dinsdag 4 november 2014

Kryon: Liefde is het antwoord.2 David Brown 7 februari 2006 Geplaatst: 4 november 2014

Kryon:
Liefde is het antwoord.2
David Brown
7 februari  2006 : Marina da Gama, Kaapstad
Geplaatst: 4 november 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

In feite zijn jullie en je ouders een. Jullie ouders zijn het grootste geschenk. Gebruik deze mogelijkheid om de relaties tussen je vader en moeder te bekijken. Stel je voor dat je ouders in een magische bol zitten als jullie naar hun relatie kijken. Kijk naar de gebieden in hun leven waarin zij wel of niet kunnen liefhebben. Het omgekeerde is ook waar.

Breng de energie van Moeder Maria en Christus erbij. Laat deze twee prachtige en aarde-gebonden energieën die puur zijn geschapen voor de heling van de mensheid naar je vader en moeder gaan. Laat de pijnen in je moeder en vader helen. Laat Christus en Moeder Maria hen leren het innerlijk kind in hen lief te hebben en te genezen. De zaken van je innerlijke vader en moeder zijn ook de zaken van jullie innerlijk kind.  

Als deze zaken niet worden aangepakt zullen de zaken van het innerlijk kind ook niet oplossen.

Probleemzaken met je innerlijke moeder kunnen de energiestroom vanuit de grote hart van de Goddelijke Moeder blokkeren en dus ook naar het innerlijk kind. Het is hetzelfde met de innerlijke vader.

Laat de onderwerpen van liefde geheeld worden in je innerlijke vader en moeder. De heling geschiedt snel als jullie je op deze manier focussen op de energie van Christus en Moeder Maria. Het is als het schijnen van een laserstraal die heel diep het duister ingaat. 

Het werken op deze manier gaat naar de kern van zaken en emoties. Liefde is jullie droom. Het is de droom van iedereen. De verbinding met de Goddelijke Vader/Moeder die zorgt voor de liefhebbende driehoek met het Goddelijk Kind is het ultieme. Als jullie op die manier zijn verbonden met Moeder Aarde en Vader Hemel is jullie wil Goddelijke Wil. Leven is weldadig. Jullie energie is krachtig, sterk en constant verbonden.

Jullie hebben je door alle zaken van depressie heen gewerkt, alle negatieve emoties en zaken van woede, droefheid en angst zijn van geen belang. Omdat jullie zo zijn verbonden met het Goddelijke zijn jullie vol liefde en kan geen omstandigheid jullie van je stuk brengen.

Jullie zijn in een staat van absoluut vertrouwen en geloof. Al jullie angsten zijn vrijgelaten en jullie voelen binnenin een weldadige energie. Jullie zullen deze energie na het jaar 2010 constant voelen. Dit is de energie waarin jullie vanaf 2010 zullen leven. Al jullie angsten, woede en droefheid worden op dit moment vastgehouden. Voel en wees in deze staat van zijn. Wees in deze staat van Goddelijke leiding en geef deze problemen aan Spirit of Kryon. Luister naar de antwoorden die jullie nodig hebben en als jullie in actie moeten komen: DOE HET DAN!

Laat de emoties los die losgelaten moeten worden. Het is van vitaal belang om de emoties te laten gaan. Emoties scheppen gedachten die een realiteit scheppen en gedachten scheppen emoties die een realiteit scheppen. Dus waar er een negatieve emotie is, laat die dan in je lichaam komen en in deze nieuwe energie......waar hij dan zal worden opgelost en vrijgelaten.

Deze energie of emotie die jullie voelen is niet de energie van de emotie van je kind. Het is de energie van je moeder die jullie opnamen in je jeugd maar waarvan het niet meer nodig is om die langer bij je te dragen.

Deze emotie, of het nu die van jullie of die van je moeder is, schept een realiteit in je leven.

Emoties scheppen gedachten die een realiteit scheppen en gedachten scheppen een emotie die een realiteit schept. Waar er dus ballast is of een negatieve emotie die betrekking heeft op je moeder zullen jullie die voelen in je drie lagere chakra’s.

Laat deze energie in je lichaam komen. Het zal automatisch de emotie oplossen waarbij jullie de moed hebben gehad om die in je lichaam op te nemen.

Lieve mensen, dit is een geschenk dat jullie jezelf geven omdat jullie hier vanavond zijn (en dit lezen). Dit is ook een geschenk van Kryon voor alle levens die jullie hebben samengewerkt met Kryon. Het zijn geschenken om de onbalans te herstellen van de problemen vanuit het Rijk van Atlantis die onbalans scheppen op de planeet Aarde.

Atlantis bracht grootse technologie maar het bracht ook ontkoppeling van de Goddelijke Moeder en Moeder Aarde.

