zaterdag 31 januari 2015

Kryon: De Goddelijke Weg. 44 Barbara Bessen 30 januari 2015

Kryon:
De Goddelijke Weg. 44
Barbara Bessen
30 januari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Een cursus in liefde – Boek 2.
De Universele Geest - De Bron van alle Zijn – deel 44.
Jullie Gouden Engel, jullie Goddelijk Bewustzijn - Deel 7.

Het Kymische Huwelijk: Een oefening voor jullie:

Neem voor deze oefening alsjeblieft ruim de tijd. Hij voltrekt zich niet op het moment waarop jullie beginnen. Het samengaan met een ander deel van jullie gebeurt langzaamaan en glijdend. Het kan zijn dat jullie er al op voorbereid zijn en er zelfs al dromen over hebben gehad.

Deze ervaring is meestal langere tijd met intensieve gevoelens verbonden. Zoek een stil plekje om te liggen – het kan ook ’s avonds in bed zijn.

Misschien is het zelfs zo dat jullie na deze ervaring in je slaap bijvoorbeeld naar een ander niveau glijden. De slaap is weliswaar enerzijds de mogelijkheid voor het lichaam om zich te regenereren maar met de rest van jullie Zijn, zijn jullie meestal op andere niveaus onderweg.

vrijdag 30 januari 2015

Kryon: Saint Germain: Geniet van het ZIJN! Barbara Bessen 5 juni 2012. Geplaatst: 30 januari 2015.

Kryon:
Saint Germain: Geniet van het ZIJN!
Barbara Bessen
5 juni 2012. Geplaatst: 30 januari 2015.
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Het is ons een eer hier te zijn, met name hier in deze groep lezers en zoekenden. “Wie zoekt, zal vinden.” Is een bekende wijsheid die nog altijd van toepassing is. Alleen degene die met geopend hart diep zoekt, gekoppeld met het hoger verstand, de Geest van Al Wat Is, zal waarlijk vinden.

Niemand op deze planeet is in deze tijd in staat om alle wijsheden tegelijkertijd te zien, dat wil zeggen, met zijn bewustzijn alles te omspannen. Daarom is het goed om jezelf met het dichtstbij zijnde hogere deel te verbinden, met dat wat jullie het Hoger Zelf noemen.

Dit deel, dat in een hogere dimensie vertoeft en toekijkt hoe zijn verschillende delen zich meester maken van het hier op de wereld zijn. Wie zich op de essentie van zijn reis door het dualistische systeem altijd sterker concentreert, zal automatisch het juiste doen. Dat is de kunst die te allen tijde hier op Aarde en ook op andere planeten wordt geleerd.

donderdag 29 januari 2015

Kryon: De Goddelijke Weg. 43 Barbara Bessen 16 januari 2015

Kryon:
De Goddelijke Weg. 43
Barbara Bessen
16 januari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Een cursus in Liefde. Boek 2.
De universele Geest- De Bron van alle Zijn – deel 43
Je Gouden Engel, je Goddelijk bewustzijn – deel 6

Het is nu het passende tijdvenster om je met een zielendeel te verbinden. De mystici noemen hetgeen wij hier willen inleiden, de Chymische Bruiloft. De volgende oefening zal jullie alleen aanspreken als jullie zover zijn dat deze bruiloft kan gaan plaatsvinden. Voel nu in jezelf en jullie zullen weten of het juiste tijdstip voor jullie al is aangekomen.

Als jullie daarmee nog niet resoneren, probeer het dan na enige weken nog eens in jezelf. Misschien is het juiste tijdstip dan wel voor jullie aangekomen. Vergeet niet dat wij jullie begeleiden.

woensdag 28 januari 2015

Kryon: Liefde is Bewustzijn.5 David Brown 7 april 2009 / Geplaatst: 28 januari 2014

Kryon: 
Liefde is Bewustzijn.5
David Brown
7 april 2009 : Marina da Gama, Kaapstad
Geplaatst: 28 januari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Nu, lieve mensen, gaan wij naar het hart en de energie van liefde, de energie waar alle mensen van dromen. Laat dus deze energie van liefde door je hart stromen, stromen door je kroonchakra en door alle andere chakra’s naar je hart en laat je hart gloeien en openen en alles wat je hart bedekt toestaan op te lossen.

