maandag 7 juli 2014

Kryon: Nieuw Begin.2 David Brown 6 juni 2006. Geplaatst: 7 juli 2014

Kryon: Nieuw Begin.2
David Brown
Marina da Gama, Kaapstad
6 juni 2006. Geplaatst: 7 juli 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Mensen zijn net als motten die worden aangetrokken door licht. Het is onmogelijk voor een menselijk wezen om ergens anders heen te gaan dan naar het licht. Hoe het ook verschijnt. Zelfs als jullie een tijdje weglopen van het licht zullen jullie op een dag je vergissing inzien en je naar het licht keren, naar liefde en waarheid. Het licht leidt naar het Goddelijke en hoe meer mensen dit Goddelijke vinden, hoe meer er verlichting zullen vinden.

Vanavond zijn de Groten hier, in deze zaal, om jullie waarlijk de weg te wijzen. Voel dus de energie van Graaf St. Germain en wees je bewust van de kleur paars. Wees even in de energie want St. Germain is een tovenaar die angst omzet in liefde. Voel deze energie in je en waar er weerstand is, laat dit oplossen, laat het vrij en wordt vrij. Laat jezelf op een hoger niveau vibreren en word meer en meer jezelf. Welke angst er ook in de weg van deze vibratie staat, verwelkom hem in je lichaam. Deze sensaties van angst zijn verscholen geweest in een lagere vibratie en nu gaan jullie energieën omhoog.

Ervaar deze vibraties van angst die jullie tegenhouden, die jullie tegenhouden om magie toe te passen in je eigen levens – de angst om te leven, de angst om je eigen innerlijke schoonheid te laten zien, want jullie zijn allemaal prachtig, verder dan jullie wildste voorstellingen. Jullie schiepen in het oog van het Goddelijke. Jullie pracht is veel groter dan jullie ooit konden dromen en jullie geest opent zich voor een geheel nieuwe realiteit, staat van zijn, en een heel nieuwe wereld.

Jullie dromen zullen zich nu veel sneller manifesteren want jullie zullen steeds minder angst in je lichaam voelen. Voel nu, op dit niveau van vibraties, de angsten die jullie tegenhouden, die jullie binden......en onthoud dat jullie geen angst zijn, angst is niet de waarheid van wie jullie zijn.

De angst is een illusie en zo gauw jullie dat herkennen zullen die boeien en banden worden verbroken. Laat de gevoelens komen en laat ze gaan want jullie zijn allemaal wezens van liefde, licht en extase en de energie van angst houdt jullie in een realiteit die niet waar hoeft te zijn. Het hoeft gewoon niet waar te zijn.

Vind dus een ruimte in je lichaam waar je cellen te dicht opeen zijn, te dicht bij elkaar. Iets in het verleden heeft jullie dit zo laten voelen, heeft jullie je onveilig laten voelen, maar dit is niet wie jullie zijn. Als wij de analogie kunnen gebruiken van de aap die een walnoot uit een boom probeert te pakken maar zijn hand niet uit het gat kan krijgen, is dit wat er gebeurt. Laat de energie dus stromen door deze innige plaatsen in je lichaam en als jullie je hiervoor openen doen jullie dit ook voor Moeder Aarde of voor Vader Hemel. Moeder Aarde zal jullie voeden en alle liefde en overvloed brengen die jullie nodig hebben en Vader Hemel zal jullie de dromen en de kennis en de wijsheid brengen om je dromen te leven.

Als deze twee energieën zich vermengen en door je lichaam stromen in de vorm van een dubbele helix zullen jullie een leven naar eigen keuze scheppen. Jullie relatie met je eigen moeder weerspiegelt jullie relatie met Moeder Aarde en de relatie met jullie vader reflecteert de relatie met Vader Hemel. De realtie die jullie vader en moeder als man en vrouw hadden zal de manier weerspiegelen waarop jullie hemel en aarde toestaan op elkaar inwerken.

Als jullie jezelf binnenin helen, want dat is wat het is, binnenin jezelf, zullen jullie wezens van licht worden, van energie en vibratie. Om je weer compleet te maken moeten jullie op de schouders van de vader en moeder staan en oplossen wat zij niet konden oplossen en worden wat zij niet konden worden; hun reis en hun uitdagingen waren dezelfde als bij jullie.

2000 jaar lang waren de gnostische leringen van Christus verborgen, maar deze gnostische leringen zijn de waarheid!!! De manier waarop je innerlijke vader en innerlijke moeder het innerlijk kind behandelen is de manier waarop jullie de buitenwereld voor jezelf manifesteren. Dat is waarom het zo belangrijk is om de meditatie te gebruiken van de achetypische moeder en vader en alle zaken binnen je eigen innerlijke vader en moeder los te laten.

