zaterdag 2 augustus 2014

Kryon: Verbind je met jouw genie.2. David Brown 31 maart 2007 -Geplaatst: 2 augustus 2014

Kryon:
Verbind je met jouw genie. 2.
David Brown
31 maart 2007 - Wijnberg, Kaapstad
Geplaatst: 2 augustus 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Over angst praten is een stap verder gaan dan angst en naar waarheid, naar een nieuwe manier van zijn, naar een staat van Eenheid, naar een staat van het zijn van grote scheppers die hun eigen realiteit scheppen, zonder angst of oordeel omdat jullie vol liefde zijn. Jullie stromen als een rivier tussen zijn oevers. Jullie stromen vrouwelijk maar tegelijkertijd bevat deze stroom een prachtige mannelijke liefde  die jullie realiteit puur manifesteert door liefde en schept een heel nieuwe wereld, een nieuw, fantastisch gezichtspunt en niemand die nee tegen jullie zegt of dat jullie alleen maar dromen omdat al jullie dromen waarheid zullen worden.

Al jullie dromen kwamen altijd uit maar vaak hadden jullie niet de moed om hen te (door)zien en je dromen te volgen tot aan de rand van de afgrond; om de bij de rand van de klif te staan en een diepe, diepe kloof of een massieve waterval te zien, diep, krachtig en hoog. Heel vaak hadden jullie niet de moed om, net zoals de waterdruppels op de hoek van de waterval, te springen. Zij hielden zich nooit in, zij gingen met de stroom mee. 

Nu is het jullie beurt om met de stroom van de rivier mee te gaan en tot de grote beslissing te komen om over de rand van een waterval zoals de Niagara, Iguassu of Victoria Falls te springen waar het water dag en nacht klinkt als de donder, 365 dagen per jaar.

Deze keer is het jullie beurt, is het aan de mensheid om zijn hart te openen en over de rand te stappen naar liefde, naar waarheid, de afgrond in……jullie weten niet of jullie kunnen vliegen. Doe die stap dus over de rand en vind het uit. Voel de energie, voel de kracht, voel de adrenaline en laat dit stromen. Jullie zijn veel groter dan jullie ooit, ooit hebben gedroomd. Jullie konden niet dromen over hoe groot jullie waren. Jullie konden niet dromen over waar jullie naartoe zouden gaan en wat jullie uiteindelijke realiteit is.

Sta jezelf toe jullie dromen te dromen en zie jezelf in je droom over de rand stappen en in de kloof duiken om te zien wat er gaat gebeuren. Dit is jullie reis en aan ieder persoon behoort zijn/haar eigen reis toe.

Jullie worden dus vastgehouden en gewiegd door Spirit. Voel wat jullie voelen, voel wat jullie ergste nachtmerrie is en laat jezelf gewoon voelen dat je op de ergste plaats bent die jullie je kunnen voorstellen. Alleen maar voelen…….en laat het gaan. Dit zijn jullie niet, dit waren jullie nooit. Laat jezelf diep, diep, diep naar binnen gaan en vind de lichtvonk die jullie zijn. Laat jezelf deze vonk vinden, die waarheid en sta jezelf toe precies uit te vinden wie jullie werkelijk zijn.

Lieve mensen, dit is jullie wereld. Dit is jullie Aarde en jullie scheppen de Aarde die jullie voor jezelf willen. Laat je niet tegenhouden door het massabewustzijn van anderen. Jullie dienen niemand door jezelf terughoudend op te stellen. Jullie dienen niemand door niet in je waarheid te zijn, NIEMAND.  De meesten van jullie dienen jezelf niet . Wat is dus jullie waarheid en wie zijn jullie zelf?  Jullie kunnen heel veel stemmetjes in je hoofd gehad hebben maar enkel een stemmetje spreekt de waarheid. Welke hoort bij jullie? Welke stem zijn jullie? Hoe zorgen jullie ervoor dat de andere stemmetjes stoppen met schetteren? Laat de antwoorden gewoon komen. Welke stem zijn jullie? Welke stem is de ware jullie? Laat jezelf steeds dieper en dieper gaan want jullie worden vastgehouden door Spirit met zo’n liefde, de diepst mogelijke liefde, alleen pure, pure, pure liefde. Laat deze liefde je lichaam doordringen. Laat je lichaam als een spons worden, zuig de liefde gewoon op die hier voor jullie is, word gewoon die liefde!

Laat deze liefde loslaten wat niet van jullie is en jullie geleiden naar wat jullie is, naar waar jullie naartoe gaan. Laat de liefde jullie gids zijn en ga steeds dieper en dieper. Voel deze dragende energie die jullie vasthoudt, wiegt net als een moeder met een nieuwgeboren kind dat zij graag wil hebben en waar zij van houdt.

Jullie komen in een nieuwe staat van jullie levens. Jullie gaan in een geboorteproces maar jullie worden gedragen. Voel jezelf gedragen, voel jezelf vastgehouden en ga dieper en dieper. Vind de echte jij, het deel van jou dat liefde is, waarheid, integriteit en al die andere facetten die liefde samenstellen. In deze energie zullen er vele, vele aspecten zijn van jullie innerlijk gewonde kind die wensen om terug te gaan naar je hart.

