dinsdag 30 september 2014

Kryon: Harmonie met de Natuur. Barbara Bessen 22 februari 2012. Geplaatst: 30 september 2014

Kryon:
Harmonie met de Natuur.
Barbara Bessen
22 februari 2012. Geplaatst: 30 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Hoe zou zo’n dag in harmonie met de natuur eruit kunnen zien?

Ik schenk jullie een blik op een dag vol harmonie, een toekomstvisie die jullie moet opmonteren om dit heerlijke leven, misschien voor het eerst, zo te leiden.

Dat is mijn visie voor jullie: Stel je voor dat je ’s morgens wakker wordt en nog een beetje in je bed doezelt en voelt hoe het bed zich helemaal aan je bewegingen aanpast. Het is een zeer weldadig aanvoelende onderlaag die een beetje als een schaal is gevormd en je lichaam draagt en wiegt.

maandag 29 september 2014

Kryon: Een reis naar Atlantis. Barbara Bessen 21 oktober 2011. Geplaatst: 29 september 2014

Kryon:
Een reis naar Atlantis.
Barbara Bessen
21 oktober 2011. Geplaatst: 29 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wat zou een reis naar het verleden van de Aarde zijn zonder een bezoek aan Atlantis?

Afgemeten aan de lange geschiedenis van deze planeet omvat dit alleen maar een korte tijdspanne.Maar Atlantis is voor de huidige mensheid van groot belang.

Zoals jullie al hebben ervaren is de Aarde een wezen met verscheidene lichamen, net zoals jullie. In de lagere, fijnstoffelijke lichamen van Gia zijn al haar ervaringen opgeslagen. Zij zitten overigens ook in het massabewustzijn van de mensheid, in de morfogenetische velden ingeprogrammeerd.

zondag 28 september 2014

Kryon: Meditatie: Emoties. Barbara Bessen 18 januari 2013. Geplaatst: 28 september 2014

Kryon:
Meditatie: Emoties.
Barbara Bessen
18 januari 2013. Geplaatst: 28 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Een meditatie-oefening voor jullie.

Ik houd ervan om jullie vele kleine meditatie-oefeningen aan het hart te leggen. Kijk in de loop van de dag telkens weer wat je denkt. Misschien helpt het als je op een plaats waar je vaak komt een briefje neerlegt  waarop je jouw “gedachten” neerschrijft.

Dat is genoeg om je eraan te herinneren op je gedachten te letten. Gedachten zijn vrij, zeggen de mensen. Klopt dit echt? En maken zij ook vrij? Jullie zijn in gedachteconstructies van jezelf of in die van anderen verstrikt als in een spinnenweb. Dit kunnen jullie niet helemaal niet vermijden maar je kunt het wel veranderen.

zaterdag 27 september 2014

Kryon: Geestelijke helpers en meditatie zijn gereedschappen. Barbara Bessen 21 september 2012. Geplaatst: 27 september 2014

Kryon:
Geestelijke helpers en meditatie zijn gereedschappen.
Barbara Bessen
21 september 2012. Geplaatst: 27 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Meditatie met geestelijke helpers en channeling.

Een ander werktuig is de samenwerking met ons, je geestelijke helpers. Ik bedoel door channelen of je helemaal openstellen voor je intuïtie. Je handelt intuïtief als jij je voor het Goddelijke, dat wij vertegenwoordigen, opent.

Wij of je Hoger Zelf kunnen je daarbij leiden om het potentieel van jouw leven te scheppen. Het controleren van de gedachten en het channelen – zij het direct of door intuïtie – bespreken wij later.

Je kunt, als je naar jouw weide gaat, goed zien en voelen en nog een stap verder gaan: neem jezelf als handelend persoon op de weide waar. Strijk met je geestelijke handen over je lichaam en merk hoe je eruit ziet. Misschien wel zoals je er het liefst uitziet. Je ziet er heel leuk uit en voelt je lekker in de kleding die je draagt.

vrijdag 26 september 2014

Kryon: Engeland. Barbara Bessen 20 september 2013. Geplaatst: 26 september 2014

Kryon: Engeland.
Barbara Bessen
20 september 2013. Geplaatst: 26 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Een reis naar Engeland: een inwijdingweg van bijzondere soort.

Wij hebben in de laatste jaren al enkele reizen ondernomen. Soms was het doel meer om licht te brengen op bepaalde plaatsen en soms ging het erom de eigen ervaringen in balans te krijgen die men op die plaats had beleefd..