Toen jullie kind waren hadden jullie bescherming nodig maar nu zijn jullie sterker, wijzer, veel helderder en begrijpen meer.....laat deze energieën door de wonden stromen, door de schaamte in je hart.....wiens idee het ook is om mensen zondaars te noemen, dat is de grootste schande van allemaal want er bestaat niet zoiets als zonde op deze planeet – en is alleen bewust en onbewust! Degenen van jullie die bewust zijn hielpen de onbewuste niet door hen met schande te beladen maar door van hen te houden. Dat is waar bewustzijn!!!

Laten wij nu verder gaan naar de solar plexus en de energie van overgave. 
Geef je wonden over, geef je schaamte over want overgave is winnen.Laat deze prachtige energieën gewoon stromen naar je solar plexus en de diepe wonden genezen in jullie krachtcentrum en jullie in staat stellen je kracht te claimen, je kracht, alweer op deze Aarde.

maandag 26 januari 2015

Kryon: Liefde is Bewustzijn.4 David Brown 7 april 2009 / Geplaatst: 26 januari 2014

Kryon: 
Liefde is Bewustzijn.4
David Brown
7 april 2009 : Marina da Gama, Kaapstad
Geplaatst: 26 januari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het fenomeen waar wij altijd over spreken is de spiegel, jullie ouders zijn jullie spiegels, jullie ouders hebben een kind in zich  dat exact dezelfde wond heeft als jullie, exact, dus als jullie je innerlijk kind helen, neem dan ook de tijd om het innerlijk kind van je ouders te helen.Als je wilt vraag Kryon dan om je daarbij te assisteren want het is belangrijk om je ouders op een niveau te krijgen van het geheiligd huwelijk binnenin jezelf, want in deze staat van heilig huwelijk staan zij het mannelijk en het vrouwelijk toe om samen te gaan en zoals wij vaak zeggen vindt creatie plaats als het mannelijk en vrouwelijk zich vermengen. Dit is creatie!

Alles op jullie planeet toont dit, alles, alles! Het is het gewoon niet waard om kwaad te worden op een persoon van de andere sekse, maar het gebeurt. Maar als jullie dit doen en een persoon van de andere sekse opzij duwen, duwen jullie je eigen mannelijk of vrouwelijk weg en stoppen jullie dit proces van creatie, van manifestatie in je eigen levens.

zondag 25 januari 2015

Kryon: Liefde is Bewustzijn.3 David Brown 7 april 2009 / Geplaatst: 25 januari 2014

Kryon: 
Liefde is Bewustzijn.3
David Brown
7 april 2009 : Marina da Gama, Kaapstad
Geplaatst: 25 januari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Er zijn velen, lieve mensen, die niet met jullie dit pad op gingen en zij zullen het moeilijk vinden om een nieuwe wereld binnen te stappen. Sommige mensen zullen puur door verstek de ascensiestatus bereiken, anderen zullen niet ascenderen. Er komen grootse keuzen naar de planeet Aarde. Voor de mensen in deze zaal is de 5e dimensie toegankelijk. Maar voor sommigen is de 5e dimensie niet eens een droom, zij denken dat zij de hemel op Aarde hebben gevonden, maar de hemel op Aarde is in de 5e dimensie.

