zondag 30 november 2014

KRYON: De kracht van allesomvattende Liefde. 1 Barbara Bessen 9 augustus 2014. Geplaatst: 30 november 2014

Kryon:
De kracht van allesomvattende Liefde. 1
Barbara Bessen
9 augustus 2014. Geplaatst: 30 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve mensen, onze ontmoeting op dit boek-niveau neigt zich naar een einde. Jullie en ik hebben een intensieve tijd met elkaar doorgebracht, nietwaar? Misschien hebben jullie het artikel in een stuk doorgelezen en bedenken jullie nu welke oefeningen voor jullie interessant zijn.Of hebben jullie je gelijk op het hoofdstuk gericht en zijn diep in de vibraties gedoken.

Weet dat deze ontmoeting geen treffen met twee deelnemers was. Het was een familiebijeenkomst, alle delen van je ziel hebben deelgenomen. Enkelen van hen zijn steeds bij jullie. Als jullie dit artikel lezen is het een teken voor jullie Hoger Zelf en jullie meester-geestelijke leiders.

Zij zullen intensief met jullie in verbinding treden om jullie de kans te geven een verdere stap in je eigen licht te wagen.

zaterdag 29 november 2014

Kryon: De Goddelijke Weg Barbara Bessen 28 november 2014

Kryon:
De Goddelijke Weg
Barbara Bessen
28 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest - De Bron van alle Zijn. Deel 38.

Je Gouden Engel, jouw Goddelijk Bewustzijn.

Alles dat tot nu toe is besproken en bij het naar binnen gaan in de energie van dit boek gebeurde, diende ter voorbereiding op de verbinding met jullie Gouden Engel. Het is het deel van jullie dat eng met de Bron van alle Zijn is verbonden en zich niet in de dualiteit bevindt maar helemaal verbonden leeft met het veld van eenheid.

Zoals reeds beschreven werd het speelveld der Aarde onder andere door de verandering van het magneetveld van de Aarde  gewijzigd. Het veld van de dualiteit is alleen voor ontwaakten en wetenden doordringbaar. Om dit plastisch te demonstreren heb ik hier een kleine oefening:
Stel je voor je innerlijk oog de Aarde voor. Het is natuurlijk een blauwe bol met continenten en watermassa’s. Misschien werp je nog een blik op de polen, die overigens aan het verschuiven zijn.

vrijdag 28 november 2014

Kryon: Potentiëlen herkennen. Barbara Bessen 14 februari 2012. Geplaatst: 28 november 2014

Kryon:
 Potentiëlen herkennen.
Barbara Bessen
14 februari 2012. Geplaatst: 28 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Het bewustzijn van de natuur om eigen potentiëlen te herkennen.

Wie de natuur kan vormen heeft invloed op de Goddelijke Schepping. Daarmee kom ik op een thema dat jullie vaak bezighoudt: Jullie zijn multidimensionale wezens, schepperwezens, die hier op Aarde zijn om ervaringen te verzamelen en dit niet met vol bewustzijn doen.

Op andere niveaus van Zijn is dit welbekend. Jullie hebben het alleen vergeten. Het geeft jullie moeilijkheden om je volle schepperkracht weer te (h)erkennen en te gebruiken.

Misschien helpen deze regels en de energiepakketjes die in jullie zitten om jezelf te vertrouwen een bewuste schepper te zijn.

donderdag 27 november 2014

Kryon: Meditatiereis naar de Innerlijke Wereld. Barbara Bessen 6 juli 2012. Geplaatst: 27 november 2014

Kryon:
Meditatiereis naar de Innerlijke Wereld.
Barbara Bessen
6 juli 2012. Geplaatst: 27 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Nu is het zover en kan ik jullie voor een reisje uitnodigen. Ik neem jullie weer bij de hand en geleid jullie naar de binnenaarde. Kijk, het is heel makkelijk, vertrouw mij. Ik leid jullie en jullie zullen merken dat wij direct in de Aarde gaan, zoals met een onzichtbare trein. Ik breng jullie door een tunnel naar een andere wereld. Jullie zullen meteen op een weide staan en op deze weide staat vol ongeduld jullie broeder uit Lemurie.

