dinsdag 30 juni 2015

Kryon: Open je hart voor Liefde. 1 / David Brown 12 mei 2005 / Geplaatst: 30 juni 2015

Kryon:
Open je hart voor Liefde. 1
David Brown
12 mei 2005: Wynberg, Kaapstad
Geplaatst: 30 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.
Het is vanavond prachtig om weer bij jullie te zijn. Een hechte groep mensen die in vele levens met elkaar hebben gewerkt in moeilijke situaties en andere Universums dat dit Universum.

De boodschap van vandaag gaat over liefde. Hij gaat over liefde en het stappen naar een ander niveau van intimiteit binnen jezelf. Hij gaat over in staat zijn om vanuit alle invalshoeken naar jezelf te kijken, vanuit alle dimensies, om de waarheid over jezelf te zien zonder daar pijn en oordeel bij te betrekken. Het is heel belangrijk om in staat te zijn om jezelf volledig te zien en te begrijpen, om je kracht en je zwakte te kennen.

Jullie weten je allemaal te gedragen op een goede en liefhebbende manier maar onder dit gedrag zijn er gevoelens die niet stroken met goed gedrag en daar kan een splitsing zijn binnen de persoonlijkheid.

maandag 29 juni 2015

Kryon: Liefde is van iedereen. 2 / David Brown 13 juli 2005 / Geplaatst: 29 juni 2015

Kryon:
Liefde is van iedereen. 2
David Brown
13 juli 2005: Wynberg, Kaapstad. Geplaatst: 29 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Als je moeder een jongen wilde en een meisje kreeg of een meisje wilde en een jongen kreeg, laat deze energie dan vrij en gebruik de roze energie, deze ware, archetypische moederenergie.

Allerlei soorten ziekten worden door dit fenomeen geschapen – kanker, hartproblemen en eetproblemen. Vele disfunctionele zaken gebeuren als resultaat hiervan. Laat de energie in je basis- en tweede chakra los en laat het gaan. Lieve mensen, jullie gidsen zitten aan jullie voeten in ontzag en eer en met totaal respect voor het werk dat jullie doen en het werk dat jullie al aan jezelf hebben gedaan. Jullie zijn in dit leven van ver gekomen.

Waarvan jullie voelen dat jullie het niet kunnen behappen, geef het aan je gidsen en laat hen jullie helpen om de energie los te laten, de blokkade die tussen jullie basis- en tweede chakra ligt. Dit, lieve mensen, is massabewustzijn dat wordt opgelost met één mens tegelijk.

zondag 28 juni 2015

Kryon: Liefde is van iedereen. 1 / David Brown 13 juli 2005 / Geplaatst: 28 juni 2015

Kryon:
Liefde is van iedereen. 1
David Brown
13 juli 2005: Wynberg, Kaapstad. Geplaatst: 28 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is geweldig om weer hier bij jullie te zijn. In vorige levens op deze Aarde hebben jullie allemaal samengewerkt met de Kryon-energie en het is hartverwarmend om een groep als die van jullie op deze manier te zien.

Er is veel liefde in dit Universum en maar weinig ervan wordt afgetapt en gebruikt. De menselijke ervaring is meestal het vermijden van liefde, het weg te drukken, maar het menselijk verlangen is om waarlijk met liefde vervuld te zijn.

De menselijke droom gaat altijd over liefde maar wij weten en begrijpen zo weinig over liefde. Liefde is de energie die alles faciliteert. Liefde is de energie die aan iedereen toebehoort. Jullie zijn allemaal liefde en niets dan liefde. Elk aspect van jullie persoonlijkheid en staat van zijn, is liefde. Liefde is de energie die aan iedereen toebehoort. Liefde is alles van jullie en alle energie in je lichaam, of jullie je er nu bewust van zijn of niet.

zaterdag 27 juni 2015

Kryon: De Goddelijke Weg 49. Engelen en Geestelijke Helpers. 4 / Barbara Bessen / 26 juni 2015

Kryon:
De Goddelijke Weg 49.
Engelen en Geestelijke Helpers. 4
Barbara Bessen
Een cursus in Liefde. Boek 2.
26 juni 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Een verdere oefening voor jullie.

