dinsdag 6 mei 2008

Kryon: Laat de energie van nieuwsgierigheid los 6 mei 2008 - Geplaatst: 23 mei 2014 / David Brown

Kryon: Laat de energie van nieuwsgierigheid los
Gechanneld door David Brown
6 mei 2008 : Marina da Gama, Kaapstad
Geplaatst: 23 mei 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is prachtig om hier bij jullie allen in Marina da Gama, Kaapstad te zijn op deze stormachtige avond. Er zijn vele veranderingen en liefde begint te stromen. Er begint en nieuwe wereld te komen en een nieuwe staat van zijn stroomt vanuit het duister vandaan.

Iedereen heeft een donkere kant en in deze leringen hebben wij jullie verteld hoe je kunt werken met die schaduwkant, die donkere zijde, met het deel van jullie dat niet functioneert op de manier waarop jullie zouden willen dat het functioneert. Deze leringen beginnen zich nu uit te betalen.Er is veel liefde en er vinden vele veranderingen plaats. Er komt een nieuwe wereld aan. Een compleet nieuw begrip over hoe de dingen werkelijk zijn. Er is een tijd en een plaats voor alles en dit is de tijd voor liefde. Het is een tijd voor vriendelijkheid want jullie gaan allemaal door veel heling en veel veranderingen in je eigen leven heen. Er staat een geheel nieuwe wereld klaar om zich te openen.

In jullie eigen duisternis vinden jullie je eigen talenten. Daar vinden jullie je eigen geschenken als jullie de moed hebben om daar naartoe te gaan zullen jullie alleen meer liefde en pracht in jezelf vinden. Nogmaals herhalen wij dit: er is een prachtige wereld, net om de hoek, een nieuwe wereld waarin jullie uit liefde je eigen realiteit kunnen scheppen en niet langer uit angst.

Angst is de grote vijand van liefde, het is het tegenovergestelde van liefde. Angst zorgt ervoor dat je stopt met liefde. Wij hebben altijd gezegd dat angst zeer vele gezichten heeft.

Angst is niet als een grote hamer die je op het hoofd raakt en zegt: “Ik ben er, hoor!”. Angst kan heel, heel subtiel zijn, bijna onopgemerkt en angst zal je geest veranderen zonder dat je het zelfs weet.

Angst zal je wegvoeren van je hart zonder dat je het weet. Angst zal jullie weghouden van je dromen, weghouden van wat je ook ambieert, maar angst kan overwonnen worden, niet altijd makkelijk, maar het kan nog steeds overwonnen worden op dezelfde manier als jullie door je emoties zijn gegaan en een ruimte in jezelf schoonmaakten om in staat te zijn met je angsten te werken.

Jullie angsten zullen de liefde tegenhouden om te stromen. Angst is als en dam in de rivier die de stroom gewoon blokkeert zodat die niet kan stromen en er moet een stroom zijn, er moet altijd een stroom van liefde zijn. Jullie moeten je hart laten beslissen waarheen de liefde moet stromen.

Soms is het om bang van te worden maar jullie weten niet dat het aangstaanjagend is en net zoals bij en trein kunnen de punten zowel links als rechts weggegooid worden. De ene kant leidt naar liefde en de andere kant naar angst en jullie hebben vaak geen idee naar welke kant jullie toe zullen gaan. Jullie maken allerlei excuses, bedenken allerlei redenen om niet te doen wat jullie willen doen.

Zelfs jullie gedachten kunnen beïnvloed worden door angst. Het is een beetje zoals lichtgolven die door de zwaartekracht beïnvloed kunnen worden. Lichtgolven gaan niet altijd in een rechte lijn want licht kan gemanipuleerd worden door andere krachten en andere energieën.

Angst is een kracht die je gedachten kan manipuleren als deel van jullie emotionele rijk. Er zijn goede redenen voor angst maar maar de angst waar wij vanavond over spreken is angst die is vastgezet in het verleden. Angst die doorgaat als achtergrondmuziek in je leven. Die is al zolang gespeeld dat jullie niet eens weten dat hij er is, als een vriendelijke vorm die nieuwsgierige omstandigheden schept in je leven. Emoties scheppen gedachten en gedachten scheppen realiteit – gedachten scheppen emoties die realiteit scheppen.

Als jullie dus angst in je wezen hebben zullen jullie altijd enige vorm van angst scheppen. Het houdt jullie tegen om je dromen te leven zoals jullie dat zouden willen; het stopt de stroom van liefde om te gaan waarheen jullie dat zouden willen.

