woensdag 7 maart 2007

Kryon: Schoonmaken van de collectieve energieën. Jullie mogelijkheden. 7 maart 2007. Geplaatst 5 april 2014

Kryon: Schoonmaken van de collectieve energieën. Jullie mogelijkheden.
Sabine Sangitar
7 maart 2007. Geplaatst 5 april 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Ik, Kryon groet jullie met de woorden OMAR TA SATT. 

Alweer is de groep hier bij jullie. Kryon spreekt de woorden tegen jullie die wij zo goed kennen, door het medium heen. In onmetelijke liefde, in gezelschap van de eenheid van het goddelijke, de manier waarop jullie zijn. Als jullie eens zouden weten hoe krachtig een bijeenkomst als deze kan zijn: Als de liefde en de goddelijkheid vrijuit kunnen stromen. Als deze frequenties toenemen en de engelen aan jullie voeten zitten.

Voordat Kryon met jullie gaat spreken over jullie mogelijkheden moeten wij jullie reinigen en bevrijden van de collectieve energieën die jullie, als gevoelige, lichtvolle mensen, zo graag in je opnemen.

Daarom vraag ik jullie om adem te halen op een manier die goed voor jullie is. Grond jezelf. Leg je handen op je benen met de handpalmen omhoog en ga even rechtop zitten.

Adem het goddelijke licht diep in, de allesomvattende liefde in jezelf en heb de intentie om alle kanalen open te hebben staan, in een ruimte van gelukzaligheid en bewustzijn. Buig nu voor even je hoofd voor momenten van reiniging en houd je rug recht.

Nu zullen wij, in samenwerking met de hoge energieën schoning en reiniging naar jullie overbrengen die jullie bevrijden van de collectieve energieën die jullie in je hebben opgenomen. Hoe gevoeliger jullie zijn, hoe meer jullie lichtlichaam zich ontwikkelt en hoe meer jullie de collectieve energieën zullen voelen.

De reinigende energieën zijn als een gouden zeef. Tegelijkertijd stroomt de hoge energie van de grote lichten door het bewustzijn van jullie cellen. Jullie kunnen ook alle angsten en zorgen in die zeef stoppen. Bevrijd jezelf. Wij zijn hier.

Jullie zijn gevoelig genoeg om te voelen dat deze schoning en reiniging door jullie systeem stroomt en goed voor jullie is. Maak het jezelf nu weer gemakkelijk.

Hoe mooi zien jullie eruit, hoe prachtig zijn jullie. Vol vreugde zeggen wij dit en Kryon is vlakbij jullie. Hoe vaak stellen jullie de vraag aan de spirituele wereld of aan een medium over wat jullie mogelijkheden, jullie talenten, zijn?

Kryon wil jullie daar vandaag persoonlijk op antwoorden: Elk van jullie draagt zovele mogelijkheden in zich. Uitzonderlijke en prachtige talenten. Maar het fenomeen mensheid in de dualiteit houdt vaak in dat jullie je niet bewust zijn van jullie talenten en hen niet gebruiken of hen gebruiken voor andere mensen en maar zelden voor jezelf. Maar het grootste fenomeen openbaart zich dat mensen vaak de talenten van anderen willen hebben en eraan voorbijgaan dat zij die zelf ook bezitten.

Kryon vraagt jullie om je bewust te zijn van een van jullie hoofdtalenten, van elk talent, het maakt niet uit welk. Het maakt niet uit of dit het talent is om te genezen, om dingen te manifesteren of de talenten hebben voor magie, een hogepriester te zijn of dat jullie goed zijn in tekenen of misschien goed kunnen luisteren. Misschien is het jullie talent om gevoelig en empathisch te zijn. Misschien kunnen jullie mensen op hun gemak stellen of liefde geven. Kies iets dat in je zit en wees je even bewust van dit talent, zonder enige twijfel, zonder maren. Zonder te kijken naar de talenten van anderen. Neem je eigen talent.

Al jullie kanalen staan open. Volg nu de woorden van Kryon. Ik vraag jullie: Ga naar je leven van alledag. Kies een normale, perfecte dag. Een uit velen. Zoek dan een stressvolle situatie zoals die zo vaak voorkomt. Als het mogelijk is laat je een beeld voor je verschijnen, als op een scherm. Oordeel er niet over. Laat het verschijnen en gebeuren. Gebruik nu bewust je talent.

Het is het talent om energieën te laten stromen. Het is het talent om te luisteren naar wat je ziel je vertelt. Het talent is de grootste macht van de goddelijkheid in jullie. Het kan jullie situatie veranderen en dingen verwijderen die op jullie drukken. Misschien kunnen jullie zien of zelfs voelen wat er nu verandert.