Ik wil jullie graag aan een bijzondere geestelijke helper voorstellen: het is aartsengel Metatron. Hij is een bijzondere aartsengelenergie die ook als essentie bij de Hoge Raad betrokken is. Aartsengel Metatron is bovendien voor een bepaald gebied van het dualistische concept verantwoordelijk en hij is een technisch wezen voor de Goddelijke Geometrie.

Als jullie het gebied van de dualiteit betreden zijn jullie helpers jullie aanspreekpunten. Zijn jullie zover om dit tijdelijk thuis weer te verlaten dan zijn jullie helpers er ook weer voor jullie.

Soms ontmoeten jullie in dagdromen, dromen of meditaties direct een fragment of de essentie van Metatron die dan bij jullie misschien een inwijding voltrekt.

vrijdag 26 juni 2015

Kryon: Het helen van een Gebroken Hart. 3. / David Brown 12 november 2003 / Geplaatst: 26 juni 2015

Kryon:
Het helen van een Gebroken Hart. 3.
David Brown
12 november 2003: “The Fountain”, Durbanville
Geplaatst: 26 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Sommige dingen van het Kryon-werk waren heel langzaam, heel bedaard in wijze en werken en dit zijn emoties en mentale onbalans. Alleen bij een persoon in een staat van helderheid zal diens Merkabah volledig geactiveerd blijven.

Als jullie niet helder zijn zullen jullie geen heldere realiteit manifesteren, een realiteit die jullie bewust voor jezelf willen. Er zijn veiligheidsvoorzieningen ingebouwd in deze opening van jullie harten, echter, jullie hebben het geschenk gekregen van 16 maal de energie van verzoeken of intentie om op te lossen waar jullie ook mee bezig zijn. Dit zal jullie in staat stellen om je energie zoveel sneller te reinigen en in een staat van verlichting te blijven met jullie Merkabah volledig geactiveerd en jullie harten wijd open.

Dit zal jullie brengen naar een staat van volledige verbinding met het Goddelijke – het energieveld in jullie lichamen zal zich vol gaan voelen; vol liefde, zekerheid, vrede, vreugde en plezier. Jullie zijn hier op deze Aarde om verlichting te manifesteren.Verlichting is zijn in een staat van plezier, een staat van stroming, een absolute staat van vertrouwen waarin jullie debeslissingen nemen waar jullie voorheen bang voor waren, maar jullie nemen hen toch en laten het Goddelijke de rest doen in de wetenschap dat het Goddelijke de rest zal doen.

donderdag 25 juni 2015

Kryon: Het helen van een Gebroken Hart. 2. / David Brown 12 november 2003 / Geplaatst: 25 juni 2015

Kryon:
Het helen van een Gebroken Hart. 2.
David Brown
12 november 2003: “The Fountain”, Durbanville
Geplaatst: 25 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Jullie reis van lijden en worstelen is ten einde – manifestatie zal zoveel makkelijker komen en liefde zal zoveel makkelijker in jullie harten stromen.

Sluit je ogen en ga naar binnen en laat ons naar je harten kijken – iedereen op de planeet lijdt op een of andere manier aan een gebroken hart – de harmonische concordantie brengt energie voor het helen van gebroken harten met zich mee. Plaats je bewustzijn in je hart en zie jezelf in een tijd in dit of een voorgaand leven waarin je hart werd gebroken. Ga naar deze ervaring en laat je gidsen en engelen je daar naartoe brengen en je vasthouden in een ruimte van veiligheid en liefde.

Laat de energie van een gebroken hart je lichaam binnengaan. Jullie doen dit niet alleen voor jezelf – jullie doen het voor je families en ieder ander op de planeet. Laat je harten steeds verder openstaan en voel je vrij om Goddelijke liefde binnen te laten. Jullie harten zijn Goddelijk en ook de breuk daarin is Goddelijk door zijn ontwerp – het is ontworpen om jullie te leren wat liefde is en wat liefde niet is – het is ontworpen om jullie te leren over verdienen en zorg dragen.

woensdag 24 juni 2015

Kryon: Het helen van een Gebroken Hart.1. / David Brown 12 november 2003 / Geplaatst: 24 juni 2015

Kryon:
Het helen van een Gebroken Hart.1.
David Brown
12 november 2003: “The Fountain”, Durbanville
Geplaatst: 24 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om jullie Lichtwerkers hier vanavond allemaal bijeen te zien; jullie vertegenwoordigen een speciale kracht en een speciale energie die zich in deze tijd van grote verandering op Aarde manifesteert, nieuwe visioenen voor de toekomst en grote opwaarderingen naar een nieuwe dimensie.

