maandag 24 augustus 2015

Kryon: Vraag en Antwoord 497: Biologie op andere werelden…. ook Goddelijk? / 24 augustus 2015 / Lee Carroll


497: Biologie op andere werelden…. ook Goddelijk?
24 augustus 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Jij zegt dat wij biologisch zijn, met een goddelijke component, als wij hier zijn en dat andere werelden deze combinatie niet hebben. Mijn vraag aan jou is: “Wat zijn wij nu ECHT?” Als er andere werelden zijn waar alleen biologie bestaat en er zoiets als goddelijkheid bestaat en de twee niet altijd hand aan hand gaan zoals hier, waarom is dit dan zo en wat zijn wij als wij niet hier zijn?

Waar is ons thuis? Jij zegt dat wij gekend zullen zijn aan onze kleuren als degenen die hebben meegedaan aan deze ervaring, maar waar zal dit zijn? En door wie zullen wij herkend worden? Ik heb in de Pearl of Great gelezen dat God tegen Mozes zei: “Want weet, dit is mijn werk en mijn glorie, om de mens onsterfelijkheid en oneindigheid te brengen.” Ik vraag mij af of dit betekent dat ons werk hier bestaat uit het realiseren dat wij eeuwig en onsterfelijk zijn en dat wij God zijn. En ik vraag mij af waarom er werelden zijn waar geen goddelijkheid aanwezig is, alleen biologie, en als dit zo is, betekent het dan dat ergens levensvormen zijn die primitiever zijn dan mensen? Waarom zou er ooit een wereld moeten zijn waar mensen niet intuïtief zouden leven en een deel van hun Schepper zijn? Ik stel veel vragen, ik weet het, en dit heb ik al vele jaren gedaan!

VRAAG: Ik heb nog steeds geen duidelijkheid over jouw uitleg dat mensen een deel van God zijn, maar dat er andere dingen/wezens in het Universum dit niet zijn. Ik denk dat God alles schept en daarom alles een deel van God is.

ANTWOORD: Om te beginnen, kijk nog eens naar de reden waarom wij hier zijn en wat dit betekent voor het Universum (Kryon: vragen en antwoorden) want dit is al vaak beantwoord en ik zal dit hier niet herhalen. Jullie leven intuïtief en jullie ZIJN een deel van jullie Schepper.
                                                                                                        
Als jullie uiteindelijk het idee laten vallen dat God ergens anders in de hemel is, maar in plaats daarvan begrijpen dat jullie hier zijn als een rendabel deel van God dat je eigen gang gaat, hoeven jullie niet te worstelen met de “waaroms” die jullie hebben.

Jullie hebben op Aarde inderdaad geen probleem met het feit dat er biologie is zonder spiritueel doel. Jullie zijn biologische wezens met goddelijkheid in jullie DNA. Jullie worden gesteund door andere biologie die jullie steunt en gewoon bestaat als balans van Gaia. Zijn jullie gestrest omdat bijen en knaagdieren niet dezelfde attributen als jullie hebben?

Zij zijn hier als deel van het “system van de planeet” en zij zijn “van God.”  Zij zijn leven en zij zijn belangrijk binnen het systeem. Maar zij zijn geen goddelijke deeltjes van God die reïncarneren met het doel om het Universum te helpen. Zij zijn gewoon een ondersteunend systeem voor jullie.

Het Universum zelf is niet anders. Er zijn planeten met intelligente wezens die bestaan als balans binnen het systeem van het Universum, maar die GEEN deel zijn, zoals jullie, van een goddelijke ervaring. Zij hebben geen goddelijke blauwdruk, zij reïncarneren niet. Maar zij zijn leven en zij worden gerespecteerd…… maar zij zijn niet zoals jullie. De Aarde is de enige plaats die wezens heeft zoals jullie. Jullie vertegenwoordigen de enige plaats die keuze biedt over jullie eigen vibratie als planeet en waar jullie je eigen tijdraam kunnen veranderen als jullie dit willen. Jullie zijn de enige wezens die spiritueel meesterschap kunnen bereiken als jullie dit willen. Jullie zijn de enige wezens die de mogelijkheid hebben om gedachten te denken die materie kunnen veranderen of ziekte kunnen verwijderen in de cellen door jullie eigen interne DNA-processen. Jullie zijn de enigen die zijn geboren in een mensheid die gelooft in een leven na de dood en wier genen de code bevatten die naar God zoeken.