Wat het grootste lijden op Aarde veroorzaakt klampt zich vast aan dingen en het was Christus die tegen Maria, zijn vrouw, zei: ”Klamp je niet zo aan mij vast.” Dit betekent: laat de liefde stromen, laat de liefde gewoon stromen en als je je vastklampt aan de liefde zal die niet stromen. De planeet Aarde is een planeet van dualiteit. Wat betekent dit? Dit betekent dat er twee manieren zijn om te manifesteren. De ene is liefde en de andere door negatieve energieën, maar de dualiteit wordt langzaam afgebouwd op deze planeet.

zaterdag 24 januari 2015

Kryon: Liefde is Bewustzijn.2 David Brown 7 april 2009 / Geplaatst: 24 januari 2014

Kryon:
Liefde is Bewustzijn.2
David Brown
7 april 2009: Marina da Gama, Kaapstad
Geplaatst: 24 januari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Jullie weten feitelijk niets over jullie werkelijke kracht. Jullie hebben gehoord over teleportatie, telepathie, levitatie maar jullie weten niets over hoe majestueus de mensheid werkelijk is.

Want, lieve mensen, jullie hebben achter de sluier geleefd, een zeer dikke sluier. Jullie zouden het zelfs ook een stroperig donkere sluier kunnen noemen vanwege het onrecht dat er op de planeet Aarde is, zelfs nu terwijl wij spreken. Niet alle leiders op deze planeet zijn werkelijk geïnteresseerd in de status quo, zij zijn geïnteresseerd in het handhaven van de status quo op zich, en om het bewustzijn op lage niveaus te houden.

Wij zeggen, lieve mensen, dat liefde alles overwint, liefde overwint werkelijk alles. Liefde is het antwoord in alle situaties. 

Waar jullie handelen vanuit liefde en de integriteit openen jullie energieën zich en stromen zij, jullie zullen personen worden die niet te managen zijn in de ware energie van liefde, in de energie van extase.  

vrijdag 23 januari 2015

Kryon: Liefde is Bewustzijn.1 David Brown 7 april 2009 / geplaatst: 23 januari 2014

Kryon:
Liefde is Bewustzijn.1
David Brown
7 april 2009 : Marina da Gama, Kaapstad
Geplaatst: 23 januari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische Dienst.

Alweer is het heerlijk om hier bij jullie allen te zijn op deze prachtige avond. Want alweer, en zoals altijd, hangt er veel liefde in de lucht en wenkt vreugde nu de maan vol wordt op deze avond in april in Marina da Gama. Er zijn vele, vele veranderingen die eraan komen, er komt een nieuwe wereld, een andere wereld, een wereld waarin negativiteit tot het verleden zal horen en er niet langer vanuit het verleden geschapen zal worden.

Wij hebben dit in deze channelings altijd gezegd: als de nieuwe wereld wenkt zullen degenen die daar het eerst zijn hun realiteit uit liefde voor allemaal scheppen zodat iedereen het kan zien, dat iedereen het kan weten, zodat iedereen aangespoord kan worden, dat iedereen ernaar kan verlangen, want dit is het ware menselijk bewustzijn. Liefde is bewustzijn.

donderdag 22 januari 2015

Kryon: Meditatie: Herinrichting van het raster. Barbara Bessen 18 december 2011. Geplaatst: 22 januari 2015

Kryon:
Meditatie: Herinrichting van het raster.
Barbara Bessen
18 december 2011. Geplaatst: 22 januari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Meditatie: Resonantie van het aarderaster naar het magneetraster.

Nu wil ik jullie verzoeken om je ogen te sluiten en je de Aarde weer voor je innerlijk oog voor te stellen. Kijk en voel alsjeblieft het om de Aarde gespannen, flitsende magneetraster.

Stel je nu voor hoe het magneetraster zich met de mensen verhoudt.

Wij geven jullie een beeld, een prototype van de mens, het Adam Kadmon. En merk ook op hoe, en dit is de ideale situatie, een resonantie van het aarde-magneetraster met het magneetraster ontstaat.