Zoals jullie weten was het gisteren 11/11 en de energieën zijn aanwezig voor nieuw beginnen.

Tijdens het laatste weekend was er een harmonische concordantie die nogmaals nieuw begin bracht. Wij laten de energie van die harmonische concordantie vanavond in deze zaal komen. Jullie zullen dit op een versterkt niveau voelen, veel intenser dan op het moment. 

Jullie zijn allemaal in staat om met energieën van deze intensiteit om te gaan en werk te doen op niveaus dat van jullie verwacht wordt; jullie hebben allemaal met veel inzet aan jezelf gewerkt. Het werk dat jullie in het verleden hebben gedaan begint zich nu uit te betalen en jullie levens worden iets makkelijker; jullie kunnen makkelijker leven en medescheppen met Spirit op een veel hoger positief niveau.

dinsdag 23 juni 2015

Kryon: Een nieuwe fase van evolutie binnengaan. 2 / David Brown 27 juni 2012 / Geplaatst: 23 juni 2015

Kryon:
Een nieuwe fase van evolutie binnengaan. 2
David Brown
27 juni 2012 in Riga, Litouwen. Geplaatst: 23 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De nieuwe wereld komt eraan en jullie worden allemaal gesteund door jullie gidsen. Jullie verbinding met Vader Hemel zal steeds intenser worden. Jullie zullen je verbinden met de universele Geest en met het universele Hart en het hart en de geest zullen in eenheid werken. Jullie zullen levend en liefhebbend zijn, liefhebbend en levend. Dingen zullen dan op jullie manier gaan en het verleden zal verdwenen zijn, voor altijd opgelost. Als deze nieuwe fase op de planeet begint zullen sommigen wrang reageren maar zij zullen daar snel overheen zijn als zij gaan zien dat de nieuwe wereld zich manifesteert. 

Laat je hart zich nog een beetje verder openen dan het al is….. laat liefde stromen van je hart naar de harten van iedereen in deze zaal….. en laat je hart zich uitbreiden en laat je liefde rondom de wereld stromen ….. sluit je ogen en ga dieper en dieper in je lichaam…..scan je lichaam en voel het ook….. observeer je gevoelens, je emoties, en laat hen komen en weer gaan…..

maandag 22 juni 2015

Kryon: Een nieuwe fase van evolutie binnengaan. 1 / David Brown 27 juni 2012 / Geplaatst: 22 juni 2015

Kryon:
Een nieuwe fase van evolutie binnengaan. 1
David Brown
27 juni 2012 in Riga, Litouwen. Geplaatst: 22 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Alweer is het heerlijk om hier in Riga, Litouwen te zijn. Het weer is nu warmer en het leven begint weer uit te lopen. Het voorjaarsgevoel is er en de liefde begint te stromen.

Wij zijn ongeveer 6 maanden af van de 21e dag van December 2012 en er komen vele veranderingen naar jullie allen toe, zonder uitzondering, op persoonlijk niveau, op Europees niveau en op wereldniveau. Alle veranderingen zijn ten goede; zij kunnen op het moment niet goed lijken, maar de liefde zal komen.

Vele mensen aan de macht zullen hun macht gaan verliezen en de leegte die overblijft zal snel opgevuld worden door mensen die meer liefhebbend en zorgzamer zijn.