Wij vragen jullie de ogen te sluiten en met je voeten plat op de vloer te zitten en jezelf te verbinden met Moeder Aarde en Vader Hemel. Lieve mensen, er is vanavond veel Spirit in de zaal en veel liefde voor jullie allemaal en jullie worden vanavond volledig gesteund in jullie proces.....laat jezelf je lichaam observeren en voelen, voel gewoon hoe het voelt. Neem er de tijd voor....en voel gewoon welke angst je ook in je lichaam kunt vinden, zelfs als het maar klein of maar een klein beetje angstig.

Dit zal als eerste van alle aspecten van je kind komendat op een bepaalde manier gewond is en in angst leeft dat hetzelfde weer in jullie leven kan gebeuren maar veel verder dan dat gaan wij terug in de tijd naar vorige levens, terug naar de dagen waarin jullie karma schiepen.

Laten wij even bij dit gevoel blijven, als wij het gevoel volgen zal dit allereerst teruggaan naar de vele aspecten van je innerlijk kind dat in angst leeft. Pas als die allemaal zijn opgelost zal het jullie meenemen naar een vorig leven waarin je deze angst voelde, waar je voor het eerst in aanraking kwam met deze angst.

Voor al degenen van de Kryon-familie zijn er vele, vele jaren verstreken sinds de dagen van Lemurie en Atlantis waarin jullie de sleutel naar het leven hadden, waar jullie de waarheid van het leven kenden,waar jullie bewustzijn hemelhoog was, volledig andes dan jullie bewustzijn vandaag.Jullie wisten in die dagen hoe jullie je realiteit moesten scheppen. Degenen die bij de Kryon-familie horen waren de grote helers en mystici in de dagen van Atlantis en Lemurie en zij wisten hoe zij de realiteit konden ombuigen, de realiteit konden veranderen en het leven konden scheppen wat jullie wilden..

Tegelijkertijd was er een kracht die de vrouwelijke manier niet wilde accepteren, een wetenschappelijke kracht die de wereld van het mystieke niet wilde accepteren en dat is vandaag de dag op de planeet Aarde in 2008 niet anders. Het verschil is dat het bewustzijn vandaag veel lager is dan in Atlantis en Lemurie. Het is zelfs lager dan het bewustzijn in Egypte twee- of drieduizend jaar geleden. Het bewustzijn van deze planeet is uitgegleden. Het mag anders lijken maar het is niet zo anders. Het kan anders lijken vanwege alle technologische verworvenheden die beschikbaar zijn en men kan erover twisten of technologie bewustzijn betekent, maar waar bewustzijn is, is een relatie binnenin jezelf, de manier waarop alle aspecten met jou relateren en het ene aspect van jou kan bang zijn voor het andere aspect en een dynamiek in jou scheppen dat het zo bang is voor de ander dat je altijd in angst leeft. Met deze vorm van interne twist en die angst in jezelf weet je vaak niet eens dat het er is en zelf als je in contact komt met die angst is het alsof je wegrent en ervan wegloopt van de ene pool naar de andere. Je gaat ver weg van de angst voor het veranderen van jouw gedrag.

Vandaag willen wij je meenemen naar jouw angst. Wij willen je in een ruimte vasthouden waar je met die angst samen kunt zijn, deze subtiele angst, dat ene aspect van jou dat steeds wegrent en nooit de moed heeft om de confrontatie aan te gaan. Een deel van dezaak is dat het zo lang op de achtergrond heeft meegespeeld dat je niet eens weet dat het er is.

Wij vragen jullie om dieper en dieper je lichaam in te gaan en jullie zullen de angst op voelen komen en de angst zal je zover brengen dat je het uit je lijf wilt schoppen en het zal ervoor zorgen dat je niet bij die angst wilt zijn. Het laat je voelen dat je niet in je lichaam wilt zijn, het zal jullie gedrag veranderen.

Zo gauw je in contact komt met deze angstzal het nog meer angst in je scheppen en zul je ophouden authentiek te zijn en zul je niet meer de dingen aangaan die je moet aangaan vanwege de angst die je in eerdere levens gehad kunt hebben of van je jeugd waarin je zo zacht was, zo aardig en zo kwetsbaar, zo makkelijk te verwonden. Het kan zijn dat je ouders er niet waren of ruzie hadden in jouw nabijheid waardoor jij heel gemakkelijk een wonde kreeg, meer is er niet voor nodig. De angst zal bevriezen en constant een realiteit uitstralen in je leven. Deze angst zal naar de wereld uitstromen en natuurlijk is het zo dat wat je uitsraalt naar de wereld weer naar jou zal terugkomen. Jullie emoties zijn wat jullie naar je toekrijgen.