Laat dit beeld een tijdje op je inwerken.

woensdag 21 januari 2015

Kryon: Een oefening, De reis naar de innerlijke werelden. Barbara Bessen 12 april 2013. Geplaatst: 21 januari 2014

Kryon:
Een oefening, De reis naar de innerlijke werelden.
Barbara Bessen
12 april 2013. Geplaatst: 21 januari 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Vele mensen hebben zaken op zich drukken uit de kindertijd die met de moeder of met beide ouders te maken hebben, er was misschien geen geborgenheid. Ouderen hebben in de oorlog hun vader verloren en stond de moeder alleen voor de taak het kind op te voeden.

Globaal kan men het zo verklaren dat vele oude zielen zijn geïncarneerd om deze thema’s op te kunnen lossen.

Dader- en slachtofferrollen moeten opgelost worden. Omdat vaak de vrouwelijkheid van de mensen geheeld moet worden, komen vele oude zielen op Aarde om de slachtofferrollen op te lossen.

dinsdag 20 januari 2015

Kryon: Christusbewustzijn is de energie van de Nieuwe Wereld. 2 David Brown 7 maart 2012 / Geplaatst: 20 januari 2015

Kryon:  Christusbewustzijn is de energie van de Nieuwe Wereld. 2
David Brown
7 maart 2012 : San Jose, Costa Rica/ Geplaatst: 20 januari 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Voor sommige mensen zal bewustzijn automatisch zijn, anderen zullen eraan moeten werken door hun karma. Dit klinkt tegengesteld maar er is een tijd waarin de nieuwe wereld de oude wereld zal verlaten en die periode dient om je karma te doorwerken.

Bepaalde zielengroepen hebben het nodig om bepaalde lessen te leren en degenen die het voor elkaar kregen om door hun karma heen te werken in de oude energie: het is jullie verantwoordelijkheid en taak om de anderen bewust te maken. Dit is een tijd waarin veel geleerd en veel begrepen wordt.

maandag 19 januari 2015

Kryon: Christusbewustzijn is de energie van de Nieuwe Wereld. 1 David Brown 7 maart 2012 / Geplaatst: 19 januari 2015


Kryon: 
Christusbewustzijn is de energie van de Nieuwe Wereld. 1
David Brown
7 maart 2012 : San Jose, Costa Rica / Geplaatst: 19 januari 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om op deze avond hier bij jullie allemaal te zijn. Er hangt veel liefde en veel verandering in de lucht en de nieuwe wereld ligt vlak om de hoek.

In deze zaal zitten allemaal helers en jullie zullen tegen het eind van het jaar heel belangrijk zijn want er komen vele, vele veranderingen naar deze planeet. Wij hebben al gesproken over de financiële systemen, maar veel andere systemen zullen ook onder grote druk komen te staan. Ongeveer tien procent van de mensen ontwaakt nu; ontwaakt het menselijk ras vanuit zijn diepe sluiers en dit kost tijd.  

De meeste mensen luisteren gewoon naar het nieuws en kijken TV en geloven wat het ook is dat hen wordt verteld.De mensheid dient zijn bewustzijn te verhogen; jullie leven in een wereld waarvan sommigen zeggen dat die “achter de sluier is”, maar er is geen sluier.

zondag 18 januari 2015

Kryon: Meditatie: Zielenfamilie. Barbara Bessen 24 augustus 2012. Geplaatst: 18 januari 2015

Kryon:
Meditatie: Zielenfamilie.
Barbara Bessen
24 augustus 2012. Geplaatst: 18 januari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Een meditatie-oefening voor jou en je zielenfamilie.

Wij onderhielden ons in het laatste artikel over de familie  die  voor jou zorgt. Het zijn degenen die of bij jouw zielen behoren of bij jouw grote zielenfamilie.

De laatsten zijn zielen die zich aaneensluiten om gezamenlijk de weg van ervaringen te gaan.

Jouw ziel werd, toen zij in dit dualistische systeem kwam, in enkele delen opgedeeld, minstens twaalf. Dit diende ertoe om gelijktijdig vele ervaringen op te doen.

Daarover waakt het Hoger Zelf en het zorgt voor jouw leven en die van de andere delen. Jij bent nu in een zeer interessant tijdraam hier geïncarneerd. 