Hij verheugt zich allang op deze ontmoeting. Het zal voor de mensen op de buitenaarde snel mogelijk zijn, als hun bewustzijn zo is veranderd dat zij de hogere vibraties van de Lemuriers met fysieke ogen kunnen waarnemen. Ik houd dit nu voor jullie innerlijke ogen.

woensdag 26 november 2014

Kryon: Meditatie en oefening met de Natuurwezens. Barbara Bessen – 4 mei 2012. Geplaatst: 26 november 2014

Kryon:

Meditatie en oefening met de Natuurwezens.
Barbara Bessen –
4 mei 2012. Geplaatst: 26 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Een meditatie-oefening voor jullie – Contact met de natuurwezens. 

De mogelijkheden om contact met de wezens der natuur op te nemen zijn veelvuldig. Overal en altijd als jullie buiten zijn biedt zich de gelegenheid aan om hen te voelen en te horen. Jullie kunnen in het park voor een struik gaan zitten en helemaal in stilte gaan, je hoofd van gedachten bevrijden en om contact met een elf of een fee vragen. Als het bij de eerste keer nog niet zo goed grijpbaar of voelbaar voor je is, wees er dan van verzekerd dat het de volgende keer beter zal gaan.

Zoals reeds verteld  zijn zij vaak zeer schuw en hebben de laatste jaren weinig opmerkzaamheid van de mensen ervaren. Zij controleren je misschien op je eerlijkheid en duurzaamheid. Oefen je in geduld.

Verdere meditatie-oefening, contact met de aardwezens

Contact met de aardwezens kan gebeuren bij alle tuinwerk of bij nieuwe bouwprojecten. Ik ken mensen die hun architect de opdracht voor het plannen van een huis pas gaven nadat zij de mening van de aardwezens hadden ingewonnen.

Met de natuur verbonden te zijn, zoals het in Lemurie was, is het doel van vele mensen. Wat mooi!

Vraag de feeën en elfen van je kamerplanten je mee te delen wat je voor hun verdere groei kunt doen. Luister naar de ingevingen die komen. Misschien merk je dat je hen meer aandacht zou moeten schenken of dat de plaats waar de plant staat niet optimaal is.

Soms zijn substanties van andere planten of mineralen nodig als de plant vol parasieten zit. Het zal jullie misschien verbazen, maar eigenlijk heeft een plant zeer weinig nodig.

Een goede plek, de steun van de feeën en zorg en liefde van mensen. 
De oerenergie, het prana, zorgt voor goede groei. Mest, dat door de mensen wordt aanbevolen is in de meeste gevallen overbodig. Hoe was het ook al weer: Alles begint in de geest, ook de groei van een plant. Deze prachtige begeleiders nemen vaak een te beklagen taak op zich om de mensen te dienen. De plant of de bloem kan een spiegel voor jullie zijn.

Bekijk je planten op die manier, dat is zeer onthullend.

Hartelijke groeten,
Barbara Bessen

dinsdag 25 november 2014

KRYON –2014-2015 Barbara Bessen Geplaatst: 25 november 2014

KRYON –2014-2015
Een channeling van Kryon
Barbara Bessen
Geplaatst: 25 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, wees hartelijk gegroet, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Mijn partnerin glimlacht omdat zij vindt dat dit al bekend is. Jullie weten wie ik ben, of beter, wat de Kryon-groep is. Maar, ik houd van deze begroeting. Het is het karakter van ons Zijn, het is ons handelsmerk, onze hoofdopdracht, zo zouden jullie misschien zeggen. Het is de kracht van de verklaring, over wie wij zijn. Kryon is een groep die zich – onder andere - in magnetisme heeft gespecialiseerd.

Nu is het grotendeels onze verdere opdracht hier op Aarde om boodschappen aan de mensen te brengen. Misschien zou men ook kunnen zeggen: Ik ben Kryon de hemelse postbode. Dat zou ook kloppen. Kryon is ook een bode van God.

Misschien zijn wij wel verwanten…..

maandag 24 november 2014

Kryon: De Goddelijke Weg. 37 Barbara Bessen 21 november 2014


Kryon:
De Goddelijke Weg. 37
Barbara Bessen
21 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Een cursus in Liefde. Boek 2.
De universele Geest – De Bron van alle Zijn.
Een cursus in zelfliefde – deel 7.