Wij komen in een nieuwe fase van evolutie. Evolutie betekent dat dingen permanent zullen veranderen en altijd voor het beste, in tegenstelling tot revolutie. Revolutie betekent rondgaan en rondgaan in cirkels, van de ene despoot naar de andere, van de ene gekke regering naar de andere. Het menselijk bewustzijn verandert; het licht gaat overal ter wereld aan.

zaterdag 20 juni 2015

Kryon: Verdienen en overvloed 2 / David Brown 20 januari 2005 / Geplaatst: 20 juni 2015

Kryon:
Verdienen en overvloed 2
David Brown
20 januari 2005: Paarl, Westkaap
Geplaatst: 20 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het is niets voor jullie volwassenen om boosheid, woede, verdriet of zorgen te voelen. Het is het innerlijk kind dat deze energieën draagt. Als volwassenen zijn jullie relaties met ouders relaties van rede en begrip, maar een relatie tussen moeder en kind is niet op rede gebaseerd want het kind kan niet redeneren en als in het kind in jullie niets is opgelost zal dit blokkades opwerpen in de stroom van energie van Moeder Aarde.

Vind het kind binnenin dat misschien boosheid voelt, misschien woede of wat voor emotie dan ook die de stroom met Moeder Aarde blokkeert.

Kanaliseer de energiestroom van de moeder naar het innerlijk kind en laat vergeving daarvoor in de plaats komen.

vrijdag 19 juni 2015

Kryon: Verdienen en overvloed 1 / David Brown 20 januari 2005: Geplaatst: 19 juni 2015

Kryon:
Verdienen en overvloed 1
David Brown
20 januari 2005: Paarl, Westkaap
Geplaatst: 19 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben KRYON van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om hier vanavond te zijn in dit prachtige stukje van de wereld, de Westkaap in Zuid Afrika. Er is hier in het verleden veel religieuze opwinding geweest. Vele jaren geleden kwamen mensen uit Europa die hun leven niet veilig waren naar deze heerlijke, magische plaats die omgeven is door bergen en een warme, verwelkomende energie.
Druiven en fruitbomen groeien in overvloed en er is veel industrie en zakenleven rondom de agrarische gemeenschap.

Liefde is overvloedig aanwezig in dit deel van de wereld en is in harmonie met het vriendelijke klimaat en de vriendelijke natuur van de mensen. Er is een echte liefdesverbinding en een band tussen de mensen van Paarl, ongeacht ras, geloof of kleur. Er is  - in het algemeen – een gevoel van eenheid tussen alle landsmensen en diepe liefde en begrip  - een begrip dat ook geldt voor het Universum en de natuur en de natuurlijke manier waarop de dingen werken – heel anders dan de mensen in de stad. De liefde komt hier op een natuurlijke manier en daardoor komt er weer een begrijpen van de natuur, het echte begrip van liefde. Wat er in jullie harten zit, is natuurlijk.

donderdag 18 juni 2015

Kryon: Een reis naar de BinnenAarde / Barbara Bessen 29 juni 2012. Geplaatst: 18 juni 2015

Kryon:
Een reis naar de BinnenAarde
Barbara Bessen
29 juni 2012. Geplaatst: 18 juni 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Willen jullie mij begeleiden naar de BinnenAarde? Wij zullen daar eerst een beetje over praten. Ik zou mij willen afstemmen op het thema “Innerlijke Aarde.”

Dan zal ik, zoals jullie al weten, jullie bij de hand nemen en aan een heerlijk wezen uit de BinnenAarde voorstellen. Het verheugt zich al. Jullie kunnen gespannen zijn maar ik wil jullie eerst nog een beetje vertellen over het leven in deze geliefde planeet.

Herinneren jullie je dat ik beschreef hoe jullie en de Aarde in meerdere dimensies bestaan? Ik wil jullie eerst het driedimensionale niveau van jullie thuisplaneet beschrijven.

woensdag 17 juni 2015

Kryon: Reinigen van de 2e Chakra. 3 / David Brown 12 februari 2003 /Geplaatst: 17 juni 2015

Kryon:
Reinigen van de 2e Chakra. 3
David Brown
12 februari 2003: San Michele, Durbanville
Geplaatst: 17 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De energievibratie van F begon in Kaapstad vanuit de vortex op de Tafelberg om 3:33 namiddag op 30.03.03 in een paar dagen. De mensheid heeft grote en reusachtige stappen gemaakt in de laatste paar jaren door het zoeken naar de waarheid, of dit nu door orthodoxe religie is of door kanalen van de Nieuwe Tijd of andere spirituele bronnen.

De waarheid is ontwaakt in velen en dit is genoeg om de vibratie van de Nieuwe Tijd te laten beginnen. Het cijfer 3 is het symbool van overvloed; het is een symbool voor vrijheid en van vreugde.

