woensdag 5 mei 2010

Kryon: Sta de Liefde toe te stromen. 5 mei 2010. Geplaatst: 21 maart 2014

Kryon: Sta de Liefde toe te stromen.
Gechanneld door David Brown
5 mei 2010 . Johannesburg, Zuid Afrika
Geplaatst: 21 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er hangt veel liefde in de lucht, er is dezer dagen altijd veel liefde in de lucht en ook veel verandering.

Vele, vele dingen zijn aan het veranderen. Jullie zullen allemaal bezorgd zijn over de bankensector, maar maak je geen zorgen. Laat het komen en laat het gaan. Laat het gewoon gebeuren want er gebeuren veel veranderingen in regeringen, publieke instellingen en bank-gerelateerde bedrijven en instellingen.

Dingen veranderen; zij komen aan een einde van een cyclus nu 2012 steeds dichterbij komt en dit is het einde van een oude cyclus, een cyclus waarin de mens feitelijk nergens heenging. Misschien werden dingen technologisch gezien makkelijker op de planeet, met name in de laatste 200 jaar, maar vele dingen werden slechter, vele dingen gebeuren niet zoals zij dat voorheen deden, hoofdzakelijk rondom relaties. Er werd teveel opgeofferd voor de materiële wereld. 

Liefde was het grootste slachtoffer, de eenheid in de familie was een groot slachtoffer, in dit land werd de arbeid door migranten gedaan en er zijn grote scheidingen tussen de verschillende rassen. Liefde is er voor ons allemaal, ieder mens, of hij nu zwart of blank is of Aziaat: er is zoveel liefde voor elke man of vrouw als hij/zij kan ontvangen.

Alles op deze planeet is opgezet van achter de sluier om dingen heel, heel anders eruit te laten zien; om dingen eruit te laten zien alsof zij niet zijn zoals zij waren, het lijkt een spelletje met woorden maar dat is niet zo, dingen zijn gewoon niet wat zij lijken te zijn. Als jullie je realiseren hoe de dingen lijken te zijn en hoe zij echt zijn, zullen jullie op een compleet andere manier naar de wereld kijken.Door een compleet ander paar ogen en door een andere manier van voelen.

Liefde is het antwoord op elk probleem? En jullie kunnen jezelf de vraag stellen: “Hoe kan Kryon zeggen dat liefde het antwoord op elk probleem is?” Het is heel eenvoudig; zo is het gewoon. Liefde is de enige manier; geweld en oorlog zijn geen antwoorden of oplossingen, zij scheppen meer pijn, meer droefenis,en meer lijden dan er in eerste instantie was.

Alles zit binnenin jullie, het is alleen nog niet helemaal ontdekt en net zoals de planten die door de zon en de regen groeienmet hun wortels in de aarde, groeit de mens door liefde. Hoe meer liefde jullie toestaan door je lichaam te stromen, hoe meer het deze zaden in jezelf ontkiemt, deze zaden van persoonlijke groei. Persoonlijke groei stroomt weer door het familiesysteem, het stroomt op dezelfde manier als het zonnestelsel, om een voorbeeld te noemen.

Als de vader de zon is en de moeder de Aarde is dat binnenin jullie precies hetzelfde, exact hetzelfde! Het is een duidelijk voorbeeld, het is het enige voorbeeld.

Dit betekent dat de zon alle energie heeft, of de meeste energie in de wereld, dat betekent ook dat alles door de vader stroomt. Onthoud dat dit over innerlijk werk gaat; zo zouden jullie er van binnen uit moeten zien. Daarom is het zo belangrijk om innerlijk werk te doen en de wonden van de vader te helen.

In een van de vorige channelings hebben wij het gehad over de Fisher King (ijsvogel)-wonde (visgraat in zijn keel) maar vanavond zullen wij het ook over het militaire hebben, als je vader, je grootvaderof je overgrootvader of een andere voorouder in een of andere oorlog betrokken  is geweest zal die energie door jou heen stromen totdat die compleet is opgelost. Jullie zullen die energie binnenin je hebben en zullen je snel geagiteerd voelen, misschien boos, misschien opgewonden en dat zal constant in je leven aanwezig zijn.

