 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is prachtig om vanavond hier te zijn. Vanavond hebben wij een kleine agenda. De weinige aanwezigen hebben vele, vele levens met Kryon samengewerkt. Er is veelliefde tussen jullie allen maar er is ook veel karma, veel karma. Hoewel jullie in dit leven hechte realties hebben heeft iedereen in deze zal een of andere relatie met elkaar, in feite met iedereen en er is een diep begrip, een mysterieus geheim begrip dat door jullie allen heenstroomt..

Jullie zijn allemaal op een missie om deze planeet te veranderen naar iets zeer speciaals, niet dat het momenteel niet speciaal is, maar nog specialer – om haar naar een planeet van liefde te brengen, naar een plaats waar liefde het enige antwoord is. Het is altijd de waarheid van de planeer Aarde geweest dat liefde alles overwint en dat liefde het antwoord op elk probleem is.

Het mag een beetje gladjes klinken en een beetje teveel van het goede, maar liefde is het antwoord op elk probleem. Een probleem is de afwezigheid van licht; een probleem is een misverstand of een misplaatste emotie, een relatie die niet werkt.Problemen, problemen, problemen!

Er zijn absoluut myriaden problemen maar alles is binnenin jullie geschapen. Daarom is een probleem ook geen probleem maar een antwoord wat erop wacht om te gebeuren. Het is iets binnenin jullie waarbij de relatie tussen bepaalde aspecten van jullie niet goed stroomt en wat op dit moment veranderd kan worden.

Jullie staan op het punt om een enorme hoeveelheid karma los te laten door de liefde van Kryon. Dat willen wij graag zien want jullie hebben dit jaar een grote hoeveelheid werk aan jezelf verricht.Jullie hebben allemaal een kleine bonus om met je mee te nemen het nieuwe jaar in, een beetje versnelde heling die jullie mee zal nemen naar een nieuw niveau van bewustzijn, een nieuwe staat van zijn, een staat waarin jullie meer en meer in je leven scheppen uit liefde.

Jullie allen hebben Kryon in het verleden heel goed gediend, en daarmee bedoel ik niet alleen dit levenmaar vele levens daarvoor. Jullie hebben allemaal veel tijd doorgebracht in Lemurie en Atlantis en ook in vele verschillende universums. Waar Kryon ook heeft gewerkt waren jullie erbij betrokken in uitbreidend bewustzijn. Jullie zijn allemaal in een ruimte waarin jullie weten waar ik het over heb, want het gaat over liefde – het gaat over versnelde heling – dit is waar de leringen van Kryon steeds over gaan, gechanneld door David Brown.

Het is de manier om je leven succesvol te leven hier op de planeet, om een bewustzijn van liefde te brengen, van vrijheid, extase en vreugde. Deze leringen die jullie door dit kanaal gebracht werden zijn bedoeld om precies dat te doen en als zij worden opgevolgd zal het zeer, zeer snel gebeuren.

Vanavond gaan wij een proces volgen dat een standaardproces zal worden voor het helen van mensen op deze Aarde en hen bewust te maken en hen liefde in hun hart te laten komen en hen in staat te stellen om betrouwbare burgers van deze wereld te worden – burgers die in hun macht kunnen staan, die hun ruimte pakken en leugens kunnen zien voordat zij hen horen en die in hun waarheid kunnen leven, in absolute waarheid.

Dit is wat jullie bij Kryon bracht – het is het werk, het is bewustzijn, het is begrip, het is liefde.Het is de afwezigheid van al deze dingen en de kennis over al de deze dingen. Binnenin jullie allemaal zijn jullie alwetend maar het gaat erom die kennis in je lichaam en je leven te brengen. Er zijn geen strikte regels die Kryon heeft verteld over hoe jullie moeten leven omdat er het feit is dat ieder zijn leven moet leven en ervaren om kennis te vergaren.

Jullie kunnen niet je hele leven op de bank blijven zitten en kennis vergaren. De enige kennis die je kunt vergaren door op de bank te zitten is te weten hoe het voelt om op de bank te zitten! Er is geen levenservaring met betrekking tot je dingen afvragen, dubben , denken – er is niets fysieks in deze dingen.