Overvloed zal niet langer en probleem zijn. “Vraag en u zal gegeven worden.” Herken de angsten, de blokkades in je lichaam en zij zullen bijna onmiddellijk worden opgelost.

dinsdag 16 juni 2015

Kryon: Reinigen van de 2e Chakra. 2 / David Brown 12 februari 2003 / Geplaatst: 16 juni 2015

Kryon:
Reinigen van de 2e Chakra. 2
David Brown
12 februari 2003: San Michele, Durbanville
Geplaatst: 16 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het vrouwelijke, het onbekende, wordt in het lichaam gebracht door het energiesysteem en door Moeder Aarde gebracht door het gebruik van mannelijke energieën.

Dit onbekende moet dan terugstromen door het lichaam door het energiesysteem van het lichaam te laten scheppen wat jullie droom ook is. Het is in het voordeel van iedereen om het 2e chakra te reinigen – het is van absoluut belang voor de Nieuwe Tijd en de opwaardering naar de 4e dimensie om dit zo snel mogelijk te laten gebeuren.

Er zijn vele schaamteloze dingen en gedrag rondom seksualiteit, over iemands gevoelens voor de andere sekse en om de een of andere vreemde reden hangt er altijd schaamte en geld omheen.

maandag 15 juni 2015

Kryon: Reinigen van de 2e Chakra. 1 / David Brown 12 februari 2003 / Geplaatst: 15 juni 2015

Kryon:
Reinigen van de 2e Chakra. 1
David Brown
12 februari 2003: San Michele, Durbanville
Geplaatst: 15 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

De energie wordt hoger in de mooiste Kaap van allemaal; dit komt doordat zoveel mensen aan zichzelf werken – door hun emotionele zaken heen werken. Dit zal hier in de Kaap banen scheppen en een veel sterkere economie.

Vele mensen zijn positiever over hun leven, over manifestatie en het bereiken wat zij willen bereiken.

Op het moment zijn er vele toeristen in Zuid Afrika vanwege de Wereldbeker Cricket. Iedereen die het gebied rond Kaapstad binnenkomt zal automatisch een vibratie-opwaardering krijgen en zij zullen die met zich meedragen over de hele wereld heen.
Zij zullen nooit meer dezelfde zijn nadat zij leefden en aanwezig waren in een energie van liefde en waarheid, in een energie met een hoge vibratie, in een energie die transformatie betekent. Het zal zin in transformatie brengen in het leven van een mens die naar Kaapstad is gekomen.

zondag 14 juni 2015

Kryon: De wonde van de gewonde koning. 2 / David Brown 18 februari 2010 / Geplaatst: 14 juni 2015

Kryon:
De wonde van de gewonde koning. 2
David Brown
18 februari 2010: Durbanville, Kaapstad
Geplaatst: 14 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Als de mensheid zich had kunnen gedragen hadden jullie deze energie tweeduizend jaar geleden al gehad. Deze zachtheid, deze liefde, deze vreugde.

Er is een verhaal dat wij jullie vanavond willen vertellen en dit is het verhaal van de gewonde koning en de wond van de gewonde koning. Na de kruisiging van Christus vertrokken hij en zijn familie naar Frankrijk en Engeland en trouwden in koninklijke kringen in deze landen. Uit deze huwelijken kwamen nieuwe religies, het Keltisch Christendom in Brittannië en de Katharen in het zuiden van Frankrijk. Het Keltisch Christendom leefde zeshonderd jaar voort voordat het werd vervangen door het Roomse Christendom, maar in het zuiden van Frankrijk leefde deze energie tot in de twaalfde eeuw. Dit waren de ware afstammelingen van Christus, dit was het ware Christendom en hun geloof was gebaseerd op de ware leringen van Christus.

zaterdag 13 juni 2015

Kryon: De wonde van de gewonde koning. 1 / David Brown 18 februari 2010 / Geplaatst: 13 juni 2015

Kryon:
De wonde van de gewonde koning. 1
David Brown
18 februari 2010: Durbanville, Kaapstad
Geplaatst: 13 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is prachtig om hier vanavond bij jullie te zijn. En het is heerlijk om hier vanavond in Durbanville weer terug te zijn in deze familie-energie op de Westkaap.