Barbara’s persoonlijke ervaringen.

Kryon heeft mij deze manier van ophelderen en nieuwe dingen scheppen al een paar jaar geleden aan het hart gelegd. Ik werk veel met mijn lichaam, met bepaalde gebieden.

Door mijn geboorteconstellatie ben ik heel sensibel in de maag/darmstreek. Ik verwerk uiterlijke invloeden moeilijk.

Als het eenmaal zover is kijk ik gericht in deze organen en vraag wat daar vastzit. Dan werk ik met de Violette Straal van Transformatie door alle gebieden heen om deze te verhelderen. Daarbij kan het gebeuren dat er plotseling antwoorden op aanstaande beslissingen komen.

zondag 23 november 2014

Kryon: Het Goddelijk Concept of De Goddelijke Leider. Barbara Bessen 17 november 2014

Kryon:
 Het Goddelijk Concept of De Goddelijke Leider.
Barbara Bessen
17 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur


Hoe stellen wij ons God voor? Zoals ik mij herinner zag ik God in mijn jeugd als een groot, vriendelijk wezen dat onder andere op een wolk rondzweefde en alles in de gaten hield. Of ik zag hem in een groot paleis van kristal dat vol licht was. De stemming was daar zeer vredig en de wezens rondom God lachten en dansten soms zelfs en hadden veel plezier.

Soms waren ook andere wezens met hem in gesprek die ik vandaag als aartsengel Michael of Saint Germain zou identificeren. Ik ben er zeker van dat ik mijn “God” en de anderen zo vriendelijk zag omdat ik in dit leven niet opgroeide met een of andere vorm van religie. Ik was relatief vrij van goddelijke concepten - als men van religieuze indrukken van andere levens afziet! Met deze vriendelijke God had ik vele gesprekken, herinner ik mij. Wij onderhielden ons over allerlei dingen en hij was er voor mij als ik mijn moeder weer eens had geërgerd.

Misschien was het wat anderen mensen als een imaginaire, geestelijke vriend zien. Zo’n “Vriend Harvey” uit de bekende film. Ik herinner mij niet meer wanneer dit contact ophield of verzandde.

zaterdag 22 november 2014

Kryon: Alles is binnenin jullie. 2 David Brown 7 september 2005 Geplaatst: 22 november 2014

Kryon: 
Alles is binnenin jullie. 2
David Brown
7 september 2005 Wijnberg, Kaapstad
Geplaatst: 22 november 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Je hart is een zeer gevoelige plaats en liefde is een belangrijke zaak. Als mensen werkelijk liefhebben controleren zij de liefde niet maar laten hem eerder stromen. Zij zullen niet vragen waar de liefde naartoe gaat maar maar zullen degenen die hem nodig hebben het gewoon laten ontvangen.Een waar verlicht persoon is als een zeer krachtige, zeer sterke elektrische kabel die de energie vrij laat stromen en in zichzelf weet dat hij alle energie heeft die hij nodig heeft om zijn dromen waar te kunnen maken.

Wij vragen jullie om in deze energie een staat van zachtheid en vriendelijkheid in te gaan en de Kryonenergie je in die ruimte te laten houden, een ruimte waarin je zacht, vriendelijk, liefhebbend en absoluut kunt vertrouwen dat je op de juiste plaats en op de juiste tijd bent.

vrijdag 21 november 2014

Kryon: Onthullingen over Duisternis.4. Lee Carroll 11 oktober 2014

Kryon:
Onthullingen over Duisternis.4.
Lee Carroll
Deze live channelling werd gehouden in Philadelphia, PA, Verenigde Staten.
11 oktober  2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Jullie veranderen de Geschiedenis

Jullie zijn degenen die deze verandering hebben veroorzaakt, lieve mensen. Gefeliciteerd omdat jullie je licht zo hebben laten schijnen dat het duister op de vlucht is.Het bewijs hiervan zit in alles wat ik jullie zojuist heb verteld. Tegen alles in hebben jullie een virus zonder behandeling daarvoor.

Tegen alles in hebben jullie een barbaarse beweging die zo slecht en donker is als jullie je ooit hebben kunnen voorstellen en die schijnbaar opeens is ontstaan. Tegen alles in heeft deze organisatie financiële bronnen, distributiekanalen en veel hulp om iedereen om hen heen angst aan te jagen. 