Er is veel liefde in deze wereld, lieve mensen, er is veel liefde als je kunt hebben wat je voor jezelf wilt hebben zonder de rest van je leven in een fabriek te moeten werken, of achter een computer, of wat dan ook. Langzaam maar zeker begint de kunst van het manifesteren op Aarde te werken en het zal en masse gaan gebeuren. Iedereen zal zich in de komende jaren de kunst van het manifesteren eigen maken en dat is binnen een kort, zeer kort tijdframe. Wij hebben constant en keihard gewerkt naar het volle begrip van wat er op deze Aarde is gebeurd en hoe energieën zich hebben manifesteerd en wat de ware opstelling van menselijke energie is. De echte opstelling van menselijke energie is virtueel niet-bestaand op deze planeet. Er is bijna niemand die leeft in zijn eigen kracht en als zij dat doen zijn zij daar vaak niet blij mee, vaak zijn het storingen, eigenaardigheden die steeds maar door gaan. Zelfs als jullie overvloed en rijkdom hebben worden die niet werkelijk op waarde geschat.

Wij zijn hier om jullie een proces te brengen waardoor jullie overvloed en liefde tegelijk kunnen hebben. Jullie kunnen een goed gevoel hebben in het hebben van overvloed en werkelijk absolute overvloed hebben. Jullie kunnen liefde in je hart hebben en geld in je zak. Het gaat niet alleen maar om geld; het gaat over het scheppen van wat jullie werkelijk in je leven willen. Jullie kunnen hebben wat jullie ook maar willen omdat het al aan jullie toebehoort.

Het probleem is dat jullie je niet hebben uitgebreid naar een wezen dat kan vasthouden wat jullie willen, waar jullie van dromen en alles opdeze planeet is een directe weerspiegeling van het Universum waarin jullie leven.

Daarom is de Zon de vader en de Aarde de moeder en de maan het kind. Vader Zon houdt Moeder Aarde in zijn omloop, er is overeenstemming tussen deze twee. Moeder Aarde heeft haar ervaring en dat geldt ook voor Vader Zon. Het is een ervaring van bewustzijn, van begrip, van relatie, van eenheid. Zelfs ondanks dat de Zon en de Aarde twee verschillende objecten zijn, zijn zij nog steeds EEN binnen het Universum hoewel zij de vrijheid hebben van hun eigen uitdrukking binnen hun vastgestelde rasterlijnen.

Dit is niet anders bij man en vrouw op deze Aarde maar er is heel veel uit balans geraakt binnen het energieveld van de mensen. Het is heel moeilijk geweest om mensen te vinden die zich zover kunnen brengen dat zij dat bewustzijn en de configuratie van het zijn van een waar menselijk wezen herwinnen. Niet alleen dat maar het moet ook op een bewuste manier gebeuren. Als jullie die configuratie van energie hebben zijn jullie nog steeds onbewust over hoe jullie daaraan gekomen zijn en hoe jullie jezelf op die manier voldoende geheeld hebben en hoe jullie aan dat bewustzijn zijn gekomen. om – jullie zijn nog steeds onbewust van het bewustzijn.

Er is een zekere hiërarchie op deze planeet en een zeker delen van bewustzijn ongeacht het religieus geloof. Er is een hiërarchie in jullie religie, alle religies. Dat betekent dat sommigen meer weten dan anderen en dat deze kennis niet wordt gefilterd naar de massa’s en het grote probleem op deze planeet is dat de massa’s onbewust zijn. Zij hebben een eigen bewustzijn – een zeer onbewust bewustzijn.

Zelfs rijke en machtige families zijn onbewust geworden ondanks dat ergens in hun geschiedenis een van hun grote voorvaderen, en wij zijn heel voorzichtig met het gebruik van het woord “vaderfiguren” omdat er een man in hun familie was die zeer bewust werd door zijn religieus of spiritueel bewustzijn en door dat bewustzijngrote macht en rijkdom naar zijn familie bracht.

