zondag 15 februari 2015

Kryon: 2. Het Proces van Manifestatie David Brown Geplaatst: 15 februari 2015

Kryon: 2.
Het Proces van Manifestatie
David Brown
Geplaatst: 15 februari 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het proces van manifestatie IS zo gemakkelijk als het eruit ziet. In het plaatje zien jullie een gelukkige man die aan het dromen is over een nieuwe auto en uiteindelijk manifesteert diezelfde auto zich in de materiële wereld.

Alles wat jullie willen manifesteren heeft zijn eigen vibratie, zijn eigen gevoel. Hoe meer jullie denken en voelen over wat jullie willen manifesteren, hoe waarschijnlijker het zal zijn dat jullie op een dag die vibratie of het gevoel van het object dat jullie willen manifesteren, zullen krijgen. Alles zal voor jullie op zijn plaats vallen om je geschenk van het Universum te ontvangen. Visualisatie en meditatie om je visie te scheppen zal het creatieproces versnellen.

Als jullie innerlijk hebben gemanifesteerd wat jullie willen hebben, laat deze boodschap dan luid en duidelijk in jezelf klinken en je vertellen dat jullie er klaar voor zijn om te ontvangen wat jullie ook maar pogen te manifesteren.

Er zullen bepaalde handelingen zijn die jullie zullen moeten doen, bijvoorbeeld, naar de bank gaan en een lening afsluiten of naar de winkel gaan en kopen watje nodig hebt.

Eris ook nog een ander aspect aan dit alles: jullie gewonde kind is een direct resultaat van de wonden van jullie ouders. De wonden van jullie voorouders, of negatieve energieën die in jullie innerlijk kind aankomen, komen uit het verleden; zij beginnen allemaal bij jullie voorouders. Jullie voorouders zijn een deel van jullie ego en zij zijn even belangrijk, zo niet meer, als jullie innerlijk kind.

Jullie voorouders leven ook in jullie en zij scheppen een realiteit voor zichzelf. Dit doen ook jullie ouders en broers en zusters, of jullie hen nu hebben of niet. De niet opgeloste aspecten van jullie innerlijk kind, jullie innerlijke ouders of jullie voorouders zullen een negatieve realiteit scheppen. (en dit dan op individuele basis)


Deze aspecten van jullie familietoestand zijn ook aan elkaar gerelateerd; hun relatie met elkaar zal ook weerspiegeld worden in jullie leven. Bijvoorbeeld: Als jullie grootouders niet goed met elkaar kunnen opschieten en kwaad op elkaar zijn, zal zich dit ook in jullie realiteit manifesteren en zal het ook de harmonie van andere aspecten van de stand van zaken van de familie beïnvloeden en disharmonie veroorzaken die op zijn beurt weer disharmonie in jullie leven zal scheppen.

De laatste twee plaatjes laten zien waarom wij geen realiteit scheppen naar onze eigen keuze. Kryon heeft mij vele, vele, vele keren verteld dat ”emoties gedachten scheppen die de realiteit scheppen en gedachten emoties scheppen die de realiteit scheppen.”

Een deel van onze gedachten en emoties zijn de gedachten en emoties van het gewonde kind.

In het eerste plaatje is er een jonge man die gelukkig droomt en gelooft dat dit op een dag waarheid zal worden.


En in het tweede plaatje zien jullie hem een paar jaar later en hij droomt nog steeds dezelfde droom met dezelfde uitkomst; hij krijgt de auto van zijn dromen niet. Dit komt door het feit dat hij nooit zijn familieomstandigheden of zijn gewonde kind heeft geheeld. De gemiddelde persoon op deze planeet weet niets hiervan. Alles wat zij weten en alles wat hen wordt verteld gaat over de materiële wereld en over het focussen van al hun energieën op de materiële wereld.

Wat er in jullie innerlijke wereld ook aan de hand is, het zal zich manifesteren in de materiële buitenwereld. Jullie ego is jullie familieomstandigheid. Als zij in harmonie leven en in dezelfde richting dromen als jullie, zullen jullie een makkelijk leven hebben. Als jullie voorouders uit moeilijke omstandigheden komen en nooit leerden liefhebben zullen er vele moeilijkheden in jullie leven zijn. Trauma, beschadiging en pijn zijn allemaal plaatsen van spanning en liefde is in alle omstandigheden de plaats waar geen spanning is.


Liefde is zeer, zeer belangrijk! Kryon zegt dat liefde het antwoord op alle problemen is.Als wij beschadigd en getraumatiseerd zijn kan de liefde door myriaden redenen niet stromen.

Positief denken is gelijk aan negatief denken; waar jullie op zoek naar zouden moeten gaan is de liefde of de neutraliteit tussen de twee polen van positief en negatief. Als jullie de liefde daar vinden zal er een positieve, liefhebbende uitkomst zijn.

Samenvatting: Het gewonde kind en de gewonde aspecten van de familieomstandigheden verstoren jullie scheppen. Deze gewonde aspecten van jullie familieomstandigheden dienen geheeld te worden om jullie in staatte stellen om het leven van je dromen te scheppen.