De emoties zijn de innerlijke manifestatie en dingen zijn de externe manifestatie in de fysieke wereld.

Het is dus aan jullie om de moed te hebben om deze angst binnen te gaan en zeker te weten wat het is, het is alleen een gevoel, nog een gevoel, een oud, afgezaagd gevoel dat daar jaar na jaar is geweest en je ongerust maakte. Ongerustheid is als een lang, lang, grijsgedraaide grammofoonplaat die steeds maar weer hetzelfde liedje speelt, dag na dag, week na week, jaar na jaar. Elke minuut van je leven gaat het maar door en door.

Wij vragen jullie bij jezelf te blijven, bij die angst te zijn, hem in feite vast te houden in je lichaam. Deze angst zou zelf niet van een gewond kind kunnen komen. Deze angst kunnen jullie geërfd hebben van je voorouders naar je grootouders naar je ouders en nu hebben jullie het. Iedereen in de familie leeft met deze angst, deze onrust, dit lage niveau van accepteren, maar jullie kunnen feitelijk je leven in overvloed leven en jullie kunnen absoluut alles hebben waar jullie ooit van droomden. Jullie kunnen het allemaal hebben!.

Deze angst vertakt zich en schept gedachtepatronen zoals: “Ik ben onwaardig – ik zal nooit gelukkig zijn – ik zal nooit geld hebben – ik zal nooit echt gezond zijn.” Al deze verschillende gedachtepatronen komen van dezelfde basis, die ene, van angst. Laat jezelf voelen waar je die angst voelt, de energie van angst.

Laat je hart zich openen en voel hoe je hart voelt. Staat je hart helemaal open? Voelt het zich gesloten? Omdat wij met de energie van angst werken is het aannemelijk dat je hart momenteel gesloten is.

Angst heeft de macht om je hart te sluiten, het heeft de macht om al je chakra’s te sluiten, het heeft de macht om de stroom te blokkeren.

Het heeft geen macht als jullie herkennen dat het er is, erbij kunnen zijn, jullie kunnen bij je angst zijn.

De hele mensheid heeft angst voor iets; maar waar komt deze angst, deze onrust, vandaan? Waar begon het allemaal? Ieder mens heeft zijn eigen basis voor zijn eigen angst. Je zult jezelf op een reis zien die teruggaat naar je jeugd en verder naar vorige levens, maar waar begint de angst?

Wij willen jullie nogmaals mee terug in de tijd nemen, naar het eerste begin van de tijd, terug naar een tijd waarin jullie heel waren en er geentwee, maar EEN van jullie was. In die dagen waren jullie dicht bij God , jullie waren deel van God, het Goddelijke en jullie wisten het en jullie wisten welk deel jullie waren. In het begin was het nodig je in twee delen te splitsen om naar de Aarde te komen. Dit is het begin van de reis van ieder mens. Dit is de reden waarom er tweelingVlammen zijn; toen elk mens in twee delen werd verdeeld in het begin der tijden.

Elk mens in twee delen gesplitst. Het was een deel van de reis dat op een dag deze twee helften elkaar op Aarde zouden vinden en als zij elkaar gevonden hebben zou hun reis bestaan uit het samen zoeken naar de hemel op Aarde.

Het is als enkel persoon bijna onmogelijk om de hemel op Aarde te vinden en hier zijn een paar van de redenen: Allereerst zijn jullie mannelijk of vrouwelijk; jullie zijn ook moeder en vader voor jezelf als jullie door de riten zijn gegaan van het loslaten van je genetische moeder en vader.

Als onderdeel van de reis, zoals wij hebben uitgelegd, als jullie je genetische ouders loslaten, verbinden jullie je steeds meer met Moeder Aarde en Vader Hemel en worden jullie zelf het archetype van een moeder en het archetype van een vader. Als het kind in jullie uitbreidt en de 7 chakra’s overneemt zullen jullie uiteindelijk het magische of verlichte kind worden dat op Aarde rondloopt tussen hemel en Aarde.

