maandag 13 oktober 2014

Kryon: Ware Liefde Gechanneld door David Brown 6 februari 2010. Geplaatst: 13 oktober 2014.Kryon:
Ware Liefde
Gechanneld door David Brown
6 februari 2010. Geplaatst: 13 oktober 2014.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is geweldig om weer hier bij jullie te zijn want er is veel veranderd sinds de laatste channeling en er hangen nog heel veel veranderingen in de lucht; want liefde en de planeet Aarde hebben nu een goed uitgangspunt. Er komen vele veranderingen en vele nieuwe energieën en jullie zullen vele energieën loslaten die jullie niet meer dienen. Jullie komen steeds dichterbij met elke dag die voorbij gaat in Zuid Afrika, niet naar 2010 en het wereldkampioenschap voetbal, maar naar een nieuwe tijd die begint in 2012. Een nieuwe tijd die is gebaseerd op de energieën van liefde.

Er zullen krachtige hiërarchieën zijn die beginnen, en al zijn begonnen, ineen te storten. Jullie zien dat in wereldwijde banksystemen, er wordt om ethiek geroepen en ethiek zal er ook komen. De bankiers zijn hier om de bevolking te dienen door geld te laten stromen waarheen het zou moeten stromen maar hun zakken delen vrolijk mee in deze vergelijking maar dit zou niet moeten zijn in de verhoudingen die zij denken nodig te hebben. Langzaam maar zeker zullen de regeringen in de wereld deze mensen die op dit hoogst avontuurlijke pad leven laten begrijpen dat zij het geld niet laten stromen naar degenen die het hebben voortgebracht.

Waar er energie in iemands leven wordt gebracht moet die energie ontvangen worden. Om bepaalde redenen stroomt deze energie naar waar die niet zou moeten zijn; dingen zullen veranderen en dat zal lijden, pijn en ontbering veroorzaken.

Uit deze ontberingen zal de Feniks verrijzen, er zal een nieuwe energie komen, een energie die steeds meer ethiek zal brengen naar de wereld van het geld en de wereld van het bankieren. Geld is  noodzakelijk op de planeet Aarde, verdwenen zijn de dagen van ruilhandel. Er dient een vrije en makkelijke stroom van liefde en geld te komen om het Goddelijke werk te kunnen doen en dat Goddelijke werk behoort degenen toe die het geld in de eerste plaats hebben geschapen, de machinisten, de handwerkslieden, de mensen die met hun handen werken, de mensen die de samenleving opbouwden en de mensen die een stabiel en liefhebbend familieleven scheppen en een speciale plaats op deze Aarde scheppen voor hun vrouwen en hun kinderen.

Natuurlijk zal er behoefte zijn aan sociale eerlijkheid en een sociale wereld maar de energie en de welvaart moeten evenwichtiger verdeeld worden en toegestaan worden om te stromen in de harten van degenen die ervoor hebben gewerkt.

Terwijl jullie helpen je energieën op te bouwen beginnen wij gaten aan te brengen in jullie mannelijk energie want jullie mannelijke energie zal ineen vallen als tegenspoed te krachtig of overweldigend is. Mannen die bijvoorbeeld in de oorlog hebben gevochten zullen niet dezelfde vriendelijke mannelijke energie hebben als iemand die uit een verlichte familie komt want mannen die in de oorlog hebben gevochten zijn harder en brozer geworden.

Dit is niet de ware aard van mannelijkheid. Mannelijkheid is zacht en krachtig en dragend als de oevers van een rivier, om het vrouwelijke te geleiden.

Deze series van meditaties en channellings in om het mannelijke te helen zodat het mannelijke de stroom van het vrouwelijke kan dragen, om het vrouwelijke in staat te stellen om zich zeker en veilig te voelen terwijl het stroomt.

Wij dienen heel voorzichtig te zijn met het gebruik van “mannelijk” en “vrouwelijk” want in waarheid is er een mannelijk en vrouwelijk dat samen kan stromen, dat kan vermengen en leven scheppen. Iets moet deze twee energieën samen dragen en hen toestaan te stromen en samen beschermd te worden tot waar zij zich beide kunnen vermengen en samensmelten. Waar zij samenkomen is het tweede en heilige chakra en dit is waar alle creatie vandaan komt, of het nu een nieuwe auto is of een nieuw kind, het gebeurt op dezelfde plaats, er is creatie en voor-creatie.

Hoe sterker je mannelijk is, hoe meer het je vrouwelijk kan dragen, of je nu man of vrouw bent, het maakt niets uit. Zowel mannen als vrouwen scheppen.
Als wij komen op het onderwerp kinderen en imprints is er een verschil omdat de moeder bedoeld is om er te zijn om voor het kind te zorgen en de vader bedoeld is om ervoor te zorgen dat er kan worden voldaan aan de behoeften van moeder en kind. Als er in de behoeften van de moeder wordt voorzien kan zij het kind de moederliefde en de energie geven die het nodig heeft.

De wereld van de vader is competatief en niet makkelijk, hij is in competitie met de andere mannen in zijn wereld. Zij wedijveren in zakendoen, zij wedijveren om vele dingen en dit gaat van man tegen man. Dit wordt niet gesteund en heeft heeft geen integriteit met het Goddelijke. Het is niet de wereld van het Goddelijke. Dit is ook niet de wereld van na 2012. Er zal een periode van integratie met het Goddelijke nodig zijn om dingen te veranderen en ook de relaties tussen mannen onderling moet eerlijker en ethischer worden.