Wij zijn vanavond hier om deze energieën in je lichaam vrij te laten; zij zullen jullie zachter laten voelen en krachtiger, veel krachtiger. Al deze energieën zullen jullie in staat stellen om jezelf meer te vertrouwen, de wereld meer te vertrouwen en meer lief te kunnen hebben. De mannen in het Westen zijn in de vorige eeuw door de twee wereldoorlogen serieus beschadigd. Sinds de vijftiende eeuw is er op deze planeet veel kolonisatie geweest die ook de oorspronkelijke bevolking op deze Aarde heeft beschadigd; en niet alleen in Afrika maar op elk continent op de planeet. Het is deze energie die voor dit letsel heeft gezorgd. Een energie.....en onthoud, alleen gewonde mannen zullen andere mannen verwonden.

Deze mannen worden vaders, deze mannen zijn jullie vaders en of je nu man of vrouw bent.....jullie hebben allemaal een vader. Jullie vader bevindt zich binnenin jullie en een deel van de spirituele reis gaat over het helen van je innerlijke vader.

Hoe meer jullie je innerlijke vader kunnen loslaten en helen hoe groter jullie connectie met Vader Hemel zal worden. Het stelt ook jullie innerlijke wereld in staat om vrijheid te brengen aan jullie moeder om meer naar de vrouwelijke rijken te gaan en het geeft jullie innerlijk kind de ruimte om te groeien en uit te breiden.

Jullie vader had ook een moeder en de vader is de poort naar heling van alle aspecten van jullie psyche. Als jullie dus problemen hadden met je moeder ga dan werken via de moeder van je vader en heel de moeder in je vader. Dit zal automatisch een energiestroom toestaan naar jullie innerlijke moeder en haar laten helen. Wij zijn hier vanavond niet om te zeggen dat de vader belangrijker is dan de moeder. Het is absurd om dat te denken. Zonder vader of moeder zouden jullie niet bestaan.  Dit zijn mensen van gezamenlijk belang.

Wat er gebeurt als je een zwakke vader hebt of een vader die op de een of andere manier verwond is, is dat dit je innerlijke moeder tegenhoudt om in het vrouwelijke en in de moederrol te zijn en moet zij compenseren voor de vader zodat zij niet langer de moeder kan zijn. Zij zit dan ook in de vaderrol.

Het is heel belangrijk dat jullie in je innerlijke wereld een wereld scheppen waar je vader zacht en vriendelijk is, liefhebbend, krachtig en niet bang. Dat is de ware natuur van mannelijkheid en de ware natuur van het vaderschap. Wij gebruiken de analogie van de rivier om dit te beschrijven, mannelijkheid voor de oevers van de rivieren – ofwel de vader – en het water dat stroomt is het vrouwelijke. Alles wat de oevers van de rivier doen is het vrouwelijke begeleiden op haar reis terug naar de zee.

Er is veel liefde in deze zaal. Laat je geleidegeesten aan je voeten zitten, in jouw aanwezigheid zijn. Het engelenrijk is hier samen met Kryon ook aanwezig met volledige steun voor deze avond. Laat jezelf de energieën voelen die de zaal binnenkomen, laat jezelf deze verbinding met Spirit voelen en laat liefde van Spirit naar de mensheid stromen. Laat je harten iets meer openstaan en laat een verbinding ontstaan met alle anderen inde zaal. Stuur liefde naar iedereen in de zaal en ontvang liefde daarvoor terug.

Laat je hart zich uitbreiden en laat de liefde stromenen laat een steeds diepere verbinding met elkaar ontstaan. Er is niets toevallig in deze wereld en wie vanavond in deze zaal is, is ook bedoeld om hier vanavond te zijn. Wij zijn hier om jullie liefde te brengen, vreugde en vrijheid. Wij zijn hier om jullie een nieuwe manier van leven te brengen, een manier van leven waarbij jullie je zachtheid kunnen zijn, je vriendelijkheid, zodat jullie de liefde kunnen ontvangen die Spirit brengt, de liefde die altijd om je heen is.

Er is liefde in de lucht, het is hier en het is de mensheid die deze liefde blokkeert door trauma’s die zijn ervaren op de planeet door de vele oorlogen en de letsels die zij in het verleden hebben bezorgd.

Er is een grote angst rondom het ontvangen van liefde en rondom de ware stroom van liefde; maar daar gaat 2012 over. Het gaat over liefde, over een nieuwe manier, een nieuwe staat van zijn.