Soms was het een combinatie van beide. Ook bezochten wij al plaatsen die alleen voor ontspanning waren en ons de kans gaven om gewoon te Zijn. Engeland was ditmaal heel bijzonder. Misschien ook omdat wij een wat kleine groep vormden. Twee jaar geleden waren wij met veel meer mensen, namelijk 53 personen. Nu waren het, met leiding en assistentie,19 personen. Vanaf het begin had ik het gevoel dat wij ons op een inwijdingsweg begaven; op een bijzonder pad van de eigen ontwikkeling. Zo was de groep ook samengesteld, want niemand gaat toevallig mee op reis....

donderdag 25 september 2014

Kryon: De Goddelijke Weg. 34 Barbara Bessen 24 september 2014

Kryon:
De Goddelijke Weg. 34
Barbara Bessen
24 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Een cursus in liefde – Boek 2.
De Universele Geest – De Bron van alle zijn.
Een cursus in eigenliefde – deel 4.

Ik verpak veel informatie in dit hoofdstuk. Neem voor jezelf eruit wat je op dit moment nodig hebt. De rest komt dan naar je toe als je het nodig hebt. Begrijp alsjeblieft dat alles in jezelf aanwezig is. Je zult er niet omheen kunnen om je met jezelf bezig te houden.

Ben je graag alleen of voel je wat onbehagen zonder anderen om je heen?Er zijn in je leven verschillende cycli: Tijden van rust en teruggetrokkenheid en tijden van activiteit. Als je bewust met je lichaam verbonden bent dan zul je weten wat er wannneer bij jezelf aan de hand is.

woensdag 24 september 2014

Kryon: Genereer liefde voor iedereen!!! (een visie van Aartsengel Michael.) 2. David Brown. 26 November 2012 Geplaatst: 24 september 2014

Kryon:
Genereer liefde voor iedereen!!! (een visie van Aartsengel Michael.) 2.
26 November 2012
Channeler: David Brown.
Geplaatst: 24 september 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


De ware archetypische vader energie, de energie van poederblauwe liefde en de energie van bescherming van zijn familie is de energie van het beschermend vasthouden van de moeder en het kind op een plaats van absolute veiligheid en zekerheid. Het is de energie van kleding, voeding en verzorgen, van het zeker stellen dat de behoeften van de moeder en het kind vervuld kunnen worden. Als een moeder in de rol van de vader moet stappen wordt het kind altijd alleen gelaten en voelt het zich verlaten en afgewezen. Een vader zou er altijd moeten zijn om deze ruimte van zekerheid en veiligheid voor moeder en kind in stand te houden.

Laat deze liefde je lichaam binnengaan, deze poederblauwe liefde. Laat het je energie schoonmaken en reinigen wat er ook in je basischakra en tweede chakra zit. Als wij deze energie van poederblauw licht in je basis- en tweede chakra brengen zal er een vermenging komen van het roze en het blauw en zal de kleur violet worden – een violette vlam.

dinsdag 23 september 2014

Kryon: Genereer liefde voor iedereen!!! (een visie van Aartsengel Michael.)1. David Brown. 26 November 2012 Geplaatst: 23 september 2014

Kryon:
Genereer liefde voor iedereen!!! (een visie van Aartsengel Michael.)1.
26 November 2012
Channeler: David Brown.
Geplaatst: 23 september 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Ik vond een oude channeling van Kryon over Liefde en ik dacht dat het een goede herinnering zou zijn voor ons allemaal en een goede training om ons voor te bereiden op de laatste sprint.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is prachtig om weer hier te zijn. Ik voorbije levens op dit aardse ruimteschip hebben jullie allemaal samengewerkt met de energie van Kryon en het is hartverwarmend om zo’n groep als die van jullie op deze manier samen te zien.

Er is veel liefde in dit universum maar er wordt weinig op ingetapt en het wordt weinig gebruikt. De menselijke ervaring is meestal het vermijden van liefde; het weg te drukken maar het menselijk verlangen is om vervuld te zijn van liefde.

maandag 22 september 2014

Kryon: Aardse – Goddelijke Partnerschappen Barbara Bessen. Juli 2007. Geplaatst: 22 september 2014.

Kryon:
Aardse – Goddelijke  Partnerschappen
Barbara Bessen.
Juli 2007. Geplaatst: 22 september 2014.
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Oh, ik zie dat allen die ik vandaag wil spreken, verzameld zijn. Prima, dan kunnen wij beginnen! Hoe ik dit weet? Het is een inter-dimensionaal concept. De tijd zoals jullie die beleven en jullie leven daarna , is een dualistisch concept en eigen aan dit soort leer-werelden. Zij is langzaam ontstaan, zij heeft zich steeds meer gemanifesteerd zoals ook de mensen die zich lange tijd in diepe ervaringsniveaus hebben bewogen.