Er is meer dat jullie als enkelvoudige entiteit kunnen doen. Als twee tweelingVlammen samenkomen scheppen zij een compleet andere realiteit. Zij scheppen een compleet andere dynamiek op Aarde en met die dynamiek: Allereerst is er meer energie die blijft stromen zolang jullie bezig blijven met de zaken die tussen de twee voorkomen - en loop niet vast en raak niet geblokkeerd.

Zolang jullie doorgaan met teruggaan naar het Licht, de energie die jullie toebehoort, blijven doorgaan om de delen terug te brengen die jullie niet kunnen relateren of niet weten hoe hen te relateren, gaat het om liefde en verbondenheid met de andere helft van je ware zelf.

Wat wij hier vanavond gaan doen is het loslaten van de energie van angst die jullie bij je dragen vanaf het begin der tijden. Voor iedereen hier in de zaal: jullie tweelingVlam leeft vanavond ergens op de planeet.

Het is aan elk individu om je lichaam en je energie naar een ruimte te brengen waarin jullie zo’n dubbelzinnige spiegel van jezelf kunnen ontvangen. Je moet een ruimte vinden waarin je feitelijk van jezelf houdt omdat je tweelingVlam precies zo is als jij; ziet er misschien niet precies zo uit maar energetisch zijn zij precies gelijk, cel voor cel.

Als deel van jullie een ander deel van jezelf haat zal jullie tweelingVlam zal dit terugspiegelen.Jullie zullen dit in elkaar zien en jullie zullen af een toe een hekel aan elkaar hebben maar de relatie zalheel, heel moeilijk zijn.

Als deze relatie makkelijker wordt betekent dit: als jullie de processen in jezelf geleerd hebben door in integriteit te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor elke gedachte en voor het goed of slecht voelen. Het is aan jullie om te weten dat wij jij denkt, je tweelingVlam ook denkt en voelt en je ook goed of slecht voelen. Jullie kunnen elkaar afstoten als magneten maar jullie kunnen ook als twee magneten aan elkaar vastzitten.

Een deel van de reis is dat jullie elkaar tegelijk steeds aantrekken en weer afstoten. Er is een ongelooflijke hoeveelheid emotionele heling voor nodig om jezelf naar een ruimte te krijgen waar je zelfs maar kunt beginnen met een relatie te hebben of zelfs een conversatie met je tweelingVlam. Ieder in deze zaal weet wie de andere persoon is en daarmee bedoelen wij die jullie die hebben ontmoet, misschien weten jullie niet dat het je tweelingVlam is - of jullie gaan je tweelingVlam ontmoeten binnen nu en twee jaar.

Als deze liaison moet gaan werken zullen jullie meesters moeten worden in de kunst van absolute integriteit en absulte eerlijkheid. Jullie zullen meesters moeten worden in de kunst van helen en jezelf verduurzamen. Dat zal jullie naar nieuwe koninkrijken brengen en naar nieuwe realiteiten die maar weinig, weinig mensen in al die tijd dat Moeder Aarde er is, ooit hebben ervaren.

De mensen vanavond in de zaal en degenen die deze channeling lezen zullen precies weten wie zij zijn en precies weten wat zij moeten doen. Jullie hebben een heel moeilijk pad gekozen maar tegelijk ook een lonend pad, een pad dat jullie naar nieuwe dimensies zal brengen, naar nieuwe koninkrijken van liefde en extase waar jullie nooit van hebben kunnen dromen of je ooit hebben kunnen voorstellen dat het ooit zou kunnen gebeuren..

Het aardse ruimteschip, lieve mensen, is aan het opwaarderen. De energie van de Aarde beweegt zich naar een nieuw koninkrijk. Er gebeuren vele, vele dingen op Aarde die men zich tien of twintig jaar geleden niet had kunnen voorstellen. De nieuwe machten in de wereld – Brazilië, China en India worden steeds sterker en zullen een nieuwe dynamische macht scheppen op Aarde. Het zal met zoveel verschillende mensen moeilijk worden om de Amerikaanse Droom te realiseren: een grote auto, een groot huis. De brandstofconsumptie is gewoon te hoog.

Er is nieuwe technologie en die is beschikbaar. Er zal een paar – misschien cataclystische – gebeurtenissen voor nodig zijn om deze nieuwe technologie in de wereld te brengen maar het zal komen in de komende tien tot 15 jaar.