Ik zeg jullie dat als het voor jullie mogelijk is om een situatie te veranderen, een beeld van jullie leven met goddelijkheid, met jullie talent om dingen te veranderen, dat dit zal resulteren in de mogelijkheid om je hele leven te veranderen. Stel je eens voor dat je alle situaties kan veranderen die op je drukken die jou je onvrij laten voelen. En dat met je eigen mogelijkheden. Een enkel plaatje zet iets in beweging dat een grote verandering in je leven kan brengen.

De ontwikkeling van jullie talent, het kijken zonder twijfel, zonder maren je mogelijkheid accepteren dat de macht in je zit. Dat is jullie goddelijkheid.

Als jullie worstelen met mogelijkheden die andere mensen hebben ontken je jouw eigen mogelijkheden. Voor de zoveelste keer verklaart Kryon jullie met onmetelijke liefde: Jullie zijn hier niet in deze incarnatie voor je tekorten en je blokkaden maar jullie zijn hier om je macht te herkennen - de realisatie van je Zelf en voor de voorbereidingen op de grote verandering op Aarde. Jullie zijn hier om te realiseren dat jullie zijn uitgerust met iets prachtigs en geweldigs: Jezelf herkennen.

Zelfs als vele mensen zichzelf hebben herkend neigen zij ernaar om hun talenten voor anderen te gebruiken. Maar vaak vergeten zij zichzelf. Hun ziel en hun leven. Het is heel belangrijk dat jullie inzien dat je deze macht die jullie dragen ook voor jezelf moeten gebruiken. Wij vragen jullie gewoon om jezelf uit te breiden en te manifesteren. Machtig en krachtig. Wij zijn hier om de boodschappen aan te kondigen. Wij zijn onder jullie om jullie te vergezellen, van jullie te houden, om de energie lichtvoller te maken.

Herken de pracht van de energieën. De verandering vindt constant plaats. Veranderingen zijn zichtbaar en tastbaar. Maar deze veranderingen zouden ook inhouden dat jullie zelf klaar zijn om te veranderen zodat jullie je limieten kunnen verleggen, sterke structuren kwijt kunnen raken om meer vooruit te gaan en daarbij sporen uitzetten. Ook voor jezelf. Ik weet hoe jullie je voelen. Soms voelen jullie je verscheurd tussen de Goddelijke Realiteit en de dualiteit. Soms denken jullie dat jullie stilstaan in plaats van vooruit te gaan. Maar geloof mij. Dat gebeurt allemaal in de illusie. Hoe gevoeliger jullie zijn hoe meer jullie je uitbreiden, hoe meer jullie de doodstrijd van de dualiteit voelen en ook het collectief, de gedachten en de energieën van degenen die slapen. Het is bijna alsof je het zelf voelt en er middenin staat. Maar jullie weten wel beter. Het is in deze tijd zo belangrijk dat jullie je steeds weer reinigen en schonen

Jullie lichten schijnen en vele mensen smachten daarnaar. Onbewust dragen zij dat verlangen bij zich maar de angsten zijn vaak te groot. Dat is de manier waarop mensen reageren met woede. Maar jullie zijn de liefde, het liefhebbende licht, het lichtwerk van de lichtwerkers. Het netwerk dat zich uitbreidt reikt tot aan de zielen van de mensen.

Als jullie je uit een collectief centrum terugtrekken en in lijn brengen met je ziel, wees je dan bewust van je talent. Daarom zijn jullie dragers van het licht.

Nu vraagt Kryon jullie nogmaals om je handen met de palmen omhoog op je schoot te leggen. Jullie kanalen staan nog steeds open en hier in dit collectief is het licht zeer vol en liefhebbend. Wees klaar om te accepteren wat wij jullie brengen.

Adem het licht van liefde in. Word je nogmaals bewust van jouw mogelijkheden. Stel je nu een groot scherm voor. Laat de beelden verschijnen over de manier waarop je wenst dat je leven op Aarde zal zijn. Doe dit zonder terughouden als een kind. Laat de beelden zich gewoon ontwikkelen.

Nu zullen frequenties door jullie kanalen worden gezonden vanaf het meester-niveau van het Licht. Als jullie het toestaan zullen wij het beeld van het leven samen met jullie energieën en talenten helder laten stralen om het aan vastigheid te laten toenemen.

Als jullie terugzijn in je dagelijks leven, in een situatie die jullie stress bezorgt, herinner je dan de woorden van Kryon. Een enkel plaatje kan je hele leven veranderen. Sta het toe, want luister naar de woorden van Kryon.

Veranderingen zijn god. Jullie hoeven jezelf niet te kwellen. Jullie mogen van het leven genieten, met blijdschap en pracht, met de macht van God en alle energieën die jullie in je opnemen.

Laten wij nu samen de magische woorden uitspreken:

Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’ham.

Mijn familie, Ik houd onmetelijk van jullie en zeg AN’ANASHA.

Kryon.