dinsdag 22 juni 2010

Kryon: De Heilige Ooms. 22 juni 2010 Geplaatst: 1 april 2014

Kryon: De Heilige Ooms.
22 juni 2010: St Gallen, Zwitserland
Geplaatst: 1 april 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Gechanneld door David Brown

Gegroet, lieve mensen, IK Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om vanavond in Sankt Gallen bij jullie allen te zijn. Dit is een zaal vol helers en jullie zijn allemaal op reis naar bewustzijn. Wij zeggen in deze channelings altijd dat er een nieuwe wereld aankomt, een compleet nieuw gezichtspunt, een compleet nieuwe manier van leven.

Er hangt veel liefde in de lucht, de energieën voor 2012 zijn al hier en het hangt van iedereen af of hij/zij de energieën zal verhogen en toe zal staan dat jullie harten zich openen om door te gaan in deze nieuwe energieën. Het hangt nu helemaal van jullie af; jullie ontvangen allemaal de technologie en het begrip. Langzaam maar zeker zullen jullie harten zich openen en jullie harten zullen constant openstaan en door jullie open harten zullen jullie je pijn loslaten, zullen jullie je liefde ontvangen en zullen jullie uitbreiden en groeien naar een nieuw type wezen, een magisch wezen dat op het pad tussen Hemel en Aarde loopt. Jullie zullen je leven uit pure liefde gaan scheppen, jullie relaties zullen in balans gaan komen. Jullie zullen vrede en harmonie vinden in jezelf en jullie verbinding met het Goddelijke zal steeds sterker worden, net zoals die met Moeder Aarde. Jullie zullen een nieuw soort respect scheppen binnen jezelf dat een grote expansie in je leven toestaat, jullie in staat stelt om je dromen te leven en jezelf te bewegen naar een nieuwe realiteit.

David heeft al tegen jullie gezegd dat jullie energieën compleet gaan veranderen, als eerste zullen jullie innerlijke vader en moeder gaan scheppen met liefde en langzaam maar zeker zullen jullie innerlijke vader en moeder oplossen en wegsmelten en zullen jullie je verbinden met de ware moeder en vader en dat zijn Moeder Aarde en Vader Hemel

Jullie zullen deze vrede en harmonie door je lichaam voelen stromen. Er zijn op de weg vele vaardigheden te leren en voor wat er niet werkt in je leven zullen jullie bemerken dat er iets in je innerlijke wereld niet voor je werkt op deze planeet. De truc is het helen van je hele familiesamenstelling en niet alleen het innerlijk kind; jullie zijn de eersten die deze ene stap terug kunnen doen om je innerlijke ouders te helen en hen naar een ruimte te brengen waar zij van elkaar kunnen houden op alle niveaus. Op deze manier, als jullie innerlijke ouders van elkaar gaan houden, hebben jullie de sleutel naar liefde voor het zelf.

Als jullie tijdens meditaties merken dat je innerlijke ouders van elkaar houden zullen jullie zelfliefde in je lichaam voelen. Voor degenen die nu een innerlijk conflict voelen: als deze innerlijke liefde zich gaat voordoen zullen jullie je in jezelf heel anders voelen en zal het innerlijk kind de energie en de ruimte hebben om te groeien.

Liefde is het antwoord op elk probleem. Jullie zijn op deze wereld met maar een redenen dat is leren lief te hebben, om dat magische wezen te worden dat het magische pad tussen hemel en Aarde bewandelt.

Het wordt steeds duidelijker wat de methoden zijn die jullie nodig hebben om daar te komen.

Als jullie steeds dichterbij 2012 komen zullen jullie die eenheid gaan voelen, de verbinding met Vader Hemel en Moeder Aarde, eenheid met het Universum.

Jullie zullen je gaan afvragen waar het verleden allemaal over ging, jullie zullen je afvragen waarom dingen in je leven soms zo moeilijk waren en jullie zullen je lessen nooit vergeten. Jullie zullen altijd begrijpen: deze reis is een reis naar het onbekende en de angst voor het onbekende zal gaan wegvallen als jullie innerlijke familiesamenstelling met harmonie zal gaan stromen. Er is een directe verbinding tussen alle planeten, al jullie organen en al jullie familieleden. Het geheim van dit alles is om de gehele familiesamenstelling helemaal ineens te helen.