Bedenk dat alle planeten samen een constructie vertegenwoordigen, een voertuig waarvan jullie de bestuurder zijn. Zouden jullie willen klagen dat alle anderen geen bestuurder zijn?

Nee. Elk deel heeft zijn doel binnen de reikwijdte van het systeem.

De anderen staan zo ver van jullie dat de meesten ervan nooit van jullie af zullen weten. Jullie zijn goed verborgen omdat jullie maar een zon hebben (de meeste hebben twee zonnen, omdat dit zorgt voor vroege ontwikkeling van leven in een systeem).

Jullie andere zon verdween lang geleden. Degenen die in staat zijn om jullie te bezoeken nemen een groot risico omdat zij jullie gedachten kennen en angst hen kan bakken, braden!

De grap is dat jullie bang voor hen zijn en je eigen kracht niet kennen. Zij hebben sommigen van jullie meegenomen en proberen uit te zoeken “waarom jullie tikken” maar na meer dan 100 jaar hebben zij het opgegeven.

Jullie zijn interdimensionaal gezien zo anders en toch kunnen zij dit deel niet zien. Maar zij zijn onder de indruk van jullie kracht….. dezelfde kracht waar wij jullie steeds over vertellen, maar die jullie zelfs binnen de reikwijdte van je eigen vragen negeren.

God zei tegen Mozes: “Want weet, het is mijn werk en mijn glorie om de mens onsterfelijkheid en eeuwig leven te brengen.” Wie is God? Dat zijn jullie! Daarom is het jullie taak om meesterschap in jezelf te ontdekken tot op een niveau waarop jullie versmelten met jullie goddelijkheid. Daarom noemen wij het Ascensie.

Waar is thuis? Het is niet wat jullie denken. Jullie denken dat jullie werken en dat er op en dag een beloning komt? Jullie begrijpen het niet. Jullie staan in de rij om hier te komen! Als jullie niet hier zijn, zijn jullie helemaal niet op een “plaats”, maar in een “toestand”.

Dit is inter-dimensional en moeilijk uit te leggen aan iemand die dit leest. Waar gaat liefde heen als die niet wordt gebruikt? Naar de “liefde-closetpot?” Er is geen herenhuis in de hemel, of 72 maagden, of een “plaats van vrede”. Jullie ZIJN vrede! Jullie ZIJN liefde! Jullie ZIJN een deel van God dat wandelt in de lessen van de planeet Aarde en dat hier verlangde te zijn en dat werkt aan de grootste uitdagingen van het Universum.

De kleuren zijn “ervarings-insignes” die jullie dragen. In een inter-dimensionale staat kunnen alle entiteiten alles zien dat jullie zijn, waar jullie zijn geweest, de universums die jullie zijn begonnen, de groep die jullie vertegenwoordigen…. het is allemaal als een boek dat ogenblikkelijk “zichtbaar” is.

Dit is wat wij bedoelen met het feit dat allen jullie zullen kennen aan jullie kleuren. En als jullie niet op de planeet Aarde werken hebben jullie het druk met begeleiden van degenen die daar wel zijn.

Dit is niet de eerste keer dat jullie dit doen, want dit is een gespecialiseerde groep die dit steeds weer doet voor Universums in het verleden en voor Universums die nog geschapen moeten worden. (lineair gezien).

Wees stil en weet dat jullie God zijn. Dan zullen al deze vragen verschrompelen en zullen er nieuwe vragen opkomen:

(1) Wat kan ik doen om mijn goddelijkheid binnenin te ontdekken?

(2)  Hoe kan ik Vrede op Aarde scheppen door mijn goddelijke attributen te gebruiken?

(3)  Hoe kan ik langer leven zodat ik in mijn huidige staat kan blijven en meer kan doen voor de planeet in deze kritieke tijd?

(4) Wat moet ik weten dat mijn goddelijkheid verhoogt en licht verspreidt naar de donkere plaatsen die dit zo hard nodig hebben?

(5) Hoe kan ik vrede hebben in mijn intellectuele geest met het feit dat ik lineair ben maar niet-lineaire antwoorden kan ontvangen op mijn vragen?

 Kryon