Het gaat over een mensheid die zich met elkaar gaat verbinden en het gaat over de kerk van liefde die weer zijn deuren opent zoadat jullie de ware God kunnen aanbidden, de ware Christus, de ware meesters, zodat jullie je kunnen verbinden met de absolute waarheid en dat is wat Spirit jullie brengt; wij brengen jullie de kennis en de wijsheid en de liefde om je volledig te verbinden met het Goddelijke, om jullie naar een staat van heelheid te brengen.

Dit zal in een serie golven gebeuren, de eerste zal komen tegen het einde van 2012 als de eerste 144.000 mensen een nieuw niveau van bewustzijn binnen zullen gaan. Dit zijn oude meesters die speciaal voor deze gebeurtenis naar de Aarde zijn gekomen; deze meester zijn het leven niet een- of tweemaal meester geworden maar vele, vele malen.

Als het veilig en zeker is zullen zij in de nieuwe energieën van de nieuwe planeet opgaan, in het nieuwe begin waar liefde gekend is, waar liefde alles overwint en waar iedereen weet hoe hij met liefde moet omgaan, waar iedereen verbonden wordt met deze kracht in deze wereld.

Laat het Universum jullie energieën doordringen en laat je innerlijke geest zich als EEN met het Universum verbinden en blijf tegelijkertijd geworteld in Moeder Aarde en voel je absoluut veilig, absoluut zeker en absoluut geliefd wat ervoor zorgt dat jullie naar nieuwe dimensies gaan, verder dan de vierde, vijfde, zesde en zevende dimensie. 

Jullie zullen meesters van vele dimensies van menselijk bewustzijn worden. Er worden op dit moment structuren opgelost, worden geherstructureerd en vele dingen veranderen. De macht op deze Aarde wordt over de hele wereldbol verdeeld over vele landen; Zuid Afrika als een van deze landen ontvangt meer macht en een plaats in de wereld die het nooit eerder heeft gehad. Deze dingen kunnen daar soms niet op lijken en wij weten dat jullie niet altijd genieten van de stemmen van jullie politici, maar de dingen zijn aan het veranderen en het is aan jullie mensen in de zaal om je harten te openen en met elkaar te verbinden en meer liefhebbend ten opzichte van elkaar te zijn. Laat liefde stromen op een diepe en betekenisvolle manier.

Als jullie een stroom van liefde voelen en voelen dat dit stopt, weet dan gewoon dat jullie het zijn die de liefde hebben tegengehouden. Neem je verantwoordelijkheid hiervoor; waar liefde ook stopt is het een resultaat van het innerlijk kind, dat gewonde aspect, dat gewonde aspect van je innerlijk zelf. De wortel van alle problemen is beschadiging.

Jullie weten niet hoe machtig jullie zijn? En tegelijkertijd weten jullie ook niet hoe aardig en zacht het kind is want het kind is als een kleine antenne voor alles wat er aan de hand is, zo’n kind kan veel meer ontvangen dan wat een wetenschapper kan meten.

Wat het kind met wat het ontvangen heeft doet is tweeledig, alleeerst, als het beschadigd is, sluit het zich. Ten tweede, als er van hem wordt gehouden opent het zich, net als een bloem opent het zich.

Hoe meer jullie van een kind houden, hoe meer dat kind zich zal openen en hoe veiliger dat kind is om liefde en alle geschenken van het Universum te ontvangen.
Men moet dit onthouden want in de nieuwe wereld moet er naar kinderen omgekeken worden, ervoor gezorgd worden en van gehouden worden om de nieuwe wereld tot een succes  te kunnen maken.

Het zijn kinderen die de weg zullen wijzen, het zijn de ouders die de ruimte van veiligheid, liefde en zekerheid moeten vrijhouden want als de eerste 144.000 mensen of meesters de nieuwe wereld binnenwandelen hangt het van jullie af of jullie beginnen je het Universum meester te maken. Jullie zullen de uitstraling voelen van allen om je heen die zijn geascendeerd naar deze nieuwe staat van zijn want alle meesters die zullen ascenderen kwamen met beschadigingen en wonden naar deze Aarde om te begrijpen wat er hier aan de hand was, hoe zij problemen konden oplossen en hoe zij de mensen of de mensheid weer volledig konden verbinden met het Goddelijke en een ware, goddelijke stroom door henzelf en naar de materiële wereld te laten stromen.