Door de poort gaan gaat altijd door de vader. Dat wil niet zeggen dat de vader belangrijker is dan de moederwant zonder de moeder zouden jullie niet bestaan en zonder de vader zouden jullie niet bestaan.

Wij willen dat jullie hetzelfde Universum binnenin scheppen, dat betekent dat jullie vader staat voor de Zon en hij bezet de bovenste drie chakra’s in je lichaam en jullie innerlijke moeder bezet de onderste drie chakra’s. Het kind hoort in jullie harten.

Het is aan jullie om deze dingen in orde te brengen zonder iets te forceren; laat dingen gebeuren en herken dat bepaalde dingen niet werkten. Bijvoorbeeld, als je vader en moeder niet van elkaar hielden is het zaak om je moeder en vader naar een ruimte te brengen waar zij lief kunnen hebben. Als zij bijvoorbeeld zo beperkt zijn dat zij niet kunnen liefhebben is het nodig dat hen geleerd wordt lief te hebben. Er is altijd een weg om iemand zonder energie of een bepaald aspect naar heelheid te brengen.

Wat jullie ook missen in je innerlijk leven kunnen jullie aan de buitenkant zien, de wereld van gedachten en emoties. Elke emotie heeft een positieve en een negatieve kant en het doel is om deze emoties in balans te krijgen en te herinneren dat elke gedachte een corresponderende emotie heeft.

Bij deze technieken werken jullie met de emotionele rijken en doorbreken de cycli die niet werken in het emotionele rijk.

Jullie moeten je herinneren dat het Universum net als je familie is. Nogmaals, je vader is de Zon en je moeder is de Aarde. Jullie moeten je vader geven wat hij nodig heeft om een goede, sterke, liefhebbende vader te zijn en je te herinneren dat je vader een moeder had en dat je moeder altijd een echtgenoot zal zoeken zoals haar vader was, jullie vader zal een vrouw kiezen zoals zijn moeder was.

Alles is een spiegel, alles is een weerspiegeling. Deze spiegels moeten zachtjes gebroken en opgelost worden waardoor zij in staat zijn om door het emotionele rijk te stromen. Jullie zullen je ouders weerspiegelen en jullie ouders zullen hun ouders reflecteren en dit gaat helemaal terug naar het begin der tijden, door de energieën van jullie grootouders en je overgrootouders, door jullie vorige levens en jullie voorouders.

Laat liefde stromen naar deze donkere plaatsen binnenin; wij zeggen altijd dat elk probleem een afwezigheid van licht is. Welke energieën missen jullie in je leven? Als jullie net zo willen worden als het Universum heeft elke planeet zijn eigen aspect en ook zijn eigen doel, niets in het Universum is zonder doel.

Het Universum wordt op deze manier samengehouden want elke planeet heeft een specifiek doel en zoals alle astrologen weten hangt het af van waar de planeten zijn zodat zij hun energieën door jullie heen kunnen laten stromen. Als jullie bijvoorbeeld met een oom problemen hebben kan de planeet die de oom reflecteert, niet door jullie heen werken en weerspiegelen. Als jullie problemen hebben met je innerlijke vader of er zaken spelen met je echte vader zal op bepaalde momenten de zon in je leven niet schijnen.

Hoe sterker je vader was en hoe zachter en zorgzamer en liefhebbender, hoe meer zonneschijn jullie in je leven zullen hebben. Daarom is het zo belangrijk om de vader te reconstrueren.

Jullie vader heeft vele, vele aspecten in zich. In de energie van jullie vader zal hij ook een vader en moeder hebben, hij zal ook tantes en ooms hebben, neven en nichten, grootouders en overgrootouders en al deze energieën hebben het nodig om in balans gebracht te worden.

Als jullie deze energieën in balans en harmonie beginnen te brengen zal jullie innerlijke moeder-energie automatisch naar het vrouwelijke gaan stromen.

Sluit nu even je ogen en verbind je met Moeder Aarde door je voetzolen heen en met Vader Hemel door je kroonchakra.