Zoveel angst jagen zij aan dat er coalities zijn tussen landen die nooit samen zouden gaan en akkoorden zouden sluiten en toch zitten zij nu om de tafel en bespreken hoe zij tegen het duister kunnen vechten. Dat is kwaad!

donderdag 20 november 2014

Kryon: Alles is binnenin jullie. 1 David Brown 7 september 2005 / Geplaatst: 20 november 2014

Kryon: 
Alles is binnenin jullie. 1
David Brown
7 september 2005 Wijnberg, Kaapstad
Geplaatst: 20 november 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is voor jullie prachtig om vanavond hier te zijn want dit is een vreugdevolle gebeurtenis, vol liefde en overvloed. De sterren in de avondlucht vormen een uitlijning die majestueuze verandering zal brengen in de manier van leven – met name de manier van de mensen van het Licht, de sensitieve mensen.

Tot nu toe is hun leven heel moeilijk geweest. De blanken hebben hen te schande gemaakt – de lichtmensen. Jullie zullen merken dat jullie sensitiviteit wordt verhoogd als wij steeds verder het nieuwe millennium in gaan en daarmee komt er een gevoel van macht, kracht en waar begrip over de wereld.

woensdag 19 november 2014

Kryon: Onthullingen over Duisternis.3. Lee carroll 11 oktober 2014

Kryon:
Onthullingen over Duisternis.3.
Lee Carroll
Deze live channelling werd gehouden in Philadelphia, PA, Verenigde Staten.
11 oktober  2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Angst is hun wapen

Ik wil dat jullie iets weten als jullie naar het nieuws kijken. Het mag erop lijken dat jullie niet in staat zijn om hen tegen te houden. Op veel plaatsen zullen zij sterker worden als zij angst verspreiden. De angst is makkelijk te scheppen in degenen die geen oude zielen zijn en die angst niet kennen zoals jullie het kennen en niet het harnas hebben dat jullie hebben door je spirituele ervaringen. Dit zet jullie in de frontlinie, lieve mensen. Realiseren jullie je dit? Maar jullie hoeven niet op hun manier tegen hen te vechten. Alles wat jullie hoeven te doen is licht uitzenden. Hoog bewustzijn zal angst elke dag verslaan.

Definities van duister en kwaad

Er is meer. Zouden jullie kwaad voor mij willen definiëren? Dit is een les die sommigen van jullie moeten horen en waar sommigen van jullie niet naar zullen kijken omdat mensen kwaad willen toeschrijven en verbinden aan entiteiten.

dinsdag 18 november 2014

Kryon: Onthullingen over Duisternis.2. Lee Carroll / 11 oktober 2014

Kryon: Onthullingen over Duisternis.2.
Lee Carroll
Deze live channelling werd gehouden in Philadelphia, PA, Verenigde Staten.
11 oktober  2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Wanhoop niet

Er is teveel informatie om jullie dit in een channelling te geven, in een sessie en dus refereer ik aan vorige boodschappen zodat jullie beter begrijpen en de informatie in een groter verband kunnen zien. Ik wil jullie ergens aan herinneren: zoals ik al in een eerdere boodschap heb verteld: Wanhoop niet! Jullie zijn aan het winnen! Het komt doordat jullie winnen dat het duistere bewustzijn op deze planeet het voelt, en de mensheid die deze duisternis vertegenwoordigt haalt alles uit de kast om te overleven.

Het is er altijd geweest.

Laten wij dit eens bezien, want het is overal in het nieuws. Zijn jullie geschokt door het opeens bestaan van de organisatie waarvan wij de naam niet noemen? (voor deze channelling?)  Waar kwam die vandaan? Hoe kon hij zo georganiseerd zijn? Hoe kan hij zo goed gefundeerd zijn? Deze organisatie kan best al snel zijn eigen land hebben! Zij zouden het best wel de naam: Het Donkere Land van de Oude Energie” kunnen geven, want dit is wat het zal vertegenwoordigen.

maandag 17 november 2014

Kryon: Onthullingen over Duisternis.1. Lee Carroll 11 oktober 2014

Kryon:
Onthullingen over Duisternis.1.
Lee Carroll
Deze live channelling werd gehouden in Philadelphia, PA, Verenigde Staten.
11 oktober  2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Philadelphia, PA op 11 oktober 2014.