Na 2012 zal liefde het antwoord gaan worden op alle problemen, liefde wordt steeds meer het antwoord op al jullie problemen want liefde lost elk probleemop en liefde lost een probleem op een heel andere manier op dan de geest en dan logica en alles wat jullie tot dusver op Aarde hebben geleerd en de volgende lessen die in de komende twee jaar komen gaan over liefde en het begrijpen van liefde en liefde te worden.

Wij hebben het eerder in deze channeling gehad over het grote voorbeeld van de zon, de maan, de sterren en eb en vloed van de oceaan en het strand. Over de maan en haar cycli rond de Aarde en over de verschillende planeten. Jullie zijn allemaal deel van hen en zij zijn deel van jullie, wij bestaan allemaal in alle dimensies en jullie gaan beginnen je weer met al die dimensies te verbinden. Alle machten op de planeet die in de weg kunnen staan van deze herverbinding zullen zachtjes opzij geschoven worden op een liefdevolle en zorgzame manier. Er is op deze planeet geen enkele oorzaak of reden voor oorlog of gewelddadig gedrag meer; alles kan opgelost worden met de energie van liefde.

Dit begon allemaal een tijdje geleden en het is aan elk individu om zich te openen voor de energieën van liefde en om te weten dat steeds als er een goddelijke samenleving op Aarde was, deze ook weer werd vernietigd; die werd verbroken; de mensen werden gewond. Dat zal ditmaal niet gebeuren, deze keer hebben jullie alle technologie, het internet, om communicatie met anderen te hebben en te delen over hoe jullie de liefde hebben gevonden, hoe de liefde jullie vond en wat liefde voor jullie doet.

Liefde zal alles helen dat pijn doet; het zal al jullie moeilijke relaties helen; liefde zal zorgen voor geld in je zak, liefde zal het leven en het liefhebben precies zo maken als het bedoeld is.

Om liefde te ontvangen moeten jullie sterk zijn op de manier waardoor jullie energie zacht en ontvankelijk blijft, liefde is een zeer fijne en hoge vibratie en liefde heeft het nodig om geleid te worden en het moet gekanaliseerd worden op een manier waardoor het voor jullie kan werken.

Er is een volgorde en orde in de manier waarop liefde stroomt en er is orde en opvolging in dingen die geheeld moeten worden, die opvolging wordt meestal niet uitgelegd en het belangrijkste is het ding te doen waar jullie waarschijnlijk de meeste hekel aan hebben.

Als jullie een vader hadden die misbruik maakte is dat ermee te beginnen die vader te helen. Dat is het eerste wat jullie dienen te doen. Doe dit niet in de buitenwereld. Denk niet dat je naar hem toe kunt gaan en hem kan veranderen;  jullie kunnen je vader veranderen in je innerlijke delen en jullie scheppen daar weer een liefhebbende en zorgzame vader. Als jullie kind zijn, zijn jullie ouders jullie goden. Er is een direct verband tussen jullie en je ouders en jullie worden precies zoals je ouders. Dit is de spiegel.

De spiegel betekent jullie emotionele staat binnenin en jullie zullen je vader en moeder weerspiegelen, net zoals zij hun ouders weerspiegelen. En zo gaat het steeds maar door vanaf het begin der tijden, door al jullie voorouders en al jullie vorige levens. Daarom is het zo belangrijk om liefde te laten stromen waarheen het wil stromen.

In deze wereld zijn de vaders diep beschadigd en in vele gevallen zijn de energieën neergeslagenen gesloten. De mannenwereld is competatief, mannen moeten volhouders zijn, geïsoleerd zijn in hun werk en in hun leven; zij zijn niet zo onderling verbonden als vrouwen dat zijn, die hun problemen makkelijk samen kunnen bespreken. Pas als mannen gaan beseffen dat er werk te doen is aan hun innerlijke vader zullen zij die band met hun vader weer gaan herstellen. Als er geen band is met hun vaders is er ook geen band met het Goddelijke.