Jouw andere delen, jouw broers en zusters, zijn in andere levens die allemaal gelijktijdig  plaatsvinden,  actief.

zaterdag 17 januari 2015

Kryon: De Goddelijke Weg. 42 Barbara Bessen 16 januari 2015

Kryon:
De Goddelijke Weg. 42
Barbara Bessen
16 januari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 42.
Je Gouden Engel, je Gouden Bewustzijn – deel 5.

Als jullie de status van versmelting steeds mee toelaten dan heffen jullie je ook boven het dualistische speelveld van de Aarde en het drukkende massabewustzijn uit. Dat is jullie vrije wil die jullie nog ter beschikking staat.

Jullie herkennen de illusie en kiezen voor de Eenheid. Vanuit de hogere niveaus handelen jullie dan niet illusionair. Drama’s hebben geen invloed meer op jullie. De liefde is helemaal en volledig in jullie wezen opgenomen en jullie handelen alleen nog maar vanuit Liefde.

vrijdag 16 januari 2015

Kryon: Helers en heling in Lemurie. Barbara Bessen 30 december 2011. Geplaatst:16 januari 2015

Kryon:
Helers en heling in Lemurie.
Barbara Bessen
30 december 2011. Geplaatst:16 januari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Heilige Tempel in Lemurie en Heling voor de Ziel.
Meditatie heilige Tempel in Lemurie.

Hebben jullie zin in een reisje? Wij bezoeken nu een heilige tempel in Lemurie. Daar hield men zich bezig met het weer in balans brengen van mensen. Ik leid jullie de tempel binnen. Let op mijn hand die jullie leidt. De zaal waarin jullie je nu bevinden heeft geen zichtbare verlichting. Zijn wanden geven helder en duidelijk licht. In het midden bevindt zich een behandelingstafel die in resonantie staat met een rond ding dat boven de tafel staat en er als een grote straler uitziet.

Naast de tafel staat een liefdevol wezen dat jullie uitnodigt om alles te bekijken. Het gaat erom dat jullie het voelen of herinneren. Misschien weten jullie wat er nu gedaan moet worden. Laat je helemaal met dit bezoek in en neem met graagte een geschenk aan. Misschien gaan jullie op de behandelingstafel liggen en staan het toe dat de genezer je in balans brengt.

donderdag 15 januari 2015

Kryon: Meditatie met Natuurwezens. van Barbara Bessen 20 april 2012. Geplaatst: 15 januari 2015.

Kryon:
Meditatie met Natuurwezens.
van Barbara Bessen
20 april 2012. Geplaatst: 15 januari 2015.
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Ik wil jullie nu voor een kleine meditatie-oefening uitnodigen: 

Sluit je ogen en adem een paar keer diep door.Vraag dan met zuivere intentie de jou begeleidende fee om zich aan jou te laten zien. Laat toe dat er door je gevoel een beeld voor jouw innerlijk oog ontstaat.

Neem de tijd. Je zult iets waarnemen, ik steun jou. Misschien schuurt er iets heel zachtjes langs je gezicht, bijna transparant beweegt zij voor jou. Kijk naar dit wezen en luister naar wat zij jou toefluistert. Geniet van deze ontmoeting. Naderhand zul jij je zeker lichter voelen. 

Waarom zou je nu met al deze wezens contact opnemen? Ik spreek nu in het algemeen over alle natuurwezens die alles in de natuur verzorgen. Een paar van hen heb ik jullie onsystematisch beschreven. Zij dienen jullie graag, dat is de ene grond. De andere is dat zij mogelijk ook jullie hulp nodig hebben. 

woensdag 14 januari 2015

Kryon: Het Geheim is in het NU te blijven.2. David Brown 6 mei 2009 : Graz, Oostenrijk Geplaatst: 14 januari 2015.