Gegroet geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

In een driedimensionale wereld zijn er mensen die, zoals hier, in een stoel zitten. Sommigen van jullie luisteren, maar het is alleen jullie beperkte realiteit die jullie met je oren laat luisteren. De waarheid is dat deze boodschap verder gaat dan 3D-informatie. Mijn boodschap is bestemd voor oude zielen op dit bepaalde moment in de tijd op de planeet, en de boodschap is de onthulling over duisternis. Het is geen donkere boodschap maar eerder een van felicitaties, van uitleg, en misschien meer details dan jullie wilden weten over dingen die jullie nooit wilden weten.

Maar wij kunnen het niet laten omdat jullie dit ook niet willen. Wij benaderen dit onderwerp met zachtheid, zo zacht als wij maar kunnen voor lichtwerkers, oude zielen op de planeet die niets dan hoog bewustzijn en liefde hebben gevoeld in de meeste van hun levens.

De Oude schaal van Licht en Donker

Waar moeten wij beginnen? Hebben jullie onlangs nog naar het nieuws gekeken? Zijn er enkele verrassingen omtrent de manier waarop de dingen gaan? Als jullie ja zeggen, zeg ik tegen jullie dat jullie niet goed naar de informatie hebben geluisterd die ik al vaak heb gebracht. Twee jaar geleden heb ik informatie gegeven over juist deze tijd. Ik vertelde jullie dat het oversteken van de Brug van Herijking de duister/licht-balans van de energie op de planeet in de war zou gaan brengen.

Misschien hebben jullie iets gezien dat de weegschaal van justitie wordt genoemd? Het icoon daarvoor is een geblinddoekte figuur die een weegschaal vasthoudt. De balans heeft twee schalen die balanceren. Het lijkt op de weegschaal van een chemicus die enkelen van jullie wel kennen, en jullie zijn bekend met de metafoor. Hij vertegenwoordigt het verlangen naar balans in het leven, en met name op het gebied van eerlijkheid en recht. Het is de zoektocht naar balans in het bewustzijn. Ik denk dat jullie het juiste beeld voor ogen hebben.

In het paradigma van licht en donker, is de schaal al duizenden jaren helemaal niet in balans.De ene schaal bevat wat wij donker bewustzijn noemen en op de andere ligt licht bewustzijn. De ene vertegenwoordigt het duister en is altijd de winnaar geweest.

Nu, voordat wij beginnen wil ik dat jullie zien wat ik hierboven niet vertelde. Ik zei niet dat er op de ene schaal kwade geesten en duistere entiteiten waren. Dat heb ik niet gezegd; ik zei: donker bewustzijn.

Aan de andere kant, zei ik niet dat er engelen en geesten, deva’s en kabouters waren. Dat heb ik niet gezegd; ik zei: licht bewustzijn. Ik zeg dit nu omdat ik wil dat jullie het verschil kennen tussen al deze dingen, en het verschil is dat het donker en het licht waarover ik nu spreek het door mensen ontwikkelde bewustzijn is. 

Al eonenlang heeft de balans bestaan en donker menselijk bewustzijn woog zwaarder dan het licht. Het was uit balans en jullie weten dit. Jullie geschiedenis heeft bestaan uit oorlogen, dood en leed, en het overlevingsbewustzijn van de planeet was erbij betrokken. Dit is de grootste veldslag van de oude zielen op Aarde, en jullie weten dit.

Kijk nu eens naar deze balans, hoe scheef hij hangt, doorgeslagen, omdat het duistere bewustzijn zwaar weegt. Het lichtbewustzijn kan niet verder en er is geen balans. Dit is de manier waarop het leven na leven voor en rondom jullie is geweest. Het is het verhaal van de mensheid op Aarde.

Wat zijn de dingen die jullie hiermee willen omdraaien? Al 25 jaar heb ik jullie verteld dat de balans verandert. Meer dan 25 jaar geleden begon het te veranderen en werd het licht krachtiger en kwam er steeds meer, kwantumporties zelfs, meer verbinding met de andere zijde en de balans begon te veranderen naar een balans die meer gelijk hing. Wereldoorlogen stopten, hebben jullie dit opgemerkt? Dingen gaan feitelijk beter op de planeet, hebben jullie dit gemerkt? Vele landen hebben samengewerkt met voormalige vijanden in plaats van door te gaan met altijd voortgaande oorlogsenergieën.

