maandag 3 augustus 2015

Kryon: Vraag en Antwoord 486: Mede-scheppen……… Hebzucht. / 3 augustus 2015/ Lee Carroll


486: Mede-scheppen……… Hebzucht.
3 augustus 2015/ Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG:  De mystieke leringen hebben ons aangezet tot een hernieuwd, hartstochtelijk verlangen naar materiële (en spirituele) omdat hartstochtelijk verlangen de geest nooit zal toestaan om te rusten en het echte zelf om te blijven schijnen.

Jij leert ons te mede-scheppen wat wij maar willen. Rakelt dit niet het vuurtje op van de altijd dorstige geesten, brengt dit ons niet verder af van het centrum binnenin? Als iemand een prachtige grote auto schiep uit hebzucht, zou hij alleen aan zijn hebzucht hebben voldaan en wil hij nog meer hebben. Hoe kan hij van deze handeling spiritueel profiteren? En hoe staat overvloed in relatie tot geluk?

Volgens mij hangt het af van hoeveel wij willen of wij ons gelukkig of ongelukkig voelen.

ANTWOORD: Dit zijn jouw eigen gedachten die “mede-scheppen wat jij wilt” hebben geïnterpreteerd naar het scheppen of het hartstochtelijk verlangen naar een grote auto of de zin naar materiële dingen.

Dit waren nooit de leringen van Kryon. Het geascendeerde bewustzijn van de meesters (die volgens onze leringen de lichtwerkers zijn) mede-schept spirituele balans. Zij mede-scheppen constant de Liefde van God in hun levens. De doelen van mede-scheppen zijn al vaak in kaart gebracht en zij bevatten nooit materiële dingen. Het waren vrede, gezondheid, wijsheid, geluk, een lang leven en een vervulling van benodigdheden om binnen een bepaalde cultuur comfortabel te kunnen bestaan. De kracht van mede-scheppen is iets dat is geschonken aan degenen op een spiritueel pad die de wijsheid hebben om te weten waarom zij vragen. Het is geen uitnodiging om auto’s te gaan verzamelen.

Als jullie moeten werken om je kinderen te voeden zit een baan binnen de spirituele puurheid van mede-scheppen. Dit is geen hartstochtelijk verlangen. Als jullie problemen in de familie hebben of binnen een relatie, is het geen hebzucht dat daar vrede en harmonie mede-schept.

Het is tijd om gezond verstand te gebruiken. God wenst jullie geen armoede of problemen toe want dit doet geen recht aan jullie pracht als schepselen van God op de planeet en het past ook niet bij het werk dat jullie hier doen. Om altijd hongerig of dakloos te zijn en bezig te zijn met overleven, helpt helemaal niemand.

Dit is niet wat alle meesters ooit voor jullie wilden.

De definitie van overvloed is gegeven als “levensonderhoud.” Jullie kunnen zelfs lezen hoe dit in de geschiedenis bij de Israëlieten in de woestijn plaatsvond. Zij werden jarenlang dagelijks gevoed door God. Als jullie zouden kijken naar de opslagplaats waar dit vandaan kwam zouden jullie kunnen denken dat elk van hen overvloed zonder einde had!

Dit hebben jullie allemaal omdat wij jullie in het “nu” zien. Overvloed is dus het warenhuis van God, die jullie familie is. Het was nooit bedoeld om hartstochtelijk te verlangen en materiële dingen mede te scheppen.

Ga de boodschappen van Kryon lezen met onderscheidingvermogen en spirituele wijsheid. Het zal jullie passen, en ook degenen om jullie heen.

Kryon