Als jullie energie op zo’n manier is geconfigureerd worden jullie met gemak dag na dag steeds bewuster en jullie zullen dit heel prettig vinden, maar er is een niveau van bewustzijn waarop jullie bijna niet bewuster worden, waarin jullie de uitdagingen of de conflicten niet kunnen aangaan. Het zijn deze mensen waaraan Kryon een oproep wil doen, om bewustzijn te brengen naar onbewustzijn zodat deze Aarde steeds meer in balans gebracht kan worden. Alle slecht-weer fenomenen, alle broeikasgassen en wat er op deze planeet ook aan de hand is, is een directe weerspiegeling van menselijk bewustzijn en er kan niets met deze onstabiele situatie op de planeet gedaan worden totdat onbewuste mensen bewust worden.

Bewustzijn moet beginnen bij de kinderen en bepaalde dingen zouden de kinderen op school geleerd moeten worden. Allereerst: respect; respect voor henzelf, voor anderen en voor al het andere dat zij op een dag weer zullen overdragen aan hun kinderen, de nieuwe generatie. Dit is een geleende planeet en er is weinig respect getoond voor de nieuw geboren generatie. De tweede is: liefde: liefde behoort aan iedereen, liefde kost niets, iedereen wordt geliefd om geen enkele reden. De derde is: verbinding: Iedereen heeft een verbinding met Moeder Aarde en Vader Hemel, iedereen heeft die verbinding. De vierde is: relaties: Een kind zou geleerd moeten worden hoe het op een goede manier kan relateren met anderen. De volgende stap is hen te leren over het bovennatuurlijke. Als je het bovennatuurlijke begrijpt weet je wat je hoogste relatie met jezelf is voor de creatie van je eigen leven, de manier waarop je relateert met anderen en dat je schept door jouw relaties met anderen. Als je het bovennatuurlijke echt gaat begrijpen weet je dat wat er aan de buitenkant ook aan de hand is, ook binnenin aan de hand is.

Als kinderen dit van vroeg af aan geleerd wordt zullen er niet de problemen op Aarde meer zijn zoals vandaag. De Aarde staat voor serieuze problemen - haar weerspatronen raken uit balans en er kunnen vele traumatische ervaringen voor de Aarde komen die nog groter menselijk lijden kunnen veroorzaken. Lijden gebeurt alleen door onbewustzijn, er is absoluut geen reden voor lijden in het leven van een mens.

Een deel van het bovennatuurlijke is dat wij onze ouders uitkiezen. Ouders brachten ons tot waar wij nu zijn- ouders gaven ons onze ervaringen die wij nodig hadden om door ons karma heen te werken. Er is alleen een klein probleem bij dit alles, het ging maar door en door en door. Men kan zich niet steeds excuseren voor misbruikte kinderen op de planeet omdat misbruik steeds meer misbruik schept, trauma’s schept meer trauma’s en kwaadheid schept meer kwaadheid. Als er een correct begrip is over het bovennatuurlijke en over een stap naar de ruimte van zelfverantwoordelijkheid zal deze planeet een heel, heel andere plaats zijn dan hij vandaag is.

Het volk van de Verenigde Staten heeft al duidelijk gemaakt dat zij niet langer de energieën van George Bush en Saddam Hoessein willen hebben maar er zijn vele andere energieën die niet bijdragen aan een vredig, harmonieus, liefhebbend leven. Er is een staat van bewustzijn waarin jullie beginnen een wereld voor jezelf te scheppen. Een wereld van liefde, vreugde en vrijheid – de staat van bewustzijn waarin jullie alles met je moeder hebben opgelost en alles met je vader hebben opgelost en ook alles met het innerlijk kind en waarin jullie als Goddelijke mensen op het pad tussen Hemel en Aarde lopen met je voeten stevig op de grond.

Er is veel liefde van Spirit om dit te ondersteunen – er zijn niet alleen problemen op de planeet maar er zijn ook problemen die vanuit de Aarde uitstromen naar andere universums door de disharmonie en de onbalans die hier worden ervaren.