De oerrasen van deze planeet die hun lichamen van andere broeders en zusters uit het Al ontvingen, leefden hun leerontwikkelingen zonder tijdinvloeden.Pas later, toen de mensen uit het Goddelijk bewustzijn vielen ontwierpen de hoge geëerde wezens de constructies, het bouwplan en de leerschema’s van de Aarde en onder andere wat jullie als tijd ervaren.

zondag 21 september 2014

Kryon: Visualiseren, een Schepperswerktuig Barbara Bessen 5 oktober 2012. Geplaatst: 21 september 2014

Kryon: Visualiseren, een Schepperswerktuig
Barbara Bessen
5 oktober 2012. Geplaatst: 21 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Bij de meeste mensen die voor privé-sessies bij mij komen is het genoeg om hen kort aan de hand te nemen en te begeleiden, vaak door het gewoon voelen van de eigen voeten tot aan de geestelijke partner. Het innerlijk kijken en visualiseren gaan werkelijk vaak over voelen.

En dan zeggen de cliënten: “Ach, bedoel je het zo, nu begrijp ik het. Ja, dat kan ik.” Het is zo dat er gewoon een stap naar bewustzijn wordt gedaan en dan functioneert het.

Mijn persoonlijke ervaringen met de geestelijke wereld zijn veelvoudig, innerlijke beelden in deze vorm had ik al zeer vroeg. Omdat ik al lang contact met “boven” heb kan ik mij niet zo goed herinneren hoe het begon.

zaterdag 20 september 2014

Kryon: Zielenfamilie. De Verandering van het Zijn. Barbara Bessen 3 augustus 2012. Geplaatst: 20 september 2014

Kryon:
 Zielenfamilie. De Verandering van het Zijn.
Barbara Bessen
3 augustus 2012. Geplaatst: 20 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De reine intentie en de Liefde voor het Zelf.

Nu betreden wij gezamenlijk een nieuw terrein. Ik wil graag uitvoerig belichten hoe het nu verder gaat met jullie en de Aarde. Ja, echt, ik noem jullie beiden in een ademteug. Ik wijs er graag nog even op dat jullie ontwikkeling met de evolutie van de Aarde is verbonden. “Wat is die nieuwe weg, en wat moet ik daarvoor doen?” willen jullie misschien vragen. Maak je geen zorgen, jullie belopen deze weg al. Sinds de Harmonische Convergentie zijn jullie op de nieuwe weg van de Aarde en steeds sterker in verbinding met Moeder Aarde.

Gemeenschappelijke zaken verbinden, nietwaar? En jullie leed is het leed van Gaia en jullie plezier is ook haar plezier. 

vrijdag 19 september 2014

Kryon: De Goddelijke Weg. 33 Barbara Bessen 18 september 2014

Kryon:
De Goddelijke Weg. 33
Barbara Bessen
18 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Een cursus in liefde – boek 2
De universele Geest – De Bron van alle Zijn. deel 33
Een cursus in zelfliefde – deel 3.

Ik vraag jullie om samen een reisje te maken: Sluit je ogen en stel je helemaal op je lichaam in. Ik wil graag dat jullie je lichamen over het gevoel verkennen. Ga heel bewust door elk deel van het lichaam. Begin bij je kleine teen en eindig bij je haren. Neem er alsjeblieft de tijd voor. Merk op waar er spanningen zitten, waar iets verlicht moet worden. Misschien komen er wel tranen omhoog.

Het lichaamsdeel waarbij dit gebeurt is dan niet helemaal in het Goddelijk tapijt ingeweven, het is gescheiden. Bij velen vrouwen zijn dit bijvoorbeeld de buik, de geslachtsorganen en de borsten.

donderdag 18 september 2014

KRYON: Een cursus in channelen – De Ascensie Barbara Bessen 9 november 2012. Geplaatst: 18 september 2014

Kryon:
Een cursus in channelen – De Ascensie
Barbara Bessen
9 november 2012. Geplaatst: 18 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Vele mensen denken dat ascensie betekent, zich op te lossen en schwuppdiwupp! weg te zijn. Dat is niet correct.

