vrijdag 21 augustus 2015

Kryon: Vraag en Antwoord 495: Bijbel Code / 21 augustus 2015 / Lee Carroll


495: Bijbel Code
21 augustus 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, ik heb gehoord dat de oorspronkelijke schrijvers van de eerst vijf boeken van de Bijbel instructies hadden om alles exact zo op te schrijven als het hen werd gegeven, met absoluut geen marge om daarvan af te wijken. Ik heb ook gehoord dat de reden hiervan een code is die onlangs is ontdekt met gebruik van computers. Als dit gedecodeerd is zou het de gehele menselijke geschiedenis in zich bevatten. Dit is een van de dingen waarvan je denkt: “Wow! God is verbazingwekkend!” Maar…… en hier komt mijn probleem….. deze eerste vijf boeken van de Bijbel spreken precies over de God waarin ik geen verlangen heb om in te geloven: het verharden van het hart van Farao, het veranderen van de vrouw van Lot in een zoutpilaar, etc., etc.,  Is deze code dus legitiem? En als dit zo is, waarom zijn er dan zoveel gruwzame verhalen over een zeer ongoddelijke God?

Dank je wel voor jouw hulp en veel liefde en dankbaarheid voor jou en jouw werk voor/met de mensheid.

Antwoord:  God is verbazingwekkend……. zelfs zonder code. Als jij geloof wilt hechten aan deze synchroniciteit onthoud dan wel dit: De God van het Oude Testament is dezelfde als die van vandaag. Het vooroordeel dat jij ziet werd gegeven in dispensatie van de Wet en het was een reactie op het menselijk bewustzijn.

Toen de mensheid veranderde, veranderden ook de leringen en de leer-energie. Dit gaf het verschijnsel dat God veranderde, maar dit perspectief is feitelijk omgekeerd.

De mensen veranderden en gaven een nieuw oordeel en uitleg aan de steeds meer verlichte boodschappen. Zoals ouders een heel jong, moeilijk kind behandelen met onwankelbare en consequente discipline, zouden zij een jonge, verlichte volwassene heel anders benaderen – met aangeboden keuzen en verantwoordelijkheden. Wie zijn er veranderd? De ouders of het kind? Nu de dispensatie van de Wet de weg vrijmaakte voor Liefde, en nu voor verantwoordelijkheid, lijkt God nu zelfs ook weer veranderd!Maar het is alweer de mens die hierachter zit.

Maar dit maakt niet verbazingwekkender dan hij al is. Er wordt de mensen op jullie planeet gevraagd om hun goddelijke kracht op te pakken in deze unieke tijd in de geschiedenis van de Aarde. Leg de oude teksten terzijde en begin de nieuwe teksten te leven die met eigen hand kunnen schrijven. Schrijf zelf de nieuwe en verbazingwekkende code. Er zit verwondering in de oude onderwerpen van de geschiedenis, maar de instructies zullen voor jullie nu moeten komen vanuit nieuwe informatiebronnen…… die van het kernniveau van jullie nieuw bewustzijn.

Kryon