zaterdag 8 augustus 2015

Kryon: Vraag en Antwoord 489: Verslaving en dwangmatigheid. / 8 augustus 2015 / Lee Carroll


489: Verslaving en dwangmatigheid.
8 augustus 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


VRAAG: Lieve Kryon, ik ben heler/alternatief therapeut en ik wil graag weten wat de beste manier is om mensen met verslaving of dwangmatigheden te helpen. 

ANTWOORD: Verslavingen en dwangmatig gedrag zijn een resultaat van meer dan alleen maar psychologische verstoringen en/of chemische onbalans. Zij zijn een manier voor het biologisch zelf om een mens af  te leiden van waarvoor hij hier, spiritueel gezien, kwam. Het is ook gegeven als test of uitdaging. (zie: vraag 490: Drugsgebruik)

Als jij met verslaafde mensen werkt hoef ik jou niet te vertellen over de frustratie die zij voelen. Zij weten absoluut wat zij doen maar kunnen toch niet voldoende met hun cellen communiceren om dit te stoppen. Het hoofdbestanddeel van deze worsteling is dat de biologie een “muur van verslaving of dwangmatige handelingen” opbouwt zodat de mens geen beslissing hoeft te nemen over waarvoor hij hier is gekomen. Erger, soms is deze activiteit in feite ontworpen om hen sneller te doden!

Veel van deze kostbare zielen zijn heel spiritueel……. is jou dit opgevallen? Zij staan “op het puntje” van totale kennis, maar lijken daar niet “naartoe” te kunnen gaan.

Wat kun je doen? Jouw werk als heler bestaat eruit om hen te helpen over deze hobbel van angst heen te komen. Zij kunnen niet stoppen met roken….. of eten…. of seksueel verlangen…… of drugs? Dit zijn allemaal klassieke menselijke, biologische trucs die onderdeel zijn van de “zaad-angst” van verlichting.

Ophelderen van de angst is het antwoord……. omdat zij deze keer misschien niet zullen lijden en door martelingen hoeven te gaan omdat zij de informatie van het Hoger Zelf accepteren. Velen zijn onbewust angstig om een spirituele ervaring aan te gaan. Zelfs degenen die helers…… channelaars…… en geestelijken zijn zullen dit ook ervaren! Zij willen niet de “hele weg” afgaan omdat zij de laatste keer dat zij dit deden op een afschuwelijke manier overleden.

Dus, heler, help hen om tegen hun cellulaire structuur te gaan praten op manieren die de angst voor spirituele informatie en handelingen zal ontspannen. Hoe meer zij van zichzelf kunnen houden, hoe minder zij voor hun rust en vrede zullen vertrouwen op stimulansen van buitenaf. Hoe meer zij die angst in zichzelf kunnen laten vallen, hoe minder zij hun verslavingen nodig hebben.

Gedrag zal zich wijzigen en de verslaving zal uiteindelijk verdwijnen.

Meditatie is ook een deel van de sleutel hiervoor….. echte meditatie, met intentie en motivatie. Uiteindelijk is zelfwaarde het echte onderwerp (hetzelfde als van zichzelf houden). Als dit is gevestigd zullen de verslavingen minder worden en weggaan. Wij zullen jullie in de komende maanden meer feitelijke wegen geven om aan zelfwaarde te winnen.

Kryon