Jullie lichamen zullen zich verenigen, het Goddelijk Licht, waarvan ik al sprak, treedt steeds meer in jullie en verandert jullie. In zoverre is channelen ook de mogelijkheid om de niveaus in jezelf beter te leren kennen en te verenigen.

Channelen is een wonderwerktuig en het biedt jullie de mogelijkheid om dichter bij je ware zelf te komen. Geen angst, geen aards “Ik” moet geëlimineerd worden, het wordt gewoon geïntegreerd. Dat is alles. Daarvoor hebben vele mensen angst. “Wat ben ik dan nog, als alles wat ik leuk vind, wat ik hier op Aarde ben, verdwijnt?”

woensdag 17 september 2014

Kryon: Meditatie: Zelfwaarde Barbara Bessen 3 december 2011. Geplaatst: 17 september 2014

Kryon:
Meditatie: Zelfwaarde
Barbara Bessen
3 december 2011. Geplaatst: 17 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Je heel veel bezighouden met Atlantis is niet zinvol als het de nieuwsgierigheid dient. Jullie opgave ligt hier en nu in de de tegenwoordige tijd want die vormt jullie toekomst. Als het er echter voor dient om in je kracht te komen, eindelijk je dienst oppakt, en eindelijk jullie zelfwaarde kennen, houd je dan bezig met Atlantis.

Hoe je dit moet doen? Sluit je ogen en vraag je geestelijk leider of/en je Hoger Zelf om jou te vertellen of er verdere excursies nodig zijn. Je zult voor je innerlijk oog waarnemen of je aan de hand genomen wordt om nieuwe herkenningsreizen te ondernemen.

dinsdag 16 september 2014

Kryon: Zelfverantwoordelijkheid. Barbara Bessen Oktober 2010. Geplaatst: 16 september 2014

Kryon: Zelfverantwoordelijkheid.
Barbara Bessen
Oktober 2010. Geplaatst: 16 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, wees gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wees gegroet, lieve vrienden, ik groet allen die bereid zijn in nieuwe voetstappen te treden. Wees gegroet, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik ben hier vandaag bij jullie, lieve mensen, om jullie uit te leggen hoe jullie werkwijze en scheppingskracht functioneren.

Wij zullen een grote stap naar zelfverantwoordelijkheid doen. Zoals wij al in de laatste channeling vertelden willen wij naar “nieuwe oevers” gaan.

Hoe denken jullie dat jullie carrière op dezeplaneet Aarde is begonnen? Wat denken jullie dat er gebeurde in de geestelijke gebieden om jullie ervaringsstappen in te leiden?

maandag 15 september 2014

Kryon: Ben jij een van de vele sleutels? Barbara Bessen 18 november 2011. Geplaatst: 15 september 2014

Kryon:
Ben jij een van de vele sleutels?
Barbara Bessen
18 november 2011. Geplaatst: 15 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Atlantis - Saint Germain – Sleutels.

Atlantis heeft veel technische kennis mee naar de geestelijke rijken genomen. Sinds die tijd hebben zich daartoe hoog ontwikkelde wezens zoals Saint Germain, Jezus, Thot, om er een paar te noemen, voor de ondergangbereid verklaard om de kennis te beschermen en naar andere gebieden op Aarde te brengen. Het is bekend dat iets daarvan naar Egypte en naar andere gebieden in de Oriënt ging. Evenzo trokken er groepen naar Zuid Amerika en China. 

Wat niet bekend is wil ik jullie openbaren:
Verdere kennis is in Duitssprekende ruimte verzegeld en alweer iets in het Hoge Noorden, in het gebied van de Noordpool. De in de Europese gebieden opgeslagen kennis (ik spreek niet graag over landen, omdat dit tot oordelen leidt) werd al verspreid. Weet dat vele herstructureringen, met name op sociaal gebied en op het gebied van werken met het hart, uit deze hoek in de wereld werden gebracht.

zondag 14 september 2014

Kryon: Meditatie: Reiniging – Contact met de geestelijke wereld. Barbara Bessen 16 november 2012. Geplaatst: 14 september 2014

Kryon:
Meditatie: Reiniging – Contact met de geestelijke wereld.
Barbara Bessen
16 november 2012. Geplaatst: 14 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Meditatie– Stappen in de geestelijke werelden.

Wij zullen nu gezamenlijk een paar stappen maken die het jullie makkelijker maken om in contact met de geestelijke wereld te komen. Allereerst willen wij graag jullie contactkanalen reinigen.

Sluit daarvoor je ogen en adem een paar keer diep in en ontspan je. Ga dan naar de geestelijke weide die jullie al kennen en ga op een bank zitten die in de nabijheid staat.