Kryon:
Het Geheim is in het NU te blijven.2.
David Brown
6 mei 2009 : Graz, Oostenrijk
Geplaatst: 14 januari 2015.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De volgende is de energie van verontschuldiging. Als jullie de energie van verontschuldiging in je lichaam binnenlaten zal het jullie toestaan meer en meer ontvankelijk te worden voor de energieën van liefde en vergeving.

Laat de energie van verontschuldiging dieper en dieper door je lichaam stromen...laat de energie van verontschuldiging je lichaam zacht en vriendelijk maken ....laat alle geluiden van buitenaf jullie steeds dieper meenemen ....steeds dieper in je lichaam en laat Spirit jullie brengen wat jullie nodig hebben om je aan jezelf te verontschuldigen.

Een van de redenen zou kunnen zijn dat jullie een zeer, zeer moeilijk leven hebben gekozen, er kan een vroege dood van je ouders zijn geweest, een familielid gestorven zijn of moeilijke trauma’s om mee te werken.

dinsdag 13 januari 2015

Kryon: Het Geheim is in het NU te blijven. 1. David Brown 6 mei 2009 / Geplaatst: 13 januari 2015.

Kryon:
Het Geheim is in het NU te blijven. 1.
David Brown
6 mei 2009 : Graz, Oostenrijk
Geplaatst: 13 januari 2015.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is geweldig om hier in Graz te zijn op deze stormachtige avond. Er is veel energie in de lucht, er is veel verandering in de lucht want een hele nieuwe wereld staat te wenken, een geheel nieuwe wereld staat te wachten om te ontluiken en de geestenwereld helpt hierbij. Laat Spirit in de zaal komen en hem helemaal vullen en laat de liefde komen want er is veel liefde.

Lieve mensen, de spiritgidsen die het dichtst bij jullie staan zijn vanavond bij jullie. Laat hen dichtbij je komen. Een heel nieuwe wereld lonkt, een wereld die is geschapen uit pure liefde.

maandag 12 januari 2015

Kryon: Het verkennen van de innerlijke werelden met bewustzijn. Barbara Bessen 15 maart 2013. Geplaatst: 12 januari 2015

Kryon:
Het verkennen van de innerlijke werelden met bewustzijn.
Barbara Bessen
15 maart 2013. Geplaatst: 12 januari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Voor het verkennen van de innerlijke werelden is er een praktische en beeldende methode die ik jullie graag uitleg. Ik wil jullie vragen voor jezelf een innerlijk podium te bouwen waarop jullie in de innerlijke werelden wat makkelijker actief kunnen zijn. Sluit je ogen en stel je voor je innerlijk oog een podium voor, zoals in een theater.

Jullie zitten op de eerste rij van je eigen kleine theater, als toeschouwers of als toneelspelers. Jullie kunnen je theater ook een naam geven. Wat denken 
jullie van: “Mijn persoonlijk Drama en Blijspeltheater.” Klinkt goed, nietwaar?

Ga lekker zitten in je persoonlijk theater en bezoek het steeds als je enkele zorgen of thema’s wilt bekijken. Het hoeft niet per se een drama te zijn. Jullie kunnen hier ook alle innerlijke kwaliteiten aanschouwen en ermee werken.

zondag 11 januari 2015

Kryon: Het gebed van Co-Creatie Geplaatst: 11 januari 2015

Kryon:
Het gebed van Co-Creatie
Geplaatst: 11 januari 2015

Ik [vul je naam in],
heb vertrouwen dat mijn Hoger Zelf altijd mijn directe,
constante en royale leverancier is.

Ik…,
heb vertrouwen dat mijn Hogere Zelf altijd de weg vrijmaakt,
zelfs wanneer het lijkt dat er geen wegen zijn.

Ik…,
heb vertrouwen dat mijn Hogere Zelf al mijn projecten begeleidt,
die mijn gezondheid, geluk en voorspoed onderhouden.