Er vinden vele veranderingen plaats op de planeet; vele, vele veranderingen. Jullie komen in een nieuwe wereld van liefde, een wereld van integriteit, een veranderende wereld, een wereld die geen boeien kent, een wereld van liefde, vreugde en vrijheid.

Er komt een totaal andere wereld aan; zonder stress en met veel liefde. Wij hebben jullie in deze boodschappen altijd verteld dat deze dag zou komen, maar die dag komt steeds dichterbij, de dag waarop jullie je eigen realiteit scheppen; een realiteit naar eigen keuze.

Velen van jullie hebben aan jezelf gewerkt en werkten door je eigen zaken heen. Dit zijn moeilijke tijden want er is veel verandering en veranderen is nooit makkelijk.

vrijdag 12 juni 2015

KRYON: De Ware, Vrije Wil. / Barbara Bessen 30 april 2015

KRYON:
De Ware, Vrije Wil.
Barbara Bessen
30 april 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik kom binnen op de manier waarop ik dit al jaren heb gedaan. De magnetische meester is momenteel niet zo heel actief omdat een deel van de groep zich op dit moment overwegend met andere opdrachten in dit melkwegstelsel bezighoudt.

Ik ben, als deel van de Kryon-groep dat steeds de boodschapper was, gebleven.

Ik sta sinds het begin van de Aarde ten dienste van de Aarde en de mens en het is mij een eer om dit te blijven doen. Mijn ondersteuning eindigt als de Nieuwe Aarde, de hoger vibrerende, helemaal versmolten is met de driedimensionale.

donderdag 11 juni 2015

Kryon: De energie van de Levensbloem 3 / David Brown 18 mei 2007 / Geplaatst: 11 juni 2015

Kryon:
De energie van de Levensbloem 3
David Brown
18 mei 2007: Harare, Zimbabwe
Geplaatst: 11 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Sta jezelf nu toe je ogen te sluiten en naar binnen te gaan en zet je voeten plat op de vloer.

Laat een diepe verbinding komen met Moeder Aarde en Vader Hemel door al je chakra’s heen. Laat liefde in je harten stromen. Jullie allen kennen elkaar. Laat je harten opengaan en laat een hartverbinding ontstaan met elk lid van deze cirkel, laat liefde als eben vloed vanuit hun hart naar het jouwe gaan en andersom.

Jullie kennen elkaar allemaal in de spirituele gebieden en zijn allemaal grote  vrienden. Jullie zijn maatjes en werken allemaal als helers en niet alleen op de planeet Aarde naar in vele, vele Universums buiten dit Universum. Jullie zijn allemaal grote Spirits.

woensdag 10 juni 2015

Kryon: De energie van de Levensbloem 2 / David Brown 18 mei 2007 / Geplaatst: 10 juni 2015

Kryon:
De energie van de Levensbloem 2
David Brown
18 mei 2007: Harare, Zimbabwe
Geplaatst: 10 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Sangoma’s van het Oude zouden in deze nieuwe energie fantastische welstand  kunnen scheppen maar het eerste dat er met de kolonisatie gebeurde, was de vernietiging van de strijdersenergie in Zimbabwe. Het tweede wat er gebeurde was de vernietiging van de spirituele energie, de spirituele kracht, de spirituele kennis en het spirituele begrip van de Sangoma’s van Zimbabwe is verloren gegaan en de mond-op-mond traditie is gebroken en verloren gegaan.

Diep binnenin jullie zullen jullie deze traditie vinden. Hij is ingezaaid met zaden die diep in jullie harten zitten en jullie zijn allemaal op reis om de waarheid te her-ontdekken over jullie eigen voorouderschap omdat jullie allemaal energieën hebben die heel, heel gevoelig zijn.

Jullie zullen het heel moeilijk vinden om in deze wereld te leven op de manier waarop dit nu gaat en jullie moeten leren hoe jullie in je eigen realiteit kunnen stappen en jezelf te helen en weer respect te laten krijgen voor de Sangoma’s, het respect dat zij eens hadden.

dinsdag 9 juni 2015

Kryon: De energie van de Levensbloem 1 / David Brown 18 mei 2007 / Geplaatst: 9 juni 2015

Kryon:
De energie van de Levensbloem 1
David Brown
18 mei 2007: Harare, Zimbabwe
Geplaatst: 9 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben KRYON van de magnetische dienst.