Door dit te doen zal jullie innerlijk kind de diepste en meest betekenisvolle liefde ontvangen. Jullie intelligentie zal Goddelijke intelligentie worden en jullie zullen een nieuw bewustzijn manifesteren en nieuw begrip op deze planeet Aarde. Wij zullen jullie naar een hoger niveau brengen waar jullie de waarheid kunnen manifesteren en een nieuwe vibratie kunnen ervaren, een nieuwe dimensie, een nieuwe staat van zijn en een nieuwe staat van schepping.

Want in waarheid zullen jullie een realiteit scheppen die jullie wildste dromen te boven gaat.

Op het moment scheppen jullie mede wat jullie zien dat andere mensen hebben geschapen. Maar daarboven en daarachter is er een nieuw scheppen, een nieuwe wereld die jullie kunnen scheppen – een wereld van liefde, een wereld waarin geen kwetsen is, geen hartepijn en geen pijn. De paar masochisten zullen denken: “Wel, wat voor soort wereld is dit?” Er zijn veel mensen op deze planeet die van hun eigen hartzeer houden, hun eenzaamheid, hun leegte en hun pijn.

Er zijn ook mensen die ervan houden om anderen pijn toe te brengen en er zijn mensen die ervan houden om pijn toegebracht te worden, maar dit zal allemaal verdwijnen. De wereld zal zonder pijn zijn, een wereld zonder lijden. Dit is een stap naar nieuwe dimensies.

Laat de energie van St. Germain jullie angsten loslaten en door de cellen van je lichaam stromen. Laat de purperen vlam de duisternis wegbranden en de energieën transmuteren die negativiteit hebben geschapen in jullie levens. Laat tegelijkertijd de energieën binnen en de nieuwe vibraties van Christus en Moeder Maria. Wij brengen jullie het mannelijke van Christus en en het vrouwelijke van Moeder Maria waardoor de energieën binnenin jullie kunnen vermengen. Laat alle pijn die jullie in het verleden hebben ervaren in je lichaam komen en wees je bewust van de hogere en nog fijnere vibraties die verschijnen.

Jullie zullen de energieën van die pijnen uit de jeugd ervaren. Laat hen komen want deze energieën waren verborgen in de lagere vibratie van je lichaam en worden omhoog gebracht, naar buiten gebracht en opgelost. 90% van alle problemen op Aarde is veroorzaakt door pijn, door onbewust ouderschap. In de subtiliteit van de kennis over slecht en onbewust, laat de energie van vergeving binnengaan in jullie ouders; zij hebben deze pijn in je leven geschapen door onbewust gedrag en jullie ontwikkelen je nu verder naar een bewuster en liefhebbender gedrag.

Waar je dus pijn in je lichaam ervaart, wees een met deze gevoelens. Laat hen komen en gaan want in deze energie vanavond, lieve mensen, kun je niet vast blijven zitten, kunnen jullie niet op de reservebank blijven zitten of met je hand vast blijven zitten zoals de aap bij het gat in de boom. Laat deze noten gaan, wees vrij, vrij om het nieuwe millennium te omarmen , deze nieuwe wereld, deze nieuwe staat van zijn. En als wij zeggen een nieuwe staat van zijn bedoelen wij ook een geheel nieuwe staat van zijn, dit leven van gelukzaligheid en extase. Ervaar een geheel nieuwe vibratie, een nieuwe eenheid, een verbondenheid met de zon, de maan, de Aarde en de sterren.....en met dit universum en alle verdere universums en nog belangrijker: wees verbonden met elkaar.

Begrip, zorg, verzorging voor elkaar schept op Aarde een realiteit waarin jullie een met elkaar kunnen zijn en de eenheid kunnen ervaren zoals die vanavond in deze zaal als jullie je verbinden met Spirit en met elkaar en intimiteit voelen en angst voor intimiteit en het ervaren van de pijn. Onthoud, wat jullie ook voelen is gewoon een gevoel, niet de waarheid. Het leven is gewoon een gevoel en dat is altijd zo geweest.

Gevoelens zijn de poort naar de waarheid. Gevoelens en emoties zijn de energieën van manifestatie en op deze dag; de 6e dag van de 6e maand van het 6e jaar gaan jullie vooruit naar een nieuwe staat van zijn, een nieuwe staat van begrip, een nieuwe verbondenheid.

Lieve mensen, laat deze nieuwe energie verbinden; hier in deze groep door jullie heen naar het hart van Moeder Aarde, hier, op de mooiste Kaap van allemaal, op de 6e dag van de 6e maand van het 6e jaar. Stop die energie in de grond, laat hem door jullie heen stromen, door welke zaken jullie ook meedragen en verbind deze verbazingwekkende nieuwe toekomst met je eigen hart en het hart van Moeder Aarde.

Lieve mensen, Kryon gaat nu vertrekken. Het ga jullie goed, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf. Dank jullie wel.