Ik…,
heb vertrouwen dat mijn innerlijke vrede veilig is met de hulp van mijn Hogere Zelf,
die een groter deel van mij en van God in mij is.
Met toestemming van de Grote Geest die alles regelt,
met toestemming van Moeder Aarde, eerlijk, gul en gevend,
met toestemming van de vier elementen,
de vier Magnetische Routebeschrijvingen en alle Licht Deva’s,
groet ik, …, u allen en eer jullie aanwezigheid hier bij mij.
Ik roep al de Wezens van Licht die mijn pad bewaken,
en vraag om liefde, vriendelijkheid, begrip, hulp, advies, informatie, instructie,
wijsheid en licht, zodat we gezamenlijk het pad kunnen bewandelen
dat door ons zelf is geschreven vanuit de hoogste delen van de Grote Geest.

zaterdag 10 januari 2015

Kryon: De innerlijke Vrede vinden. Barbara Bessen - 9 januari 2015

Kryon:
De innerlijke Vrede vinden.
Barbara Bessen -
9 januari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

 Lieve Kryonvrienden,

In de hectische tijden van verandering – overal zien wij transformatie – is het goed om in jezelf de innerlijke vrede te vinden. Er zijn enkele manieren om je op jezelf te concentreren. Velen van ons proberen het met sport, met een eenvoudig leven om daardoor het gevoel van innerlijke leegte te zoeken.

Of wij doen aan yoga, gaan wandelen in de natuur of/en mediteren. Wij bevinden ons in een heel bijzondere fase van de evolutie van de Aarde en van de mensheid.
Daaruit volgt dat wij ons vele dingen gaan afvragen, zoals:

„Waar kom ik vandaan?
Waarom ben ik hier?
Wat zijn mijn opdrachten?
Wie heeft mij hierheen gestuurd?
Heb ik dit zelf beslist of wie heeft dat dan anders gedaan?“

vrijdag 9 januari 2015

Kryon: Het innerlijk aangeborene onthuld. 4 Lee Carroll 22 november 2014. Geplaatst: 9 januari2015

Kryon:
Het innerlijk aangeborene onthuld. 4
Lee Carroll
22 november 2014. Geplaatst: 9 januari2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het lichaam her-programmeren

Nummer een: Laat je karma vallen. Wij zeggen het nogmaals, dat is nummer een. Wat is het dat jullie voortduwt, lieve mensen, wat is de Achilleshiel van jullie persoonlijkheid? Wat is er dat jullie nog niet begrijpen? Ik zal het jullie zeggen: het is de energie van het verleden en het is niet nodig voor de toekomst. Doe het weg! Het innerlijk aangeborene zal doen wat jullie het vertellen te doen. Als het de dingen ziet als spirituele logica zal het meewerken omdat het – bij deze channeling – met jullie meeluistert! Het weet wat jullie weten en jullie zijn de bewustzijnstrekker om je eigen innerlijk aangeborene te veranderen.

Nummer twee: Verander de eerste richtlijn van het innerlijk aangeborene. Hoe komt het dat het innerlijk aangeborene is gebouwd om dingen te doen die helemaal niet logisch zijn? Dit ga ik jullie nu vertellen en het is een van de grootste onthullingen. Lieve mensen, er is een systeem dat reïncarnatie heet en dit is de motor, op dit moment, voor spirituele vooruitgang op de planeet. Bijvoorbeeld, jullie leven een leven, jullie leren bepaalde dingen en jullie gaan weer over. Jullie worden weer op de planeet geboren en in jullie DNA en Akasha zit de wijsheid die jullie meedragen van voorbije levens. Elk leven geeft jullie meer wijsheid en jullie hebben de vrije keuze om het te gebruiken of niet. Maar het komt bij de geboorte met jullie mee als een nieuw potentieel.

donderdag 8 januari 2015

Kryon: Het innerlijk aangeborene onthuld. 3 Lee Carroll 22 november 2014. Geplaatst:8 januari 2015