Hebben jullie dit gemerkt? Er was een geheel nieuw concept begonnen, een nieuw paradigma, en de schalen begonnen weer in balans te komen. De veldslag was begonnen.

De veldslag begint

Toen 2012 kwam, vond de voorrang van de evening plaats en de nieuwe kalenders van bewustzijn werden toegepast. De mensheid had het gered en ik begon te spreken over wat er daarna zou gaan gebeuren. Ik sprak over het planten van de zaden voor een nieuw paradigma van denken en in elke channelling vertelde ik jullie dat de veldslag nu begint.

Ik zal jullie iets vertellen, lichtwerkers. Toen de schalen in de richting van balans gingen werd het licht niet zwaarder om daarvoor te zorgen. In plaats daarvan verwierp het licht het duister. Het reduceerde de hoeveelheid donkerte en de schalen begonnen te bewegen. Het duister verloor zijn substantie. Begrijpen jullie dit? Toen het duister zijn substantie (invloed) verloor begon het licht de schaal in zijn voordeel weer in balans te krijgen. Wij hebben altijd verteld dat duister geen energie van zichzelf heeft. Donker is gewoon de afwezigheid van licht. Daarom: als er meer licht is, zal er minder duister zijn!

Als jullie nu naar de balans kijken, is het licht aan het winnen. Jullie zijn het merkpunt gepasseerd naar de potentilën waarover de Ouden hebben gesproken. In een channelling van enkele weken geleden noemde ik dit merkpunt in Virginia: De Wijsheid Barrière. Ik instrueerde mijn partner om deze channelling op een plaats te houden waar jullie hem konden horen en dat deed hij (Kryon free audio). Jullie zullen in staat zijn om te horen wat de Wijsheid Barrière is en wat de welwillendheidsfactor is en wat de dingen zijn die het bewustzijn van de planeet begonnen te veranderen! Jullie hebben het opgerakeld en het is gek! Jullie namen een knuppel van licht en haalden uit op het nest. Horen jullie dit. Het duister probeert voor het eerst te overleven! Twee jaar geleden vertelden wij jullie voorbereid te zijn op het duister. Het zal niet opgeven zonder een veldslag, en nu is de veldslag er!

Wordt vervolgd

zondag 16 november 2014

Kryon: Meditatie Atlantis en Lemurie Barbara Bessen 11 november 2011. Geplaatst: 16 november 2014

Kryon: Meditatie Atlantis en Lemurie
Barbara Bessen
11 november 2011. Geplaatst: 16 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Meditatie – laat je naar Atlantis leiden.

Het is tijd, neem mijn hand en laat je leiden. Het is nu de tijd om je bij de hand te nemen en je naar Atlantis te laten leiden. Sluit je ogen en stel je de Aarde van boven voor , ik zoom ons naar Atlantis. Het lag grotendeels in de Atlantische Oceaan, quasi aan de andere kant van Lemurie.

De Azoren, Hawaï en nog een paar eilanden zijn overgebleven resten van Atlantis. Jullie kunnen je ongeveer de grootte voorstellen. De landmassa’s van vandaag bestonden toen niet in deze vorm. Denk ook niet dat Atlantis tussen de landmassa’s zou kunnen passen. Nu landen wij in een tijd van de grote piramiden.

Niet die van Gizeh, die werd later naar Atlantisch voorbeeld gebouwd. Jullie staan voor een piramide in het centrum van een grotere stad in het zuiden van Atlantis. Het klimaat is mild. In deze piramide is het beheer van deze stad.

zaterdag 15 november 2014

Kryon: Liefde is jullie ware natuur. 2. David Brown 7 augustus 2010. Geplaatst: 15 november 2014

