woensdag 24 september 2014

Kryon: Genereer liefde voor iedereen!!! (een visie van Aartsengel Michael.) 2. David Brown. 26 November 2012 Geplaatst: 24 september 2014

Kryon:
Genereer liefde voor iedereen!!! (een visie van Aartsengel Michael.) 2.
26 November 2012
Channeler: David Brown.
Geplaatst: 24 september 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


De ware archetypische vader energie, de energie van poederblauwe liefde en de energie van bescherming van zijn familie is de energie van het beschermend vasthouden van de moeder en het kind op een plaats van absolute veiligheid en zekerheid. Het is de energie van kleding, voeding en verzorgen, van het zeker stellen dat de behoeften van de moeder en het kind vervuld kunnen worden. Als een moeder in de rol van de vader moet stappen wordt het kind altijd alleen gelaten en voelt het zich verlaten en afgewezen. Een vader zou er altijd moeten zijn om deze ruimte van zekerheid en veiligheid voor moeder en kind in stand te houden.

Laat deze liefde je lichaam binnengaan, deze poederblauwe liefde. Laat het je energie schoonmaken en reinigen wat er ook in je basischakra en tweede chakra zit. Als wij deze energie van poederblauw licht in je basis- en tweede chakra brengen zal er een vermenging komen van het roze en het blauw en zal de kleur violet worden – een violette vlam.

Dit is wat er wordt geschapen als de vader en de moeder dit werkelijk bereiken. Dit is het proces dat jullie een ware innerlijke moeder en vader zal geven en een werkbare relatie tussen hen. Totdat deze violette vlam alle oude, negatieve energieën van de oude agenda en de oude manier van ouderschap weg heeft gebrand, zullen jullie geen kinderen in een veilige wereld brengen.

Als jullie allereerst geen goede ouder voor jezelf zijn en geven wat jullie in je leven willen om je behoeften te vervullen, is het geen tijd om kinderen te hebben. Jullie zullen in staat zijn om kinderen te hebben maar zij zullen even disfunctioneel zijn als jullie zelf in je leven waren.

Het samengaan van de innerlijke vader en moeder zal ervoor zorgen dat deze energieën worden opgelost en vrijgelaten en de purperen vlam zal door de lichaam branden en verwijderen wat niet waarlijk is en wat jullie tegenhoudt om een liefhebbende relatie te hebben met de persoon die je bewondert, je zielmaatje, je tweelingvlam, maar bovenal met jezelf. Er is maar een relatie die echt telt op dit aardse ruimteschip en dat is de relatie met jezelf.

Als de relatie met jezelf goed is zal je relatie met de planeet ook goed zijn – zoals het binnenin gaat, gaat het ook aan de buitenkant. Laat deze prachtige roze en poederblauwe energieën versmelten en de violette energie scheppen die de transformaties wegbrandt.

Laat het de splijting helen die massabewustzijn is, de splijting tussen de mannelijke en het vrouwelijke die het onbegrip is tussen man en vrouw. Als jullie energieën steeds helderder worden en een samensmelting toestaan van de mannelijke en vrouwelijke energieën in je lichaam kan je de liefde laten uitbreiden in je lichaam. Liefde is een staat van zijn, gewoon zijn wie je wilt zijn.

Wees dus je droom, het gevoel van je droom of wees het gevoel van die prachtige relatie waarvan je altijd al droomde en schep die energie in je lichaam.

Lieve mensen, dit is waar wij de energieën ankeren van succesvolle relaties. Dit werk is al gedaan met de mannelijke energieën van Zwitserland en het wordt in de aarde van Zwitserland verankerd.

In Kaapstad, het vrouwelijke centrum van de Aarde, wordt dit momenteel geankerd.

Deze twee centra zullen opnieuw worden verbonden – de prachtige vrouwelijke energieën van Kaapstad gemengd met de krachtige mannelijke energieën van Zwitserland om een geheel nieuwe wereld te scheppen van begrip en relaties.

Laat je dromen waarheid worden. Laat die liefde van een relatie die werkt in je lichaam komen. Misschien zal de relatie die je kiest als een dans zijn, een dans met Spirit, met de twee energieën van het mannelijk en het vrouwelijk die samengaan om een wereld te scheppen die jij en je partner willen en waar jullie over dromen. Herken in je lichaam waar de blokkade hiervan is want dit is een blokkade in het merendeel van de mensen – een gebrek aan begrip over hoe een relatie te hebben. De geheimen van relaties zijn verborgen in het basis- en het tweede chakra.