Kryon:
Het innerlijk aangeborene onthuld. 3
Lee Carroll 
22 november 2014. Geplaatst:8 januari 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De oude energieprogrammering van het innerlijk aangeborene

Nu jullie weten wat het innerlijk aangeborene is, laten wij het nu dan eens hebben over de programmering van het innerlijk aangeborene in het verleden. In het eerste Kryonboek (1993) sprak ik over iets waar het innerlijk aangeborene verantwoordelijk voor is. Ik zei: “Het is tijd om jullie karma te laten vallen.” Karma is een energie die jullie meedroegen als resultaat van ervaringen uit vorige levens die door de sluier heen meekwamen naar een geïncarneerd lichaam. Het is een energie van onafgemaakte zaken. Dat is karma. Het is echt en het was in een oudere energie nodig.

Het zit in het DNA en het innerlijk aangeborene regelt het. Dus toen ik jullie vertelde om je karma te laten vallen, vertelde ik jullie dat jullie met je lichaam en je cellen moesten gaan praten. Als jullie dit doen zeg dan: “Ik ben klaar met de energie uit het verleden. Ik laat mijn karma vallen. Ik ga verder en vooruit.” Dit waren de eerste instructies die jullie ooit van mij hebben gekregen overeen proces dat de brug overgaat van het stoffelijk zelf naar het innerlijk aangeborene. Wij vertelden jullie pure intentie te gebruiken.

woensdag 7 januari 2015

Kryon: Het innerlijk aangeborene onthuld. 2 Lee Carroll 22 november 2014. Geplaatst: 7 januari 2015

Kryon:
Het innerlijk aangeborene onthuld. 2
Lee Carroll
22 november 2014. Geplaatst: 7 januari 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Deze live channeling werd gehouden in Portland, Oregon

Stel je dit voor: Laten wij zeggen dat jullie weten, of hebben gezien, wat een dwarslaesie is. Hier is een man of een vrouw in een rolstoel die niets anders dan zijn of haar hoofd kan bewegen. Klinkt het voor jullie nu logisch dat de meeste zenuwen in de ruggengraat die voor alle beweging zorgen, zijn doorgesneden en er dingen in het lichaam die afhankelijk zijn van door van het brein uitgezonden signalen, toch doorgaan met werken?

De hartspieren blijven kloppen, ondanks dat jullie is verteld dat de hartslag wordt gestuurd vanuit de rechterhelft van de hersenen.

De wetenschap heeft hierop een antwoord voor het hart, maar de spijsvertering gaat ook door, reproduceert, terwijl de meeste lichaamsfuncties onder de nek zijn onderbroken. Ondanks dat de hersenen geen signalen meer doorzenden. Hoe verklaren jullie dit? De medische wetenschap heeft een aardige verklaring voor het hart omdat zij dit steeds zien. Zij vertellen jullie dat het hart autonoom kan zijn en dat het zichzelf laat kloppen door het aanmaken van cellen in de sinusknoop. Dit is hun beschrijving van het innerlijk aangeborene!! Zij zien ook een diepgaand back-up systeem aan het werk.

dinsdag 6 januari 2015

Kryon: Het innerlijk aangeborene onthuld. 1 Lee Carroll 22 november 2014. Geplaatst: 6 januari 2015

Kryon:
Het innerlijk aangeborene onthuld. 1
Lee Carroll
22 november 2014. Geplaatst: 6 januari 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Deze live channeling werd gehouden in Portland, Oregon.

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Portland, Oregon op 22 november 2014.

Gegroet geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Deze avond wil ik het over een voor jullie heel belangrijk systeem hebben op manieren waarop wij dit niet eerder hebben gedaan. Wij noemen deze informatie: “Het begin van de informatie over het innerlijk aangeborene.” Wij hebben eerder channelings gegeven en een daarvan heette “Het mysterieuze aangeborene.” Daaraan toegevoegd hebben wij jullie enkele attributen gegeven over je eigen lichaam en vanavond willen wij hier nog meer aan toevoegen.