Mensen hebben meer tijd om hun familie omhoog te brengen en hen zich veilig en zeker en geliefd te laten voelen op deze Aarde.

Vanwege twee afschuwelijke wereldoorlogen in de laatste eeuw is er veel disconnectie met het Goddelijke en deze disconnectie moet gaan beginnen te veranderen. Wij helpen jullie in deze channelings om je weer te verbinden met het Goddelijke, weer te verbinden met Moeder Aarde en deze veilige zekerheid brengende vader energie en deze veilige en zekere moederenergie in jullie wereld te brengen en dat jullie innerlijk kind zich kan ontwikkelen en groeien en zijn eigen authentieke Zelf kan worden en in een compleet nieuwe wereld kan stappen.

Wij vragen jullie vandaag, juist vandaag, om deze delen van jullie die niet verbonden zijn, te beginnen te verbinden en een liefhebbende integratie in jullie wereld toe te staan.

Er zijn vele, vele geschenken in deze donkere ruimten die wij jullie vragen te bekijken en je ermee te verbinden. Sta het duister toe om weg te gaan, om liefhebbender te worden, bewust en verbonden.

Dit is een zeer zachte en aardige liefde, die zal stromen door jullie lichaam en zich verbindt met deze donkere plaatsen, deze getraumatiseerde gebieden van jullie levens. Het zal deze ruimten helen en deze liefde is de energieën van de geheiligde omhelzing door het Goddelijke. Voel deze liefde helemaal om je heen en sta jezelf toe om geliefd te worden door het Goddelijke en voel de verbinding met jouw geleidegidsen.

Voel je tweede chakra, voel de mannelijke en vrouwelijke energieën die worden gechanneld door het vermengen terwijl het door dat chakra heen beweegt en laat je Kundalini vibreren en energie uitstralen en opnemen.

Als jullie Kundalini energie gaat afgeven kunnen jullie grote verhogingen in je leven verwachten, kunnen jullie je veel veiliger voelen, zekerder en geliefd.
Laat je Kundalini zich weer verbinden en oprijzen op een zachte en vriendelijke manier. Jullie hebben er lang voor nodig gehad om naar een plaats te gaan waar jullie je Kundalini toestaan om geactiveerd te worden en op te staan.

Doe het makkelijk, doe het langzaamaan, stap voor stap want elke dag zal sterker en sterker worden; het zal ook meedoen aan jullie reis naar eenheid, aan jullie reis naar Liefde, naar verbondenheid; om dat magische kind te worden dat dit magische pad  tussen hemel en Aarde beloopt.

Wij gebruiken het woord “magisch” met de grootste hoogachting voor het Goddelijke. Het Kundalini zal de gevoelens toestaan op te lossen en het zal energie geven aan jullie innerlijke magiër. 

Jullie innerlijke magiër houdt ervan om te werken in donkere ruimten en licht te brengen naar deze duistere plaatsen en de angsten te helen en hen te laten gaan zodat het voor jullie veel makkelijker is om naar een geheiligde plek te gaan. Een plaats van geheiligde Liefde.

Ook al gaan deze energieën van het mannelijk en vrouwelijk door het tweede chakra, is dit geen seksuele liefde, dit is Liefde van het Goddelijke.

Dit staat het Goddelijke toe om zijn wereld door jullie heen te scheppen, een liefhebbende, zorgzame wereld van een mens tegelijk. 

Het is heel belangrijk dat jullie alle zaken met je vader en vader Hemel toestaan naar boven te komen, jullie vader is de zon en die bevat fenomenale hoeveelheden energie en jullie willen deze energie voor jezelf. Jullie willen je verbinding met de zon, jullie willen verbonden zijn met de zon zodat jullie deze energie door jullie heen in je droom kunnen laten stromen en daardoor je droom te scheppen en te manifesteren.

Laat je kroonchakra zich openen als een lotusbloem en laat het naar de zon kijken en laat het de stralen van de zon opzuigen ......alle stralen die jullie kunnen zien en alle stralen die jullie niet kunnen zien.

Laat jezelf deze energie krijgen, liefhebbend, zorgzaam en vrij. Jullie innerlijke moeder zal enorm profiteren als jullie je kroonchakra openen en je verbinden met het hart van de Grote Centrale Zon. Zij zal zich ook veilig, zeker en gedragen voelen en zal reageren op een nog zorgzamer verzorging op een liefhebbende en vrouwelijke manier ten opzichte van het kind dat jullie zijn.

Zij zal jullie toestaan om verzorgd te worden en in je eigen, authentieke zelf te groeien – precies op de manier waarop jullie bedoeld waren te zijn. Het is alsof jullie het zonnestelsel aan de buitenkant toestaan om een zonnestelsel aan de binnenkant te worden. 

Lieve mensen, jullie zijn liefde en het zaad binnenin jullie dat ontkiemt is als elk ander zaad, het weet alles dat het moet weten. Langzaam maar zeker zullen jullie toegang hebben tot deze kennis en zullen jullie liefde worden, waarheid  en een Goddelijk manifesteerder in jullie eigen recht.

Het ga jullie goed en God zegene jullie want Kryon gaat nu weg. Dank jullie wel.

Copyright © David Brown.  All rights reserved.