Dat zal groene stroom zijn en een nieuwe manier van activeren van de materiële wereld en het zal ook een nieuwe manier van opbouwen van de materiële wereld betekenen en ook een nieuwe manier van leven. Er zullen ook flinke sprongen in bewustzijn en spiritualiteit voor nodig zijn.

De hele planeet zal steeds meer spiritueel bewust worden want mensen zoals jullie, lichtwerkers, zijn mijlen verder in bewustzijn dan de massa’s. Wij hebben altijd gezegd dat als jullie je energieën opwaarderen, de massa’s met jullie mee omhoog gaan. Er zijn enkele aspecten van de massa’s die de opwaardering niet zullen accepteren en door willen gaan in de oude wereld maar de oude wereld kan zich niet meer handhaven.

Er komen vele, prachtige energieën naar de planeet. De lichtwerkers doen recht aan zichzelf en aan de planeet Aarde door de energie van deze planeet omhoog te brengen en te gaan naar een nieuwe, dynamiek, een nieuwe wereld, naar een heel speciale plaats waar Spirit de mensen van deze Aarde nieuwe geschenken kan geven, nieuwe energieën , maar wat heel duidelijk moet zijn is dat er allereerst een waar begrip moet zijn en een heldere staat van bewustzijn over hoe jullie moeten worden wie jullie werkelijk zijn.

De bodem is dat jullie de relatie van je ouder kopieëren. Die relatie is ingeprent in jezelf. Het is niet jullie blauwdruk maar het zit over de blauwdruk van hoe relaties feitelijk zouden moeten zijn, heen.

Het is als het uittrekken van een oude jas en daar een prachtig nieuw pak onder dragen, jullie zien er heel anders uit.

Normaal gesproken is het zo dat hoe mooier de kleren die je draagt, hoe lekkerder je je voelt. Jullie voelen je niet altijd even goed in een oude jas, helemaal niet als die oude jas je dingen laat doen die jullie helemaal niet willen.

Lieve mensen, die oude jas gaat uit, en als die jas uitgaat zullen jullie schijnen als de morgenster. Jullie zullen liefde naar de Aarde brengen omdat jullie liefde naar jezelf willen brengen. Alles werkt twee kanten uit, alles!

Laat de liefde stromen door jullie harten en voel je hart nu. Voel het verschil vanaf het moment waarop wij jullie dit vroegen. Voel de zachtheid en de vriendelijkheid van je hart omdat Spirit deze angst uit je lichaam heeft losgelaten.....de angst kan teugkomen, in golven, en dat is de manier van Spirit om de angst los te laten. Wat jullie voelen kunnen jullie loslaten. Wat je niet voelt kun je niet laten gaan. Jullie moeten je bewust worden van wat jullie laten gaan.

Laat je lichaam zacht en vriendelijk worden – niet op een naïeve manier want de relaties waar jullie allen in de zaal om vragen gaan niet over naïeviteit maar over kracht en liefde.

Het gaat over het zetten van de volgende stap naar de volgende dimensie.Het mensdom wordt voorbereid op een complete nieuwe wereld, een complete, radicale verhoging van energie.

Lieve mensen, jullie in de zaal zijn de eerste golf. Jullie zijn de prototypes die eerst gaan. Laat bij jezelfs de gevoelens komen en gaan.

Lieve mensen, het was de bedoeling dat het zo zou gaan. Jullie en je partner, je tweelingVlam, zijn op een lange en verbazingwekkende reis geweest door de mist der tijden.....wachtend totdat dit grote evenement op een dag zou plaatsvinden. Het is als het samenkomen van twee stukjes van een jigsaw puzzel. Het zal grote betekenis hebben. Jullie zullen nieuwe intelligentie hebben. Deze vorm van relatie zal een nieuwe intelligentie hebben, een nieuwe staat van zijn, een staat van eenheid en een staat van waar begrip, twee niveaus van telepathie. Jullie zullen begrijpen wat de ander denkt en jullie zullen weten waarom zij dat denken. Het zal grote niveaus van eerlijkheid en integriteit vereisen.

Als dit gebeurt, lieve mensen, zal het bij jullie gebeuren.Jullie zullen in je hebben wat er nodig is om het te laten werken.

Lieve mensen, wij ankeren in deze nieuwe energie van de tweelingVlam-status hier in Marina da Gama en laten de angst los die jullie duizenden en duizenden levens hebben meegedragen – die angst dat jullie je tweelingVlam nooit meer zouden ontmoeten.

Het ga jullie goed, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf. Dank je wel

Dit is Kryon die vertrekt.