Als zij die band herscheppen en wederopbouwen is dat de energie die het hartgedeelte zal verheffen. Als zij zien hoe prachtig het leven is, als zij een prachtige innerlijke vader hebben zullen de energieën van de innerlijke vader door hen heen stromen.

Alles is een spiegel. Als een man geen vader had, zelfs als hij kinderen had, zal hij ook afwezig zijn geweest in de levens van de kinderen. Deze band is dus heel, heel belangrijk om te helen. Zowel in mannen als in vrouwen want de grote opwaarderingen van deze planeet zullen komen als de mannen hun relaties met hun vaders gaan helen. Zij zullen zich openen om een grote Goddelijke verbinding te scheppen die veel liefde voortbrengt en die veel liefde laat stromen naar hun vrouwen, hun families  en hun relaties met andere mannenen hen weer verbindt met meer en meer aspecten van henzelf.

De nieuwe wereld komt eraan, lieve mensen, en de dames hebben hun werk gedaan; zij hebben veel gedaan, veel innerlijk werk en in de komende twee jaar zal er ook voor de mannen een mogelijkheid komen om hun werk te doen, de wonden van hun innerlijke vaders te helen en zich volledig te verbinden met Vader Hemel en als zij de wonden van hun vaders helen zullen hun moeders ook weer in staat zijn om in het vrouwelijke te stromen en naar zachtheid en vriendelijkheid. Dat is natuurlijk vrije keuze en mannen zullen weer mannen worden en vrouwen weer vrouwen. Hoe jullie dat noemen hangt van de mensheid af , hoe jullie je families noemen hangt ook van de mensheid af.

Er zal niet langer een competatieve wereld zijnn de wereld zal gestructureerd zijn rondom liefde; er zal een wereld zijn die veel socialer is. Wees niet bang voor het woord socialisme, het zal spiritueel zijn, er is genoeg voor iedereen op deze planeet, in feite is er meer dan genoeg, voedsel, energie, wat iemand op deze planeet maar nodig heeft. Er is een wereld van overvloed en die zal alleen komen als jullie de dekesel van de energiepot afdraaien en de energie vrijlaten en toestaan dat jullie landerijen gaan opbloeien op een integrale manier; in lijn met het Universum en het Goddelijke.

Als jullie steeds meer verbonden worden met Vader Hemel en Moeder Aarde en jullie dat magische wezen worden dat op het magische pad tussen hemel en Aarde loopt, zullen jullie instinctief weten hoe je gewassen moet laten groeien en hoe jullie dingen moeten maken die jullie willen maken. Jullie leven zal plezieriger worden, liefhebbender en zorgelozer.

De meesten van jullie willen absoluut zeker zijn, absoluut veilig en absoluut een met het Universum. Jullie zullen een prachtige synchroniciteit voelen.

Laat de energie van deze zaal hoger en hoger gaan naar de energieën van 2012. In de volgende paar channelings gaan wij dat doen – het omhoog brengen van de vibratie van de zaal en jullie laten voelen hoe de nieuwe wereld aanvoelt. Sommigen van jullie zullen het begrijpen en sommigen zullen het gevoel krijgen van hoe het leven in 2012 is, en, veranderen is nooit makkelijk, er is altijd angst die in de weg staat.

Vanavond, lieve mensen, zal Kryon de energie van jullie angsten vasthouden en de energie van deze nieuwe wereld in de zaal binnenlaten om jullie in staat te stellen de liefde te voelen, de vreugde, de vrijheid die jullie op je reis naar 2012 kunnen verwachten en ook verder de nieuwe wereld in. De nieuwe wereld is jullie eigen keuze, jullie kunnen uitkiezen hoe het weer zal zijn, vele, vele dingen kunnen veranderen, maar laat deze energieën gewoon hoger en hoger worden en geef Kryon toestemming om jullie energieën vast te houden, jullie energieën van angst en de negatieve energieën die vast zitten aan deze Aarde; en de dualiteit en de angst die in jullie leven want de dualiteit zal in voorlopig blijven, de dualiteit zal resulteren in het begrijpen van elkaar, jullie zullen anderen niet de schuld geven en jullie zullen elkaar accepteren.

Jullie zullen je tweelingvlammen hier op Aarde vinden en jullie zullen een nieuwe wereld scheppen met jullie tweelingvlammen; je tweelingvlam is dat deel van jullie dat in het begin der tijden het goddelijke verliet, het is het tegenovergestelde aspect van jullie energie en jullie zullen genoeg geheeld worden om in liefde en vrede met je tweelingvlam te leven, met dat deel waar jullie bijhoren.