Kryon:
Liefde is jullie ware natuur. 2.
David Brown
7 augustus 2010.  Geplaatst: 15 november 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Jullie zijn allemaal op reis en de bestemming is authenticiteit, jullie ware zelf.... laat dus je energieën hoger en hoger gaan, hoger en hoger...en hoger, want vanavond gaan jullie naar de energieën van 2012..... en op dit moment is het niveau van jullie energieën tussen 80 en 90% van wat het in 2012 zal zijn.... de nieuwe wereld komt eraan, lieve mensen, en vandaag willen wij een einde maken aan jullie lijden .... voel dus waar jullie het meest onder lijden.... wat is het in jullie dat jullie het meest laat lijden en wat geen deel van je leven zal zijn na 2012. Laat alles dat jullie laat lijden je lichaam doordringen.... en plaats je bewustzijn bij dit deel van je lichaam.... en ga terug naar je kindertijd.... en laat je gedachten en gevoelens komen..... laat hen komen..... en laat hen gaan. Observeer wat je gedachten en gevoelens zijn.

Jullie zijn op weg, lieve mensen, naar een nieuwe wereld, een wereld zonder lijden, een wereld waarin jullie diep verbonden zijn met het Goddelijke..... een wereld waarin jullie je geleidegeesten kennen...... waarin jullie je geleidegeesten kunnen zien en zij jullie hand vast zullen houden en jullie leiden naar een nieuwe vibratie. De nieuwe wereld die heel, heel anders zal zijn dan de oude. Wij zullen allemaal in overvloed leven en jullie zullen allemaal de levens van je dromen leven.... het zal een wereld zijn waarin jullie van je vrouw of je man houden, een wereld waarin relaties stromen, een wereld waarin wij ons diep verbinden met andere mensen ongeacht hun geslacht, de kleur van hun huid, ongeacht vele verschillen.

Jullie zullen elkaar volledig eren en respecteren op een diepe, betekenisvolle manier.... jullie zullen je niet langer alleen voelen.... jullie zullen je een voelen met het Universum..... jullie zullen je verbinden met het Universum en je absoluut veilig en zeker voelen.

Jullie energieën zitten nu op 90% van hoe het in 2012 zal voelen….laat je energieën steeds hoger en hoger gaan en daardoor een steeds diepere verbinding met Vader Hemel krijgen… degenen van jullie die dit het eerst doen – en jullie weten wie jullie zijn -  zullen volledig, volledig verbonden zijn met het Universum..... jullie zullen absoluut heel worden.... jullie zullen het magische wezen worden dat op het magische pad tussen hemel en Aarde loopt.

De energieën zitten nu op 95% van wat zij in 2012 zullen zijn dus observeer je leven als wij verder gaan naar de 100%..... ieders leven zal anders zijn.... het zal volkomen persoonlijk zijn.

Jullie zullen je leven uitkiezen.Jullie zullen het kiezen op de manier zoals jullie het willen..... al jullie beslissingen zullen op liefde zijn gebaseerd..... jullie zullen diep verbonden zijn met Vader Hemel/Moeder Aarde en jullie zullen je connectie kennen met je hele familiesamenstelling; jullie allen leiden je familie naar deze nieuwe wereld, naar de nieuwe wereld van jullie dromen.

Observeer je energieën, wat geen 2012-energie is…laat het komen en laat het gaan…en voel met je kroonchakra, voel je diepe, diepe verbinding met het hart van de Grote Centrale Zon, met Vader Hemel….. de energieën van de Heilige Vader komen terug.... alle Geheiligde Mannelijke Energieën komen terug .... alle Geheiligde vrouwelijke energieën komen terug.

Jullie zullen meer liefde voelen, jullie zullen meer open zijn.... velen van jullie zijn hier eerder geweest, op dit aardse ruimteschip..... jullie zijn allemaal geascendeerd..... jullie allemaal in deze zaal, in een of ander leven en velen van jullie hebben veel geleden onder vervolging als resultaat van het ascenderen naar de ware Goddelijkheid en nu zal die vervolging worden losgelaten. Dit is een andere tijd, de hele planeet is in een status van waarnemingsvermogen en gaat door naar een nieuwe wereld.... jullie, in deze zaal, jullie leiden dit nieuwe bewustzijn, jullie gaan naar deze nieuwe wereld en wij vragen jullie dat jullie vorige levens binnengaan waarin jullie ascendeerden en deze energieën terug laten komen; laat de kennis en de wijsheid in je lichaam stromen....ga terug in de tijd, terug, terug, terug, terug..... naar de tijd waarin jullie een verlicht persoon werden op de planeet Aarde..... en laat deze energieën terugstromen en dieper en dieper gaan in je lichaam...... en dit is nu de minimale energie die jullie in 2012 zullen voelen....