Neem de tijd om helemaal in deze situatie op te gaan.

zaterdag 13 september 2014

Kryon: Een oefening voor Opmerkzaamheid en Vertrouwen. Barbara Bessen 16 september 2011. Geplaatst: 13 september 2014

Kryon:
Een oefening voor Opmerkzaamheid en Vertrouwen.
Barbara Bessen
16 september 2011. Geplaatst: 13 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

De oefening die ik jullie nu wil aanbieden is heel moeilijk. Hij heeft jullie gehele opmerkzaamheid en vetrouwen nodig.

Schuif je twijfel opzij en ontdek met mij wie je in Lemurie was. Jullie hebben daar zeker meerdere incarnaties gehad. Maar voor jullie groei is het bevorderlijk om hier en nu iets te aanschouwen wat jullie helpt uit te vinden waar jullie roeping zou kunnen liggen, voor het geval dat jullie dit nog niet weten.

Daarmee wil ik niet zeggen dat jullie een bepaalde bestemming moeten hebben.
Het zou ook kunnen zijn dat het genoeg is om te herkennen wie jullie zijn om daarna je Zijn aan andere mensen ter beschikking te stellen. Zijn jullie bereid? 

Ik verzoek jullie weer om je een weide voor te stellen. Bijzonderheden daarvoor kunnen jullie in vorige oefeningen vinden.

vrijdag 12 september 2014

Kryon: De Goddelijke Weg 32 Barbara Bessen 12 september 2014

Kryon:
De Goddelijke Weg 32
Barbara Bessen
12 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Een cursus in liefde. Boek 2.
De Universele geest. De Bron van alle Zijn. Een cursus in zelfliefde – deel 2

Jullie etherisch lichaam bevat ook de belangrijke chakra’s die de Goddelijke energie ontvangen en verdelen. De chakra’s zijn poorten naar de dienovereenkomstige dimensieniveaus die de mensen tijdens hun ervaringen op Aarde bezoeken. Nog hogere niveaus waarin jullie ook aanwezig zijn, bereiken jullie door hogere chakra’s die zich boven jullie fysieke en etherische lichamen bevinden.

Chakra’s zijn poorten naar de niveaus die jullie graag (zouden) willen verkennen. Als jullie hogere, lichtere niveaus willen bezoeken is het wel vereist dat jullie dienovereenkomstig zijn gereinigd. Jullie moeten in resonantie zijn met de daar aanwezige niveaus anders zal het binnengaan niet lukken.

donderdag 11 september 2014

Kryon: Heling. Barbara Bessen 16 maart 2012. Geplaatst: 11 september 2014

Kryon:
Heling.
Barbara Bessen
16 maart 2012. Geplaatst: 11 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De „Gouden Golf” van de “Hele” Heling.

„Wie of wat ben ik?“ deze vraag stelt ieder mens zich ooit. In de huidige ontplofbare tijd van verandering komt deze vraag nog meer in focus. En daaruit volgend vragen wij ons af: “Wie of wat stuurt mijn handelingen? Wie zegt mij wat goed en fout is. Waar komen mijn ideeën vandaan?” Nog dieper bekeken vragen wij ons misschien af: “Waarom word ik ziek? En waarom bestaat mijn leven uit zoveel moeilijke situaties?”

Ik begeleid mensen als leidster van seminars op de weg naar zelfkennis wat bijna automatisch leidt naar zelfverantwoordelijkheid voor het eigen leven. Niets en niemand heeft ons iets aangedaan, maar wij hebben het zelf geschapen.

woensdag 10 september 2014

Kryon: De Goddelijke Weg 31. Barbara Bessen 5 september 2014

Kryon:
De Goddelijke Weg 31.
Barbara Bessen
5 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn.

Jullie Goddelijke Plan – Aarde-magneetraster.

Een cursus in zelfliefde

Hebben jullie er ooit eens over gedacht hoe makkelijk het zou kunnen zijn als je liefde voor jezelf hebt? Nee, vinden jullie dit helemaal niet makkelijk? Waarom niet? Kijken jullie wel eens naar jezelf en negeren jullie je Goddelijk lichaam zoals zoveel mensen dit doen? Ook dit is uit de Eenheid gevormd.