Dit vereist innerlijk werk en jullie worden gesteund door de planeten, door Spirit, door de energieën die tussen de planeten stromen en jullie worden gesteund door je geleidegidsen en door elke manier waarop de geestenwereld jullie kan steunen.
Wij stellen een paraplu van liefde om jullie heen en wij vragen jullie om tijd alleen door te brengen en de energieën in je lichaam zich op orde te laten brengen.

Laat jezelf zacht en vriendelijk zijn. Neem de energie van onderdrukking weg, want onderdrukking houdt jullie doodsstrijd in stand. Als jullie de energie van onderdrukking vrijlaten en de aspecten van jullie innerlijk zelf een stem geven en hen laten vertellen wat zij ook willen zeggen, is dit een aspect van heling. Deze innerlijke delen zullen hun energieën loslaten, hun spanningen, en jullie zullen zachter en zachter worden, vriendelijker en steeds zekerder.

De energie in deze zaal is ongeveer 80% van wat die in 2012 zal zijn, dus nogmaals, sta de energieën toe om hoger en hoger te gaan en observeer je gevoelens in je lichaam en laat de gevoelens komen en laat hen weer gaan.
In de nieuwe wereld zal alles stromen. Er zal een nieuwe staat van zijn zijn waarin er een waarlijke stroom door je leven stroomt, waarin jullie een diepe, diepe verbinding zullen voelenmet Vader Hemel en Moeder Aarde.

Wees een met je gevoelens. Laat hen komen en laat hen gaan. Wat je ook voelt, je kunt het laten komen en gaan. Jullie gevoelens zijn ook een toegangspoort naar de nieuwe wereld. Als jullie geen liefde voelen is er altijd een aspect van het innerlijk kind middenin dat gevoel.

Vanavond hebben wij een speciale dispensatie voor deze innerlijke kinderen om geheeld te worden en om jullie hele familieconstellatie geheeld te laten worden. Wat jullie ook voelen dat geen liefde is.....laat het komen en laat het gaan....laat het komen en weer gaan....laat deze energieën steeds hoger gaan. Wees in deze energieën . Jullie zitten nu tussen 88% en 95%.

Laat deze gevoelens komen en gaan en geef Kryon nogmaals toestemming om jullie gevoelens vast te houden als jullie hoger en hoger gaan. Laat de liefde stromen.

Hoe hoger de energie stroomt hoe meer liefde er door jullie heen stroomt en jullie zullen een vorm van extase en verbondenheid voelen. Wij willen graag dat jullie lichamen zich deze verbondenheid en extase herinneren. Deze extase stelt jullie in staat om je dieper te verbinden met Moeder Aarde en hoger en hoger met Vader Hemel....en los te laten wat deze verbinding hindert.

Laat de nieuwe wereld komen ....de nieuwe wereld komt eraan....hij is op weg. Observeer in je geestesoog hoe die nieuwe wereld eruit ziet....en voel hoe de nieuwe wereld is....en laat de gevoelens komen en gaan. Wat niet van de nieuwe wereld is.....laat die gevoelens komen en laat ze weer gaan. Wat jullie ook herkennen en niet kunnen laten gaan......laat het gaan.

Kijk hoe jullie levens eruit zien. Wij zitten nu op zo’n 97% van wat de energie zal zijn. Kijk in je geestesoog hoe de wereld zal zijn, hoe jullie wereld eruit zal zien. Voel hoe je je voelt. En nu zitten jullie ruwweg op 100% van de energie van 2012; net zoals de eerste 144.000 mensen die de nieuwe wereld binnengaan als de nieuwe energieën beginnen te stromen vanuit het Universum.

Wees in dit gevoel en observeer de gevoelens.....vraag je lichaam om dit gevoel te herinneren en weet gewoon dat dit gevoel een veilige plaats is om te zijn. Weet dat het OK is om in deze energie te zijn....en laat de liefde stromen.

Nu, lieve mensen, gaat Kryon weg. Dank jullie allemaal en het ga jullie goed. God zegene jullie en zorg goed voor jezelf. Dank je wel.