Al jullie problemen met je eigen moeder zijn een directe weerspiegeling van de zaken met de Goddelijke Moeder. Hoe sterker jullie verbinding met Moeder Aarde, hoe krachtiger, mooier en expressiever jullie leven zal worden.

Het zijn altijd degenen die het dichtst bij je staan die je het meest beschadigen. Het aardse ruimteschip is zo gestructureerd dat jullie naar de diepte van je krankzinnigheid moeten reiken om vergeving te vinden voor degenen die jullie liefde gaven en voor degenen die jullie pijn bezorgden. Het is altijd zo gestructureerd dat er net genoeg in jullie is om deze boeien te verbreken en naar het volgende niveau van bewustzijn te gaan.

Jullie dromen zijn jullie gids. Degenen die zich onwaardig voelen om hun dromen te leven zullen pijn en weerstand vinden in hun leven. Hoe minder zij bij hun dromen blijven, hoe intenser de lichamelijke pijn zal worden een pijn die zal leiden naar ziekte.

Als jullie de wil hebben om dit te veranderen en naar die emotie te kijken, zal Spirit jullie het geschenk van vrijgave geven, een verandering van geloof en zullen jullie niet langer degene zijn die jullie waren. Jullie zullen altijd een stap dichter bij het Goddelijke zijn en verlicht worden.

De grootse sleutel naar wie jullie zijn, zijn jullie ouders, degenen die altijd het dichtst bij jullie stonden. Zelfs als jullie hebben geleden onder misbruik door de handen van een vreemde zullen jullie merken dat het misbruik ook ergens in de energieën van je ouders zitten – hoe geheim ook, hoe diep, hoe duister of hoe verborgen. Het misbruik stroomt altijd door de ene of de andere ouder. 
   
Jullie ouders kwamen samen omdat zij spiegels voor elkaar zijn. Die spiegel is exact gelijk. Het is een reflectie. Er zijn geen omstandigheden waarin deze weerspiegeling niet geldig is – nooit, nooit, nooit!

Een spiegel is een spiegel is een spiegel. Jullie zeggen: “Dit is onmogelijk. Dit kan niet waar zijn. Mijn ouders waren twee tegengestelden”, maar de planeet is gebaseerd op dualiteit – alles is of mannelijk of vrouwelijk. Elke emotie heeft twee polariteiten en een steunpunt en in jullie leven is het aan jullie om je emotionele staat in balans te krijgen en alle geloof dat je niet steunt, vrij te laten.

Er kan geloof zijn dat jullie steunt maar dat toch niet in Goddelijke lijn ligt. Als dit verbleekt zullen jullie stappen naar een staat van succes. Maar succes ligt niet in de materiële wereld of in welke andere wereld dan ook, maar in jullie eigen wereld.

Alles is in evenwicht en in absolute balans. Elke aparte emotie is aangeraakt, gekneed en verfijnd en in balans gebracht.

Denk daar eens even over na. Laat de energie van evenwicht en balans door je hartcentrum in je lichaam stromen
  
Waar er pijn is, het maakt niet uit hoe klein of subtiel, herken hen alsof zij het meeste schade kunnen toebrengen. Het is altijd het laatste strootje dat de rug van de kameel breekt. Kijk naar de subtiliteiten die je lichaam ingaan.

Wat jullie ook voelen, jullie scheppen het.

Nu, jullie ouders die worstelden met de energie van liefde zullen hun rechtmatige plaats in jullie harten innemen. Tegelijkertijd is er ergens een klein kind in je hart dat niet weet hoe het moet liefhebben en het nodig heeft dat er van hem wordt gehouden.

Laat Moeder Maria en Christus dus naar het kind gaan dat gewond kan zijn door welke reden dan ook en onthoud dat jullie hier in de zaal, en die dit lezen, de gevoelige mensen zijn. Jullie zijn heel, heel gevoelig. Wat de gemiddelde man in de straat niet zal beïnvloeden kan jullie diep raken omdat jullie allemaal extreem gevoelig zijn. Gevoelig voor alles, zelfs een veertje dat op de grond valt. En hoe het kind ook beschadigd was, (h)erken dat dit is gebeurd. 

Laat het kind uitdrukken wat het voelt en laat Moeder Maria het kind belonen met liefde.

Als het kind is genezen en in je hart is geplaatst en zich veilig en zeker gaat voelen en comfortabel rondom liefde zullen jullie een speciaal plaatsje in je hart reserveren voor dit kind. Jullie zullen het veiliger en zekerder vinden om lief te hebben , te omhelzen en je te verbinden met de mensen om je heen. Al deze Goddelijke toevalligheden komen samen. Hoe sneller jullie de energie van het toeval toelaten hoe meer jullie in dit leven zullen ontvangen en hoe meer jullie zullen ontvangen.

In waarheid zijn jullie dit al; jullie weten het alleen nog niet!  

Lieve mensen, het ga jullie goed, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf, want Kryon gaat nu weg.