Spirit is hier om jullie te leren en de weg te laten zien naar een nieuwe waarheid, een nieuwe manier van zijn, een manier van zijn waarin er geen misbruik van kinderen wordt gemaakt, zij niet beschadigd of gewond worden om een ervaring op deze Aarde te hebben. Deze kennis was hier omgedeeld te worden en niet alleen 2.000 jaar geleden, lieve mensen, maar zelfs al 26.000 jaar geleden vanaf de dagen van Lemurie en Atlantis. Wij hebben vandaag andere technologie. Wij hebben het internet en de media die door de Aarde vibreren en elke dag de mensen in staat stellen om goed geïnformeerd te zijn. Jammer genoeg zijn zeer veel mensen momenteel heel verkeerd geïnformeerd.Zij zijn als marionetten aan een touwtje die vastgelijmd zitten aan de televisie maar niet elk tv-programma heeft een negatieve achtergrond. Als mensen werkelijk de waarheid van het bovennatuurlijke kennen zal er geen probleem op deze Aarde zijn, er zal liefde zijn, er zal een Christus-bewustzijn zijn en er zal veel, veel meer zijn.

De Aarde staat op een kruispunt. Jullie zullen feitelijk een keuze moeten maken over hoe je verder gaat. Evolutie heeft altijd een pad openstaan dat voor de mensheid beschikbaar is. De evolutie van de menselijke geest. Ieder mens dient een keuze te maken over zijn eigen Aarde en zijn bewustzijn. Gaan zij bewust worden? De media speelt een grote rol in dit alles of niets, maar niets is toevallig. De waarheid is een zeer moeilijk te bereiken energie op deze planeet en er zijn mensen die zeggen dat zij de waarheid willen maar de waarheid ontwijkt hen en loopt met hen mee, loopt onder hen, staat achter hun rug en lacht. Als deze planeet in de komende jaren op een juiste manier is ontwikkeld kunnen jullie een verbazingwekkend bestaan tegemoet zien, veel beter dan welk internationaal werknemer zou kunnen bereiken.

Jullie kunnen dit allemaal hebben, alles, omdat jullie allemaal groots zijn, grootse scheppers van dit Universum. Zoals wij jullie altijd hebben gezegd scheppen jullie vanaf je jeugd constant en er zijn vele, vele nieuwe manieren van heling die naar de planeet komen. Welke manier jullie ook kiezen om jezelf te helen, het moet een methode van bewustzijn zijn. Jullie moeten zien dat de bouwstenen in je leven, de funderingstenen, diep de grond in gaan en naar de juiste plaats gaan.

De belangrijkste funderingstenen vor de mens zijn degene die de innerlijke vaders over de kroonchakra leggen, het derde oog en de keelchakra. De innerlijke moeder zit in de solar plexus, de tweede chakra en de basischakra. Dat is het belangrijkste niveau van bewustzijn dat in het leven van een mens dient te gebeuren. Als zij hun energie in die staat kunnen brengen en er harmonie is tussen de innerlijke moeder en de innerlijke vader zal alles automatisch gebeuren.

Het kind zal zich geliefd voelen, veilig en in vrede en langzaam maar zeker zal het kind opgroeien met zijn/haar funderingstenen op hun plaats en in staat zijn om een wereld en een leven voor zichzelf en zijn gemeenschap te scheppen dat waardevol en kostbaar is en dat het een gemeenschap is waarin iedereen een geweldige impact op deze Aarde heeft.

Lieve mensen – energie is energie is energie. Alle energie heeft potentieel. Jullie beperkte denken beperkt jullie potentieel en omdat jullie families heel disfunctioneel zijn, zijn de kinderen nooit echt tevreden, voelen zich nooit echt zeker en veilig.