Het is heerlijk om hier vanavond bij jullie allen te zijn want wij kennen jullie allemaal van vele, vele voorbije levens en wij weten dat jullie allemaal zeer betrokken zijn bij je eigen spirituele reis. Er is vanavond veel liefde in de lucht, vrede en veel harmonie.

Laat de zaal zich vullen met Spirit en vullen met liefde en de energie van Kryon. Ontspan je en laat je harten opengaan. Dit is een zeer moeilijke tijd in de geschiedenis van Zimbabwe en het land heeft vele uitdagingen voor zich met de manier waarop jullie je realiteit binnenstappen.

Er lonkt een nieuwe wereld, een nieuwe manier van leven die het bewustzijn van dit land zal raken. Er zal feitelijk een nieuwe manier komen om jullie realiteiten te manifesteren, een heel andere manier dan de mensen in het Westen ervaren.

maandag 8 juni 2015

Kryon: Activering van de Chakra van de Nieuwe Tijd. / David Brown 18 januari 2012 / Geplaatst: 8 juni 2015

Kryon:
Activering van de Chakra van de Nieuwe Tijd.
David Brown
18 januari 2012: San Jose, Costa Rica
Geplaatst: 8 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.
Het is geweldig om hier vanavond bij jullie te zijn. Er hangt veel liefde en verandering in de lucht. De nieuwe wereld komt eraan en er zal een vredige overgang zijn naar de nieuwe wereld; vele, vele veranderingen zullen naar deze Aarde toekomen.

De laatste 3600 jaar is er een cyclus geweest van oorlog en on-bewustzijn want de laatste 3600 jaar is de planeet gecontroleerd door een meedogenloze donkere, mannelijke energie. De dagen van deze energie zijn geteld. Er komt een grootse staat van bewustzijn aan. Deze planeet wordt gecontroleerd door een industrieel/militair complex. Achter dit complex zit een handvol mensen. Het geld is op deze planeet oneerlijk verdeeld. Over de hele wereld gezien heeft 99% van de mensen maar 1% van de rijkdom en 1% van de bevolking heeft 99% van de rijkdom; dit gaat allemaal veranderen.

zaterdag 6 juni 2015

Kryon: Het helen van de psychologische deling. 2 / David Brown 8 oktober 2003 / Geplaatst: 6 juni 2015

Kryon:
Het helen van de psychologische deling.
2
David Brown
8 oktober 2003 : “The Fountain”, Durbanville. Geplaatst: 6 juni 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Als mens zijn jullie een microkosmos van de makrokosmos van de hele bevolking van menselijk leven hier op Aarde. Er is gezegd dat jullie allen moeten liefhebben en dienen.....
ALLES is Een..... er zijn hier MEESTERS en Gidsen om te zien wat hier vanavond gebeurt..... niet alleen van dit Universum, maar van Universums nog verder..... om de lessen te zien die de mensheid voortbrengt naar de rest van het leven in deze wereld van Universums....

Laat jullie harten steeds verder opengaan terwijl er een diepe schoonmaak en zuivering plaatsvindt..... de zaal is ook gevuld met geascendeerdemeesters..... degenen die zijn geascendeerd vanaf de planeet Aarde zoals Sai Baba, Saint Germain, Jezus Christus en vele anderen.... laat de energie reinigen en jullie zullen meer solide worden, vrediger en ontspannen op Aarde en als deze heling gedaan is zullen jullie energieën meer gefocust zijn.... zullen jullie in staat zijn om meer en meer te manifesteren van waar jullie werkelijk naar op zoek zijn.... alleen jullie al zullen vanavond de wereld een betere plaats maken voor iedereen..... wat jullie willen, nodig hebben en jullie verlangens zullen steeds minder worden en jullie zullen sterk en krachtig worden..... jullie zaken zullen gaan groeien en bloeien en elke andere heling zal niets zijn vergeleken met wat er vanavond plaatsvond....