Jullie hebben nu de energie van 2012.... daarom is dit vanavond een selecte groep die de energieën van 2012 vast kan houden.... en voel hoe het voelt..... wees gewoon een met het gevoel..... het leven is geen intellectueel proces..... het leven is een gevoel. Wat jullie ook voelen zullen jullie scheppen en jullie zullen deze energieën in 2012 met gemak vasthouden. Voel de diepe verbinding die jullie hebben met Vader Hemel en voel de diepe verbinding die jullie hebben met Moeder Aarde.

In vorige channelings waren wij alleen in staat om deze energie maar een paar seconden vast te houden, maar nu vragen wij jullie om hem enkele minuten vast te houden..... laat  gaan wat jullie niet langer dient en wat de energie van 2012 niet ondersteunt.

Voel de lichtheid en de vrijheid..... voel de veiligheid en de zekerheid..... voel de eenheid..... laat je energieën uitbreiden en steeds maar weer hoger gaan.... jullie worden diepgaand, diepgaand gesteund door je spirituele familie, door jullie geleidegeesten..... kunnen jullie hen voelen? Zij zijn allemaal om je heen, zij willen jullie helpen.... er wordt van jullie gehouden.... er wordt zeer, zeer veel van jullie gehouden..... en deze keer zullen jullie de ascensie bereiken zonder vervolging. Het is niet aan jullie om je zorgen te maken over anderen..... wees er zeker van wat je eigen lichaam en je eigen spirit tegen je willen zeggen..... Spirit zal voor de anderen zorgen en als jullie ascenderen zullen jullie energieën de anderen doen ontwaken.... het is aan jullie om je op je eigen ascensieproces te richten..... laat de liefde stromen en ga door met het observeren van hoe je leven er in 2012 uit zal zien....

Lieve mensen, dit is jullie wereld, dit is jullie wereld van Liefde, daarom zijn er nu zoveel wezens op de planeet en zij zijn allemaal hier om ascensie te ervaren.

Lieve mensen, het ga jullie goed en God zegene jullie…..want Kryon gaat nu weg. Dank jullie wel!


vrijdag 14 november 2014

Kryon: Liefde is jullie ware natuur. 1. David Brown 7 augustus 2010. Geplaatst: 14 november 2014

Kryon:
Liefde is jullie ware natuur. 1.
David Brown
7 augustus 2010.  Geplaatst: 14 november 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om hier bij jullie allen te zijn in San Jose, Costa Rica. Er hangt veel liefde in de lucht en veel liefde betekent: veel verandering; en er komen vele veranderingen naar Costa Rica. Er komt een nieuwe wereld, een compleet nieuwe wereld.

Er is een grote val van bewustzijn van de mensheid geweest en dit wordt nu hersteld. Het bewustzijn van de planeet en van de mensen die erop leven gaat terug naar een nieuw niveau, een niveau waarop liefde is. Waar vreugde is en waar vrijheid is.

Er komt een nieuw bewustzijn waarin jullie je realiteit en je spirit begrijpen door absolute en pure liefde.

donderdag 13 november 2014

Kryon: Meditatie natuur Barbara Bessen 10 februari 2012. Geplaatst: 13 november 2014

Kryon: Meditatie natuur
Barbara Bessen
10 februari 2012. Geplaatst: 13 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Meditatie: Wonderen der natuur.

Jullie kennen het zeker uit eigen ervaring: Jullie hebben teveel te doen gehad, je lichaam is uitgeput, je verstand zit vol gedachten en onopgeloste problemen. Een wandelingetje in de natuur doet dan vaak wonderen. Je gaat naar het park of naar het bos, gaan op een bank zitten en halen een paar keer diep adem, luisteren naar de vogels en de wind die de bladeren in de bomen wiegt en in na een paar minuten ziet jullie eigen wereld er weer heel anders uit.

Jullie voelen je lichter. Je hart opent zich en misschien duiken de oplossingen voor de problemen al op. Het zijn de gelijkmakende energieën van de bomen, de planten, die jullie helpers hier op Aarde zijn.