Zij zwermen uit over deze wereld en scheppen onveiligheid, onzekere situaties. Bijvoorbeeld, als jullie moeder de bovenste drie chakra’s in je hoofd heeft bezet en je vader afwezig is zal dit een partner in je leven brengen die precies hetzelfde is. Als de moederenergie in je hoofd is kan de moederenergie zich niet verbinden met Vader Hemel. Dan kan de moeder de niveaus van wijsheid niet overbrengen. Op dezelfde manier kan de vader niet voor het kind zorgen en het koesteren op dezelfde manier zoals een moeder dat kan, dat is onmogelijk, het is gewoon onrealistisch en onmogelijk en het is ook niet de manier waarop het bedoeld is. Sommige dingen op Aarde zijn gewoon zoals zij bedoeld zijn en dit is er een van.

Sluit nu je ogen en ga naar binnen en verbind je met Moeder Aarde door je voetzolen heen. Neem de tijd om je lichaam te observeren en wat je ook mag voelen – wat voel je momenteel? Kijk naar wat je voelt en weet dat net niet uitmaakt. Wat wel uitmaakt is dat je weet dat wat je voelt een realiteit schept en dat het Dit gevoel binnenin is dat een soort realiteit schept die jullie voor jezelf in het leven willen. Wat dus het gevoel is, laat het komen. Herken het, en laat het gaan, laat het gaan....laat het gewoon gaan....en laat dan de volgende komen, herken het en laat het gaan. Wees in contact met je gevoelens. Dit is wie jullie zijn. Als je boosheid of droefheid voelt of woede gaan jullie dat in de leven scheppen totdat het is opgelost. Altijd is er een innerlijk kind in het midden van elke emotie, altijd.

Een kind dat op de een of andere manier is beschadigd, een kind dat zich onveilig voelde, doodsbang of kwaad. Ergens op de weg is een kind beschadigd omdat het deze gevoelens heeft. Dat kind is altijd die energie gegeven. Zet dus het tv-scherm over je eigen leven aan; het is beschadigd, het heeft pijn, het is boos, het is geterroriseerd en zo gaat het maar door.....kijk gewoon naar de gevoelens in je lichaam en laat hen allemaal komen en laat ze weer gaan.

Wij hebben er een moeilijk onderwerp uitgepikt wat een hoop mensen niet prettig vinden omdat het betekent dat er een persoonlijke krachtverhoging voor nodig is. Als je dit goed doet zal iedereen om je heen steeds sterker worden. Er zal heel veel gaan gebeuren. Jullie realiteit zal veranderen. Observeer dus je lichaam en kijk waar je moeder in jouw lichaam is en sta haar toe naar de drie laagste chakra’s te gaan......kijk nu waar je vader in je lichaam is en laat hem naar de bovenste drie chakra’s in je hoofd gaan......in deze energie zullen jullie het heel makkelijk vinden maar voor degenen die deze channeling lezen op een website moeten misschien een beetje extra werken om in deze samenstelling naar je innerlijke ouders te gaan.

Maak het gewoon een beetje makkelijker voor je vader om in je hoofd te blijven en wat wij zullen doen is je vader in een magische bal plaatsen en laten wij daarnaast twee andere magische ballen plaatsen. Laten wij Merlijn de Tovenaar vragen om magisch stof over je innerlijke vader te strooien. Laat alle malle en angstige kinderen uit de vader gaan en in een van die lege magische ballen gaan zitten. Merlijn zal voor deze angstige kinderen zorgen.

Nu gaan wij hetzelfde doen maar nu voor de kinderen die veel te vroeg zijn blootgesteld aan seks in hun leven. Laat Merlijn zijn magisch stof over die bal strooien en laat al die kinderen die te vroeg aan seks zijn blootgesteld in die andere bal springen....laten wij Christus en Moeder Maria vragen om je vader te helen van alle wonden uit zijn jeugd. Laat het gewoon gebeuren. Geef het over, jullie hoeven niets te doen, geef het gewoon over.

Het zal nu makkelijker zijn omdat die angstige of malle kinderen niet meer in jullie vaders lichaam zijn en hetzelfde geldt voor degenen die te vroeg blootgesteld werden aan seks. Het zal veel makkelijker zijn om te werken met je eigen vader en uit te breiden naar je vaders bewustzijn.