Het kan dan wel door Schepperwezens zijn gebeurd die uit andere regionen kwamen en hun zaad gaven maar misschien irriteert dit jullie. Het waren zelfs vele zaden die jullie Zijn lieten ontstaan.

dinsdag 9 september 2014

Live Kryon channeling: Het “snelspoor-systeem.”3. Lee Carroll 14 juni 2014. Geplaatst: 9 september 2014

Live Kryon channeling:
Het “snelspoor-systeem.”3.
Lee Carroll
14 juni 2014. Geplaatst: 9 september 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Deze live channeling werd gehouden in Mount Shasta, Californië.

Samenvatting

Ik wil dat jullie deze dingen begrijpen, lieve mensen. Ik wil dat jullie dit alles geloven, hoe vreemd of gek het ook mag klinken. Er is een systeem, werkelijk waar! Jullie zijn meer dan alleen maar een biologisch systeem met bewustzijn en een cellulaire structuur. Het volledige systeem bevat dingen waarvan jullie misschien hebben gedacht dat zij vreemd en gek waren, maar dit is een deel van ontwikkeld denken – de overweging van onzichtbare dingen, misschien verbazingwekkende dingen.

maandag 8 september 2014

Live Kryon channeling: Het “snelspoor-systeem.”2. Lee Carroll 14 juni 2014. Geplaatst: 8 september 2014

Live Kryon channeling:
 Het “snelspoor-systeem.”2.

Lee Carroll
14 juni 2014. Geplaatst: 8 september 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Deze live channeling werd gehouden in Mount Shasta, Californië.

De pijnappelklier

Het tweede systeem is het systeem van de sprituele pijnappelklier en dit vertegenwoordigt de communicatie met de andere kant van de sluier. De pijnappelklier is de poort naar jullie Hoger Zelf en het gebruikt intuïtie - het aangeborene – om tegen jullie te spreken. De pijnappelklier helpt jullie om te weten dat je contact hebt. Nu, luister even een minuutje: Hoeveel van jullie weten dat jullie in contact zijn? Vaak is het antwoord: “Wel, Kryon, soms voel ik dat ik in contact ben met Spirit en soms niet. Soms ben ik in een slechte bui en ben ik niet echt in verbinding.”

Hoe zouden jullie het vinden om 24 uur per dag verbonden te zijn? Als jullie dan in een slechte bui zijn zal er in plaats van een overname van de hersenen en een hart dat sneller klopt door onzekerheid en angst, een samenhangende gedachte zijn en zal de communicatie wijd open staan. Hoe denken jullie dat de meesters met stress omgingen? Hoe zouden jullie het vinden om dit op dezelfde manier te doen? Wat ik jullie wil vertellen is dat er een snelspoor-systeem is door de pijnappelklier van het menselijk lichaam dat er klaar voor is om het DNA beter te laten werken en, in dat proces is er meer stabiliteit voor jullie.

Wij gaan dit de zelf-balancerende factor noemen. De mens zal in staat zijn om zichzelf direct in balans te brengen, wat de situatie ook is. Hij zal in staat zijn om te analyseren en gecentreerd te blijven. Dit is evolutie. Dit is een spiritueel systeem, lieve mensen, omdat de onzichtbare kracht die God wordt genoemd, jullie geloof ziet en begint dingen te veranderen gabseerd op wat jullie het hebben gegeven. Klinkt dit als het gesprek van de dag? Het zit in elk onderdeel van de natuur. Dit was nummer twee.

Ander leven in het melkwegstelsel

Nu kan het nog een beetje griezeliger voor jullie worden. Deze ideeën zijn controversieel, dus luister goed en ik vraag mijn partner om langzaam te gaan. Ik wil dat hij dit accuraat en zorgvuldig brengt zodat er geen angst ontstaat.

Als jullie de kosmos zouden bezoeken en zouden spreken met intelligent leven dat daar is en dat er al miljoenen jaren voordat er leven op jullie planeet was, zou dit jullie verschillende concepten geven om over te denken. Hoe wordt tijd gemeten tussen twee verschillende planetaire culturele systemen? Dat van jullie is gebonden aan de zon en jullie gebruiken “jaren”. Dit zal voor hen niet werken. Om een betekenisvolle tijdreferentie te scheppen voor jullie allen zouden jullie iets nodig hebben dat jullie gemeenschappelijk hebben, een samenhang die jullie allen delen, en er is er inderdaad een....