Laat deze energieën door je heen stromen en voor een steeds diepere verbinding zorgen. Jullie geleidegeesten zijn in de zaalen zij zitten in eer en ontzag over het pad dat jullie hebben belopen. Zij zijn hier om jullie te steunen, vast te houden en lief te hebben. Het geheim van het leven is vastgehouden te worden door het Goddelijke; dit is de taak van de vader, om de familiesamenstelling bijeen te houden en die niet te controleren en te manipuleren. Het precies zo te houden dat elk familielid zijn ervaringen kan hebben, zijn fouten kan maken en zijn lessen kan leren; de oceaan zal het schip vasthouden en het laten stromen en het schip kan varen waarheen het wil.

Laat een verbinding ontstaan met alle anderen in de zaal. Laat liefde vanuit je hart stromen naar alle andere harten. Laat die energieën en jullie lichamen zich uitbreiden; uitbreiden naar een nieuwe wereld.

Hoe meer jullie je uitbreiden, hoe meer jullie kunnen ontvangen. Jullie zullen uitbreiden en weer samentrekken; net als het universum, maar over het algemeen uitbreiden, uitbreiden, uitbreiden. Als jullie in het proces van uitbreiden zitten zijn jullie in een staat van liefde en zelfs als jullie in een staat van samentrekken zijnstroomt liefde nog steeds; het voelt alleen niet precies hetzelfde. Het is aan jullie om te weten dat jullie je eigen universum zijn; jullie breiden uit en trekken weer samen, net zoals het Universum dat doet.

Wij zijn vanavond hier om uit te breiden naar een dimensie van liefde. Er zijn vele spirituele wezens in deze zaal om de ruimte te koesteren; zij stellen jullie in staat om te voelen hoe het in 2012 zal voelen. Wat jullie ook voelen, scheppen jullie. Als jullie je goed voelen, scheppen jullie goed. Als jullie je niet goed voelen is het geschapene nooit zo heel goed. Vergeet de negatieve emoties en gevoelens niet; je moet er goed bij zijn en hen in de hand houden. Nogmaals, als jullie het gevoel in de hand hebbenzal alles oplossen en weggaan.

Jullie zijn allemaal op een reis naar een nieuwe wereld, een compleet nieuwe wereld, een compleet nieuw gezichtspunt. Waar niemand “nee” tegen je zegt of zegt dat je alleen maar droomt.

Jullie dromen zullen bewaarheid gaan worden want alles op deze Aarde en in het Universum is licht, vibraties en energie. Laat jezelf je vader visualiseren om te zien hoe hij eruit ziet. Hij zal vele goede eigenschappen hebben en ook zijn beperkingen hebben.

Jullie vaders geschenken zullen jullie geschenken zijn en zijn beperkingen zullen jullie beperkingen zijn. Als jullie zijn beperkingen zien laat dan gewoon de energie van liefde naar je vader stromen en laat je vader deze beperkingen loslaten en bedenk dat je vaders beperkingen zijn probleem zijn.

Het zijn de plaatsen waar hij nog moet groeien. Nogmaals, alles wat een probleem is, is een afwezigheid van liefde; en de liefde kan stromen naar een probleem en het probleem oplossen.

Laat Goddelijke liefde door je heen stromen en naar je vader toe en ook naar zijn beperkingen en naar en in je moeders vader en naar de energie van de vader binnenin de innerlijke moeder. Laat het stromen naar je grootouders en overgrootouders, naar je vorige levens en naar je voorouders en terug naar het eerste begin der tijden. Laat het terugkomen naar je hele levenstijd en naar het huidige moment. Laat de liefde gewoon stromen en voel hoe het stroomt. Kijk hoe je vader verandert als je die liefde laat stromen. Dit is de weg en de reis, de reis om jezelf in staat te stellen om naar een nieuwe wereld te gaan.Een sterke innerlijke vader is wat Spirit jullie brengt, dat hoort jullie toe; dit is waar jullie vanavond aan werken, juist vanavond!

Hoe sterker je innerlijke vader is hoe meer dit ervoor zorgt dat je innerlijke moeder naar het vrouwelijke kan gaan. Waar je vader beperkingen heeft moet je moeder dat compenseren. Dit gebeurt precies hetzelfde in de buitenwereld en wat dit doet is het stoppen van je moeder om helemaal in de vrouwelijke moederwereld te zijn. Hoe meer je vader het archetype (hét voorbeeld) van de vader is, hoe meer je moeder het archetype van de moeder kan zijn. Deze twee energieën zijn tegenovergestelde polariteiten.