Onbewustzijn komt gewoon vanuit beschadiging, te beschadigd om te communiceren, te kwaad om te communiceren. Hij is gewond in zijn seksualiteit en niet in staat om op een goede manier man en mannelijk te zijn. Laat deze energie gewoon door je lichaam gaan, net zoals de Zon de Aarde vasthoudt en jullie lichaam weet dit. Het heeft zich waarschijnlijk afgevraagd waarom.....waarom... waarom is dit niet NIET gebeurd? Laat het gewoon gebeuren ...wat er ook in de weg zit van het vasthouden van deze energie laat het oplossen en verdwijnen....laat deze vaderenergie door je heen stromen en verbinden met Moeder Aarde.....laten wij je vader nu het geschenk van respect geven, zelfrespect, respect voor vrouwen en respect voor ieder ander....

Alles is lichtvibraties en energie en deze geschenken van communicatie en respect openen de nieuwe energieën naar nieuwe manieren van zijn. Het is als het opendraaien van de kraan – jullie draaien de kraan van communicatie open – jullie draaien de kraan van respect open.

Sta jezelf nu toe om de kraan van liefde open te draaien. Geef je vader het geschenk van liefde, om hem in staat te stellen van zichzelf en van zijn vrouw te houden, van zijn kinderen, zijn familie en alle anderen op de planeet.....en terwijl je deze energieën ontvangt laat dan jouw eigen energieën uitbreiden om hiervoor te zorgen en steeds meer te worden wie jullie bedoeld waren te zijn.

Laat je vader zich nu verbinden met Moeder Aarde en Vader Hemel. Zie erop toe dat hij is verbonden. Laat het geheiligde mannelijke en de heilige vaderenergie door je kroonchakra stromen en laat het heilige vrouwelijke en de heilige moederenergie door de basischakra stromen. Zijn lichaam weet precies hoe het deze dingen moet mengen. Laat hen stromen. Laat het gewoon gebeuren, laat hem sterker en sterker worden, steeds helderder, steeds meer vertrouwend en steeds veiliger en waar er nog delen van woede zijn, laat die zich oplossen.

Laat deze mannelijke energie van de vader gaan die doorstroomt om je moeder op een veilige plaats vast te houden in de lagere drie chakra’s. Houd haar in absolute veiligheid, zekerheid en eenheid. Zij zal zich veilig voelen in deze energie – zij zal het heerlijk vinden in deze energie – en sta Moeder Maria toe om los te laten wat er losgelaten moet worden bij je moeder....en zie erop toe dat je innerlijke vader en moeder zich op de juiste plaats bevinden....nogmaals, laat de heilige mannelijke energie door je moeders chakra stromen en het heilige vrouwelijke stromen door haar basischakra en zich vermengen binnen de moeder. Sta die energieën gewoon toe – zij weten precies waarheen zij moeten gaan – laat hen stromen, laat hen stromen.

Laten wij er nu op toezien dat Moeder Maria en Christus beiden jullie innerlijke moeder en vader het geschenk van relateren geven.

Als zij contact met elkaar hebben schep dan een magische bal in jezelf en zie alle fragmenten van het innerlijk kind terugkeren – alle fragmenten die blij zijn om dicht bij de ouders te zijn die zich op zo’n goede manier verhouden. Laat alle kinderen toe in die magische bal om geheeld te worden en naar die speciale plaats in jouw hart te gaan....laat de liefde gewoon stromen, van jouw hart naar mijn hart en weer terug en dan naar ieders hart in deze zaal. Als jullie harten zich verbinden is het karma vanuit Atlantis en Lemurie vedwenen en opgelost.....

Lieve mensen, Kryon gaat nu uit het jaar 2006 vertrekken. Het is prachtig geweest om dit jaar met jullie te werken en wij willen jullie bedanken en eren. Jullie moed is verbazingwekkend. Pas goed op en God zegene jullie.

Dank jullie wel.


Kryon