Er is een samenhang van de snelheid van alle sterren en zonnensystemen zoals die zich bewegen rondom het centrum van het melkwegstelsel. Waar zij ook zijn in de constellatie die om het centrum heen is, kan dit gebruikt worden als een tijdreferentie die jullie allemaal begrijpen. Als het ene sterrensysteem spreekt met het andere relateren zij zich allen aan wat jullie het kosmisch jaar hebben genoemd. Maar omdat het woord “jaar” niet in hun woordenboek staat, noemen zij het revs, dat staat voor revoluties (omwentelingen) rondom het centrum. Dit is een consistente tijdmeting van hoelang het voor jullie zonnestelsel duurt om een omwenteling rondom het centrum van jullie spiraalmelkwegstelsel te maken. Alle zonnesystemen hebben dit dus gemeenschappelijk.

Hoeveel revs denken jullie dat de mensheid heeft gezien, lieve mensen. Het antwoord is dit: Jullie hebben er nog niet een gehad! Het duurt ongeveer 230 miljoen jaren voor de Aarde om eenmaal rond te gaan. (één rev.)

Wat ik jullie nu vertel is dit: Omdat jullie als mensen op Aarde zijn, zijn er delen van de ruimte waar jullie nooit zijn geweest. Omdat jullie zelfs nog niet eenmaal rondom zijn geweest is het hele “pad” van jullie zonnestelsel door jullie nog niet ontdekt – inclusief de attributen die er in de ruimte zouden kunnen zijn die jullie niet zouden verwachten. 

Wat als ik jullie zou vertellen dat jullie nu beginnen een speciale “zone” binnen te gaan en dat wat jullie zullen gaan ervaren al die tijd al vooraf is geregeld? Het is niet voorbestemd, lieve mensen, maar het was er altijd al voor het geval jullie het zouden halen als menselijk ras. Het was toepasselijk getimed en perfect, en het is er voor jullie.

Dit is een nieuw gebied van de ruimte waar jullie hele zonnestelsel nu ingaat, er is een andere maniet van natuurkunde die jullie wetenschappers zien als een soort straling die nieuw is. Jullie zonnestelsel gaat daar nu in. (de actuele feiten zijn dat jullie uit een soort “wolk” komen die eonenlang om jullie heen is geweest en jullie staan nu op het punt om leven te gaan ervaren zonder deze wolk) 

De eerste emotie, of reactie, hierop kan angst zijn, want deze straling zal beginnen om de heliosfeer eerst te doorkruisen. (het magnetisch veld van de zon) De heliosfeer van de zon is wat het magnetisch veld van de Aarde doorkruist. Jullie magnetisch veld doet bepaalde dingen voor jullie. Het beschermt jullie tegen de dingen die de zon uitstraalt en die schadelijk kunnen zijn. Maar als toevoeging: het is een communicatieproces naar jullie DNA en het transfereert allerlei kwantumaspecten van de heliosfeer regelrecht naar het menselijk lichaam via het veld in jullie collectief DNA.

Vijfentwintig jaar geleden vertelden wij jullie dat dat het magnetisch veld nodig was voor jullie leven op Aarde en dit wordt nu een wetenschappelijk feit. De DNA-molecule is geen kwantumdeeltje, lieve mensen, maar het heeft kwantumattributen. (het heeft een veld dat invloed heeft op het draaien van de electronen in een kwantumveld) Dit wetenschappelijk feit zou jullie een beetje meer kunnen vertellen over wat er verborgen zou kunnen zijn binnen dit speciale systeem. In jullie lichaam is er wat wij een verstrengeld DNA-veld zouden willen noemen, honderden miljoenen van jullie DNA-moleculen, en allen WETEN als EEN. Dit veld wordt Merkabah genoemd.

Deze nieuwe straling die jullie zonnestelsel nadert is ontworpen om jullie DNA te verhogen. Het is een snelspoor-systeem voor jullie menselijke beschaving nu jullie de voorrang van de nachtevening zijn gepasseerd; een opzet waar alle Ouden over spraken en waaraan zelfs jullie eigen religieuze doctrine aan refereerde als moeilijk of als de “eindtijd”.

Dit alles heeft een doel en het zal het potentieel scheppen voor het in staat zijn om sneller te ontwikkelen naar een wereld zonder oorlog. Het zal nieuwe uitvindingen toestaan, de mogelijkheid om de onoplosbare problemen in 3D die jullie nu hebben op te lossen. Dit was de derde. Wees er niet bang voor, lieve mensen! Er zullen enkele wetenschappers zijn die het zullen zien voor wat het is en er zullen anderen zijn die gealarmeerd zullen zijn. Ik wil dat jullie het kunnen onderscheiden als jullie het zien en onthouden dat wij jullie hierover hebben verteld. Angst zal jullie pracht ontkrachten!

