donderdag 10 juli 2014

Kryon: De deken van Liefde. 24 juni 2009 Geplaatst: 10 juli 2014 / David Brown

Kryon: De deken van Liefde.
Gechanneld door David Brown
24 juni 2009 : Salzburg, Oostenrijk
Geplaatst: 10 juli 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is geweldig om hier bij jullie allen vanavond in Salzburg te zijn, juist vanavond. Er is veel liefde in de lucht en er is veel verandering. Er komt verandering aan maar alle verandering die komt is ten goede. De verandering zal met liefde komen. Liefde is het enige antwoord, liefde is de enige manier. Er komen steeds meer problemen op deze planeet. Als de populatie op de Aarde groeit schept dit vele, vele problemen en de manier waarop momenteel alles op Aarde gaat, de manier van leven, is niet langer houdbaar.

Er komt een nieuweverhoging van energie aan. Een verhoging allereerst van Christusbewustzijn en de volgende golf gaat naar een bewustzijn dat geen naam heeft maar het zal een bewustzijn zijn waarin alle schepping plaatsvindt door liefde.

Als jullie door je helingsproces heengaan en schoon worden zullen jullie niet langer meer scheppen door negatieve emotie. Er is logica in heling en hoe meer jullie jezelf helen, hoe meer jullie zullen begrijpen. Jullie zullen de logica achter de heling begrijpen want er is logica in liefde en logica in heling. Hoe vaardiger jullie worden met helen hoe makkelijker het zal gaan.

Heling betekent heel maken en per definitie zijn wij allemaal gefragmenteerd. Het is een stap- voor- stap-procesom het gefragmenteerde innerlijke kind te helen. Deze heling kan alleen door liefde plaatsvinden; door van jezelf te houden, door concentratie en begrip, door Spirit door je lichaam te laten stromen. Spirit zal je lichaam regenereren. Laat je DNA stromen. Liefde is de enige manier.

Sluit je ogen en laat Spirit deze zaal binnenkomen. Jullie spiritgidsen zitten aan jullie voeten en het engelenrijk is steeds meer aanwezig.

Jullie geleidegidsen zitten aan je voeten en het engelenrijk is steeds meer aanwezig. Laat je harten zich openen voor iedereen in de zaal en liefde zenden en ontvangen. Laat de liefde stromen en iedereen met elkaar verbinden, met het Goddelijke, want jullie hebben de liefde van Spirit nodig om een functioneel leven te kunnen leiden. Wij zeggen in deze channelings altijd dat liefde de enige manier is, het enige antwoord. Laat de liefde dus stromen zoals de Salzag door Salzburg stroomt, laat de liefde gewoon stromen. Laat de gevoelens komen en laat hen weer gaan…..wees bij jezelf, neem de tijd om jezelf te voelen, voel wat het is om jou te zijn….het leven is een gevoel, geen intellectueel proces. Wat jullie voelen zullen jullie scheppen en wat jullie niet voelen zullen jullie niet scheppen. Als jullie liefde voelen zullen jullie een liefhebbende realiteit scheppen, als jullie boos zijn zullen jullie een boze realiteit scheppen, als jullie je gekwetst voelen zullen jullie een kwetsende realiteit scheppen. Neem dus de tijd om je gevoelens te observeren en laat de gevoelens komen en laat hen weer gaan. Wij zeggen nogmaals: Het leven is een gevoel en geen intellectueel proces.

Wij zijn hier vanavond om jullie mee te nemen naar een nieuwe wereld, een wereld waar liefde stroomt. Jullie zien de Salzag nooit stoppen met stromen, maar de mens stopt de stroom van zijn liefde en de reden hiervan is het innerlijk kind. Het gedeeltelijk gewonde innerlijke kind is beschadigd of vol angst, vaak stopt angst de stroom van liefde. Alle wonden worden omgeven door de energie van liefde. Observeer jezelf, observeer je adem en voel je gevoelens. Laat de liefde stromen….laat de liefde stromen door je hart naar het hart van iedereen in de zaal en ontvang de liefde van iedereen in de zaal.

Voel de dichtheid van Spirit om je heen, voel Spirit om je heen als een spirituele deken. Laat de gevoelens komen en weer gaan, wees gewoon bij jezelf en houd van jezelf.

Jullie worden geleid naar een wereld van veranderingen. Maar de verandering moet allereerst binnenin plaatsvinden. Emoties scheppen gedachten die op hun beurt jullie realiteit scheppen.

Nogmaals….laat de gevoelens komen en gaan. Laat de liefde stromen. Als jullie de liefde laten komen gaan kan er meer komen en meer gaan zodat liefde zich in je lichaam kan uitbreiden. De reis van het leven gaat over het scheppen uit pure liefde en de nieuwe energie, die ik als Kryon breng, is medescheppen uit pure liefde.

Jullie scheppen doorlopend, 24 uur per dag en jullie scheppen uit liefde en uit negatieve emotie tegelijkertijd. Laat de liefde steeds dieper en dieper in je lichaam gaan en als jullie ergens pijn in je lichaam voelen plaats daar dan je bewustzijn. In de kern van je pijn of negatieve emotie zullen jullie een gewond aspect vinden van je innerlijk kind. Laat de gevoelens komen en laat de gevoelens gaan.