Laat de liefde stromen en waar je ook pijn voelt in je lichaam of in je hart, laat het komen en laat het gaan, laat de gevoelens komen en gaan. Als er liefde binnenstroomt moet wat geen liefde is verdwijnen. Dit is jullie reis die steeds meer naar liefde gaat. Dit is de belangrijkste van de relaties die jullie in jezelf hebben, de relatie tussen je vader en moeder en hoe beter die relatie werkt, hoe beter jullie je van binnen voelen en hoe beter jullie je realiteit scheppen.

Wij zijn hier om de mannelijke energieën te helen want dit zijn de vasthoudende energieën, dit zijn de energieën die jullie in staat stellen om je leven te ervaren zoals jullie je leven dromen.

Nogmaals, hoe beter jullie worden vastgehouden, hoe veiliger en zekerder jullie je voelen. Als jullie je niet veilig en zeker binnenin voelen scheppen jullie constant een onveilige en onzekere wereld. 90% van deze problemen komen van jullie vader die je moeder niet steunt. Er is een energie die dit kan ondersteunen en het kan heel vreemd klinken, maar het is de energie van de heilige Ooms. Je oom is de broer van je vader en heeft in dit geval ook de rol van jouw oom. Ook dit is een mannelijke energie en die zal jullie beiden in harmonie houden net zoals de Zon dit met de Aarde doet.

Een van de doelen van de andere planeten in het zonnestelsel – herinner je dat zij ook speciale taken hebben – is dat zij de energie van het zonnestelsel in balans houden en dat is wat de energie van de Heilige Ooms voor ons doet, het houdt de relatie tussen jezelf en je vader in balans. Het zal dit doen zonder al teveel emoties omdat teveel emoties je kunnen overweldigen.

Laat door hen aan te roepen de energieën van de Heilige Ooms door jou en je innerlijke vader heen stromen en naar de beperkingen van je innerlijke vader en verder naar je innerlijke moeder en je innerlijke grootouders, je overgrootouders, je voorouders en helemaal terug tot aan het begin der tijden, terug naar jezelf, door je hele leven heen naar het huidige moment. Nogmaals, dit zijn prachtige energieën die je lichaam instromen. Wat niet tot de energie van de Heilige Ooms behoort zal gaan oplossen. Laat deze energieën het oplossen. Laat hen komen en laat hen gaan.

Lieve mensen, in deze ruimte en in deze energie worden jullie gesteund en geliefd en wat jullie niet langer dient zal heel gemakkelijk losgelaten worden.

Laat de liefde dus stromen en voel de energieën in de zaal hoger en hoger gaan; zo zal jullie energiesysteem er in het jaar 2012 uitzien, als de energie van jullie familiesamenstelling naar perfecte harmonie gaat, in harmonie met het Universum en exact lijkend op het zonnestelsel. Zo zal het zijn en dit is de opwaardering waarvoor jullie allemaal hier zijn; van disharmonie naar harmonie en dit gebeurt door een zachtaardige heling van de mannelijke energieën. Het mannelijke is, zoals wij altijd in deze channelings zeggen, net als de oevers van de rivier en hoe sterker de oevers zijn hoe meer het vrouwelijke kan stromen zonder jou te overweldigen, zonder jou uit balans te drukken. Hoe meer het vrouwelijke kan stromen, hoe meer jullie kunnen scheppen; alle schepping vindt plaats als de mannelijke en de vrouwelijke energieën zich vermengen.

Laat de goede energieën van de Heilige Ooms door je lichaam stromen waar dat ook nodig is om los te laten wat losgelaten dient te worden. Houd je nergens aan vast. Laat de goede energieën komen en laat ze gaan en laat de negatieve energieën komen en weer gaan. Laat jezelf de nieuwe wereld binnengaan waarin je je dromen kunt leven en waar je dromen bewaarheid worden en waar vrede, liefde en harmonie zijn en waar langzaam maar zeker steeds meer mensen naar deze staat van harmonie gaan bewegen.

De golven van deze harmonie zullen rond deze Aarde stromen en jullie zullen je EEN voelen met het Universum en in absolute synchroniciteit met het Universum. Dit is een orgastische staat van zijn, een extatische en constante verbinding met het Goddelijke.

Voel je lichamen; voel gewoon de liefde door je lichaam stromen. Dit is Kryon die gaat vertrekken. Dank jullie allemaal, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf. Dank je wel.


hs.