Door je weerstand te verwijderen zul je een geheel nieuwe wereld scheppen voor jezelf, een wereld waarin je een goede relatie zult hebben met mannen en vrouwen, met overvloed. Met de natuur en met het Universum zelf waarin medescheppen mogelijk is en je compleet kunt zijn met gemak. Alle scheppingshandelingen komen van de vermenging van de mannelijke en de vrouwelijke energieën.

Laat liefde dus door je lichaam stromen en geef toestemming aan het poederblauwe en de prachtige roze liefde om je te leren ontvankelijk te zijn en de geschenken te ontvangen die op je staan te wachten – in elke droom zijn er vele geschenken.

Je droom zou niet zo zijn als het niet was dat de angsten hem in hun greep houden. Wees je dus bewust van de angsten die je droom in de weg staan en ga met elk van hen aan de slag – laat deze drie prachtige energieën , de roze, de poederblauwe en de violette vlam de angsten voor liefde oplossen, voor relaties, voor intimiteit en de angst om niet de juiste persoon te ontmoeten. Laat de weerstand uitbreiden en als dit gebeurt zal hij zeker oplossen.

Dit is de eerste keer dat de poederblauwe en de roze energieën op deze manier werden gebruikt op dit aardse ruimteschip want dit is de nieuwe tijd.

Dit is de nieuwe manier voor relaties. Alleen als het kind sterke en stabiele ouders heeft – die echt van elkaar houden – kan een kind tot bloei komen en groeien.

Een kind kan uitbreiden tot in het Universum met vertrouwen en liefde, het kan iedereen behandelen met respect en begrip en door dit te doen zelf gerespecteerd worden en zichzelf begrijpen. De reis om het innerlijk kind terug te winnen is het belangrijkste in het bewustzijn van de mens. Een van de belangrijkste stappen om zeker te zijn dat je kind op deze manier bewust wordt, is dat de innerlijke moeder en vader van elkaar houden, een goede relatie hebben en in die veilige ruimte het kind kunnen koesteren.

Als je innerlijke vader en moeder steeds sterker worden wordt het kind zachtaardig en vriendelijk. Deze aspecten van het innerlijk kind die zo diepgaand gewond zijn hebben geen angst om terug te gaan naar jouw hart, de plaats die het jaren geleden heeft verlaten, gefragmenteerd, verdreven werd en uiteen gevallen in het Universum.

Als de energie in je lichaam zachter wordt en meer ontvankelijk en jij je sterk en krachtiger voelt, laat dan deze aspecten van het kind die voorheen bang waren, nu terug naar je hart gaan.

Deze aspecten van het kind die in er vroege jaren van je leven uiteengevallen zijn zullen niet langer een realiteit scheppen die heling vereist. Deze aspecten zullen allemaal naar je terugkeren. Als je innerlijke vader en moeder een Hele, liefhebbende relatie hebben zullen zij de ruimte scheppen waarin jouw magisch kind terug kan keren. Je magisch kind is dat aspect van jou dat elk dingetje weet dat er in dit Universum te weten is. De tijd zal komen waarin dit magisch kind terug zal komen bij ieder mens waarin ware kennis en begrip aanwezig is over wat een mens werkelijk is.

Voor degenen in de zaal die er klaar voor zijn om hun magisch kind te ontvangen, laat het kind naar je toekomen. Degenen van jullie die er nog niet klaar voor zijn: ga naar je magisch kind, waar het ook in het Universum gevonden kan worden. Laat je magisch kind tegen je spreken en jou adviseren.

Laat tegelijkertijd liefde door je heen stromen naar je hart en als dit zich vult, laat het zich dan uitbreiden naar het Universum, laat het daarna terugkomen en laat jezelf steeds meer uitbreiden naar wie je werkelijk bedoeld was te zijn.

Lieve mensen, dit is jullie wereld en jullie wereld is jullie schepping. Als de gefragmenteerde aspecten van je innerlijk kind terugkeren naar je hart zul je steeds sterker worden en in staat zij om een realiteit van eigen keuze te scheppen – een realiteit van ware liefde, ware vreugde, ware vrijheid, ware uitdrukking, een realiteit waarin relaties tussen mannen en vrouwen mogelijk zijn uit het samengaan van mannelijk en vrouwelijk en zullen jullie dromen dromen waartoe jullie nooit eerder in staat waren en die jullie je nooit eerder konden voorstellen.

Het ga jullie goed en God zegene jullie want Kryon gaat nu weg.