De tijd is voor de nieuwe wereld gekomen om je lichaam binnen te gaan en wij willen dat jullie vibraties hoog zijn want de vibratie van de wereld is een hoge vibratie, een met liefde gevulde vibratie, een vibratie waarin jullie een geheel nieuwe wereld voor jezelf kunnen scheppen.

Laat deze nieuwe wereld dus in je lichaam stromen. De nieuwe wereld gaat in je lichaam van rechts naar links stromen – voel dus deze nieuwe wereld die je lichaam binnenkomt….en als deze nieuwe wereld dit doet lost hij alle oude energieën op die deze wereld niet langer steunen.

De tijd is gekomen, lieve mensen, om je leven op een heel andere manier te leven want er wordt teveel geschapen door kwaadheid, door beschadigen, door negativisme. Laat deze energie van de nieuwe wereld door je lichaam stromen en schoonmaken, vrijlaten en puur maken. Laat de liefde van links naar rechts stromen. Laat jezelf aan een persoonlijk probleem denken en laat de energie van de nieuwe wereld dor dit probleem stromen. Alle problemen zijn een afwezigheid van liefde….jullie worden meegenomen naar een nieuwe wereld, een nieuw bestaan. 

Jullie zijn al bezig met het scheppen van je eigen nieuwe realiteit maar meer en meer van je eigen realiteit zal worden geschapen uit pure liefde. Als jouw probleem nu wordt vrijgelaten laat jouw droom zich dan manifesteren. Denk aan een droom die jij wilt manifesteren en laat de nieuwe energie in je droom stromen, energie geven aan jouw droom…..wat jouw droom ook is. Jouw droom is alleen een droom door angst….jouw droom zou zijn gemanifesteerd als er geen angst was. Laat dus deze nieuwe energie door de angst stromen en die vrijlaten en oplossen. Wees op dit moment gewoon bij jezelf……en voel wat je voelt.

Wij gaan de vibratie in de zaal nog meer omhoog brengenzodat jullie kunnen zien hoe de nieuwe wereld eruit zal zien. Laat je vibraties hoger en hoger en hoger gaan. Er is veel angst voor deze nieuwe wereld en ook veel hoop. Geef de hoop en de angst gewoon over als jullie vibraties omhoog gaan. Laat de vibraties omhoog gaan en laat je energieën schoner en puur worden….observeer de nieuwe wereld op het tv-scherm van je innerlijke geest en laat de liefde stromen….laat de liefde stromen naar deze nieuwe wereld en kijk in deze nieuwe wereld naar je ouders en je kinderen want deze nieuwe wereld behoort jullie toe.

Het is een nieuwe wereld waarin jullie je wereld zullen medescheppen met Spirit en jullie zullen veel meer energie hebben.Een van de simpele redenen hiervoor is dat veel van jullie energieën negatief zijn en jullie huidige droom tegenwerken. De reden hiervan is het gekwetste innerlijk kind en het innerlijk kind heeft het nodig om gezien en geheeld te worden.

Lieve mensen, wij gaan een tijd in waar zoveel mensen zoveel werk hebben gedaan en nu beginnen degenen van deze nieuwe tijd die het werk hebben gedaan door te breken in de nieuwe wereld. Binnenkort zullen het er genoeg zijn die zijn veranderd waardoor het massabewustzijn ook gaat veranderen en dit zal zeer snel gaan gebeuren en als dit gebeurt zal er een deken van liefde over de planeet neerdalen en de hele planeet reinigen en de hele mensheid puur maken en wij staan het toe om deze deken over jullie uit te spreiden – over deze kleine groep in Salzburg op deze speciale avond.

Sta deze deken van liefde toe om neer te dalen en puur te maken en te reinigen en voel het gevoel gewoon, voel deze deken van liefde neerdalen en over jullie allen heen stromen.

Op deze speciale avond laten wij uit jullie energieën de energieën van destructie vrij en brengen de energieën van destructie in balans. Soms moet men iets afbreken om het weer op te bouwen en maar al tevaak wordt de energie van destructie op Aarde om verkeerde redenen gebruikt.

Lat dus de energie van destructie vrijuit jullie lichamen…..laat jezelf je lichaam voelen en wees in deze ruimte en weet gewoon dat je deze vibratie altijd kunt hebben….in korte tijd zullen jullie in staat zijn om deze energie vast te houden en te handhaven want de liefde begint te stomen als een bergbeek en jullie harten worden geopend zodat de stroom verder kan gaan, een doorgaande stroom.

Voel de stroom van liefde zonder te stoppen door je hart gaan – deze energie…..met deze energie zal jullie heling zoveel gemakkelijker worden…..laat de liefde gewoon stromen.

Jullie zijn de liefde, worden de liefde, wees gewoon de liefde en kijk naar je leven vanuit deze nieuwe vibratie!

Wat zouden jullie vanuit deze energie anders doen in je leven?

Laat de liefde stromen en observeer je nieuwe leven, de nieuwe wereld en word die nieuwe wereld….op dit moment zijn jullie die wereld…..

Lieve mensen, Kryon gaat nu weg. Het ga jullie goed, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf.

Dank je wel.

Kryon