De Berg

De laatste is de rol van de berg die naast jullie ligt(Mount Shasta). Is het mogelijk dat jullie DNA niet van hier komt? Als dit niet zo is, waar komt het dan wel vandaan? Dit is een terugkerend thema van Kryon dat jullie DNA zo’n 200.000 jaar geleden werd veranderd en dat dit jullie spirituele scheppingsverhaal is. Wij hebben jullie verteld dat dit met spirituele intentie werd gedaan door de Pleiadiers en dat het werd verwacht, op de juiste tijd was en was waar de Aarde voor was ontworpen. Het komt van de Grote Centrale Bron en het werd met liefde gedaan.

De Zeven Zusters, jullie zaad-ouders, zorgden voor een systeem van ontwaken en van snelspoor. Zij hebben over de hele planeet tijdcapsules geplaatst, 24 stuks in 12 paren. Mount Shasta is de helft van één paar. Deze tijdcapsules zijn geen verborgen capsules met dingen van het verleden die erin gestopt zijn in het verleden, maar het zijn eerder tijdpoorten die op het juiste moment geopend kunnen worden en wijsheid vrijgeven.

De timing voor de opening ervan is niet de klok, lieve mensen. Luisteren jullie? In plaats daarvan is het voorbestemd voor menselijk geloof en spirituele ontwikkeling.

Klinkt dit als een thema? Dit is wat wij jullie al 25 jaar vertellen. Wat gaan jullie hiermee doen? De tijd is nu en het is tijd voor oude zielen om te ontwaken, ontwikkel dit onzichtbare veld van geloof en haal de comunicatie van intuïtie en informatie uit de Akasha. Jullie zullen gaan beginnen je te realiseren dat jullie groter zijn dan wie dan ook jullie ook heeft verteld. Jullie zijn niet bevlekt geboren, jullie zijn magnifiek geboren! Jullie zijn ook geen slachtoffers van de omstandigheden maar eerder is het zo dat jullie nu een roer hebben op je levensboot die jullie kunnen pakken en sturen naar waar jullie ook heen willen gaan. Dit is werkelijk een nieuwe energie voor jullie!

Dit is het geloof dat collectief gaat zorgen voor de openening van de tijdcapsules. Als zij dit doen en als de tijd rijp is zullen zij jullie geven wat wij jullie eerder hebben verteld – de ontbrekende wetten van fysica, uitvindingen om jullie te voorzien van water en stroom voor altijd, en de kwantumlens. De kwantumlens zal een cryoplasmatisch proces gebruiken en als jullie het uiteindelijk meester zijn geworden en het kleiner hebben gemaakt (zoals ik jullie eerder heb verteld) is het eerste waartoe de wetenschap in staat is om te ontdekken, dat de mens een kwantumveld heeft! Het menselijk Merkabah zal worden ontdekt. Zij zullen de lens op dieren richten en op rotsen en bomen, en overal kwantumleven zien, zelfs in de lucht.

Een nieuw concept van het leven zal zich openen voor de planeet en de wetenschap zal alle regels van biologie hierdoor moeten herschrijven. Jullie zullen de hoek naar kennis omgaan, een deel dat niet onderschat kan worden, een snelspoor naar de soort wetenschappelijke ontwikkeling die jullie tientallen jaren langer zullen laten leven in een goede gezondheid. Jullie zullen langzaam uit 3D stappen naar een staat van hoger bewustzijn, en dit bewustzijn zal heel veel problemen oplossen.

De berg is al eonenlang als mysterieus gezien en zelfs de Ouden die hier leefden voelden het. Dit is waarom jullie hier willen zijn, nietwaar? De berg spreekt en er is hier energie van degenen die op deze tijd hebben gewacht! Het is een snelspoor-systeem voor jullie.

Wat er uiteindelijk zal komen zal niet beperkt worden tot uitvindingen die jullie worden gegeven als hulpmiddelen of nieuwe technologie, want het is grootser dan dit. Inderdaad komt er technologie voor ongelimiteerde groei voor gezond voedsel, fris water en stroom, maar de “echte” toekomst zal jullie het begrip geven over iets dat in jullie DNA gaat en het uitbreidt zodat jullie een nieuw bewustzijn zullen hebben over het Zelf.

Mensen zullen buiten de doos gaan denken en de problemen van de Aarde een voor een oplossen en zij zullen gaan beginnen uit het overlevingsmodel te gaan, uit het veroveringsmodel, en zullen gaan beginnen om andere mensen anders te bezien. Dit is de boodschap van vanavond.

Ga naar deel 3.