Laten wij eens een prachtige, magische bal om je hart plaatsen alle aspecten van je gewonde kind die terug willen gaan in die bal laten gaan waar Maria, Christus en Merlijn kunnen vergeven, overgeven en de pijn van het innerlijk kind kunnen loslaten. Laat hen naar die plaats in je hart gaan waar het kind thuishoort en dieper en dieper gaan. Jullie harten worden gereconstrueerd, op een speciale manier herbouwd waardoor er alleen liefde kan komen samen met de dingen waar jullie van dromen. Waar jullie de realiteit van je eigen keuze kunnen beschermen, verdedigen en scheppen. Waar jullie uit het leven kunnen halen wat jullie werkelijk, werkelijk zoeken. Waar jullie energie exact gelijk wordt aan de energie van het Universum: de zon; de maan; de sterren; Moeder Aarde – allemaal in absolute synchroniciteit met elkaar, een geniale meesterzet. En waar is jullie aanleg. Diep ingepakt in jullie wonden. Het genie en de talenten in een man zijn niet helemaal hetzelfde als die van een vrouw, er is een verschil in jullie genie. Het varieert tussen de seksen.

Verbind jezelf dus met je talenten omdat een vrouw een vrouwelijk genie zal hebben en een man een mannelijk genie en dit genie is als een horlogemaker die precies weet hoe alles binnenin het horloge werkt. Hij kent elke versnelling, elke kleine veer, elk spaakje, over alles en alles, behalve over jullie genie. Het genie van een man begrijpt het mannelijk Universum en het genie van een vrouw begrijpt het vrouwelijk Universum en als deze beide genieën samenkomen, scheppen zij een realiteit als geen andere.

Dit is waarom jullie dromen over relaties vaak zo diep, zo krachtig, zo intrinsiek, zo onrealistisch zijn maar gerelateerd zijn aan die niveaus van het mannelijk en vrouwelijk genie is niet aards. Het is mogelijk op Aarde, maar het is nooit eerder gezien.  

Als jullie de nieuwe dimensie binnengaan, zullen jullie oude vrienden achterlaten. Jullie zullen fysiek aanwezig zijn op Aarde maar het is jullie plicht aan jezelf om op een bepaalde manier te tonen wat jullie genie is, zij het mannelijk of vrouwelijk. Jullie droom is je te vermengen met het genie van de andere sekse en dit is ook een punt, want de waarheid is zo diep, diep verborgen geweest voor de mensheid dat zij deze processen voor ontwikkelende mensen bijna is vergeten en dat de mensen verlost van het karma van hun jeugdwonden en –beschadigingen, van het opzuigen van de energieën van je vader en moeder. Dit zijn vergeten leringen. Dit zijn leringen die uit het boek zijn gescheurd zodat jullie niet bewust kunnen worden, maar elke onderdrukte energie is als een luchtbel in het water, het gaat altijd naar hete oppervlak, het kan niet onderin gehouden worden en het kan niet opgesloten worden. Dat is onmogelijk. Er is een nieuwe golf, een nieuw bewustzijn, een nieuwe liefde die aanbreekt voor deze Aarde.

Ga dus dieper en dieper in je lichaam en verbind je met je talenten en genie. Jullie worden gedragen zoals nooit tevoren, gedragen door Spirit en gewiegd door Spirit. Laat jezelf steeds dieper en dieper en dieper gaan. De liefde van jullie geleide-gidsen en het engelenrijk jullie helpen om bij je genie te komen en het energie te geven om zich te manifesteren.

Laat het toe, laat het toe. Dit is jullie leven; dit is waarvoor jullie hier zijn. Jullie zijn hier op Aarde om je genie – jullie talenten – te manifesteren en precies te worden wat jullie hier wilden zijn. Jullie en degenen die deze channeling lezen zijn degenen die eerst gaan. Jullie zijn degenen die jullie genie naar deze Aarde zullen brengen. Jullie zullen je genie op een Goddelijke manier brengen, op een liefhebbende manier, op een manier waarop jullie de energie van je genie kunnen dragen. Als jullie genie er te snel uitkomt, zal het versplinteren als een gebroken glas, het is zo breekbaar!

Dit is voor degenen die jullie werk hebben gedaan, die jullie waarheid in gingen, van wie de energieën sterk genoeg zijn om je genie te dragen. Laat jezelf je genie dragen zoals Spirit jullie draagt en wieg je genie net zoals Spirit jullie wiegt. Vrouwelijk of mannelijk, het heeft werk nodig, het heeft energie nodig, het heeft liefde en licht nodig en begeleiding en het moet gedragen worden. Het heeft geloof nodig en wat jullie geloven moeten jullie omzetten in kennis.

Lieve mensen, hier in Kaapstad ankeren wij de energie van het magnetisch genie binnenin het zonnestelsel dat jullie zijn. Jullie zijn de zon voor dit genie zoals de zon voor jullie de zon is en het genie binnenin……laat het gewoon zijn gang gaan. Waar jullie je ook aan vasthielden dat het onveilig maakte voor je genie om zich te manifesteren, laat het gaan. Er komt altijd iets beters, altijd, altijd, altijd.

Er komt altijd iets beters, altijd, altijd, altijd.

Het ga jullie goed, lieve mensen, en God zegene jullie want Kryon gaat nu weg.